Gå til hovedindholdet
Microsoft Security

Risikostyring

Gør dit risiko- og overholdelsesniveau bedre. Identificer risici for datalæk, og administrer overholdelse af lovgivningsmæssige krav.

Gå videre end databeskyttelse med Microsoft Purview

Deltag i denne gratis digitale begivenhed den 7. februar for at få mere at vide om, hvordan du beskytter dine data med et forsvar i flere lag.

Hvorfor bør man bruge risikostyring?

Med indbygget kontrol til beskyttelse af personlige oplysninger kan risikostyring hjælpe dig med at bruge ældre programmer og programmer, der ikke er fra Microsoft, til at identificere, undersøge og afhjælpe skadelige og utilsigtede aktiviteter.

Oprindelige signaler

Synliggør brugeraktiviteter, handlinger og kommunikation med oprindelige signaler og forbedringer på tværs af din digitale ejendom.

Kommunikationsbredde

Få support til at ræsonnere over beskeder indbygget i Microsoft Teams og i andre populære platforme såsom Bloomberg, ICE Chat, Slack og Zoom.

Interaktive indsigter

Identificer hurtigt risici med indbyggede skabeloner til maskinel indlæring, som er justeret til at give omfattende indsigt i risikostyring.

Integrerede arbejdsprocesser

Arbejd sammen på tværs af teams for at afhjælpe risici og sikre, at undersøgelser bliver håndteret i overensstemmelse med relevant arbejdslovgivning.

Hvorfor er risikostyring vigtig?

15,4 millioner USD

Omkostning

Samlet gennemsnitlig omkostning for aktiviteter til at afhjælpe insidertrusler.1

85 dage

Tid

Den gennemsnitlige tid, det tager, at stoppe en insiderhændelse.1

Produkter til risikostyring

En person, som bruger en enhed med stor berøringsskærm.

Microsoft Purview Styring af insider-risiko

Registrer, identificer og reager på potentielle risici i din organisation med Styring af insider-risiko.

Et møde i et møderum med fem personer.

Microsoft Purview Kommunikationsoverholdelse

Identificer og afhjælp hurtigt overtrædelser af ordensregler, som opstår på tværs af virksomhedens kommunikation. Understøt et sundt arbejdsmiljø, og opfyld branchespecifikke krav til overholdelse af angivne standarder.

En person, der bruger en bærbar computer.

Microsoft Purview eDiscovery

Brug funktionalitet til maskinel indlæring – såsom registrering af næsten dublet-filer, mailtråde, relevans, temaer og smarte mærker – til at hjælpe kunder med at reducere og sortere store mængder data.

Tilbage til faner

Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Information Archiving

Microsoft blev anerkendt som førende i 2022-udgaven af Gartner Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving.2
En person arbejder ved sit skrivebord med mange computerskærme og enheder.

Mere om risikostyring

Identificer insider-risici, og få hjælp til at beskytte dit firmas data

Mere end 60 % af hændelser med insidertrusler var resultatet af uforsigtighed fra medarbejdere. Se, hvordan Microsoft kan hjælpe.

En stor gruppe mennesker.

Sådan kan Microsoft hjælpe med at reducere insider-risici under Den store omrokering

Organisationer har brug for en løsning, der giver medarbejderne den adgang, de har brug for, og samtidig leverer værktøjer, hvormed it-teams hurtigt kan identificere risikabel aktivitet.

Beskyt alt

Gør din fremtid mere sikker. Udforsk dine sikkerhedsmuligheder i dag.
  • [1] 2022 Cost of Insider Threats: Global Report, The Poneman Institute.
  • [2] GARTNER og Magic Quadrants er registrerede varemærker og servicemærke tilhørende Gartner Inc. og/eller dets associerede virksomheder i USA og internationalt og anvendes med tilladelse hertil. Alle rettigheder forbeholdes. Gartner anbefaler ikke nogen leverandører, produkter eller tjenester, der er nævnt i forskningspublikationerne, og rådgiver ikke teknologibrugere til kun at vælge de leverandører med den højeste bedømmelse eller en anden betegnelse. Gartners forskningspublikationer består af udtalelser fra Gartners forskningsorganisation og bør ikke fortolkes som fakta. Gartner fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til denne forskning, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
    Gartner Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28. oktober 2020.

Følg Microsoft