Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Microsoft Viva

Tiden er moden til integration af arbejde og fritid

Overvejelser om work-life-balance har særligt siden COVID-19 handlet om balancen mellem arbejde og fritid.

Hvad er work-life-balance?

Work-life-balance refererer til de personlige og professionelle forpligtelser, som konkurrerer om vores tid og opmærksomhed. For mange består hemmeligheden i at skabe en kombination af arbejde, sundhed og forhold, der både er berigende og bæredygtige.

Hvad er work-life-integration?

Work-life-integrationen er den naturlige udvikling af work-life-balance. I mange situationer med fleksible ansættelser er grænserne mellem arbejde og fritid ikke så tydelige. Derfor er det endnu vigtigere at tænke over, hvordan arbejde – og resten af livet – er mere sammenflettet, end vi umiddelbart tror.

I stedet for at lave et skarpt skel mellem dit personlige og professionelle liv skaber work-life-integration plads til tilpassede tidsplaner, der både tager højde for professionelle og personlige forpligtelser.

Fordelene ved medarbejdere, der trives

Når virksomheder investerer i deres medarbejderes trivsel, har det positive konsekvenser. Et godt første trin til at sikre, at dine medarbejdere er glade, er at skabe en positiv arbejdskultur, der understøttes af empatiske ledere, som går op i personlig udvikling.

Et større behov for work-life-integration

De seneste to år har ændret vores prioriteter markant. Faktisk viser data fra Work Trend Index-rapporten, at næsten halvdelen af respondenterne i højere grad synes, at deres fritid og familieliv er vigtige end deres arbejde, end de gjorde før pandemien.

Prioriter trivsel på arbejdspladsen

Det er klart, at noget af det, folk vægter højst, når de søger arbejde, er, at virksomheden har en positiv arbejdskultur og fokuserer på trivsel. Virksomheder, der prioriterer trivsel, viser arbejdssøgende, at de forstår, at en positiv arbejdskultur inspirerer, engagerer og motiverer deres team.

Vigtigheden af medarbejdertrivsel

Uanset hvilke forhold du arbejder under, er det vigtigt at prioritere dit helbred, hvilket omfatter de ting, der giver dig energi og inspirerer dig. Dette kan f.eks. være ting som at komme ud i naturen, læse, dyrke sport eller møde nye mennesker.

Medarbejdernes rolle i at skabe trivsel på arbejdspladsen

Det er nemt at komme til at fokusere på detaljerne på arbejde. Men hvis man zoomer ud for at finde et formål med det, du laver, kan det gøre en stor forskel. For nogle giver det deres arbejde mening, hvis de hjælper deres team. For andre handler det snarere om at løse udfordringer. Derfor er det vigtigt at finde et formål.

Sådan optimerer du work-life-integration

Work-life-integration kræver, at arbejdspladsens kultur anerkender medarbejdernes skiftende behov. Viva Insights giver datadrevet indsigt, hvor personlige oplysninger er beskyttet, samt anbefalinger for at hjælpe med at fremme medarbejdertrivslen.

En person, der bærer hovedtelefoner omkring halsen, smiler og bruger en bærbar computer.

Tips, der kan hjælpe dig med at navigere i work-life-integration

Tag proaktive skridt for at undgå udbrændthed og stress

Da grænserne mellem arbejde og fritid bliver mere utydelige, er det vigtigt at bevare professionalismen uden at blive udbrændt. På samme måde som familiemedlemmer og bofæller skal respektere dit hjemmekontor og arbejdstider, skal ledere og teammedlemmer have for øje, at konstante, timelange videoopkald kan føre til trætte øjne og hoveder.

Her er nogle tips til at sætte grænser omkring arbejdsrelaterede opgaver:

 • Konfigurer fokustid i din kalender, og slå notifikationer fra.
 • Send kun mails i arbejdstiden.
 • Arbejd sammen med dine ledere om at lave teamaftaler, der imødekommer forskellige behov.
 • Konfigurer påmindelser om at rejse dig, spise og slappe af – og sørg for at overholde dem.
 • Vis andre din status, hvis du er på ferie, så andre ved, at de ikke skal forvente at få svar med det samme.

Med Microsoft Viva Insights kan du konfigurere din arbejdstid, så når nogen sender en mail til dig uden for arbejdstiden, får vedkommende vist forslag til tidspunkter at sende mails på, så det passer med din arbejdstid. Du kan også konfigurere indstillinger til stilletid vha. Viva Insights for at gøre mobilnotifikationer fra Microsoft Teams og Outlook lydløse efter arbejdstiden.

Tilbage til faner

Fordelene ved fleksibelt arbejde

Stigningen i fjernarbejdsmodeller har mange positive aspekter, ikke kun for medarbejdertrivsel, men også for virksomhedens resultater. Dette er nogle af de måder, som fjern- eller hybridarbejde kan skabe positive forandringer:

Fordele for medarbejdere:

 • Inklusion: Ifølge vores Work Trend Index-rapport fra 2022 føler over (52 %) af de adspurgte personer sig mere værdsatte eller inkluderede som en fjernbidragyder til møder. Vi har også set, at mødechatten er blevet en kanal, hvor flere folk deler deres perspektiver.
 • Empati: Siden pandemien begyndte, siger 62 % af de adspurgte, at de føler sig mere empatiske overfor deres kollegaer, nu hvor de har fået en bedre forståelse af deres private liv.
 • Work-life-integration: Når folk arbejder hjemmefra, kan man bedre tage sig af forpligtelser uden for arbejdet – f.eks. oplæring og efteruddannelse, passe familiemedlemmer, hente børn fra skole og dyrke motion og spise sundt.
 • Lavere stress: Flere undersøgelser viser, at arbejdsrelateret stress er den primære stresskilde for voksne, og den tendens er steget markant i de seneste år. Ifølge CDC er en af de primære måder at reducere arbejdsstress at lave tidsplaner for arbejde, der er afstemt med de forpligtelser, man har uden for sit arbejde.
 • Reduceret behov for betalte fridage: En fleksibel tidsplan gør det muligt for folk at indlægge fraværsdage for at klare personlige ærinder som bankmøder, ting, der skal ordnes, og besøg hos lægen. Med denne øgede fleksibilitet kan folk reservere fraværsdage, når de virkelig har brug for det, og bruge feriedagene til længerevarende tid væk fra arbejde.
 • Øget trivsel generelt. Find nogle måder at være kreativ, og sæt noget tid af til dig selv i løbet af dagen, uanset hvor du arbejder. Du kan i stedet for at tage endnu et videoopkald foreslå et lydopkald, så du kan gå og tale eller komme lidt udenfor. (En undersøgelse fra 2020 af kontoransatte viste, at en moderat grad af fysisk aktivitet forbedrer produktiviteten og humøret). Hvis du vil have lidt ro mellem projekter eller mindske nervøsiteten før en stor præsentation, kan du prøve vores mindfulness-indhold fra udbydere som Headspace, som tilbyder guidede meditationer i Microsoft Teams.

Fordele for arbejdsgivere:

 • Forbedret fastholdelse af medarbejdere: I en undersøgelse fra 2018 fandt man frem til, at 80 % af arbejdere ville vælge et arbejde, som tilbyder fleksibilitet ift. arbejdstid, fremfor dem, der ikke tilbyder det. Når ledere finder på måder at imødekomme medarbejdernes ønske om fleksibelt arbejde og giver dem bedre mulighed for at integrere deres forpligtelser på arbejde og hjemme, får lederne glade, loyale medarbejdere, som har tendens til at blive på arbejdspladsen, hvilket sparer omkostningerne forbundet med at udskifte oplærte, erfarne og talentfulde medarbejdere.
 • Engagerede medarbejdere: En Gallup-undersøgelse fra 2020 viste, "at engagementet stiger, når medarbejderne bruger noget af deres tid på fjernarbejde og noget af tiden på at arbejde et sted med deres kollegaer." Og "det største boost i engagement sker, når medarbejderne bruger 60 % til 80 % af deres tid på at arbejde et andet sted end arbejdspladsen." Jo gladere og mere engagerede folk er på arbejde, jo mere produktive er de. Fleksibilitet er til gavn for alle.
 • Øget profit: En Gallup-undersøgelse har vist: "Det er rigtigt, at mere engagerede medarbejdere er mere entusiastiske, energiske og positive, har et mere positivt syn på deres arbejde og arbejdsplads og har et bedre fysisk helbred, men medarbejderengagement betyder ikke, at lederne kan læne sig til det – det betyder snarere, at ledere kan forbedre KPI'er. Som årtier af Gallup-undersøgelser har vist, så yder medarbejdere deres bedste, når de er engagerede: Meget engagerede arbejdspladser kan bryste sig af 41 % lavere fravær, 40 % færre kvalitetsfejl og 21 % højere profitabilitet."

Når det handler om frontarbejdere, som generelt ikke har mulighed for at vælge fjern- eller hybridarbejde, er det vigtigt, at arbejdsgiverne forstår, at imødekommelse af deres medarbejderes skiftende behov betyder en højere grad af medarbejderfastholdelse.

Ifølge en undersøgelse, der blev lavet for nylig, forlod 44 % af frontarbejdere deres arbejde pga. manglende fleksibilitet, hvor de understregede deres behov for mere fleksible arbejdstider og mere forudsigelige arbejdstidspunkter. Natalie Bickford, der er Safonis executive vice president og CPO, siger: "Der er mange værktøjer, vi kan bruge, som mange organisationer allerede bruger, såsom deltidsjobs, aktier, familiekontrakter og fasttidskontrakter, som sammen giver fleksibilitet i den type stillinger til frontarbejdere."

Sådan understøtter du medarbejdertrivslen

Mange organisationer opretter wellnessordninger til deres medarbejdere, men ofte skelner de ikke mellem wellness og trivsel. Welnessordninger fokuserer generelt på det fysiske helbred, men når det kommer til trivsel, bør tilgangen være mere holistisk. Medarbejdere kan f.eks. trives fysisk, men hvis de ikke har lyst til at møde på arbejde, vil det selvfølgelig have en enorm indvirkning på deres overordnede trivsel.

Vurder folks behov

Hvis du vil have et klarere billede af dine folks trivsel, skal du finde ud af, hvilke udfordringer dit team står overfor, og løse de udfordringer, de vil have løst. Overvej at indsamle anonyme data via medarbejderspørgeskemaer – eller føj det følgende spørgsmål til din årlige medarbejderundersøgelse:

 • Hvordan har du det?
 • Jeg føler, at <Company Name> støtter mig. (Meget uenig, Meget enig)
 • Jeg føler et tilhørsforhold til <Company Name>. (Meget uenig, Meget enig)
 • Jeg kan slippe arbejdet, når jeg har fri. (Meget uenig, Meget enig)
 • Jeg har det, jeg skal bruge for at være produktiv, når jeg arbejder et andet sted end på den fysiske arbejdsplads (fjernarbejde og hybridarbejde). (Meget uenig, Meget enig) 
 • Hvad er det vigtigste, hvis du tænker på dine nuværende behov lige nu? (Vælg op til to: sundhedspleje og sundhedsrelaterede oplysninger, pleje af børn eller familie, ressourcer til kundepleje, ressourcer til hybrid-/flexarbejde, at der er sikkert og rent på mit arbejde, opdaterede oplysninger, jobsikkerhed, en god balance mellem arbejde og fritid, håndtering af min arbejdsbyrde, viden om, hvad jeg skal fokusere på i mit arbejde, et tilhørsforhold og inkludering på min arbejdsplads, jeg har ingen umiddelbare ønsker, hvis andet, så angiv det i kommentarerne)
 • Hvad ville få dig til at føle dig mere støttet lige nu? (Åbent spørgsmål)
 • Hvilken type trivselsaktiviteter fungerer bedst for dig?
 • Hvordan ser work-life-balance ud for dig personligt?

Vær inkluderende

Det kan føles isolerende at være på et hjemmekontor uden sine kollegaer. Arbejdsgiveres udfordring er at hjælpe deres teams med at holde kontakten, så der ingen, der bliver "efterladt på peronnen". Husk, at det er naturligt, at folk til et fysisk møde interagerer mere med hinanden end med et teammedlem, der ikke er tilstede. Til virtuelle møder er det en godt at være opmærksom på at inkludere alle, ikke bare dem, der er fysisk tilstede.

Microsoft Teams er lavet med inklusion i tankerne. Brug Teams til at chatte, holde møder, foretage opkald og samarbejde. Du kan konfigurere dit teams område, så alt, I skal samarbejde om, altid er tilgængeligt på ét sted. Medarbejdere kan interagere med alle de teams, de skal samarbejde med, og derved dele idéer, noter og hyggelige stunder.

Opbyg rigtige personlige forhold

Gør en indsats for at opbygge personlige forhold til medarbejdere – dette kan modvirke følelser som isolation og manglende tilknytning. Hold kontakten regelmæssigt via videoopkald. Hvis du er leder, bør du bruge noget tid på at lære, hvordan dine folk er, når de ikke arbejder. Overvej at mødes til sociale sammenkomster som team fra tid til anden. Interaktive onlinebegivenheder er også en god måde at få kontakt til alle, uanset hvor de befinder sig.

Gary Vaynerchuk, der er stifter og CEO af VaynerMedia, siger: "Et andet kendetegn for en god leder er at stille spørgsmål. Det er den bedste måde at vise dit team, at du godt ved, at de er mere end bare tandhjul i en maskine. 'Hej, hvordan går det?' 'Hvordan går det med babyen?' 'Hvad går du op i for tiden?' 'Er der nogen idéer, du kunne tænke dig at vende?' Og derefter skal du bare lytte."

Ofte stillede spørgsmål

 • Work-life-balance refererer til de personlige og professionelle forpligtelser, som konkurrerer om vores tid og opmærksomhed.

 • I fleksible arbejdssituationer er arbejdslivet og hjemmelivet mindre adskilt, end de traditionelt har været. I stedet for at lave et skarpt skel mellem dit personlige og professionelle liv skaber work-life-integration mulighed for at oprette tilpassede tidsplaner, der både tager højde for professionelle og personlige forpligtelser.

 • En medarbejders trivsel er en kombination af vedkommendes fysiske, økonomiske, mentale og følelsesmæssige helbred.

 • Ved at interessere dig for dine folks trivsel kan du hjælpe dem med at undgå at brænde ud eller at føle sig isolerede og stressede. Det kan i stedet hjælpe dem med at trives på alle fronter. Når virksomheder investerer i deres medarbejderes trivsel, har det en positiv effekt personligt, professionelt og økonomisk for alle involverede parter.

Giv medarbejdere og teams mulighed for at yde deres bedste

Microsoft Viva er medarbejderoplevelsesplatformen, som er designet til at hjælpe folk med at skabe forbindelser, fokusere, lære og trives på arbejdspladsen.

Følg Microsoft 365