Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Microsoft AI/Ansvarlig AI
Principper og
tilgang
Vi er forpligtet til at sikre, at AI-systemer udvikles

ansvarligt og på måder, der berettiger personers tillid.

funktion

Microsofts standard for ansvarlig AI

Udforsk Microsofts interne vejledning i, hvordan du designer, bygger og tester systemer med kunstig intelligens.
RESSOURCER
Ansvarlig AI i praksis
  • Hvordan kan et system med kunstig intelligens fordele muligheder, ressourcer eller information på en måde, der er retfærdig for de personer, der bruger det?
  • Hvordan kan systemet fungere godt for personer på tværs af forskellige brugsforhold og kontekster, herunder dem, det ikke oprindeligt var beregnet til?
  • Hvordan kan systemet designes, så det understøtter beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed?
  • Hvordan kan systemet udformes, så det inkluderer mennesker med alle kompetenceniveauer?
  • Hvordan kan personer misforstå, misbruge eller fejlvurdere systemets evner?
  • Hvordan kan vi skabe overblik, så personer kan stå til ansvar og have kontrol?

Microsofts standard for ansvarlig AI

Udforsk den strategiplan, vi bruger til at bygge systemer med kunstig intelligens på en ansvarlig måde.

Sådan implementerer Microsoft ansvarlig AI

Udforsk, hvordan Microsoft giver medarbejdere på tværs af organisationen mulighed for at være eksperter i ansvarlig AI.
  • Vi angiver regler for tildeling af ansvarlig AI og definerer tydeligt roller og ansvar for de involverede teams.
  • Vi fremmer paratheden til at indføre praksisser for ansvarlig AI både i vores virksomhed og hos vores kunder og partnere.
  • Gennemgang af følsomme use cases er med til at sikre, at vores principper for ansvarlig AI overholdes i vores arbejde.
  • Vi arbejder på at forme nye love og standarder for at hjælpe med at sikre, at løftet om kunstig intelligens realiseres for samfundet som helhed.
Tilbage til faner

Bemærkning om gennemsigtighed

Se oplysninger om de tilsigtede anvendelsesområder og funktioner af Microsoft AI-tjenester.
Tag det næste skridt
Få værktøjer til at understøtte praksisser for ansvarlig AI
Udforsk politik og regulering af kunstig intelligens
Udforsk Microsoft AI