Se vores June Healthcare Innovation Forum.

No Data Available

Microsoft Cloud-løsning til sundhedssektoren

Levér bedre oplevelser, indsigt og pleje.

Transformér sundhedsrejsen

Microsoft Cloud til sundhedsvæsenet indeholder funktionerne til at administrere sundhedsdata i stor skala og gøre det lettere for sundhedsorganisationer at forbedre patientoplevelsen, koordinere plejen og øge driftseffektiviteten, samtidig med at sikkerhed, overholdelse af angivne standarder og interoperabiliteten mellem sundhedsdata understøttes fra start til slut.

Udvid patientinddragelsen

Lad data flyde sikkert gennem de enkelte behandlingssteder for at forbedre patientoplevelserne og sundhedsresultaterne.

Styrk samarbejdet mellem sundhedsteams

Fremskynd dit teams mulighed for at koordinere pleje i et sikkert miljø og samtidig forenkle komplekse arbejdsgange.

Opnå øget indsigt i sundhedsdata

Forbind kliniske og driftsmæssige data på tværs af systemer for at forudsige risici og mobilisere løbende kvalitetsforbedringer.

Beskyt sundhedsoplysninger

Beskyt følsomme sundhedsdata for at understøtte beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed, samtidig med at du håndterer skiftende overholdelseskrav.

Overblik
Guided Tour

Funktioner

Microsoft Cloud-løsning til sundhedssektoren

Udvikl skræddersyede patientplejeprogrammer

Hjælp patienterne med at få adgang til pleje på deres egne vilkår og interagere direkte med sundhedsteams. Gør rutineopgaver enklere for at opnå større patienttilfredshed og gennemsigtighed i plejen.

Skab personlige oplevelser

Involver patienterne i plejebeslutninger med sikre, personligt tilpassede oplevelser, der hjælper dem med at forblive engageret i deres sundheds- og helbredsrejse.

Få et komplet overblik over alle patienter

Analysér hurtigt data, der er unikke for hvert enkelt tilfælde, så læger og patienter kan koordinere behandlingsplaner effektivt og sikre højere patienttilfredshed.

Udvid virtuelle plejetjenester

Indfør sikre AI-sundhedsrobotter og virtuelle besøg i plejeforløbet, og udvid tjenesterne til mere medicinske specialer.

Giv dine teams mulighed for at blive mere produktive

Opnå bedre koordinering og samarbejde i sundhedsteamet for at forenkle administrationen af komplekse arbejdsprocesser og fremskynde beslutninger og handlinger i hele organisationen.

Opnå forbedret koordinering af plejeteamet og understøttelse af beslutningstagning

Organiser patientplejeaktiviteter, og kommuniker de rette oplysninger til de rette personer under hele patientplejeforløbet.

Hjælp klinikere og medarbejdere med at gøre det nemt at dele viden og samarbejde

Muliggør samarbejde for at optimere plejeteamets resultater, styrke behandlingsforløbene og reducere behandlingstiden.

Muliggør fjernovervågning af patienter for at udvide plejen ud over hospitalets fire vægge

Overvåg bedring, rehabilitering og plejeadministration i forbindelse med handicap og kroniske sygdomme for at reducere antallet af genindlæggelser og forbedre patienttilfredsheden.

Ban vejen for bedre sundhedsresultater

Forbind mennesker og sundhedsdata fra forskellige systemer, og skab dermed indsigt, der kan forudsige risici, træffe beslutninger om pleje hurtigere, og hjælp med at få bedre sundhedsresultater.

Forbind dine sundhedsdata ved hjælp af HL7 FHIR

Skab nye muligheder med analyse, maskinel indlæring og handlingsrettet intelligens på tværs af dine sundhedsdata.

Udnyt indsigt til at forbedre effektiviteten af sundhedsteamet

Implementer AI-drevet prædikativ analyse til datamodellering, risikovurdering og understøttelse af beslutningstagning hos plejeteamet.

Opnå forbedret personalestyring, og forudsig patientgennemløb

Opnå større driftseffektivitet ved at synkronisere administrationsindsatsen på tværs af klinikere og administratorer for at få brugbar indsigt i handlinger på tværs af institutionen.

Opnå bedre sikkerhed og overholdelse af angivne standarder

Skab en holistisk tilgang til datasikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og overholdelse af angivne standarder for at forhindre hændelser, der kan forstyrre patientplejen.

Få hjælp til at blive beskyttet mod trusler

Få hjælp til at forhindre sikkerhedsbrud på følsomme patientjournaler, patientdata og personlige identiteter.

Hold dig ajour med de seneste bestemmelser

Brug intelligente løsninger til at overholde angivne standarder i et komplekst lovgivningsmiljø i konstant forandring.

Bevar trygt kontrollen over dine data

Dine datas beskyttelse og fortrolighed vil være sikret, og dine data vil kun blive brugt på måder, der er i overensstemmelse med dine forventninger.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"personalized-care","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Personlig pleje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HVFH","content":"<p>Involver patienterne i plejebeslutninger med sikre, personligt tilpassede oplevelser, der hjælper dem med at forblive engageret i deres sundheds- og helbredsrejse.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en rundvisning i personlig pleje.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Personalized-Care/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en rundvisning"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skab personlige oplevelser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"patient-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWFikB?ver=12ef","imageAlt":"En patientoversigt i Patientservicecenter.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Patientindsigt","videoHref":"","content":"<p>Analysér hurtigt data, der er unikke for hvert enkelt tilfælde, så læger og patienter kan koordinere behandlingsplaner effektivt og sikre højere patienttilfredshed.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en rundvisning i patientindsigt.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Patient-Insights/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en rundvisning"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få et komplet overblik over alle patienter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"virtual-health","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Virtuel sundhed","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HOvv","content":"<p>Indfør sikre AI-sundhedsrobotter og virtuelle besøg i plejeforløbet, og udvid tjenesterne til mere medicinske specialer.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en rundvisning i virtuel sundhed.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Virtual-Health/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en rundvisning"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udvid virtuelle plejetjenester "}],"arialabel":null,"id":"connected-patient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxk1b?ver=c813","imageAlt":"Velkomstskærmen i appen Contoso Healthcare-appen på en mobiltelefon og skærmbilledet til planlægning af en ny aftale på en tablet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Forbundne patientoplevelser","videoHref":"","content":"<p>Hjælp patienterne med at få adgang til pleje på deres egne vilkår og interagere direkte med sundhedsteams. Gør rutineopgaver enklere for at opnå større patienttilfredshed og gennemsigtighed i plejen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udvikl skræddersyede patientplejeprogrammer"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-coordination","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Koordinering af pleje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4I005","content":"<p>Organiser patientplejeaktiviteter, og kommuniker de rette oplysninger til de rette personer under hele patientplejeforløbet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en rundvisning i koordinering af pleje.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Coordination/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en rundvisning"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opnå forbedret koordinering af plejeteamet og understøttelse af beslutningstagning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-team-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Samarbejde i plejeteams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HVFm","content":"<p>Muliggør samarbejde for at optimere plejeteamets resultater, styrke behandlingsforløbene og reducere behandlingstiden.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få rundvisningen i samarbejde i plejeteams.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Team-Collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en rundvisning"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjælp klinikere og medarbejdere med at gøre det nemt at dele viden og samarbejde"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"continuous-patient-monitoring","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Løbende patientovervågning","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HOvS","content":"<p>Overvåg bedring, rehabilitering og plejeadministration i forbindelse med handicap og kroniske sygdomme for at reducere antallet af genindlæggelser og forbedre patienttilfredsheden.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en rundvisning i løbende patientovervågning.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Continuous-Patient-Monitoring/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få rundvisning"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Muliggør fjernovervågning af patienter for at udvide plejen ud over hospitalets fire vægge"}],"arialabel":null,"id":"health-team-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWBkAI?ver=eb76","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Sundhedsteamets produktivitet","videoHref":"","content":"<p>Opnå bedre koordinering og samarbejde i sundhedsteamet for at forenkle administrationen af komplekse arbejdsprocesser og fremskynde beslutninger og handlinger i hele organisationen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Giv dine teams mulighed for at blive mere produktive"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"data-interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuL?ver=d60f","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Datainteroperabilitet","videoHref":"","content":"<p>Skab nye muligheder med analyse, maskinel indlæring og handlingsrettet intelligens på tværs af dine sundhedsdata.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Udforsk infografikken om sundhedsdata i skyen.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcaBPrr3/original","openInNewTab":true,"title":"Læs infografikken"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbind dine sundhedsdata ved hjælp af HL7 FHIR"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"clinical-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"Et dashboard for en skadestue i Contoso Health på Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Klinisk analyse","videoHref":"","content":"<p>Implementer AI-drevet prædikativ analyse til datamodellering, risikovurdering og understøttelse af beslutningstagning hos plejeteamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udnyt indsigt til at forbedre effektiviteten af sundhedsteamet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"operational-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"En daglig oversigt i Contoso Health på Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Driftsanalyse","videoHref":"","content":"<p>Opnå større driftseffektivitet ved at synkronisere administrationsindsatsen på tværs af klinikere og administratorer for at få brugbar indsigt i handlinger på tværs af institutionen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opnå forbedret personalestyring, og forudsig patientgennemløb"}],"arialabel":null,"id":"health-data-management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWOh?ver=6e85","imageAlt":"En sundhedsmedarbejder, der ser på sin kalender og sine aftaler på en tablet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Administration af sundhedsdata","videoHref":"","content":"<p>Forbind mennesker og sundhedsdata fra forskellige systemer, og skab dermed indsigt, der kan forudsige risici, træffe beslutninger om pleje hurtigere, og hjælp med at få bedre sundhedsresultater.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ban vejen for bedre sundhedsresultater"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"Cyber Defense Operations Center (CDOC). ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Sikkerhed","videoHref":"","content":"<p>Få hjælp til at forhindre sikkerhedsbrud på følsomme patientjournaler, patientdata og personlige identiteter.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Læs mere om Microsoft-sikkerhed.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/security/business","openInNewTab":true,"title":"Læs mere"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få hjælp til at blive beskyttet mod trusler"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxI53?ver=14e3","imageAlt":"Personer, der går ind i en kontorbygning. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Overholdelse","videoHref":"","content":"<p>Brug intelligente løsninger til at overholde angivne standarder i et komplekst lovgivningsmiljø i konstant forandring.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Læs mere om styring af overholdelse af regler og standarder.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/compliance-overview","openInNewTab":true,"title":"Læs mere"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hold dig ajour med de seneste bestemmelser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"privacy","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxKX9?ver=2b65","imageAlt":"En person, der bruger en touchskærm. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Beskyttelse af personlige oplysninger","videoHref":"","content":"<p>Dine datas beskyttelse og fortrolighed vil være sikret, og dine data vil kun blive brugt på måder, der er i overensstemmelse med dine forventninger.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få mere at vide om pålidelig databeskyttelse.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy","openInNewTab":true,"title":"Få mere at vide om pålidelig databeskyttelse"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bevar trygt kontrollen over dine data"}],"arialabel":null,"id":"security-and-compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuQ?ver=29e6","imageAlt":"En medarbejder iført personlige værnemidler bruger skærmen på en stationær computer, der kører Azure. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Sikkerhed og overholdelse af angivne standarder","videoHref":"","content":"<p>Skab en holistisk tilgang til datasikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og overholdelse af angivne standarder for at forhindre hændelser, der kan forstyrre patientplejen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opnå bedre sikkerhed og overholdelse af angivne standarder"}],"itemsCount":16}

Se, hvordan organisationer nytænker sundhedssektoren

Overvågning af patienter for at opnå bedre resultater

Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center samarbejdede med Sensoria Health om at udvikle en app til løbende patientovervågning, der giver diabetespatienter forebyggende pleje i realtid.

Forbedring af patientpleje og -engagement

Northwell Health fremskynder udviklingen og indførelsen af innovative apps, der forbedrer patientplejen og patientengagementet.

Personlig tilpasning af sundhedsrejsen

MVP Health Care udviklede en centraliseret platform til medlemsengagement for at yde personlig medlemsstøtte og fremme sunde lokalsamfund.

Håndtering af udfordringer med data i realtid

St. Luke’s University Health Network udviklede en COVID-19-protokol, der forkorter sygdomsforløbet og hjælper med at redde liv.

Sikring af nøjagtig patientdokumentation

Nuance Communications hjælper teams til forbedring af klinisk dokumentation på hospitaler med at sikre kvaliteten og nøjagtigheden af patientdokumentationen.

Microsoft Cloud-løsning til sundhedssektoren

Kontakt din Account Executive for at komme i gang med Microsoft Cloud-løsningen til sundhedssektoren.*

Microsoft Cloud-løsningen til sundhedssektoren** omfatter:

  • Sundhedsspecifikke konfigurationer, connectorer og applikationer
  • Teknisk support, herunder ubegrænset adgang døgnet rundt til tekniske ressourcer
  • Adgang til vores omfattende økosystem for erfarne sundhedspartnere

 

*Se vilkår og betingelser

 

** Microsoft Cloud-løsningen til sundhedssektoren er generelt tilgængelig på engelsk (USA) med flere sprog på vej senere i 2021.

Udforsk alle partnerapps og -tjenester til sundhedssektoren

Opdag værdifulde ressourcer

To sundhedsmedarbejdere, der kigger på scanninger af en hjerne.

Transformér sundhedsresultater

En person ved et skrivebord, der bruger en tablet med et tilsluttet tastatur.

Få adgang til dokumentation til løsninger

En læge, der bruger en tablet.

Læs vores brancheblog

Få mere at vide om Microsoft-produkter til sundhedssektoren

Azure

Opnå øget patientinddragelse, samarbejde mellem sundhedsteams og klinisk indsigt.

Dynamics 365

Forbind mennesker, data og processer for at fremskynde innovation.

HoloLens

Fremskynd diagnoser, og opnå større kirurgisk nøjagtighed.

Microsoft 365

Optimer plejen, samtidig med at du forbedrer patientsikkerheden og reducerer omkostningerne.

Microsoft Teams

Muliggør enkelt, sikkert samarbejde og kommunikation i en enkelt hub.

Power Platform

Få databaseret indsigt, der forbedrer klinisk beslutningstagning, med Power BI.

Se flere ressourcer til sundhedssektoren

Udbyder

Betaler

Medicinalindustri og biovidenskab

Hold dig orienteret om Microsoft Cloud-løsninger til sundhedssektoren

*Add-on'en Microsoft Healthcare Tjenestespecifikke vilkår forklarer dine og Microsofts rettigheder og forpligtelser med hensyn til overholdelse af love og regler for kundedata og ikke-Microsoft-produktdata udelukkende i forbindelse med din brug af add-on'en Microsoft Healthcare. De kvalificerede licensvilkår for Microsoft 365/Office 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure og Healthcare Bot Service findes i Vilkår for onlinetjenester og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og er en forudsætning for din brug af SKU'en til add-on'en Healthcare. 

De standarder for overholdelse af regler, der gælder for visse funktioner, som tilbydes via add-on'en Microsoft Healthcare, kan findes i overholdelsesdashboardet

Du kan lære mere om Microsofts forpligtelse til at beskytte data og personlige oplysninger samt add-on'en Microsoft Healthcare ved at besøge vores Center for sikkerhed og rettigheder.