Публикувано:
В сила от: 15 юни 2021 г.
Споразумение за услуги на Microsoft
Вашата поверителностВашата поверителност1_YourPrivacy
Резюме

1. Вашата поверителност. Вашата поверителност е важна за нас. Прочетете Декларацията за поверителност на Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) („Декларацията за поверителност”), тъй като в нея се описват видовете данни, които събираме от Вас и Вашите устройства („Данни“), начина, по който използваме Данните Ви и правното основание за тяхното обработване. Декларацията за поверителност също така описва как Microsoft използва Вашето съдържание, което включва Вашите комуникации с други лица, публикации, изпратени от Вас до Microsoft чрез Услугите, и файловете, снимките, документите, аудиофайловете, цифровите материали, поточните предавания на живо и видеоклиповете, които Вие качвате, съхранявате, излъчвате или споделяте чрез Услугите („Вашето Съдържание“).

Пълен текст
Вашето СъдържаниеВашето Съдържание2_yourContent
Резюме

2. Вашето Съдържание. Много от нашите Услуги Ви предоставят възможност да съхранявате или споделяте Вашето съдържание или да получавате материали от други лица. Нямаме претенции за собственост върху Вашето Съдържание. Вашето Съдържание остава Ваше и Вие отговаряте за него.

 • a. Когато споделяте Съдържанието си с други хора, разбирате, че е възможно навсякъде по света те да използват, запазват, записват, възпроизвеждат, излъчват, предават, споделят и показват Вашето съдържание за целта, поради която сте предоставили Съдържанието си на Услугите, без да получите заплащане за това. Ако не искате други лица да имат тази възможност, не използвайте Услугите за споделяне на Вашето Съдържание. Вие декларирате и гарантирате, че за срока на действие на настоящите Условия притежавате (и ще притежавате) всички необходими права относно Вашето съдържание, което се качва, съхранява или споделя в или чрез Услугите и че събирането, използването и съхранението на Вашето съдържание чрез Услугите няма да е в нарушение на което и да е законодателство или права на други лица. Препоръчваме Ви редовно да правите архивни копия на Вашето Съдържание. От Microsoft не може да се търси отговорност за Вашето Съдържание или материалите, които други лица качват, съхраняват или споделят, като използват нашите Услуги.
 • b. До степента, необходима за предоставянето на Услугите на Вас и други лица (което може да включва промяна на размера, образа или формата на Вашето Съдържание с цел по-добро съхранение или показване на Вас), за защитата Ви и защитата на Услугите и за подобряване на продукти и услуги на Microsoft, Вие предоставяте на Microsoft неограничен по територия и безплатен лиценз върху интелектуална собственост да използва Вашето Съдържание, като например да копира, предава, преформатира, разпространява чрез инструменти за комуникация и показва Вашето Съдържание в Услугите. Ако публикувате Вашето Съдържание в зони на Услугите, където то се предоставя като налично онлайн и публично или без ограничения, Вашето Съдържание може да се появява в демонстрации или материали, които рекламират Услугата. Част от Услугите се поддържат чрез реклама. Контролите за начина, по който Microsoft персонализира рекламите, са налице на адрес https://choice.live.com. Не използваме това, което казвате в имейл, чат, видеоразговори или гласова поща, нито Вашите документи, снимки или други лични файлове за насочване на реклама към Вас. Нашите правила за реклама са изложени подробно в Декларацията за поверителност.
Пълен текст
Кодекс на поведениеКодекс на поведение3_codeOfConduct
Резюме

3. Кодекс на поведение.

 • a. Съдържание, материали или действия, нарушаващи настоящите Условия, са недопустими. С приемането на настоящите Условия Вие се задължавате да спазвате следните правила:
  • i. Не извършвайте каквато и да е незаконна дейност.
  • ii. Не участвайте в каквато и да е дейност, която експлоатира, наранява или заплашва да нарани деца.
  • iii. Не изпращайте нежелана поща и не участвайте във фишинг. Нежеланата поща включва непоискани или нежелани масови имейли, публикации, заявки за добавяне към списъка с контакти, SMS (текстови съобщения), незабавни съобщения или подобни електронни комуникации. Фишингът включва изпращането на имейли или други електронни съобщения, чиято цел е чрез измама или по незаконен начин да склони получателите да разкрият лична или поверителна информация, като например пароли, дати на раждане, социалноосигурителни номера, номера на паспорти, информация за кредитни карти, финансова информация или друга поверителна информация или да бъде получен достъп до сметки или записи, ексфилтриране на документи или друга поверителна информация, плащане и/или финансова изгода.
  • iv. Не излагайте публично и не използвайте Услугите, за да споделяте неподходящо съдържание или други материали (включващи например голота, зоофилия, порнография, обиден език, детайлно показано насилие или криминална дейност).
  • v. Не участвайте в дейност, която е измамна, лъжлива или подвеждаща (например искане на пари под фалшиви предлози, представяне под чужда самоличност, манипулиране на Услугите за увеличаване на броя на изпълненията или промяна на класации, рейтинги или коментари).
  • vi. Не заобикаляйте умишлено каквито и да е ограничения върху достъпа до или наличността на Услугите.
  • vii. Не участвайте в дейност, която вреди на Вас, Услугите или други лица (например предаване на вируси, шпиониране, публикуване на терористично или насилническо екстремистко съдържание, речи, насаждащи омраза, или проповядване на насилие към други лица).
  • viii. Не нарушавайте правата на други лица (например неупълномощено споделяне на музика, защитена с авторски права, или други материали, защитени с авторски права, препродажба или разпространение по друг начин на Картите на Bing или на снимки от Bing).
  • ix. Не участвайте в дейност, която нарушава поверителността на други лица.
  • x. Не помагайте на други лица да нарушават тези правила.
 • b. Изпълнение. Запазваме си правото да отхвърлим Вашето Съдържание, ако то надвишава ограниченията за съхранение или размера на файла, разрешен от Услугата. Освен това, ако нарушите някое от задълженията, посочени в раздел 3.a по-горе, или по друг начин съществено нарушите настоящите Условия, може да предприемем мерки срещу Вас, включително (но не само) незабавно да спрем да Ви предоставяме Услугите или да закрием акаунта Ви в Microsoft по основателни причини, или да блокираме предоставянето на комуникация (като имейл, споделяне на файлове или незабавни съобщения) към и от Услугите. Също така си запазваме правото да премахваме или блокираме Вашето Съдържание от Услугите по всяко време, ако сме уведомени, че то може да нарушава приложимото законодателство или настоящите Условия. При разследването на предполагаеми нарушения на настоящите Условия Microsoft си запазва правото да преглежда Вашето Съдържание, за да разреши проблема. Ние обаче не наблюдаваме Услугите и не правим опити в тази насока.
 • c. Заявление за Услуги на Microsoft Xbox. Кликнете тук (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) за повече информация относно това, как този Кодекс на поведение се прилага за онлайн услугата на Xbox, игри, приложения и услуги на Xbox Game Pass, Games for Windows Live и Xbox Games Studios, както и за съдържание, предоставяно от Microsoft. Нарушаването на Кодекса на поведение чрез Услугите на Xbox (както е определено в раздел 13.a.i) може да доведе до преустановяване или забрани за участие в Услугите на Xbox, включително лишаване от лицензи за съдържанието, времето на Xbox Gold Membership и баланси по акаунта в Microsoft, свързани с акаунта.
Пълен текст
Използване на Услугите и поддръжкаИзползване на Услугите и поддръжка4_usingTheServicesSupport
Резюме

4. Използване на Услугите и поддръжка.

 • a. Акаунт в Microsoft. Необходим Ви е акаунт в Microsoft, за да осъществявате достъп до много от Услугите. Вашият акаунт в Microsoft Ви дава възможност да влизате в продукти, уеб сайтове и услуги, предоставяни от Microsoft и някои партньори на Microsoft.
  • i. Създаване на акаунт. Можете да създадете акаунт в Microsoft, като се регистрирате онлайн. Вие се съгласявате да не използвате невярна, неточна или подвеждаща информация, когато се регистрирате за акаунт в Microsoft. В някои случаи е възможно трето лице, като например Вашият Доставчик на интернет услуги, да Ви е назначил акаунт в Microsoft. Ако получите Вашия акаунт в Microsoft от трето лице, третото лице може да има допълнителни права върху Вашия акаунт като възможността да осъществява достъп до или изтрива Вашия акаунт в Microsoft. Прегледайте всички допълнителни условия, предоставени Ви от третото лице, тъй като Microsoft не носи отговорност по отношение на тези допълнителни условия. Ако създадете акаунт в Microsoft от името на юридическо лице, като например Вашата фирма или работодател, Вие декларирате, че имате законното право да обвържете това юридическо лице с настоящите Условия. Не можете да прехвърляте идентификационните данни за акаунта си в Microsoft на друг потребител или юридическо лице. За да защитите акаунта си, трябва да пазите поверителността на данните и паролата за него. Вие носите отговорност за всички дейности по Вашия акаунт.
  • ii. Използване на акаунта. Трябва да използвате Вашия акаунт в Microsoft, за да го поддържате активен. Това означава, че трябва да влизате най-малко веднъж на две години, за да запазите Вашия акаунт в Microsoft и свързаните Услуги активни, освен ако не е предвиден по-дълъг срок в правилата за активност на профилите в Microsoft на адрес https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738, в оферта за платена част от Услугите или ако законът изисква друго. Ако не влезете през този период, ще приемем, че Вашият акаунт в Microsoft е неактивен и ще го закрием от Ваше име. Вижте раздел 4.a.iv.2 за последствията в случай на закрит акаунт в Microsoft. Вие трябва да влизате във Вашата папка „Входящи“ в Outlook.com и Вашия OneDrive (отделно) най-малко веднъж в годината, в противен случай ще закрием Вашите папка „Входящи“ в Outlook.com и OneDrive за Вас. Трябва да влизате в Услугите на Xbox поне веднъж на пет години, за да запазите етикета на играч, свързан с акаунта Ви в Microsoft. Ако имаме разумното основание да смятаме, че съществува риск Вашият акаунт в Microsoft да се използва от трето лице чрез измама (например в резултат на компрометиране на акаунта), Microsoft може да преустанови достъпа до акаунта Ви, докато не получите право да изискате възстановяване на собствеността си върху него. На базата на компромис, може да е необходимо да забраним достъпа до Вашето Съдържание или част от него. Ако имате проблеми с осъществяването на достъп до Вашия акаунт в Microsoft, посетете следния уеб сайт (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Деца и акаунти. Като създавате акаунт в Microsoft или използвате Услугите, Вие приемате и се съгласявате да спазвате задължително настоящите Условия и декларирате, че сте навършили „пълнолетие“ съгласно законодателството на страната, в която живеете, или родителят или законният Ви настойник се съгласява да спазва тези Условия от Ваше име. Ако не знаете дали сте навършили пълнолетие съгласно законодателството на страната, в която живеете, или не разбирате настоящия раздел, не създавайте акаунт в Microsoft, преди да помолите свой родител или законен настойник за помощ. Ако сте родител или законен настойник на непълнолетно лице, Вие и непълнолетното лице приемате и се съгласявате да спазвате задължително настоящите Условия и Вие носите отговорност за наблюдение на малолетното дете при използването на акаунта в Microsoft или Услугите, включително за покупки, независимо дали акаунтът на непълнолетното лице е открит сега, или създаден по-късно.
  • iv. Закриване на Вашия акаунт.
   • 1. В допълнение към правата за прекратяване, които имате, както е посочено в раздел „Правила за възстановяване на суми“ по-долу (раздел 9.g), можете да прекратите конкретни Услуги или да закриете акаунта си в Microsoft по всяко време и по каквато и да е причина. За да закриете акаунта си в Microsoft, посетете https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Когато поискате да закриете акаунта си в Microsoft, можете да решите да го поставите в преустановено състояние за 30 или 60 дни, в случай че промените решението си. След изтичането на този 30- или 60-дневен период акаунтът Ви в Microsoft ще бъде закрит. Вижте раздел 4.a.iv.2 по-долу за обяснение какво се случва, когато бъде закрит акаунтът Ви в Microsoft. Повторното влизане през периода на преустановяване ще активира отново акаунта Ви в Microsoft.
   • 2. Ако акаунтът Ви в Microsoft бъде закрит (независимо дали от Вас, или от нас), се случват няколко неща. Първо, Вашето право да използвате акаунта в Microsoft за достъп до Услугите се прекратява незабавно. Второ, ще изтрием Данните или Вашето Съдържание, свързани с акаунта Ви в Microsoft, или по друг начин ще прекратим връзката им с Вас и акаунта Ви в Microsoft (освен ако законът не изисква от нас да ги запазим, да ги върнем или да ги прехвърлим на Вас или на посочено от Вас трето лице). В резултат на това е възможно вече да не можете да осъществявате достъп до които и да е от Услугите (или Съдържанието си, съхранявано от Вас в тези Услуги), които изискват акаунт в Microsoft. Трябва да имате план за редовно архивиране. Трето, може да изгубите достъпа до продукти, които сте придобили.
 • b. Служебни или училищни акаунти. Можете да влизате в определени услуги на Microsoft със служебен или училищен имейл адрес. Ако го направите, приемате, че собственикът на домейна, свързан с имейл адреса Ви, може да бъде уведомен за съществуването на акаунта Ви в Microsoft и свързаните с него абонаменти, че той може да контролира и администрира акаунта Ви, както и да осъществява достъп до Данните Ви, включително до съдържанието на съобщенията и файловете Ви, и че Microsoft може да уведоми собственика на домейна, ако акаунтът или Данните бъдат компрометирани. Освен това се съгласявате, че използването на услугите на Microsoft може да бъде предмет на споразуменията, които Microsoft има с Вас или Вашата организация, и настоящите Условия може да не са приложими. Ако вече имате акаунт в Microsoft и използвате отделен служебен или училищен имейл адрес, за да осъществявате достъп до Услуги, обхванати от настоящите Условия, може да бъдете подканени да актуализирате имейл адреса, свързан с акаунта Ви в Microsoft, за да продължите да осъществявате достъп до тези Услуги.
 • c. Допълнително оборудване/планове за данни. За да използвате много от Услугите, трябва да имате интернет връзка и/или план за данни/мобилен план. Може също така да се нуждаете от допълнително оборудване като слушалки, камера или микрофон. Вие носите отговорност за осигуряването на всички връзки, планове и/или оборудване, необходими за използването на Услугите, и за заплащането на таксите, начислявани от доставчиците на Вашите връзки, планове и оборудване. Тези такси са допълнителни към всички такси, които ни плащате за Услугите, и ние не Ви ги възстановяваме. Проверете при Вашия(те) доставчик(ци), за да разберете дали има такива такси, които може да важат за Вас.
 • d. Известия за Услуги. Когато има нещо относно Услуга, която използвате, за което трябва да Ви уведомим, ще Ви изпращаме известия за Услугата и информация, която сме задължени да предоставяме по закон. Ако сте ни предоставили имейл адреса или телефонния си номер във връзка с акаунта си в Microsoft, може да Ви изпращаме известия за Услуги по имейла или чрез SMS (текстово съобщение), включително за да потвърдим самоличността Ви, преди да регистрираме номера на мобилния Ви телефон и да потвърдим покупките Ви. Може да Ви изпращаме известия за Услуги и по друг начин (например чрез съобщения в продукти). Възможно е да се начисляват такси за данни или съобщения при получаване на известия чрез SMS. Препоръчваме Ви да следите и поддържате активен имейл адреса, който сте посочили. Ако не сте съгласни да получавате известия по електронен път, трябва да спрете да използвате Услугите.
 • e. Поддръжка. Поддръжка на клиентите за някои Услуги е налична на адрес: https://support.microsoft.com. За някои Услуги може да се предлага отделна или допълнителна поддръжка на клиентите при спазване на условията, налични на адрес https://www.microsoft.com/support-service-agreement, освен ако не е указано друго. Поддръжка може да не е налична за предварителен преглед или бета версии на функции или Услуги. Ако живеете в Европа, можете също да отправите оплакване до онлайн платформата за решаване на спорове на ЕС (https://ec.europa.eu/consumers/odr); моля, използвайте MSODR@microsoft.com само във формуляра за подаване на оплакване, а не за друга цел.
 • f. Прекратяване на Вашите Услуги. Ако Вашите Услуги бъдат прекратени (независимо дали от Ваша или от наша страна), първо незабавно се спира правото Ви да осъществявате достъп до Услугите, а лицензът Ви за използване на софтуера, свързан с Услугите, се прекратява. Второ, ще изтрием Данните или Вашето Съдържание, свързани с Вашата Услуга, или по друг начин ще прекратим връзката им с Вас и акаунта Ви в Microsoft (освен ако законът не изисква от нас да ги запазим, да ги върнем или да ги прехвърлим на Вас или на посочено от Вас трето лице). В резултат на това е възможно вече да не можете да осъществявате достъп до които и да е от Услугите (или Вашето Съдържание, което съхранявате в тези Услуги). Трябва да имате план за редовно архивиране. Трето, може да изгубите достъпа до продукти, които сте придобили. Ако сте закрили акаунта си в Microsoft и не разполагате с друг акаунт, с който можете да осъществявате достъп до Услугите, Вашите Услуги може да бъдат прекратени незабавно.
Пълен текст
Използване на Приложения и услуги на трети лицаИзползване на Приложения и услуги на трети лица5_usingThird-PartyAppsAndServices
Резюме

5. Използване на Приложения и услуги на трети лица. Услугите може да Ви дадат възможност да осъществявате достъп или да придобивате продукти, услуги, уеб сайтове, връзки, съдържание, материали, игри, умения, интегрирания, ботове или приложения на независими трети лица (физически или юридически лица, които не са Microsoft) ("Приложения и услуги на трети лица"). Много от нашите Услуги Ви помагат да откривате, да правите заявки към или да взаимодействате с Приложения и услуги на трети лица, или Ви дават възможност да споделяте Съдържанието и Данните си, и Вие разбирате, че използвайки нашите Услуги, Вие ги насочвате да Ви предоставят Приложения и услуги на трети лица. Приложенията и услугите на трети лица може да Ви дадат възможност да съхранявате Съдържанието или Данните си при издателя, доставчика или оператора на приложенията и услугите на трети лица. Възможно е за Приложенията и услугите на трети лица да е налице декларация за поверителност или да е необходимо да приемете условията за тях, преди да можете да инсталирате или използвате Приложението или услугата на трето лице. Вижте раздел 13.b за допълнителни условия за приложения, придобити чрез определени Магазини, притежавани или управлявани от Microsoft или нейните свързани лица (включително, но не само, Office магазина, Магазина на Microsoft в Xbox и Магазина на Microsoft в Windows). Трябва да прегледате условията и политиките за поверителност на третите лица, преди да придобиете, използвате, заявите или свържете акаунта си в Microsoft с Приложения и услуги на трети лица. Условията на трети лица не променят тези Условия. Microsoft не лицензира на Вас каквато и да е интелектуална собственост като част от които и да е Приложения и услуги на трети лица. Вие се съгласявате да поемете всички рискове и отговорност, произтичащи от използването на тези Приложения и услуги на трети лица от Ваша страна и че Microsoft не носи отговорност пред Вас или други лица за информацията или услугите, предоставяни от приложения и услуги на трети лица.

Пълен текст
Наличност на УслугитеНаличност на Услугите6_serviceAvailability
Резюме

6. Наличност на Услугите.

 • a. Услугите, Приложенията и Услугите на трети лица или материалите, или продуктите, предлагани чрез Услугите, може да са неналични периодично, да се предлагат на ограничена база или да се различават в зависимост от региона или устройството Ви, или други външни фактори, като например връзката Ви с интернет или мрежата. Ако промените местоположението, свързано с Вашия акаунт в Microsoft, може да е необходимо отново да придобиете продуктите, които са били налични за Вас и са били платени в предишния Ви регион.
 • b. Стремим се да поддържаме Услугите изправни и работещи. Те не се предлагат обаче с гарантирано ниво на качество – всички онлайн услуги понякога търпят аварии и прекъсвания. В случай на прекъсване или нарушение на Услугата, може временно да не бъдете в състояние да възстановите Съдържанието си. Препоръчваме редовно да архивирате Съдържанието и Данните, които съхранявате в Услугите или посредством Приложения и услуги на трети лица.
Пълен текст
Актуализации на Услугите или Софтуера и промени в настоящите УсловияАктуализации на Услугите или Софтуера и промени в настоящите Условия7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Резюме

7. Актуализации на Услугите или Софтуера и промени в настоящите Условия.

 • a. Ще Ви информираме, ако възнамеряваме да променим настоящите Условия. Можем да променяме настоящите Условия, ако това е необходимо поради (i) приложимото законодателство, включително, но не само, промяна в него; (ii) съвет и/или нареждане съгласно приложимото законодателство; (iii) развитието на Услугите; (iv) технически причини; (v) работни изисквания или (vi) промяна в условията в полза на потребителя. Ще Ви уведомяваме за предстоящата промяна, преди тя да влезе в сила, чрез потребителския интерфейс, в имейл съобщение или чрез други подходящи средства. Ще Ви предоставим възможност да отмените Услугите поне 30 дни, преди промяната да влезе в сила. Използването на Услугите след датата на влизане в сила на промените означава, че се съгласявате с новите условия. Ако не сте съгласни с новите условия, трябва да спрете да използвате Услугите и да закриете акаунта си в Microsoft в съответствие с раздел 4.a.iv. Изрично ще укажем този факт, когато Ви информираме за предстоящата промяна в настоящите Условия.
 • b. Може автоматично да проверяваме версията на софтуера Ви, което е необходимо за предоставяне на Услугите, и да зареждаме софтуерни актуализации или промени на конфигурацията, без да Ви таксуваме, за да могат услугите да бъдат актуализирани, подобрени и допълнително разработени. Може да е необходимо да актуализирате софтуера, за да продължите да използвате Услугите. Такива актуализации се подчиняват на настоящите Условия, освен ако не са придружени от допълнителни или други условия, като в този случай се прилагат тези други условия. Ако откажете да приемете допълнителните или другите условия, приложими за актуализациите, няма да можете да получавате или използвате актуализациите. Microsoft няма задължение да предоставя на разположение каквито и да е актуализации и не гарантира, че ще поддържа версията на системата, за която сте закупили или лицензирали софтуера, приложенията, съдържанието или други продукти.
 • c. Постоянно работим за подобряване на Услугите и може да променяме Услугите, да изтриваме функции или да прекратяваме предоставянето на достъп до Приложения и услуги на трети лица в тази връзка по всяко време, включително, но не само, ако споразуменията ни с трети лица вече не ни позволяват да предоставяме техните материали, ако вече нямаме възможност да ги предоставяме, ако технологиите се развият или ако обратна връзка от клиентите сочи, че е необходима промяна. Ще Ви уведомим, ако промяна в Услугите ще доведе до загуба на достъпа Ви до Вашето Съдържание. Също така за платените Услуги ще Ви информираме предварително, преди да бъдат направени други съществени промени в тях. Освен до степента, изисквана от приложимото законодателство, ние нямаме задължение да предоставяме повторно изтегляне или заместване на материали, Цифрови стоки (дефинирани в раздел 13.k) или приложения, които са закупени по-рано. Ако прекратим дадена платена Услуга, ще Ви възстановим съразмерно сумата на плащанията, които сте извършили, която съответства на частта от тази Услуга, оставаща към момента на прекратяването.
 • d. За да можете да използвате материали, защитени с управление на цифровите права (DRM), като определена музика, игри, филми, книги и други, софтуерът с DRM може автоматично да се свърже със сървър с онлайн права и да изтегли и инсталира актуализации с DRM.
Пълен текст
Софтуерен лицензСофтуерен лиценз8_softwareLicense
Резюме

8. Софтуерен лиценз. Освен ако не е придружен от отделно лицензионно споразумение на Microsoft (например, ако използвате приложение на Microsoft, което е включено във и е част от Windows, за този софтуер се прилагат Лицензионните условия на Microsoft за операционна система Windows), всеки софтуер, предоставен Ви от нас като част от Услугите, е предмет на настоящите Условия. Приложенията, придобити чрез определени Магазини, притежавани или управлявани от Microsoft или нейните свързани лица (включително, но не само Office магазина, Магазина на Microsoft в Windows и Магазина на Microsoft в Xbox) са предмет на раздел 13.b.i по-долу.

 • a. Ако спазвате настоящите Условия, Ви предоставяме право да инсталирате и използвате едно копие на софтуера на устройство навсякъде по света, което да се използва само от едно лице към даден момент, като част от използването на Услугите от Ваша страна. За някои устройства този софтуер може да е предварително инсталиран за Ваше лично ползване с нетърговска цел на Услугите. Софтуерът или уеб сайтът, които са част от Услугите, може да включват код на трети лица. Всички скриптове или кодове на трети лица, свързани с или препратени от софтуера или уеб сайта, се лицензират на Вас от третите лица, които притежават съответния код, а не от Microsoft. Бележките, ако има такива, за кода на трети лица, са включени само за Ваша информация.
 • b. Софтуерът се лицензира, а не се продава, и Microsoft си запазва всички права върху софтуера, които не са изрично предоставени от Microsoft съгласно настоящите Условия. Този лиценз не Ви дава право и Вие не можете в разрез със закона да:
  • i. избягвате или заобикаляте която и да е техническа мярка за защита в или относно софтуера или Услугите;
  • ii. деасемблирате, декомпилирате, дешифрирате, прониквате в, емулирате, използвате неправомерно или подлагате на обратно конструиране който и да е софтуер или друг аспект на Услугите, който е включен в или достъпен чрез Услугите, освен и само в степента, изрично позволена от приложимото законодателство за авторското право;
  • iii. отделяте компоненти на софтуера или Услугите за използване на различни устройства;
  • iv. публикувате, копирате, отдавате, давате под наем, продавате, експортирате, импортирате, разпространявате или давате на заем софтуера или Услугите, освен ако Microsoft изрично не Ви упълномощи за това;
  • v. прехвърляте софтуера, софтуерни лицензи или каквито и да е права на достъп или използване на Услугите;
  • vi. използвате Услугите по неразрешен начин, който може да попречи на друго лице да ги използва, или придобивате достъп до каквито и да е услуги, данни, акаунт или мрежа;
  • vii. разрешавате достъп до Услугите или да модифицирате разрешено от Microsoft устройство (напр. конзоли Xbox, Microsoft Surface и др.) чрез неразрешени приложения на трети лица.
Пълен текст
Условия за плащанеУсловия за плащане9_paymentTerms
Резюме

9. Условия на плащане. Ако закупите Услуга, тези условия на плащане се прилагат за Вашата покупка и Вие се съгласявате с тях.

 • a. Такси. Ако има такса, свързана с част от Услугите, Вие се съгласявате да плащате тази такса. Цената, посочена за Услугите, включва всички приложими данъци, освен ако не е указано друго. Единствено Вие носите отговорност за заплащането на всички такива данъци или други такси. Данъците се изчисляват на база на Вашето местоположение към момента на регистриране на Вашия акаунт в Microsoft, освен ако не е указано друго. След като Ви уведомим, че не сме получили своевременно плащане в пълен размер от Вас, имаме право да преустановим или прекратим Услугите, ако незабавно не извършите плащането в пълен размер в рамките на съответния период. Преустановяването или прекратяването на Услугите поради неплащане може да доведе до загуба на достъпа до и възможността за използване на Вашия акаунт и съдържанието в него. Свързването с интернет чрез корпоративна или друга частна мрежа, която маскира Вашето местоположение, може до доведе до такси, различни от показваните за Вашето действително местоположение. В зависимост от местоположението Ви, някои транзакции може да изискват обръщане в чуждестранна валута или обработка в друга страна. Вашата банка може да начисли допълнителни такси за тези услуги, когато използвате дебитна или кредитна карта. Моля, свържете се с Вашата банка за подробна информация.
 • b. Вашият Акаунт за плащане. За да платите таксите за Услуга, ще е необходимо да укажете начина на плащане, когато се записвате за тази Услуга. За всички Услуги, различни от Skype, можете да осъществявате достъп до и да променяте информацията си за плащане и начин на плащане в уеб сайта за управление на акаунт на Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281), а за софтуера и продуктите на Skype – като влезете в портала на акаунта си на адрес https://skype.com/go/myaccount. Освен това се съгласявате да разрешите на Microsoft да използва всяка актуализирана информация за акаунта относно избрания от Вас начин на плащане, предоставена от Вашата банка издател или от приложимата разплащателна мрежа. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта си и всяка друга информация, вкл. имейл адрес и данни за метод на плащане, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо, във връзка с тези транзакции. Ако укажете да спрем да използваме Вашия метод на плащане и не ни предоставите друг метод на плащане след нашето известие да направите това в съответния период от време, можем да преустановим временно или да прекратим платената Услуга, която използвате, по основателни причини. Промените, извършени във Вашия акаунт за плащане, няма да се отразят на таксите, които подаваме към Вашия акаунт за плащане, преди да можем в разумен срок от време да предприемем съответните действия по промяна на информацията относно Вашия акаунт за плащане.
 • c. Плащане. Като предоставяте на Microsoft начин на плащане, Вие (i) декларирате, че сте упълномощени да използвате начина на плащане, който сте предоставили, и че цялата информация за плащане е вярна и точна; (ii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за Услугите или достъпното съдържание, като използва начина Ви на плащане; и (iii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за всяка платена функция на Услугите, за която сте избрали да се абонирате или да използвате, докато настоящите Условия са в сила. Както е указано, ние имаме право да Ви начисляваме такси (a) авансово, (b) в момента на закупуване, (c) скоро след покупката или (d) на периодична база за абонаментни Услуги. Също така е възможно да Ви начисляваме такси до одобрения от Вас размер, като ще Ви уведомяваме предварително за всяка промяна в таксата за периодични абонаментни Услуги и в случай на промяна на цената, ще Ви дадем възможност да отмените Услугите преди цената да се промени. Можем да Ви начисляваме едновременно за повече от един предходни периода на плащане суми, които не сме обработили по-рано.
 • d. Периодични плащания. Когато закупувате Услугите на абонаментен принцип (например месечно, на всеки 3 месеца или годишно), Вие се съгласявате, че разрешавате периодични плащания и че плащанията към Microsoft ще се извършват по избрания от Вас начин на плащане и през периодичните интервали, за които сте се съгласили, докато абонаментът за съответната Услуга не бъде прекратен от Вас или от Microsoft. Трябва да анулирате Услугите си преди следващата дата на фактуриране, за да спрете да бъдете таксувани за Услугите. Ние ще Ви предоставим инструкции за начина, по който можете да анулирате Услугите. Чрез разрешаването на периодични плащания Вие упълномощавате Microsoft да съхранява начина Ви на плащане и да обработва тези плащания като електронни дебити, преводи на средства, електронни тегления от посочена от Вас сметка (за плащания чрез автоматизирана клирингова къща или подобни плащания) или като такси към посочена от Вас сметка (за плащания чрез кредитна карта или подобни плащания) (наричани събирателно „Електронни плащания“). По принцип абонаментните такси се начисляват преди приложимия абонаментен период. Ако дадено плащане остане дължимо или транзакция с кредитна карта или друга подобна транзакция бъдат отхвърлени или отказани, Microsoft или нейните доставчици на услуги си запазват правото да събират всички приложими такси за връщане на артикули, отказ на плащане или недостатъчно средства и да обработват подобно плащане като Електронно плащане.
 • e. Онлайн извлечение и грешки. За всички Услуги, различни от Skype, Microsoft ще Ви предоставя онлайн извлечение за плащанията в уеб сайта за управление на акаунт в Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284), където можете да преглеждате и да разпечатвате извлечение си. Достъп до онлайн извлечението си за Skype можете да осъществявате, като влезете в акаунта си на адрес www.skype.com (https://www.skype.com). Това е единственото извлечение на извършените от Вас плащания, което предоставяме. В зависимост от Услугата и страната може да е налична фактура с ДДС. Ако допуснем грешка във Вашите начисления, ще я коригираме, след като ни съобщите за нея (или я установим), и ще преразгледаме таксата. Препоръчваме Ви да ни уведомите в срок от 120 дни след първата поява на очевидна грешка в сметката Ви, тъй като е по-лесно да разрешим проблема в рамките на този период. Можете да отправяте заявките си за тези цели до службата за поддръжка на клиенти, както е посочено в раздел 4.e.
 • f. Правила за възстановяване на суми. Имате право на период за отмяна („Период за размисъл“) от четиринадесет (14) дни от датата на покупката, със или без основание. Ако Услугата е доставена частично към момента на отмяната, имате право на пропорционално възстановяване на платената сума. Вие потвърждавате, че Периодът за размисъл изтича в момента, в който Услугата Ви е доставена изцяло, и тогава сумата на Вашата покупка не подлежи на възстановяване. Когато закупувате цифрово съдържание от нас, Вие губите правото на отмяна в момента, в който започнете изтеглянето. Освен ако не е указано друго по закон или по конкретна оферта за Услуги, всички покупки са окончателни и заплатените суми не подлежат на възстановяване. За всички Услуги, различни от Skype, информация и указания как да отмените дадена Услуга и да изискате възстановяване на сума чрез нашия Формуляр за оттегляне, ако имате право на възстановяване на сума, можете да намерите в уеб сайта за управление на акаунт в Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284). За Skype попълнете Формуляра за оттегляне, като използвате информацията, предоставена тук (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Ако смятате, че Microsoft Ви е начислил грешно такси, трябва да се свържете с Microsoft и ние ще преразгледаме таксата. Ако Ви възстановим сума или издадем кредит, нямаме задължение да възстановяваме или издаваме такава сума, кредит или подобни в бъдеще. Правилата за възстановяване на суми не засягат които и да е права съгласно приложимото законодателство. За повече информация относно възстановяването на суми посетете нашата помощна тема (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).
 • g. Прекратяване на Услугите. Имате право да прекратите Услугите на страницата за управление на услугите и абонаментите в акаунта си в Microsoft (https://account.microsoft.com/) или като се свържете със службата за поддръжка на клиенти, както е описано по-горе в раздел 4.e. Анулирането на платените Услуги спира начисляването на бъдещи такси за продължаване на Услугата. Трябва да направите справка с офертата, описваща Услугите, тъй като (i) може да не получите възстановяване на платената сума към момента на прекратяване; (ii) може да сте задължени да заплатите такси за прекратяване; (iii) може да сте задължени да заплатите всички такси, начислени по акаунта Ви за плащане за Услугите преди датата на прекратяване; и (iv) може да загубите правата си за достъп и използване на акаунта си при прекратяване на Услугите. Ние ще обработим Вашите Данни, както е описано в раздел 4 по-горе. Ако отмените Вашите Услуги, те се прекратяват в края на Вашия текущ период на Услугите, а ако начисляваме периодично такси по Вашия акаунт – в края на периода, през който сте ги отменили. Ако инициирате възстановяване на средства или отмяна на плащането на Услугите в банката си, ще очакваме от Вас да сте го направили считано от датата, на която е било извършено първоначалното плащане, като ни упълномощавате незабавно да отменим услугата Ви и/или да оттеглим всяко съдържание, което Ви е било предоставено срещу такова плащане.
 • h. Оферти с пробен период. Ако участвате в някоя оферта с пробен период, може да се наложи да анулирате Услугите в пробен период в рамките на срока, посочен, когато сте приели офертата, за да избегнете начисляването на такса за продължаване на Услугата(ите) в края на пробния период.
 • i. Промоционални оферти. Microsoft може да предлага периодично Услуги за пробен период, през който Microsoft няма да Ви начислява такси за Услугите. Microsoft си запазва правото да Ви таксува за тези Услуги (по нормалната тарифа), ако нарушите правилата и условията на офертата.
 • j. Промени в цените. Ако офертата за Вашите Услуги е с фиксирани срок и цена, тази цена остава валидна до края на срока. Ако искате да продължите да използвате Услугите, ще трябва да се съгласите с всяка нова оферта или цена. Ако Услугите се предоставят на периодична база (например месечна), без определен срок и не по оферта с пробен период, можем да променяме цената на Услугите, ако добавим нови или подобрени функции на Услугите дотолкова, доколкото разходите за предоставянето на услугите са се повишили или в резултат от промени на пазара (например заради цената на труда, колебания във валутните курсове, промени в данъци/разпоредби, инфлация, лицензионни такси, инфраструктурни или административни разходи). Ще Ви уведомим най-малко 30 дни преди промяната на цената да влезе в сила. Ще имате възможност да отмените Услугите преди промяната в цените в съответствие с раздел 9.h по-горе. Когато Ви уведомяваме за промяна на цената, ще посочим причините за това, обхвата на увеличението и факта, че новата цена ще влезе в сила, ако не отмените Услугите, и също така ще Ви напомним как можете да ги отмените.
 • к. Плащания към Вас. Ако Ви дължим плащане, Вие се съгласявате да ни предоставите своевременно и точно информацията, която ни е необходима за извършване на плащането към Вас. Вие носите отговорност за всички данъци и такси, които може да се наложи да платите в резултат на това плащане към Вас. Трябва също така да се съобразите с всички други условия, които поставим по отношение на Вашето право на каквото и да е плащане. Ако получите плащане по погрешка, може да го върнем или да изискаме възстановяване на плащането. Вие се съгласявате да ни сътрудничите в усилията да направим това. Може също да намалим плащането към Вас без известие за това, за да коригираме надплащане за предходен период.
 • l. Забавени плащания. В случай на забавени плащания трябва да заплатите основателните разходи, свързани със събирането на просрочени задължения, включително адвокатски такси и други правни такси и разходи, допустими съгласно законите и наредбите. Може временно да преустановим или прекратим Услугите, ако не извършите своевременно плащане в пълен размер, след като Ви изпратим напомняне (с известие за временно преустановяване и/или прекратяване на Услугите) да извършите плащането в подходящ срок. Можете да предотвратите временното преустановяване или прекратяване, ако извършите съответното плащане в посочения в напомнянето срок. Ако неизплатената сумата е несъществена, ще е приложима друга процедура. За несъществени ще се смятат неизплатени суми, възлизащи на под 2 процента от общата стойност на фактурата. Преустановяването или прекратяването на Услугите поради неплащане може да доведе до загуба на достъпа до Вашия акаунт в Microsoft.
 • m. Ваучери за подарък. Замяната и използването на ваучери за подарък (различни от ваучери за подарък на Skype) се уреждат от Правилата и условията за ваучери за подарък на Microsoft (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Информация за ваучери за подарък на Skype може да се намери на страницата с помощ за Skype (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Плащане чрез банкова сметка. Може да регистрирате валидна банкова сметка в акаунта си в Microsoft, за да я използвате като начин на плащане. Валидните банкови сметки включват сметки, които се поддържат във финансови институции, които имат възможност да получават директни дебитни записи (например финансова институция със седалище в Съединените щати, която поддържа записи чрез автоматизирана клирингова къща („ACH“), европейска финансова институция, която поддържа Единната европейска платежна зона („SEPA“) или „iDEAL“ в Нидерландия). Валидни са също условията, с които се съгласявате, когато добавяте банковата си сметка като начин на плащане в акаунта си в Microsoft (например „мандат“ в случая на SEPA). Вие декларирате и гарантирате, че регистрираната Ви банкова сметка е на Ваше име или сте упълномощени да регистрирате и използвате тази банкова сметка като начин на плащане. Чрез регистриране или избор на банковата си сметка като начин на плащане Вие упълномощавате Microsoft (или нейния посредник) да инициира един или повече дебити за общата сума на покупката или абонаментната Ви такса (в съответствие с условията на абонаментната Ви услуга) от банковата Ви сметка (и при нужда да инициира един или повече кредити към банковата Ви сметка, за да коригира грешки, да възстанови сума или за подобна цел) и упълномощавате финансовата институция, която поддържа банковата Ви сметка, да удържа такива дебити или да приема такива кредити. Вие разбирате, че това упълномощаване ще остане в пълна сила, докато не премахнете информацията за банковата си сметка от акаунта си в Microsoft. Обърнете се възможно по-скоро към службата за поддръжка на клиенти, както е посочено по-горе в раздел 4.e, ако смятате, че сте били таксувани по погрешка. Действащите закони в държавата Ви може също да ограничават отговорността Ви за измамни, грешни или неупълномощени транзакции от банковата Ви сметка. Чрез регистрирането или избора на банкова сметка като начин на плащане Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.
Пълен текст
Договарящо лице, избор на законодателство и местоположение за разрешаване на споровеДоговарящо лице, избор на законодателство и местоположение за разрешаване на спорове10_contractingEntityChoiceOfLaw
Резюме

10. Договарящо лице, избор на законодателство и местоположение за разрешаване на спорове. Ако живеете във (или ако сте фирма и седалището Ви се намира във) Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария или Обединеното кралство и използвате безплатни или платени Услуги, Вие сключвате договор с фирма Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ирландия (вписана в Агенцията по вписванията на Ирландия под номер 256796, рег. № по ДДС: IE 8256796 U, с адрес на регистрация: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Законите на Ирландия управляват всички искове, свързани с безплатни и платени Услуги, но това не Ви лишава от задължителните средства за защита на потребителите съгласно законите на страната, в която предоставяме Услугите за Вас и където е обичайното Ви местожителство (или ако сте фирма, там, където се намира седалището Ви). По отношение на юрисдикцията Вие и Microsoft се съгласявате да изберете съдилищата на страната, в която предоставяме Услугите за Вас и където е обичайното Ви местожителство (или ако сте фирма, там, където се намира седалището Ви), за всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия, или като алтернатива може да изберете компетентния съд в Ирландия.

Пълен текст
ГаранцииГаранции11_Warranties
Резюме

11. Гаранции. Ако сте потребител, Вие имате определени права по силата на закона. Тези права включват задължение на Microsoft да предоставя Услугите с разумна грижа и умение. Никаква част от настоящите условия няма за цел да ограничи или изключи нашата отговорност за нарушение на тези права от страна на Microsoft. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ИМАМЕ УМИШЛЕНО СКРИТИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ Е БИЛО НЕВЪЗМОЖНО ПОРАДИ ДЕФЕКТИ И С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАТЕНИ ПРОДУКТИ НА SKYPE, НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ „КАКТО СА“, „С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ“ И „В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЛИЧНОСТТА“. НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА УСЛУГИТЕ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КОМПЮТЪРНИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ НЕ РАБОТЯТ БЕЗОТКАЗНО И ЧЕ ПОНЯКОГА СА ВЪЗМОЖНИ ПЕРИОДИ НА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ. НЕ МОЖЕМ ДА ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НАВРЕМЕ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКА. НИЕ И НАШИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, РИСЕЛЪРИ, ДИСТРИБУТОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ НИКАКВИ ДОГОВОРНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. ВИЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА, НО НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ГАРАНЦИИ. ИЗКЛЮЧВАМЕ ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, РАБОТНИ УСИЛИЯ И НЕНАРУШЕНИЕ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО.

Пълен текст
Ограничение на отговорносттаОграничение на отговорността12_limitationOfLiability
Резюме

12. Ограничение на отговорността.

 • a. Microsoft не носи отговорност за Вашето съдържание, материали или други материали на трети лица, включително връзки към уеб сайтове на трети лица и дейности, предоставяни от потребители. Такова съдържание и дейности нито могат да се приписват на Microsoft, нито представляват възгледите на Microsoft.
 • b. Microsoft носи отговорност единствено ако са били нарушени съществени задължения по Споразумението или според изискваното от приложимото законодателство.
 • c. Microsoft, неговите упълномощени представители и/или законни представители не носят отговорност за каквато и да е косвена щета, включително финансова загуба, като например загуба на печалба, освен ако Microsoft, неговите упълномощени представители и/или законни представители не са действали най-малкото с груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.
 • d. Всякаква законова отговорност без вина на Microsoft, включително законова отговорност за нарушаване на гаранцията, остава непроменена от ограничаването на отговорността. Същото важи за отговорността на Microsoft, неговите упълномощени представители и/или законни представители в случай на физическо нараняване или смърт, причинени от измама или небрежност от тяхна страна.
 • e. Microsoft не носи отговорност за което и да е неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си съгласно настоящите Условия дотолкова, доколкото неизпълнението или забавянето е в резултат на обстоятелства, които са извън разумния контрол на Microsoft (като трудови спорове, природни бедствия, война или терористични действия, умишлено нанасяне на вреди, злополуки или спазване на който и да е приложим закон или разпореждане на правителствена организация). Microsoft ще полага усилия да сведе до минимум последствията от всяко такова събитие и да изпълнява задълженията си, които не са засегнати.
Пълен текст
Условия, специфични за отделните УслугиУсловия, специфични за отделните Услуги13_service-SpecificTerms
Резюме

13. Условия, специфични за отделните Услуги. Условията преди и след раздел 13 са общоприложими за всички Услуги. Настоящият раздел съдържа условия, специфични за отделните Услуги, в допълнение към общите условия. Тези условия, специфични за отделните Услуги, са определящи, ако има конфликт с общите условия.

Пълен текст
XboxXbox13a_XboxLive
Резюме
 • a. Xbox.
  • i. Лично, некомерсиално ползване. Онлайн услугата на Xbox, игрите на Xbox Game Studios (https://www.xbox.com/xbox-game-studios) (включително игрите на Mojangs), приложенията, абонаментите (напр. Xbox Game Pass for PC, Xbox Game Pass за конзола, Xbox Game Pass Ultimate), услугите (напр. Xbox Live), както и съдържанието, предоставяни от Microsoft (заедно наричани „Услугите на Xbox“) са единствено за Ваше лично и некомерсиално ползване.
  • ii. Услуги на Xbox. Когато се регистрирате, за да получавате Услуги на Xbox, информацията за играенето на игри, дейностите и използването на игри и Услуги на Xbox от Ваша страна ще бъде проследявана и споделяна с подходящи разработчици на игри на трети лица, за да могат Microsoft и разработчиците да управляват своите игри и да предоставят Услугите на Xbox. Ако изберете да свържете акаунта си за Услуги на Microsoft Xbox с акаунта си за услуга, която не се предоставя от Microsoft, или влезете в профила си за Услуги на Microsoft Xbox, за да получите достъп до Услуга, която не се предоставя от Microsoft (например издател на игра, която не е на Microsoft, на Приложения и услуги на трети лица), Вие се съгласявате, че: (a) Microsoft има право да споделя ограничена информация за акаунта (включително, но не само, етикет на играч, резултат на играч, резултат от игри, хронология на игри и списък с приятели), с това лице, което не е свързано с Microsoft, както е посочено в Декларацията за поверителност на Microsoft, и (б) ако настройките Ви за поверителност за Xbox разрешават, лицето, което не е свързано с Microsoft, може също така да има достъп до Вашето Съдържание от комуникациите в игрите, когато влизате с акаунта си при това лице, което не е свързано с Microsoft. Освен това, ако Вашите настройки за поверителност за Xbox разрешават, Microsoft има право да публикува Вашето име, етикет на играч, снимка на играч, мото, аватар, клипове на игри и игрите, които сте играли, в комуникацията си с хора, които разрешите.
  • iii. Вашето Съдържание. Като част от изграждането на общността на Услугите на Xbox предоставяте на Microsoft, нейните свързани лица и сублицензианти безвъзмездно право, валидно за целия свят, да използва, променя, възпроизвежда, разпространява, излъчва, споделя и показва Вашето Съдържание или Вашето име, етикет на играч, снимка на играч, мото или аватар, които сте публикували за която и да е Услуга на Xbox, изцяло или частично, чрез каквито и да е средства или процеси, в каквито и да е материали или поддръжка.
  • iv. Лица, които управляват игри. Някои игри може да използват мениджъри, посланици или домакини на игрите. Лицата, които управляват и хостват дадена игра, не са упълномощени представители на Microsoft. Техните виждания не е задължително да отразяват вижданията на Microsoft.
  • v. Деца в Xbox. Ако сте непълнолетен потребител на Услуги на Xbox, Вашият родител или законен настойник може да има контрол върху много аспекти на Вашия акаунт и може да получава отчети за използването на Услугите на Xbox от Ваша страна.
  • vi. Валута за игри или Виртуални стоки. Услугите на Xbox може да включват виртуална валута за игри (като злато, монети или точки), които може да бъдат закупени от Microsoft или от негово име срещу действителни парични инструменти, ако сте пълноправен възрастен в държавата, където живеете. Услугите на Xbox може също така да включват виртуални цифрови артикули или стоки, които може да бъдат закупени от Microsoft или от негово име срещу действителни парични инструменти или срещу валута за игри. Валутата за игри и виртуалните стоки по никакъв начин не могат да бъдат осребрени срещу действителни парични инструменти, стоки или други артикули с парична стойност от Microsoft или което и да е друго лице. Освен ограничен, личен, отменим, непрехвърляем, неподлежащ на преотдаване лиценз за използване на валутата за игри и виртуалните стоки само в Услугите на Xbox, Вие нямате никакво друго право или право на собственост върху или за такава валута за игри или виртуални стоки, свързани с една или повече игри или приложения на Xbox, които се появяват в Услугите на Xbox или произхождат от тях, или всякакви други атрибути, свързани с използването на Услугите на Xbox или съхранявани в Услугите на Xbox. От време на време Microsoft може да променя предложенията си по отношение на валутата за игри или виртуалните стоки.
  • vii. Софтуерни актуализации. За всяко устройство, което може да се свърже с Услугите на Xbox, може автоматично да проверяваме версията на софтуера на Вашата конзола Xbox или софтуера на приложението Xbox и да зареждаме софтуерни актуализации или промени на конфигурацията за конзолата на Xbox или софтуера на приложението Xbox, включително такива, които Ви забраняват да осъществявате достъп до Услугите на Xbox, да играете пиратски игри на Xbox, да използвате неразрешени приложения на Xbox или неразрешени хардуерни периферни устройства с конзола Xbox.
  • viii. Изтичане на валидността на етикета на играч. Трябва да влизате в Услугите на Xbox поне веднъж на пет години, в противен случай може да изгубите достъп до етикета на играч, свързан с акаунта Ви, и този етикет може да стане достъпен за използване от други лица.
  • ix. Измама и фалшифициране на софтуер. За всяко устройство, което може да се свърже с Услугите на Xbox, може автоматично да проверяваме устройството Ви за неразрешен хардуер или софтуер, който позволява измама или фалшифициране в нарушение на Кодекса на поведение и настоящите Условия, и да зареждаме софтуерни актуализации или промени на конфигурацията на приложението Xbox, включително такива, които Ви забраняват да осъществявате достъп до Услугите на Xbox или да използвате неразрешен хардуер или софтуер, който позволява измама или фалшифициране.
Пълен текст
МагазинМагазин13b_Store
Резюме
 • b. Магазин. „Магазин“ се отнася за Услуга, която Ви дава възможност да преглеждате, изтегляте, закупувате, оценявате и рецензирате приложения (терминът „приложение“ включва игри) и друго цифрово съдържание. Настоящите Условия обхващат използването на определени Магазини, притежавани или управлявани от Microsoft или нейните свързани лица (включително, но не само Office магазина, Магазина на Microsoft в Windows и Магазина на Microsoft в Xbox). „Office магазин“ означава Магазин за продукти на Office и приложения за Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access и Project (версии 2013 или по-нови) или което и да е друго съдържание с марката „Office магазин“. „Магазин на Microsoft в Windows” означава Магазин, притежаван или управляван от Microsoft или нейните свързани лица, за устройства с Windows, като телефон, компютър и таблет, или друг продукт с марката „Магазин на Microsoft”, достъпен на устройства с Windows, като телефон, компютър и таблет. „Магазин на Microsoft в Xbox” означава Магазин, притежаван или управляван от Microsoft или нейните свързани лица и предоставен на разположение в конзолите Xbox или друг продукт с марката „Магазин на Microsoft”, предоставен на разположение в конзолата Xbox.
  • i. Лицензионни условия. Ние ще указваме издателя на всяко приложение, което е налично в съответния Магазин. Освен ако с приложението не са предоставени други лицензионни условия, Стандартните Лицензионни условия за приложение („SALT”) в края на настоящите Условия представляват споразумение между Вас и издателя на приложението, съдържащи лицензионните условия, които се прилагат за приложението, което изтегляте чрез Магазин, притежаван или управляван от Microsoft или нейните свързани лица (с изключение на Office магазина). С цел яснота настоящите Условия обхващат използването и предоставянето на услуги, предоставяни от Услуги на Microsoft. Раздел 5 от настоящите Условия се прилага и за всички Приложения и услуги на трети лица, придобити чрез Магазин. Приложения, изтеглени чрез Office магазина, не се уреждат от SALT и спрямо тях се прилагат отделни лицензионни условия.
  • ii. Актуализации. Microsoft автоматично ще проверява за и изтегля актуализации за Вашите приложения дори когато не сте влезли в съответния Магазин. Можете да промените Вашите настройки за даден Магазин или системата, ако предпочитате да не получавате автоматични актуализации за приложения от съответния Магазин. Определени приложения от Office Магазина обаче, които се хостват изцяло или частично онлайн, може да се актуализират от разработчика им по всяко време и може да не изискват Вашето разрешение за извършване на актуализация.
  • iii. Оценки и рецензии. Ако дадете оценка или рецензия на приложение или друга Цифрова стока в Магазина, може да получите имейл от Microsoft със съдържание от издателя на приложението или Цифровата стока. Всеки такъв имейл идва от Microsoft, като ние не споделяме Вашия имейл адрес с издатели на приложения или други Цифрови стоки, които придобивате чрез Магазина.
  • iv. Предупреждение за безопасност. За избягване на евентуално нараняване, дискомфорт или напрягане на очите, трябва да правите редовни почивки от използването на игри или други приложения, особено ако чувствате болка или умора вследствие на използването им. Ако изпитвате дискомфорт, направете почивка. Дискомфортът може да включва усещане за гадене, морска болест, световъртеж, дезориентация, главоболие, умора, напрежение или сухота в очите. Използването на приложения може да отвлече вниманието Ви и да ограничи видимостта към заобикалящата Ви среда. Избягвайте опасности, свързвани с подхлъзване, стълби, ниски тавани, чупливи или ценни предмети, които могат да бъдат повредени. Много малък процент от хората може да получат пристъпи при излагане на определени визуални изображения като мигащи светлини или шарки, които могат да се появяват в приложенията. Дори и хора без предишни данни за пристъпи може да имат недиагностицирано състояние, което да доведе до такива пристъпи. Симптомите може да включват световъртеж, променено зрение, потрепване, изтръпване или треперене на крайниците, дезориентация, объркване, загуба на съзнание или конвулсии. Незабавно спрете използването и се консултирайте с лекар, ако усетите някой от тези симптоми, или се консултирайте с лекар, преди да използвате приложенията, ако сте изпитвали симптоми, свързвани с пристъпи. Родителите трябва да наблюдават децата си при използването на приложения за проявление на такива симптоми.
Пълен текст
Функции в Семейство в MicrosoftФункции в Семейство в Microsoft13c_MicrosoftFamily
Резюме
 • c. Функции в Семейство в Microsoft. Родителите и децата могат да използват функциите в Семейството в Microsoft, включително Microsoft Family Safety, за да изградят доверие въз основа на споделено разбиране за поведението, уебсайтовете, приложенията, игрите, физическите местоположения и потреблението, които са правилни в тяхното семейство. Родителите могат да създадат семейство, като отидат на адрес: https://account.microsoft.com/family (или като следват инструкциите на тяхното устройство с Windows или конзола Xbox) и поканят децата или други родители да се присъединят. Има много функции, които са налични за членовете на семейството, така че прегледайте внимателно предоставената информация, когато давате Вашето съгласие за създаване на или присъединяване към семейство и когато закупувате Цифрови стоки за семеен достъп. Чрез създаването на или присъединяването към семейство Вие се съгласявате да използвате функцията за семейство според предназначението й и че няма да я използвате по неразрешен начин с цел незаконно получаване на достъп до информацията на друго лице.
Пълен текст
Групови съобщенияГрупови съобщения13d_GroupMessaging
Резюме
 • d. Групови съобщения. Различни услуги на Microsoft Ви позволяват да изпращате съобщения на други хора посредством гласови или SMS съобщения („съобщения”) и/или позволяват на Microsoft или контролирани от Microsoft свързани лица да изпращат такива съобщения до Вас и един или повече потребители от Ваше име. КОГАТО ИНСТРУКТИРАТЕ MICROSOFT И КОНТРОЛИРАНИ ОТ MICROSOFT СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДА ИЗПРАЩАТ ТАКИВА СЪОБЩЕНИЯ ДО ВАС ИЛИ ДО ДРУГИ ХОРА, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ ПРЕД НАС, ЧЕ ВИЕ И ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО СТЕ ИНСТРУКТИРАЛИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКИВА СЪОБЩЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СВЪРЗАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ MICROSOFT И КОНТРОЛИРАНИ ОТ MICROSOFT СВЪРЗАНИ ЛИЦА. „Административни текстови съобщения” са периодични транзакционни съобщения от определена услуга на Microsoft, включително, но не само, „приветствено съобщение” или инструкции за това, как да спрете да получавате съобщения. Ако не желаете повече да получавате такива съобщения, Вие или членове на групата можете да се откажете от по-нататъшното им получаване от страна на Microsoft или контролирани от Microsoft свързани лица по всяко време като следвате предоставените инструкции. Ако не желаете повече да получавате такива съобщения или да участвате в групата, Вие се съгласявате да се откажете, като следвате инструкциите, предоставени от съответната програма или услуга. Ако имате основание да смятате, че член на групата повече не желае да получава такива съобщения или да участва в групата, Вие се съгласявате да го отстраните от групата. Също така декларирате и гарантирате пред нас, че Вие и всяко лице, което сте инструктирали за изпращането на съобщения, разбирате, че всеки член на групата носи отговорност за разходите по всички такси за съобщения, начислени от съответния мобилен оператор, включително всички такси за международни съобщения, които могат да се прилагат, когато съобщенията се предават от номера, базирани в САЩ.
Пълен текст
Skype, Microsoft Teams и GroupMeSkype, Microsoft Teams и GroupMe13e_Skype
Резюме
 • e. Skype, Microsoft Teams и GroupMe.
  • i. Служби за спешна помощ. Съществуват важни различия между традиционните мобилни или фиксирани телефонни услуги и Skype, Microsoft Teams и GroupMe. Microsoft не е задължен да предлага достъп до Служби за спешна помощ за Skype, Microsoft Teams и GroupMe (с изключение на Skype към телефон, както е описано по-долу) според каквито и да е приложими местни или национални правила, разпоредби или закони. Софтуерът и продуктите на Skype не са предназначени за поддръжка или извършване на спешни повиквания до каквито и да е болници, правоприлагащи органи, центрове за медицинска помощ или какъвто и да е друг вид услуги, които свързват потребител със служители, предоставящи услуги за спешна помощ, или центрове за отговаряне във връзка с обществената безопасност („Служби за спешна помощ“). Единствено функцията Skype към телефон на Skype може да поддържа повиквания до Служби за спешна помощ в много ограничен брой държави и само за ограничен брой версии на софтуер и платформи. Можете да намерите подробна информация относно наличността и начина на конфигуриране на тази функция тук: https://www.skype.com/go/emergency. При свързване на спешното Ви повикване в Skype към телефон ще е необходимо да предоставите информация за физическото си местоположение, за да могат службите за спешна помощ да Ви отговорят. Microsoft не гарантира, че Вашето спешно повикване ще бъде свързано. Научете повече относно обажданията до 112, специализирания номер за спешни повиквания за ЕС, на адрес: www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Промени в платени продукти на Skype. Ако извършим промени в платени продукти на Skype, които са във Ваша вреда, ще Ви предоставим предизвестие най-малко тридесет дни по-рано и ще ви уведомим относно правото Ви да прекратите засегнатия продукт преди промяната в него. Ако не прекратите използването на продукта преди влизане в сила на промените, Вие се съгласявате с тези промени. Изрично ще Ви информираме за този факт, когато Ви уведомим.
  • iii. Интерфейси за приложни програми (API) или Излъчване. Ако желаете да използвате Skype във връзка с което и да е излъчване, трябва да спазвате „Условията на услугата за излъчване“, налични на адрес: https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ако искате да използвате приложен програмен интерфейс („API”), представен или предоставен от Microsoft, трябва да спазвате приложимите лицензионни условия, които са на разположение на адрес www.skype.com/go/legal.
  • iv. Правила за добросъвестно използване. Възможно е за използването на софтуера и продуктите на Skype от Ваша страна да се прилага Политика на добросъвестно използване. Прегледайте тези правила, които са създадени с цел защита срещу измама и злоупотреба и може да налагат ограничения на вида, продължителността или броя повиквания или съобщения, на които имате право. Тези правила са включени в настоящите Условия чрез позоваване. Можете да намерите тези правила на адрес: https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Картографиране. Софтуерът и продуктите на Skype съдържат функции, които ще Ви дадат възможност да изпращате информация до или да импортирате данни в карта с помощта на услуга за картографиране. С използването на тези функции Вие се съгласявате с настоящите Условия и условията на Google Карти, налични на адрес: https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Лично/некомерсиално ползване. Софтуерът и продуктите на Skype са за Ваше лично ползване с некомерсиална цел. Разрешено е да използвате Skype на работното си място за Ваши собствени бизнес комуникации.
  • vii. Номер в Skype/Номер Skype To Go. Ако Microsoft Ви предостави Номер в Skype или Номер Skype To Go, Вие приемате, че не притежавате този номер и нямате право да го задържите завинаги. В някои държави може да Ви бъде предоставен номер от партньор на Microsoft, а не от Microsoft, и може да се наложи да сключите отделно споразумение с този партньор. За повече подробности за Номера в Skype вижте https://go.skype.com/home.skype-number.
  • viii. Skype Manager. „Акаунт на администратор в Skype Manager“ се създава и управлява от Вас в качеството Ви на физическо лице – администратор на група в Skype Manager, а не на бизнес единица. Може да свържете индивидуалния си акаунт в Microsoft с група в Skype Manager („Свързан акаунт“). Може да назначите допълнителни администратори към Вашия Skype Manager, при условие че приемат настоящите Условия. Ако разпределите Номера в Skype към Свързан акаунт, Вие носите отговорност за спазването на всички изисквания във връзка с местожителството или местоположението на потребителите на Вашия Свързан акаунт. Ако изберете да отделите Свързан акаунт от група в Skype Manager, всички разпределени абонаменти, Кредит за Skype или Номера в Skype не подлежат на възстановяване и вече няма да имате достъп до Вашето Съдържание или материали, свързани с отделения акаунт. Вие се съгласявате да обработвате цялата лична информация за потребителите на Вашия Свързан акаунт в съответствие с всички приложими закони за защита на данните.
  • ix. Начисляване на такси и Възстановяване на суми от Skype. Таксите, дължими за телефонни обаждания извън абонамент, включват такса за свързване (начислявана еднократно на обаждане) и тарифа на минута, както е описано на адрес: www.skype.com/go/allrates. Таксите за обаждания се удържат от баланса по Вашия Кредит за Skype. Microsoft може да начислява такси за обаждания на телефони и номера с добавена стойност, които не са част от абонамент. Ако промените са съществени и не са изгодни за Вас (напр., в случай че увеличим тарифите), ще Ви уведомим по имейл или по друг подходящ начин не по-късно от тридесет (30) дни преди влизане в сила на промените в тарифите. След тридесет (30) дни новите тарифи ще се приложат към Вашето следващо обаждане. Можете да намерите актуалните тарифи на адрес: www.skype.com/go/allrates. Ако не приемете новите тарифи, не трябва да провеждате обаждане. В случай на разговори с продължителност, която включва части от минути, и такси, съставени от частични валутни единици, се извършва закръгляне до най-близката цяла единица. Всички цени на платени продукти на Skype включват приложимите данъци, в това число ДДС, освен ако не е указано друго. ДДС се начислява на база на предоставения адрес за плащане. Вие изрично се отказвате от всякакви права за възстановяване на ДДС от Microsoft, ако крайният размер на ДДС, дължим от Skype на данъчните власти, е по-малък от този на събрания от Вас ДДС, независимо от съответната причина. Платените продукти на Skype не са налични за клиенти на територията на Атон, Канарските острови, Френските отвъдморски департаменти, Оландските острови, Нормандските острови, остров Хелголанд, Бюзинген/Територията Бюзинген, Сеута, Мелиля, Ливиньо, Кампионе д'Италия и Италианските води на езерото Лугано. Ако сте използвали платен продукт на Skype, Вашият Период за размисъл се отменя и не можете да отмените покупката или да получите възстановяване на платената сума. Изразходването на Кредит за Skype, разпределянето на Номер в Skype или използването на абонамент е за „пълна доставка“ и/или „използване“ на платен продукт на Skype. Вие изрично се съгласявате, че Номерата в Skype може да се разпределят преди края на Периода за размисъл и не подлежат на възстановяване след разпределяне. Извън Периода за размисъл само неизползвани или неизтекли абонаменти за Skype могат да се възстановяват в съответствие с настоящите Условия. Периодът за размисъл и възстановяването на суми не се прилагат за платени продукти на Skype, които (i) са закупени чрез трето лице партньор; (ii) са заплатени в брой чрез платежни методи на трети лица (като портфейл за плащане в брой); (iii) не са директно закупени онлайн от Microsoft (например ваучери или предплатени карти) или (iv) са разпределени към Вашия акаунт от трето лице. Независимо от горепосоченото може да имате право, съгласно приложимото законодателство, на възстановяване на суми при поискване за всеки баланс от предплатен абонамент в случай че прехвърлите Номера си в Skype към друг доставчик.
  • x. Кредит за Skype. Microsoft не гарантира, че ще можете да използвате баланса по Вашия Кредит за Skype за закупуването на всички платени продукти на Skype. Ако не използвате Вашия Кредит за Skype в продължение на 180 дни, Microsoft ще постави Вашия Кредит за Skype в неактивно състояние. Можете да активирате отново Вашия Кредит за Skype, като използвате връзката за повторно активиране на адрес: https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Можете да разрешите функцията за Автоматично презареждане при закупуването на Кредит за Skype, като поставите отметка в съответното квадратче. Ако е разрешен, балансът по Кредита Ви за Skype ще бъде презареждан със същата сума и по избрания от Вас начин на плащане всеки път, когато балансът Ви в Skype падне под прага, задаван периодично от Skype. Ако сте закупили абонамент чрез метод на плащане, различен от кредитна карта, PayPal или Moneybookers (Skrill) и сте разрешили функцията за Автоматично презареждане, балансът по Вашия Кредит за Skype ще се презарежда със сумата, необходима за закупуването на Вашия следващ периодичен абонамент. Можете да забраните функцията за Автоматично презареждане по всяко време, като отворите и промените настройките си в портала на акаунта си в Skype.
  • xi. Такси за международни съобщения. GroupMe и Microsoft Teams понастоящем използват номера, базирани в САЩ, за всяка създадена група. Всяко текстово съобщение, изпратено или получено от номер в GroupMe или Microsoft Teams, ще се отчита като международно текстово съобщение, изпратено или получено от САЩ. Моля, консултирайте се с Вашия оператор за съответните международни тарифи.
Пълен текст
Bing и MSNBing и MSN13f_BingandMSN
Резюме
 • f. Bing и MSN.
  • i. Материали в Bing и MSN. Статиите, текстовете, снимките, картите, видеоклиповете, видеоплейърите и материалите на трети лица, достъпни в Bing и MSN, включително чрез ботове, приложения и програми на Microsoft, са само за Ваше лично, некомерсиално ползване. Другите видове употреба, като например изтегляне, копиране или повторно разпространение на тези материали, или използването на тези материали или продукти за създаване на Ваши собствени продукти, са допустими само до степента, изрично разрешена от Microsoft или притежателите на правата или позволена от приложимите закони за авторски права. Microsoft или другите притежатели на правата си запазват всички права върху материалите, които не са изрично предоставени от Microsoft съгласно лицензионните условия.
  • ii. Карти на Bing. Нямате право да използвате изображения от Птичи поглед на САЩ, Канада, Мексико, Нова Зеландия, Австралия или Япония за правителствени цели без нашето отделно писмено одобрение.
  • iii. Bing Places. Когато предоставяте Данните или Съдържанието си в Bing Places, Вие предоставяте на Microsoft валиден за целия свят, безвъзмезден лиценз за интелектуална собственост за използване, възпроизвеждане, записване, промяна, събиране, популяризиране, предаване, показване или разпространяване като част от услуга и прелицензиране на тези права на трети лица.
Пълен текст
CortanaCortana13g_Cortana
Резюме
 • g. Cortana.
  • i. Лично, некомерсиално ползване. Cortana е Услуга на Microsoft за личен асистент. Функциите, услугите и съдържанието, предоставяни от Cortana (наричани събирателно „Услуги на Cortana“), са само за Ваше лично и некомерсиално ползване.
  • ii. Функционалност и съдържание. Cortana предоставя редица функции, някои от които са персонализирани. Услугите на Cortana може да Ви позволяват достъп до услуги, информация или функционалност, предоставяна от други Услуги на Microsoft или Приложения и услуги на трети лица. Условията, специфични за отделните Услуги в раздел 13 се прилагат и за Вашето използване на приложимите Услуги на Microsoft, до които се осъществява достъп чрез Услугите на Cortana. Cortana Ви предоставя информация единствено с цел планиране и Вие действате независимо и по Ваше собствено усмотрение, когато преглеждате и разчитате на тази информация. Microsoft не дава гаранции за надеждността, наличността или актуалността на персонализираните опции, предоставяни от Cortana. Microsoft не носи отговорност, ако функция на Cortana забавя или възпрепятства получаването, прегледа или изпращането на комуникация или съобщения от Ваша страна, или получаването на услуга.
  • iii. Приложения и услуги на трети лица. Като част от предоставянето на Услугите си Cortana може да предлага и да Ви помага при взаимодействието с Приложения и услуги на трети лица (умения или свързани услуги на трети лица). If you choose, Cortana may exchange information with Third-Party Apps and Services, such as your zip code and queries and responses returned by the Third-Party App and Services, to help you obtain requested services. Cortana може да Ви даде възможност да извършвате покупки чрез Приложения и услуги на трети лица, като използвате предпочитанията и настройките на акаунтите, които сте задали директно в тези Приложения и услуги на трети лица. Можете по всяко време да прекъснете връзката между Услугата на Cortana и Приложенията и услугите на трети лица. Използването от Ваша страна на Услугите на Cortana, които свързвате с Приложенията и услугите на трети лица, е предмет на раздел 5 на настоящите Условия. Издателите на Приложения и услуги на трети лица може да променят или прекратяват функционалности или функции на своите Приложения и услуги на трети лица или интегрирането с Услугите на Cortana. Microsoft не носи отговорност и няма задължения по отношение на предоставен от производител софтуер или фирмуер.
  • iv. Устройства, поддържащи Cortana. Устройствата, поддържащи Cortana, са продукти или устройства, които могат да осъществяват достъп до Услугите на Cortana или продукти или устройства, съвместими с Услугите на Cortana. Устройствата, поддържащи Cortana, включват устройства или продукти на трети лица, които Microsoft не притежава, произвежда или разработва. Microsoft не носи отговорност и няма задължения по отношение на тези устройства или продукти на трети лица.
  • v. Софтуерни актуализации. Можем автоматично да проверяваме версията на софтуера Ви за Услугите на Cortana, което е необходимо за предоставянето на Услугите, да изтегляме софтуерни актуализации или промяна на конфигурацията без да Ви начисляваме такси, или да изискваме от всички производители на устройства, поддържащи Cortana, да актуализират постоянно софтуера за Услугите на Cortana.
Пълен текст
Услуги на OfficeУслуги на Office13h_officeBasedServices
Резюме
 • h. Услуги на Office.
  • i. Услугите на Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com и всички останали Услуги за абонамент за Microsoft 365 или Услуги с марката Office са за лично, некомерсиално ползване, освен ако нямате права за комерсиално ползване по силата на отделно споразумение с Microsoft. Използването на приложения, като Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access и Publisher в Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal и други Услуги за абонамент за Microsoft 365 се уреждат от допълнителни лицензионни условия, намиращи се на адрес https://aka.ms/useterms, заедно с настоящите Условия.
  • ii. Outlook. Outlook включва използването на Карти на Bing. Всяко съдържание, предоставено чрез Bing Maps, включително геокодове, може да се използва само в рамките на продукта, чрез който е предоставено това съдържание. Използването от Ваша страна на Карти на Bing се урежда от Условията за използване на Карти на Bing от крайни потребители, налични на адрес go.microsoft.com/?linkid=9710837 и от Декларацията за поверителност на Microsoft, налична на адрес go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Пълен текст
Здравни услуги на MicrosoftЗдравни услуги на Microsoft13i_MicrosoftHealthServices
Резюме
 • i. Здравни услуги на Microsoft.
  • i. Microsoft Band. Устройството и приложението Microsoft Band не са медицински изделия и са предназначени само за фитнес и уелнес. Те не са разработени или предназначени за използване при диагностика на заболяване или други състояния, или за лечение, облекчаване, терапия или превенция на заболяване или други състояния. Microsoft не носи отговорност за взетите от Вас решения на базата на информация, която сте получили от Microsoft Band.
  • ii. Ботове за здраве. Ботовете за здраве, които може да включват планове за действие, аналитични данни, напомняния и други функции, не са медицински изделия и са предназначени само за фитнес и уелнес с програма, изготвена от доставчик на здравни услуги. Те не са разработени или предназначени за заместители на консултацията с лекар или за използване за диагностика, лечение, облекчаване, превенция или терапия на заболяване или други състояния. Вие носите цялата отговорност за използването на ботовете за здраве от Ваша страна. Microsoft не носи отговорност за взетите от Вас решения на базата на информация, която сте получили от ботовете за здраве. Винаги трябва да се консултирате с лекар при всякакви въпроси, които може да имате относно дадено медицинско състояние, диета, програма за фитнес или уелнес, преди да използвате ботовете за здраве. Никога не пренебрегвайте професионален медицински съвет и не отлагайте да потърсите такъв поради информация, до която сте осъществили достъп във или чрез Услугите. Както всяка технология, ботовете за здраве може да не работят по предвидения начин по различни причини, включително загуба на захранване или връзка.
Пълен текст
Цифрови стокиЦифрови стоки13j_DigitalGoods
Резюме
 • j. Цифрови стоки. Чрез Microsoft Groove, Microsoft Films & TV, Магазина, Услугите на Xbox и други свързани или бъдещи услуги Microsoft може да Ви предостави възможност да придобивате, слушате, преглеждате, възпроизвеждате или четете (в зависимост от случая) музика, изображения, видеоклипове, текстове, книги, игри или други материали („Цифрови стоки“), които можете да придобиете в цифров формат. Цифровите стоки са само за Ваше лично използване с некомерсиална, развлекателна цел. Вие се съгласявате да не разпространявате, излъчвате, възпроизвеждате или прехвърляте публично копия на Цифровите стоки. Цифровите стоки може да са собственост на Microsoft или трети лица. Във всички случаи Вие разбирате и потвърждавате, че Вашите права във връзка с Цифрови стоки са ограничени от настоящите Условия, закона за авторските права и правилата за използване, които се намират на адрес https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Вие се съгласявате, че няма да се опитвате да променяте каквито и да е Цифрови стоки, придобити чрез Услугите, поради каквато и да е причина, включително с цел прикриване или промяна на собствеността или източника на Цифровите стоки. Microsoft и/или собствениците на Цифровите стоки имат право да премахват периодично Цифрови стоки от Услугите без предизвестие.
Пълен текст
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
Резюме
 • k. OneDrive.
  • i. Заделяне на място за съхранение. Ако имате повече съдържание, съхранявано във Вашия акаунт в OneDrive, отколкото Ви е предоставено съгласно условията на безплатната или платената Ви абонаментна услуга за OneDrive, и не реагирате на известието от Microsoft да коригирате акаунта си чрез премахване на излишното съдържание или преминаване към нов абонаментен план с повече място за съхранение в рамките на 30 дни от получаването на известието (или по-дълъг период, посочен в известието), запазваме си правото да закрием акаунта Ви и да изтрием или забраним достъпа до Вашето Съдържание в OneDrive.
  • ii. Работа на услугата. В зависимост от фактори, като например Вашето оборудване, интернет връзка и усилията на Microsoft да поддържа работата и целостта на своята услуга, понякога са възможни забавяния в качването или синхронизирането на съдържанието в OneDrive.
  • iii. Известие за изтичане. Ще Ви изпратим предупреждение най-малко един месец, преди да закрием акаунта Ви в OneDrive поради неактивност съгласно раздел 4.a.ii. Ако сте абонат на платена услуга за OneDrive, ние няма да закрием акаунта Ви поради неактивност за периода, за който сте заплатили за ползването си на OneDrive.
  • iv. Промени в услугата OneDrive. Ще Ви уведомим най-малко 30 дни предварително, ако промяна в безплатните или платените услуги OneDrive ще доведат до загуба на достъпа Ви до Вашето Съдържание в OneDrive.
  • v. Платени абонаменти. Ако намалим ограниченията Ви за съхранение на данни в OneDrive или отменим услугата OneDrive, може да се откажете от платения си абонамент за OneDrive и ние ще Ви предоставим пропорционално възстановяване на сумата за този абонамент. Ще Ви уведомим най-малко 30 дни преди такава промяна и Вие трябва да се откажете в указания в уведомлението срок.
Пълен текст
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards13l_MicrosoftRewards
Резюме
 • l. Microsoft Rewards.
  • i. Microsoft Rewards („Програмата“) Ви дава възможност да печелите точки, които могат да се осребряват, за дейности, като отговарящи на условията търсения, придобивания и други предложения от Microsoft. Предложенията в различните пазари може да се различават. Търсенето представлява акт на отделен потребител, който въвежда ръчно текст с добросъвестната цел да получи резултати от търсене с Bing за собствено проучване на потребителя и не включва заявка, въведена от ботове, макроси или други автоматизирани средства или средства за измама от какъвто и да е вид („Търсене”). Придобиването представлява процеса на закупуване на стоки или изтегляне и придобиване на лиценз за цифрово съдържание от Microsoft, независимо дали безплатно или платено („Придобиване”). Точките за награда не се предлагат за всяка покупка от Microsoft. Microsoft може от време на време да предлага допълнителни възможности за печелене на точки и предложенията, с които се печелят точки, няма да бъдат достъпни постоянно. Спечелените от Вас точки могат да бъдат заменени за награди на страницата за осребряване https://aka.ms/redeemrewards („Награди“). За повече информация вижте раздел „Награди“ на адрес support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) („ЧЗВ“).
   • 1. Изисквания за Програмата. Необходим е валиден акаунт в Microsoft, а устройствата Ви трябва да отговарят на минималните изисквания за системата (https://account.microsoft.com/rewards/). Програмата е отворена за потребители от пазарите, посочени в ЧЗВ. Лицата не могат да имат повече от един акаунт в Програмата дори ако дадено лице има няколко имейл адреса, а домакинствата се ограничават до шест акаунта. Програмата е предназначена единствено за Ваше лично и некомерсиално ползване.
   • 2. Точки. Не можете да прехвърляте точки, освен ако не ги споделяте в рамките на семейството си в Microsoft (възможно е да има ограничения) или не ги дарявате на организация с нестопанска цел, посочена на страницата за осребряване. Точките не са Ваша лична собственост и не можете да получите пари в замяна на тях. Точки Ви се присъждат въз основа на промоции. Точки не се закупуват. Microsoft може да ограничи количеството точки или Награди на човек, на домакинство или за определен период от време (например един ден), при условие че не сте извършили недобросъвестно нарушение. В рамките на една календарна година от Програмата можете да спечелите не повече от 550 000 точки. Спечелените в Програмата точки не са валидни и не могат да се използват в комбинация с друга програма, предлагана от Microsoft или трети лица. Валидността на незаменените точки изтича, ако не спечелите или не замените точки в рамките на 18 месеца.
   • 3. Награди. Можете да осребрите точките си или да дарите точки на някоя от посочените организации с нестопанска цел, като посетите страницата за осребряване (https://aka.ms/redeemrewards) или като се регистрирате за автоматични дарения на организации с нестопанска цел чрез благотворителна програма. Възможно е да има ограничен наличен брой от конкретна Награда и тези Награди ще бъдат предоставяни на лицата по реда на заявяване. Може да се наложи да предоставите допълнителна информация, като например пощенски адрес и телефонен номер (различен от VOIP или безплатен номер), и може да бъдете помолени да въведете код за предотвратяване на измами или да подпишете допълнителни правни документи, за да замените точки за Награди. След като сте поръчали Награда, не можете да я отмените или да я върнете за възстановяване на точките, освен в случай на дефектни продукти или както се изисква от приложимото законодателство. Ако поръчате Награда, която не е налична или е недостъпна по други причини, ние можем да я заменим с Награда със сравнима стойност или да възстановим точките Ви. Microsoft може да актуализира Наградите, предлагани на страницата за осребряване, или да прекрати предлагането на конкретни Награди. За някои Награди може да има изисквания за допустимост по възраст. Подобни изисквания ще бъдат включени в съответното предложение. Вие носите отговорност за всички федерални, държавни и местни данъци, както и други разходи за приемане и използване на Наградата. Наградите ще бъдат изпращани по имейл на имейл адреса, свързан с профила Ви в Microsoft, затова имейл адресът Ви трябва да е актуален. Наградите, които не могат да бъдат доставени, няма да бъдат преиздадени и следователно се отнемат. Наградите не подлежат на препродажба. За повече информация за даряването на точки на организации с нестопанска цел, вижте ЧЗВ за „Дарете с Bing (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Прекратяване на Участието Ви в Програмата. Ако не желаете повече да участвате в програмата Microsoft Rewards, изпълнете инструкциите на страницата за отказ (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Ако се откажете, веднага ще загубите всичките си налични точки. Акаунтът Ви в Програмата може да бъде анулиран, ако не влезете поне веднъж за период от 18 месеца. Освен това Microsoft си запазва правото да анулира акаунта на конкретен потребител в Програмата за подправяне, злоупотреба или измами във връзка с Програмата или за нарушаване на настоящите условия. При прекратяване на Програмата (от Ваша или от наша страна) или ако Програмата бъде спряна, ще разполагате с 90 дни, за да замените точките си; в противен случай тези точки ще бъдат отнети. В момента на прекратяване губите правото си да използвате Програмата и да събирате точки за в бъдеще.
   • 5. Други условия. Microsoft си запазва правото да Ви дисквалифицира; да деактивира достъпа Ви до акаунта в Програмата или в Rewards; и/или да удържи точки, Награди и дарени точки, ако Microsoft смята, че подправяте или злоупотребявате с аспект на Програмата, не отговаряте на условията за получаване на Награда поради правни причини (като например законите за износа) или може би се занимавате с действия, които нарушават настоящите Условия.
Пълен текст
AzureAzure13m_Azure
Резюме
 • m. Azure. Използването на услугата Azure се урежда от общите условия на отделното споразумение, съгласно което сте получили услугите, както е описано подробно на страницата с правна информация за Microsoft Azure на адрес https://aka.ms/AA7z67v.
Пълен текст
Други разпоредбиДруги разпоредби14_15_16_17_miscellaneous
Резюме

14. Други разпоредби. Този раздел и раздели 1, 9 (за суми, възникнали преди изтичането на тези Условия), 10, 11, 12, 16 и онези, според чиито условия се прилагат след изтичането, ще останат валидни и след прекратяването или анулирането на тези Условия. Възможно е да възложим, прехвърлим или по друг начин предоставим правата и задълженията си по настоящите Условия, напълно или частично, доколкото това не е във Ваша вреда, по всяко време и без известие. Вие нямате право да прехвърляте или да се разпореждате по друг начин с настоящите Условия или които и да е права на използване на Услугите. Това е цялото споразумение между Вас и Microsoft за използването на Услугите от Ваша страна. То отменя каквито и да е предишни споразумения между Вас и Microsoft относно използването на Услугите от Ваша страна. Всички части на настоящите Условия се прилагат в максималната степен, позволена от съответното законодателство. Ако тълкуването на съд или арбитър е, че не можем да приложим дадена част от настоящите Условия така, както е написана, съответните условия се считат за заместени с подобни условия в степен, позволяваща те да бъдат приложени съгласно съответното законодателство, като останалата част от настоящите Условия остава непроменена. Настоящите Условия са в полза само на Вас и на нас. Не са предназначени за което и да е друго лице, освен за приемници и пълномощници на Microsoft. Заглавията на разделите са само с цел позоваване.

15. Отказ от права съгласно разпоредбите за защита на потребителя, касаещи крайните потребители. Ако сте микропредприятие, малко предприятие или организация с нестопанска цел, Вие се съгласявате да се откажете от всички права, които в противен случай се прилагат съгласно член 102, параграфи 1, 3 и 5; член 105, параграф 1 и член 107 параграфи 1 и 3 на Европейския кодекс за електронни съобщения (Директива 2018/1972).

16. Закони за износ. Трябва да спазвате всички национални и международни закони за износ и нормативните актове, които се прилагат за софтуера и/или Услугите и включват ограничения по отношение на местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За допълнителна информация относно географските ограничения и ограниченията за износ отидете на адрес https://www.microsoft.com/exporting.

17. Запазване на права и Обратна връзка. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Условия, Microsoft не Ви предоставя лиценз или други права по силата на патенти, ноу-хау, авторски права, търговски тайни, търговски марки или друга интелектуална собственост, притежавани или управлявани от Microsoft или свързано лице, включително, но не само, име, търговски вид, емблема или еквивалентни на тях. Ако предоставите на Microsoft идея, предложение или обратна връзка, включително, но не само, идеи за нови продукти, технологии, промоции, продуктови имена, обратна връзка за продукти и подобрения на продукти („Обратна връзка“), давате на Microsoft, без такси, възнаграждения или друго задължение за Вас, правото да прави, дава на друг да прави, създава производни разработки, да използва, споделя и комерсиализира предоставената от Вас Обратна връзка по какъвто и да е начин и независимо от целта. Няма да предоставяте Обратна връзка, която подлежи на регулиране от лиценз и която изисква Microsoft да предостави лиценз за софтуера, технологиите или документацията си на трети лица, защото включва в тях предоставената от Вас Обратна връзка.

Пълен текст
ИЗВЕСТИЯИЗВЕСТИЯNOTICES
Резюме

Бележки и процедура за предявяване на искове за нарушаване на интелектуална собственост. Microsoft зачита правата на интелектуална собственост на трети лица. Ако желаете да предявите искове за нарушаване на интелектуална собственост, включително искове за нарушаване на авторското право, Ви препоръчваме да изпратите известие на указания представител на Microsoft. За подробна информация и информация за контакт вижте Бележки и процедура за предявяване на искове за нарушаване на авторско право (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html).

Microsoft използва процедурите, заложени в Дял 17 от Кодекса на САЩ, Раздел 512, когато отговаря на известия за нарушаване на авторски права. При подходящи обстоятелства Microsoft също така може да забрани или прекрати акаунти на потребители на услугите на Microsoft, които може да бъдат повторни нарушители.

Бележки и процедури относно въпроси, свързани с интелектуалната собственост в рекламите. Прегледайте нашите Указания за интелектуална собственост (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) относно въпроси, свързани с интелектуалната собственост в рекламната ни мрежа.

Бележки за авторско право и търговски марки. Услугите са защитени с авторски права © Microsoft Corporation и/или нейните доставчици, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, САЩ. Всички права запазени. Условията включват Насоките за търговските марки и марките на Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (по последно изменение). Microsoft и имената, емблемите и иконите на всички продукти, софтуер и услуги на Microsoft може да бъдат нерегистрирани или регистрирани търговски марки на групата компании на Microsoft в Съединените щати и/или в други държави. Неизчерпателен списък на регистрираните търговски марки на Microsoft е даден на адрес https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. Имената на действителни фирми и продукти може да са търговски марки на съответните им собственици. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящите Условия, са запазени. Софтуерът, използван в определени сървъри с уеб сайтове на Microsoft, е базиран отчасти на работата на Independent JPEG Group. © 1991–1996 Thomas G. Lane. Всички права запазени. Софтуерът „gnuplot“, използван в определени сървъри с уеб сайтове на Microsoft, е защитен с авторско право © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Всички права запазени.

Медицинска бележка. Microsoft не предоставя медицински или каквито и да е други здравни съвети, диагнози или лечение. Винаги търсете съвет от Вашия лекар или друг квалифициран доставчик на услуги в сферата на здравеопазването във връзка с всички Ваши въпроси относно медицинско състояние, диета, фитнес или уелнес програма. Никога не пренебрегвайте професионален медицински съвет и не отлагайте да потърсите такъв поради информация, до която сте осъществили достъп във или чрез Услугите.

Борсови котировки и данни за индекси (включително индексни стойности). Финансовата информация, предоставяне чрез Услугите, е единствено за Ваше лично ползване с некомерсиална цел. Нямате право да използвате финансови данни или оценки на лицензодатели трети лица във връзка с издаването, създаването, спонсорирането, търгуването, маркетинга или рекламирането на каквито и да е финансови инструменти или инвестиционни продукти (например деривати, структурирани продукти, инвестиционни фондове, борсово търгувани фондове, инвестиционни портфейли и др., при които цената, печалбата и/или възвръщаемостта на инструмента или инвестиционния продукт се базират на, свързани са със или са предназначени да следят финансови данни) без изричното писмено споразумение с лицензодателя трето лице.

Финансова бележка. Microsoft не е брокер/дилър или регистриран инвестиционен съветник по смисъла на федералния закон за ценни книжа на САЩ или законите за ценни книжа на други юрисдикции и не дава съвети на лица за инвестиране във или закупуване, или продажба на ценни книжа или други финансови продукти или услуги. Нищо от съдържащото се в Услугите не е оферта, молба за закупуване или продажба на каквито и да е ценни книжа. Нито Microsoft, нито нейните лицензодатели на борсови котировки или индексни данни не издават одобрение или препоръчват каквито и да е конкретни финансови продукти или услуги. Нищо от съдържащото се в Услугите не представлява професионален съвет, включително, но не само, съвет за инвестиции или данъци.

Бележка за визуалните стандарти H.264/AVC, MPEG-4 Visual и VC-1. Софтуерът може да включва технология за визуален кодек H.264/AVC, MPEG-4 и/или видеокодек VC-1, която може да се лицензира от MPEG LA, L.L.C. Технологията представлява формат на компресиране на видеоинформация. MPEG LA, L.L.C. изисква следната бележка:

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ПАТЕНТНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL И VC-1 ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНАА УПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЦЕЛ: (А) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ („СТАНДАРТИ ЗА ВИДЕОМАТЕРИАЛИ“) И/ИЛИ; (Б) ДЕКОДИРАНЕ НА H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL И VC-1 ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ ТАКИВА ВИДЕОМАТЕРИАЛИ. НИКОЙ ОТ ЛИЦЕНЗИТЕ НЕ ОБХВАЩА КОЙТО И ДА Е ДРУГ ПРОДУКТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ТАКЪВ ПРОДУКТ Е ВКЛЮЧЕН В ТОЗИ СОФТУЕР КАТО ЕДИНИЧЕН ЕЛЕМЕНТ. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ЦЕЛ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ УЕБ САЙТА НА MPEG LA (https://www.mpegla.com).

Единствено с цел пояснение, тази бележка не ограничава или забранява използването на софтуера, предоставен по силата на настоящите Условия за нормални цели на дадена фирма, които са лични за тази фирма и не включват (i) повторно разпространение на софтуера до трети лица или (ii) създаването на материали с ВИДЕОСТАНДАРТИТЕ, съответстващи на технологиите за разпространение до трети лица.

Пълен текст
СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕСТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Резюме

СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛАГАНИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

МАГАЗИН НА MICROSOFT, МАГАЗИН НА MICROSOFT В WINDOWS И МАГАЗИН НА MICROSOFT В XBOX

Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Вас и издателя на приложението. Прочетете ги. Те се отнасят за софтуерните приложения, които изтегляте от Магазина на Microsoft, Магазина на Microsoft в Windows и Магазина на Microsoft в Xbox (всеки от които е упоменат в настоящите лицензионни условия като „Магазин”), включително всички актуализации или допълнения към приложението, освен ако то не съдържа отделни условия, в който случай се прилагат те.

АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЯМАТЕ ПРАВО И НЕ ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО.

Издателят на приложението е лицето, което Ви предоставя лиценза за приложението, както е посочено в Магазина.

Ако спазвате настоящите лицензионни условия, имате правата, описани по-долу.

 • 1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ. Може да инсталирате и използвате приложението на устройства с Windows или конзоли на Xbox съгласно описаното в Правилата за използване на Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143). Microsoft си запазва правото да променя Правилата за използване на Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) по всяко време.
 • 2. ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ УСЛУГИ.
  • a. Съгласие за интернет-базирани или безжични услуги. Ако приложението е свързано с компютърни системи по интернет, което може да включва безжична мрежа, използването на приложението действа като съгласие от Ваша страна за предаването на стандартна информация за устройството (включително, но не само, техническа информация за софтуера на устройството, системата и приложението, както и периферните устройства) за интернет базирани или безжични услуги. Ако други условия се предоставят във връзка с използването от Ваша страна на услугите, до които се осъществява достъп чрез приложението, те също се прилагат.
  • b. Злоупотреба с интернет-базирани услуги. Нямате право да използвате която и да е интернет-базирана услуги по начин, по който умишлено й вредите или пречите на друго лице да използва нея или безжичната мрежа. Нямате право да използвате услугата, за да се опитате да получите неупълномощен достъп до каквито и да е услуги, данни, акаунт или мрежа по какъвто и да е начин;
 • 3. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА. Приложението се лицензира, не се продава. Това споразумение Ви предоставя само определени права да използвате приложението. Ако Microsoft забрани възможността за използване на приложенията в устройствата Ви съгласно споразумението Ви с Microsoft, всички свързани лицензионни права ще бъдат прекратени. Издателят на приложението си запазва всички останали права. Освен ако приложимото право не Ви предоставя повече права въпреки това ограничение, имате право да използвате приложението само както е изрично разрешено в настоящото споразумение. При използването трябва да съблюдавате техническите ограничения в приложението, които Ви позволяват да го използвате по определен начин. Нямате право:
  • a. да заобикаляте каквито и да е технически ограничения в приложението.
  • b. да подлагате на обратно конструиране, декомпилирате или деасемблирате приложението, освен и само в степента, изрично позволена от разпоредбите за компютърни програми на приложимото законодателство за авторското право;
  • c. да правите повече копия на приложението, отколкото е указано според настоящото споразумение или разрешено от приложимия закон, въпреки това ограничение.
  • d. да публикувате или по друг начин правите налично приложението, за да могат други лица да го копират.
  • e. Отдаване, даване под наем или заемане на приложението.
  • f. Прехвъряне на приложението или това споразумение на трето лице.
 • 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Ако документация се предоставя с приложението, можете да копирате и използвате тази документация за лични справочни цели.
 • 5. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. Приложението може да се подчинява на законите и наредбите за технологичен контрол или износ на САЩ или международните закони и наредби за технологичен контрол или износ. Трябва да спазвате всички национални и международни закони за износ и наредби, приложими за технологията, използвана или поддържана от приложението. Тези закони включват ограничения по отношение на местоназначенията, крайните потребители и използването. За информация относно продукти с марката на Microsoft посетете уеб сайта за износ на Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА. Свържете се с издателя на приложението, за да определите дали са налични услуги за поддръжка. Microsoft, производителят на Вашия хардуер и Вашият доставчик на безжични услуги (освен ако един от тях е издателят на приложението) не носят отговорност за предоставянето на услуги за поддръжка за приложението.
 • 7. ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. Настоящото споразумение, всички приложими правила за поверителност, допълнителни условия, придружаващи приложението, и условията за допълнения и актуализации съставляват цялото лицензионно споразумение между Вас и издателя на приложението.
 • 8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО.
  • a. САЩ и Канада. Ако сте придобили приложението в Съединените щати или Канада, законите на щата или провинцията, където е местожителството Ви (или, ако сте фирма, където се намира седалището Ви) уреждат тълкуването на настоящите условия, исковете за нарушаването им и всички други искове (включително такива, свързани със защита на потребителите, нелоялна конкуренция и неправомерно увреждане), независимо от стълкновителните норми.
  • b. Извън САЩ и Канада. Ако сте придобили приложението в друга страна, се прилагат законите на тази страна.
 • 9. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ. Настоящото споразумение описва някои законови права. Вие можете да имате други права според законите на Вашия щат или страна. Настоящото споразумение не променя правата Ви според законите на Вашия щат или страна, ако това не се допуска от тези закони.
 • 10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. Приложението се предоставя „както е“, „с всички недостатъци“ и „в зависимост от наличността“. Издателят на приложението, от свое име, от името на Microsoft (ако Microsoft не е издателят на приложението) и мобилните оператори, по чиято мрежа се предоставя приложението, и всеки един от нашите съответни свързани лица, търговци, представители и доставчици („Обхванати страни“) не предоставят допълнителни договорни ангажименти, гаранции или условия във връзка с приложението. Вие имате всички задължителни гаранции, предвидени в закона, но не предоставяме каквито и да е други гаранции. Доколкото е позволено от местното законодателство, Обхванатите страни изключват всякакви подразбиращи се задължителни гаранции, включително такива за продаваемост, годност за определена цел, безопасност, комфорт и ненарушение.
 • 11. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ.
  • a. Издателят на приложението не носи отговорност за съдържание на потребители или друг материал на трети лица, включително връзка към уебсайтове на трети лица и дейности, предоставени от потребителите. Такова съдържание и дейност не могат да се приписват на издателя на приложението и не представляват възгледите на издателя на приложението.
  • b. Издателят на приложението носи отговорност единствено ако са били нарушени съществени задължения по настоящите лицензионни условия.
  • c. Издателят на приложението, неговите упълномощени представители и/или законни представители не носят отговорност за каквато и да е непредвидима щета и/или финансова загуба във връзка с косвена щета, включително загуба на печалба, освен ако издателят на приложението, неговите упълномощени представители и/или законни представители не са действали най-малкото с груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.
  • d. Всякаква законова отговорност без вина на издателя на приложението, включително, но не само отговорност съгласно закона за отговорност за продукти и законова отговорност за нарушаване на гаранцията, остава непроменена от ограничаването на отговорността. Същото важи за отговорността на издателя на приложението, неговите упълномощени представители и/или законен представител в случай на физическо нараняване или смърт, причинени от измама или небрежност от тяхна страна.
  • e. Никакви други договорни и правни искове освен тези, обхванати в подраздели от (a) до (e) на настоящия раздел 11, не може да произтичат от тези условия на лиценза за приложението и/или използването на приложението или услугите, предоставяни на разположение чрез приложението.
Пълен текст
Включени УслугиВключени Услугиserviceslist
Резюме

Продуктите, приложенията и услугите по-долу се включват в Споразумението за услуги на Microsoft, но може да не са налични за Вашия пазар.

 • Account.microsoft.com
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing отстъпки
 • Bing Речник
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • LineBack
 • Microsoft 365 Business Standard и Приложения на Microsoft 365*
  • *Докато не бъде създаден търговски домейн за използването на тези услуги, когато вместо това ще се използват отделни търговски условия на Microsoft.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Search в Bing
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Minecraft игри
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN Време
 • MSN Здраве и фитнес
 • MSN Кулинария
 • MSN Новини
 • MSN Пътуване
 • MSN Спорт
 • MSN Финанси
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Sway
 • Office за уеб (известен преди като Office Online)
 • Office магазин
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Акаунт в Microsoft
 • Игри, приложения и уеб сайтове за Windows, публикувани от Microsoft
 • Интелигентно търсене
 • Карти на Bing
 • Магазин на Windows
 • Магазин
 • Помощник за поддръжка и възстановяване на Office 365 на Microsoft
 • приложението Device Health
 • Приложението за търсене Bing
 • приложението Карти
 • Приложения на Bing
 • Семейство в Microsoft
 • Страници в Bing
 • Уеб сайтове, приложения и игри на Xbox Game Studios
 • Филми и телевизионни предавания на Microsoft
 • Фотогалерия на Windows
Пълен текст
Свързани договарящи лица (за платени Услуги съгласно раздел 10(b))Свързани договарящи лицаAffiliateContractingEntities
Резюме

Понастоящем няма свързани договарящи лица. Microsoft Ireland Operations Limited е вашето договарящо лице.

Пълен текст
1 април 2021 г.0