Trace Id is missing
En person, der peger på en skærm på en bærbar computer med en pen

Se tydeligt forretningsprocesser for dig

Standardiser og formidl vigtige forretningsprocesser til dit team ved hjælp af Business Process Model and Notation (BPMN).

Strømlin forretningsprocesser med BPMN-diagrammer

Standardiser dine forretningsprocesser med detaljerede, men alligevel letforståelige diagrammer for alle niveauer i din organisation.

Hvad er Business Process Model and Notation?

Business Process Model and Notation (BPMN) (Forretningsprocesmodel og tegnsystem) er en standard måde at vise forretningsprocesser på fra start til slut. Det er designet til at fjerne tvetydigheden af ​​processpecifikationer og formidle den nødvendige kontekst til at fuldføre den. Fordi en proceskortlægning ofte er meget kompleks og forvirrende, tilbyder BPMN en universel løsning, der bruger standardiserede modelleringsteknikker og symboler, der gør det muligt for alle nemt at dele og læse procesmodeller. Uanset om det drejer sig om tekniske eller ikke-tekniske processer, så leverer BPMN-diagrammer en letforståelig og visuel repræsentation af de trin, der er involveret i en proces, med en tilstrækkelig detaljegrad til at muliggøre en vellykket implementering. Disse diagrammer fremmer muligheden for bedre kommunikation og samarbejde, og de er særligt nyttige i forsøg på at øge effektiviteten og identificere områder til forbedring.

Fordelene ved BPMN

Alle organisationer kan drage fordel af forbedrede forretningsprocesser, der er understøttet af BPMN. Med software til modellering af forretningsprocesser kan du oprette både enkle eller komplekse diagrammer – hvad end din proces fordrer. De rutediagrammer, du skaber, kan nemt genkendes og forstås af interessenter, uanset om de har en teknisk baggrund eller ej.

Det primære formål med BPMN er at hjælpe med at understøtte forretningsprocesstyringen i hele organisationen med en standard, der er forståelig for alle dens brugere. Nogle af fordelene ved BPMN er:

 • Forståelse. Når du opretter BPMN-diagrammer, som alle teams kan tyde, bliver indviklede og komplekse arbejdsgange nemmere at forstå. Det giver virksomheder mulighed for bedre at definere deres forretningsgange.
 • Standardisering. Når man har en enkelt standardløsning på plads, er det muligt at dele oplysninger hurtigere, som alle kan forstå. BPMN fungerer som et standard tegnsystem for alle dine interessentniveauer.
 • Enkelhed. Diagrammer er et visuelt læringsværktøj, der gør information nemmere at forstå end tekst. Det er tilmed en branchestandard, så der ikke er meget at tage fejl af. 
 • Kommunikation. BPMN hjælper med at bygge bro over kommunikationskløften mellem forskellige teams, afdelinger og organisationer ved at give dig mulighed for at designe rutediagrammer, som alle afdelingsniveauer kan forstå.
 • Samarbejde. BPMN bringer alle relevante interessenter ind i processen, hvilket gør det til et effektivt samarbejdsværktøj. Flere afdelinger kan gennemgå dit rutediagram, og kan næsten øjeblikkeligt og uden for mange detaljer identificere forretningsprocessen, slutresultaterne for dit team og de næste trin.
 • Tilskyndelse. Fordi BPMN fremmer effektiv kommunikation på tværs af alle afdelinger, tilskynder det medarbejderne til at skabe rutediagrammer, der repræsenterer deres forretningsprocesser og andre aktiviteter. Når dine teammedlemmer hurtigt kan fortolke dit diagram, kan de hurtigere træffe forretningsbeslutninger på et oplyst grandlag.

Sådan fungerer BPMN

BPMN leverer et visuelt ruteforløb, der bygger bro over kommunikationsgabet mellem interne og eksterne teams, og viser de nødvendige handlinger fra første til sidste trin. Og da formatet er en global standard for procesfremstilling, er det blevet vedligeholdt af en enkelt kilde.

BPMN blev oprindeligt udviklet af Business Process Management Initiative (BPMI), men er siden blevet vedligeholdt af Object Management Group (OMG) siden deres fusion i 2005. OMG huser i øjeblikket andre verdensomspændende standarder, der understøtter udviklingen af standarder for virksomhedsintegration for forskellige teknologier og brancher. I BPMN version 2.0 blev navnet ændret fra Business Process Modeling Notation til Business Process Model and Notation.

BPMN's første prioritet er at skabe et letforståelig tegnsystem for procesmodeller og samtidig oversætte deres naturlige kompleksitet. BPMN tackler dette ved at organisere de grafiske aspekter i specifikke kategorier. Læserne hjælpes med at genkende symbolerne i et diagram gennem et tegnsystem med små sæt af kategorier, og de vil dermed være i stand til at identificere væsentlige elementer og nemmere forstå diagrammet. BPMN arbejder på at indfange relevante data og præsentere dem grafisk, præcist og konsekvent til alle dine teams. Yderligere oplysninger og kontekst kan derefter føjes til et rutediagram, uden at det ændrer diagrammets udseende og fornemmelse​​. Hvert symbol og ikon har en specifik betydning eller bemærkning til en handling.

Det er enkelt at oprette et BPMN-diagram, især hvis du allerede brugersoftware til diagramudformning. Du skal være i stand til at forstå og implementere det visuelle sprog og de designelementer, der bruges i alle BPMN-diagrammer, for at skabe en visuel repræsentation af din proces.

Designelementer i BPMN-diagrammer

BPMN er en samling af symboler og regler, der bruges til at forbinde disse symboler med en forretningsprocesmodel. BPMN-sproget, der bruges i disse modeller, er baseret på rutediagrammer og grafiske tegnsystemer, der er opdelt i følgende fem elementer.

 • Rutediagram

  Rutediagrammer forbinder elementer, der tilsammen danner en proces.

  • Begivenheder: Cirkler repræsenterer en begivenhed. Begivenheder er opdelt i tre typer: "Start" markerer det første trin i processen. "Mellemfase" beskriver enhver hændelse, der opstår mellem det første og det sidste trin. "Slut" beskriver den sidste fase i din forretningsproces.
  • Aktiviteter: Aktiviteter vises som et rektangel med afrundede hjørner og repræsenterer en opgave, der udføres af en person eller et system. Der er fire BPMN-aktivitetstyper: opgave, underproces, opkald og transaktion.
  • Gateways: Diamantformede ikoner signalerer, om en aktivitet skal undergå en anden procesrute. Et par forskellige gateway-symboler adskiller og forbinder ruter, herunder eksklusive, inklusive, parallelle og komplekse.
 • Forbindende objekt

  Forbindende objekter symboliserer, hvordan objekter er forbundet inden for ruteforløbet.

  • Sekvensruter: Disse ruteforløb viser rækkefølgen af ​​forretningsaktiviteter med en ubrudt linje og pil.
  • Meddelelsesruter: Meddelelser, der går på kryds og tværs af forskellige afdelinger eller organisationer, repræsenteres ved en stiplet linje med en cirkel og en pil.
  • Tilknytninger: Stiplede linjer forbinder genstande eller tekst til en begivenhed, aktivitet eller gateway.
  • Datatilknytninger: Disse stiplede linjer med en pil repræsenterer data- med ruteobjekter. Dataforeninger viser aktiviteters input og output.
 • Svømmebaner

  Svømmebaner er grafiske ikoner, der repræsenterer procesdeltagerne, og hvem der er ansvarlig for hvilke dele.

  • Puljer: Disse er væsentlige deltagere der arbejder i processen, uanset om de er internt i virksomheden eller eksterne ressourcer.
  • Baner: Disse objekter viser aktiviteterne og ruteforløbet for en deltager og dikterer deres ansvar i processen. Mange baner kan udgøre en enkelt pulje, da en pulje bestemmes af, hvilke handlinger der skal udføres af den pågældende gruppe i processen.
 • Genstand

  En genstand tydeliggør oplysninger, der er føjet til diagrammet, uden at det forstyrrer ruteforløbet. Genstande er forbundet med en proces eller forbindelse via en tilknytningsforbindelse.

  • Annotation: Tekst med kontekst til en del af diagrammet.
  • Grupper: Den logiske gruppering af aktiviteter uden at ændre diagrammets ruteforløb.
 • Data

  Dataobjekter viser den nødvendige information til at udarbejde eller udføre en forretningsproces. Dataobjekter repræsenteres som et filikon. Dataobjekter betragtes også som genstande, da de ikke direkte påvirker meddelelses- eller sekvensforløbet.

  • Dataobjekter: Viser hvilke data der er nødvendige for en aktivitet.
  • Datainput: Ekstern datainput for hele processen.
  • Dataoutput: Resultaterne af disse data gennem hele processen.
  • Datalagre: Et lager, hvor data kan aflæse eller skrives, der bevares gennem hele processen.

  Den seneste gentagelse, BPMN 2.0, bygger videre på de tidligere versioner og tilbyder et mere omfattende sæt af ikoner, symboler og tegnsystemer, der giver mulighed for flere detaljer, hvis det er nødvendigt. 

 • Skab netværksdiagrammer specifikt til din målgruppe

Mere om Visio og BPMN-diagrammer

Standardiser dine processer

Arbejd visuelt og illustrer processer med Microsoft Visio på en måde, som alle kan forstå.

Hold dig opdateret om Visio

Se de seneste nyheder og annonceringer fra Visio på Microsoft 365 Tech Community-bloggen.

Opret BPMN-diagrammer i Visio

Find ud af, hvordan du opretter BPMN-diagrammer i Visio til internettet ved hjælp af stencilen BPMN Shapes.

Opret BPMN-kompatible processer

Find ud af, hvordan du opretter BPMN 2.0-kompatible processer i Visio desktop-appen, eller start fra en skabelon.

Føj svømmebaner til et rutediagram

Find ud af, hvordan du føjer svømmebaner til dit rutediagram og ændrer deres navn, størrelse eller position.

Valider dine BPMN-diagrammer

Kontrollér Visio-diagrammer i forhold til BPMN 2.0-standarden, og se, ignorer eller fjern eventuelle problemer med gyldighed.

Design arbejdsprocesser med Visio

Før dine processer ud i livet med Visios effektive rutediagramfunktioner og Power Automate.

Lær bedste praksisser for BPMN

Læs begyndervejledningen til at bruge BPMN i din daglige forretning.

Ofte stillede spørgsmål

 • BPMN bruges til at dokumentere en række af begivenheder, der er nødvendige for at fuldføre en forretningsproces, på en standardiseret måde, der er let at forstå.

 • Modellering af forretningsprocesser er den grafiske repræsentation af en virksomheds forretningsprocesser eller arbejdsprocesser med det formål at identificere potentielle forbedringer.

 • Forskellen mellem BPM og BPMN er, at BPM viser, hvordan arbejdet er tildelt for at fuldføre et organisatorisk mål, mens BPMN illustrerer hvert trin i forretningsprocessen.

 • BPMN betragtes som et grafisk computersprog, da hvert ikon har en defineret anvendelse inden for en standardiseret proces.

 • Et rutediagram er en grafisk repræsentation uden standarder, mens BPMN er en standardbaseret tilgang til grafisk repræsentation for forretningsprocesser.

Følg Microsoft 365