Udgivet:
Ikrafttrædelsesdato: 30. august 2019
Microsoft-serviceaftale
Beskyttelse af Deres personlige oplysningerBeskyttelse af Deres personlige oplysninger1_YourPrivacy
Oversigt

1. Beskyttelse af Deres personlige oplysninger. Det er vigtigt for os at beskytte Deres personlige oplysninger. Læs Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (“Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger“), da den beskriver, hvilken type data vi indsamler fra Dem og Deres enheder (“Data“), og hvordan vi bruger Deres data, og det juridiske grundlag, vi behandler Deres Data på. Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver endvidere, hvordan Microsoft bruger Deres indhold, der er Deres kommunikation med andre, opslag sendt fra Dem til Microsoft via Tjenesterne, og de filer, fotos, dokumenter, audio, digitale arbejder, livestreams og videoer, som De uploader, lagrer, udsender eller deler via (“Deres indhold“). Når behandlingen er baseret på samtykke, og i det omfang gældende lov tillader det, ved at acceptere nærværende Vilkår accepterer De, at Microsoft indsamler, bruger og offentliggør Deres Kundedata og oplysninger som beskrevet i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. I visse tilfælde sender vi en særskilt meddelelse og beder om dit samtykke, som anført i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Fuld tekst
Deres indholdDeres indhold2_yourContent
Oversigt

2. Deres indhold. Mange af vores Tjenester gør det muligt for Dem at lagre eller dele Deres Indhold eller modtage materiale fra andre. Vi gør ikke krav på ejerskab af Deres Indhold. Deres Indhold forbliver Deres Indhold, og De har ansvaret for det.

 • a. Hvis De deler Deres Indhold med andre, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at alle, De har delt Deres Indhold med, gratis og i hele verden kan bruge, gemme, registrere, reproducere, udsende, overføre, dele, vise, kommunikere (og på HealthVault slette) Deres Indhold. Hvis De ikke ønsker, at andre skal have mulighed for dette, skal De undlade at bruge Tjenesterne til at dele Deres Indhold. De erklærer og garanterer, at De i disse vilkårs varighed har (og vil have) de nødvendige rettigheder til Deres Indhold, som De overfører, lagrer eller deler på eller via Tjenesterne, og at indsamlingen, brugen og opbevaringen af Deres Indhold via Tjenesterne ikke er i strid med nogen lov eller krænker andres rettigheder. Vi anbefaler på det kraftigste, at De tager regelmæssige sikkerhedskopier af Deres Indhold. Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for Deres Indhold eller det materiale, som andre uploader, lagrer eller deler ved hjælp af vores Tjenester.
 • b. I det omfang det er nødvendigt for at levere Tjenesterne til Dem og andre (hvilket kan inkludere at ændre størrelsen, formen eller formatet på Deres Indhold for bedre at kunne lagre eller vise det for Dem), for at beskytte Dem og Tjenesterne og for at forbedre Microsofts produkter og tjenester, tildeler De Microsoft en verdensomspændende og royaltyfri licens til immaterielle rettigheder til brug af Deres Indhold, f.eks. for at lave kopier af, beholde, overføre, omformatere, distribuere via kommunikationsværktøjer og vise Deres Indhold på Tjenesterne. Hvis De udgiver Deres Indhold i områder af Tjenesten, hvor det gøres onlinetilgængeligt offentligt og uden begrænsninger, kan Deres Indhold blive vist i demonstrationer eller materialer, der har til hensigt at fremme salget af Tjenesten. Nogle af Tjenesterne understøttes af reklamer. Indstillinger til, hvordan Microsoft personaliserer reklame, findes på siden Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger på Microsofts websted for kontoadministration. Vi bruger ikke det, De siger i e-mails, chat, videoopkald eller voicemail eller Deres dokumenter, fotos eller andre personlige filer til at målrette reklame til Dem. Se detaljer om vores reklamepolitikker i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.
Fuld tekst
Retningslinjer for god opførselRetningslinjer for god opførsel3_codeOfConduct
Oversigt

3. Retningslinjer for god opførsel.

 • a. Indhold, materiale eller handlinger, der overtræder nærværende Vilkår, er ikke tilladt. Ved at acceptere nærværende Vilkår er De forpligtet til at følge nedenstående regler:
  • i. De må ikke gøre noget ulovligt.
  • ii. De må ikke deltage i aktiviteter, der udnytter, skader eller truer med at skade børn.
  • iii. De må ikke sende spam. Spam er uønskede eller uopfordrede masseforsendelser, opslag, kontaktanmodninger, SMS'er (tekstbeskeder) eller chat.
  • iv. De må ikke offentligt vise eller bruge Tjenesterne til at dele upassende indhold eller andet materiale (der for eksempel indeholder nøgenhed, grusomheder, pornografi, anstødeligt sprog, grafisk vold eller kriminel aktivitet).
  • v. De må ikke udføre svigagtige, falske eller misvisende aktiviteter (f.eks. bede om penge under falske forudsætninger, give Dem ud for at være en anden, manipulere Tjenesterne for at Deres øge spiltælling eller påvirke rangeringer, bedømmelser eller kommentarer).
  • vi. De må ikke med vilje omgå restriktioner for adgang til eller tilgængelighed af Tjenesterne.
  • vii. De må ikke udføre aktiviteter, der er skadelige for Dem, Tjenesterne eller andre (f.eks. sende virus, stalking, offentliggøre terrormateriale eller voldeligt ekstremistisk indhold, hadefuld tale eller fremprovokere vold mod andre).
  • viii. De må ikke krænke andres rettigheder (f.eks. uautoriseret deling af ophavsretligt beskyttet musik eller andet ophavsretligt beskyttet materiale, gensalg eller anden distribution af Bing-kort eller fotos).
  • ix. De må ikke udføre aktiviteter, der krænker andres privatliv.
  • x. De må ikke hjælpe andre med at bryde disse regler.
 • b. Håndhævelse. Vi forbeholder os ret til at afvise Deres Indhold, hvis det overskrider de grænser for lagring eller filstørrelse, som Tjenesten tillader. Hvis De overtræder nogle af de forpligtelser, der er angivet i afsnit 3(a) ovenfor eller på anden måde væsentligt misligholder nærværende Vilkår, kan vi desuden med god grund retsforfølge Dem, herunder (uden begrænsning) stoppe levering af Tjenesterne eller omgående lukke Deres Microsoft-konto eller blokere levering af kommunikation (f.eks. mail, fildeling eller SMS) til eller fra Tjenesterne. Vi forbeholder os også ret til når som helst at fjerne eller blokere Deres Indhold fra Tjenesterne, hvis vi bliver opmærksom på, at det kan være i strid med gældende lovgivning eller nærværende Vilkår. I forbindelse med undersøgelser af påståede overtrædelser af nærværende Vilkår, forbeholder Microsoft sig ret til at gennemgå Deres Indhold for at få løst problemet. Vi overvåger dog ikke Tjenesterne og gør ikke noget forsøg på at gøre det.
 • c. Applikation til Xbox-tjenester. Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan disse Ordensregler gælder for Xbox Live, Xbox Game Pass, spil til Windows Live og Xbox Games Studios-spil, applikationer, tjenester og indhold leveret af Microsoft. Overtrædelse af retningslinjerne for god opførsel via Xbox-tjenester (som defineret i afsnit 13(a)(i)) kan medføre suspenderinger eller blokeringer fra deltagelse i Xbox-tjenesterne, herunder forfalskning af licenser til indhold, guldmedlemsskabstid og Microsoft-kontosaldi knyttet til kontoen.
Fuld tekst
Brug af Tjenesterne og supportBrug af Tjenesterne og support4_usingTheServicesSupport
Oversigt

4. Brug af Tjenesterne og support.

 • a. Microsoft-konto. De skal have en Microsoft-konto for at få adgang til mange af Tjenesterne. Med Deres Microsoft-konto kan De logge ind på produkter, websteder og tjenester, som Microsoft og nogle Microsoft-partnere leverer.
  • i. Oprettelse af en konto. De kan oprette en Microsoft-konto ved at tilmelde Dem online. De accepterer, at De ikke må bruge forkerte, unøjagtige eller vildledende oplysninger, når De tilmelder Dem Deres Microsoft-konto. I nogle tilfælde kan en tredjemand, såsom Deres internetudbyder, have tildelt Dem en Microsoft-konto. Hvis De har fået Deres Microsoft-konto fra en tredjemand, kan tredjemanden have yderligere rettigheder til Deres konto, f.eks. mulighed for at få adgang til eller slette Deres Microsoft-konto. Læs alle yderligere vilkår, som De har fået fra tredjemanden, eftersom Microsoft ikke påtager sig noget ansvar vedrørende disse yderligere vilkår. Hvis De opretter en Microsoft-konto på vegne af en enhed, f.eks. Deres virksomhed eller arbejdsgiver, erklærer De, at De har juridisk bemyndigelse til at indgå en aftale, der binder enheden til disse Vilkår. De kan ikke overdrage Deres legitimationsoplysninger til Deres Microsoft-konto til en anden bruger eller enhed. For at beskytte Deres konto, skal De holde Deres kontooplysninger og adgangskode fortrolige. De er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted på Deres Microsoft-konto.
  • ii. Brug af Konto. De skal bruge Deres Microsoft-konto for at holde den aktiv. Det betyder, at De mindst skal logge på én gang i en periode på to år for at holde Deres Microsoft-konto og tilknyttede Tjenester aktive, medmindre der i politikken for Microsoft-kontoaktivitet på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 er angivet en længere tidsperiode, eller andet er angivet i et tilbud om en betalt del af Tjenesterne, eller der gælder andre lovkrav. Hvis De ikke logger ind i denne periode, antager vi, at Deres Microsoft-konto er inaktiv, og vi lukker den for Dem. I afsnit 4(a)(iv)(2) kan De læse om konsekvenserne af en lukket Microsoft-konto. De skal logge på Deres Outlook.com-indbakke og OneDrive (særskilt) mindst én gang om året. Ellers lukker vi Deres Outlook.com-indbakke og OneDrive for Dem. De skal logge ind på Xbox-tjenester mindst én gang i en femårig periode, for at gamertagget fortsat skal være tilknyttet Deres Microsoft-konto. Hvis vi har en rimelig begrundet mistanke om, at der er risiko for, at Deres Microsoft-konto anvendes ulovligt af en tredjemand (for eksempel som følge af kompromittering af en konto), kan Microsoft suspendere Deres konto, indtil De kan gøre krav på ejerskab igen. Afhængigt af kompromitteringens natur kan vi være nødt til at deaktivere adgangen til noget af eller alt Deres indhold. Hvis De har problemer med at logge på Deres Microsoft-konto, kan de besøge dette websted (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Børn og konti. Ved at logge på erklærer De enten at være “myndig“, hvor De bor, eller at De har samtykke fra en gyldig forælder eller værge til at være bundet af nærværende Vilkår. Hvis De ikke ved, om De er myndig i Deres land, eller hvis De ikke forstår dette afsnit, skal De vente med at oprette en Microsoft-konto, indtil De har bedt Deres forældre eller værge om hjælp og samtykke. Hvis De er forælder eller værge for en mindreårig, der opretter en Microsoft-konto, accepterer De og den mindreårige at være bundet af nærværende Vilkår, og De er ansvarlig for at overvåge Deres mindreåriges brug af Microsoft-kontoen eller Tjenesterne, herunder køb, hvad enten den mindreåriges konto er åben nu eller bliver oprettet senere.
  • iv. Lukning af Deres konto.
   • 1. Ud over de rettigheder, De har til at opsige, i henhold til afsnittet “Politik for refundering“ nedenfor (afsnit 9(g)), kan De når som helst opsige bestemte Tjenester eller lukke Deres Microsoft-konto, uanset årsag. Se https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278, hvis De vil lukke Deres Microsoft-konto. Hvis De beder os om at lukke Deres Microsoft-konto, vil vi suspendere den i 60 dage, i tilfælde af at De skifter mening. Efter denne periode på 60 dage lukkes Deres Microsoft-konto. I afsnit 4(a)(iv)(2) nedenfor finder De en beskrivelse af, hvad der sker, når Deres Microsoft-konto lukkes. Hvis De logger ind igen i løbet af denne periode på 60 dage, genaktiveres Deres Microsoft-konto.
   • 2. Hvis Deres Microsoft-konto lukkes (af Dem eller os), sker der forskellige ting. For det første ophører Deres ret til at bruge Microsoft-kontoen til at få adgang til Tjenesterne omgående. For det andet sletter vi Data eller Deres Samtykke i forbindelse med Deres Microsoft-konto, eller vi fjerner på anden måde tilknytningen til Dem og Deres Microsoft-konto (medmindre loven kræver, at vi bevarer den, returnerer den eller overdrager den til Dem eller en tredjemand, som De udpeger). Dette kan medføre, at De ikke længere vil have adgang til de Tjenester (eller Deres Indhold, som De har lagret på Tjenesterne), som kræver en Microsoft-konto. De bør have en plan for regelmæssig sikkerhedskopiering. For det tredje kan De miste adgangen til produkter, som De har erhvervet. For det fjerde kan vi midlertidigt forhindre, at der oprettes en konto, som knyttes til den mailadresse, De har oplyst.
 • b. Arbejds- eller skolekonti. De kan logge på visse Microsoft-tjenester med en arbejds- eller skolemailadresse. I så fald accepterer De, at ejeren af det domæne, der er forbundet med Deres mailadresse, kan blive adviseret om eksistensen af Deres Microsoft-konto og dens tilknyttede abonnementer, kan kontrollere og administrere Deres konto og få adgang til og behandle Deres Data, herunder indholdet i Deres meddelelser og filer, og at Microsoft må underrette ejeren af domænet, hvis kontoen eller Dataene bliver kompromitteret. De accepterer endvidere, at Deres brug af Microsoft-tjenesterne kan være underlagt de aftaler, Microsoft har med Dem eller Deres organisation, og at disse Vilkår muligvis ikke gælder. Hvis De allerede har en Microsoft-konto, og De bruger en separat arbejds- eller skolemailadresse for at få adgang til Tjenester, der er omfattet af disse Vilkår, kan De blive bedt om at opdatere den mailadresse, der er forbundet med Deres Microsoft-konto for fortsat at få adgang til sådanne Tjenester.
 • c. Yderligere udstyr/dataabonnementer. Mange af Tjenesterne kræver, at De har en internetforbindelse og/eller et data-/mobiltelefonabonnement. Der kræves muligvis også yderligere udstyr, f.eks. headset, kamera eller mikrofon. De er ansvarlig for at levere alle forbindelser, abonnementer og/eller alt udstyr, der kræves for at bruge Tjenesterne, og for at betale de vederlag, som Deres udbyder(e) af Deres forbindelser, abonnementer og udstyr opkræver. Disse vederlag betales ud over vederlag, som De betaler os for Tjenesterne, og vi godtgør Dem ikke for sådanne vederlag. Forhør Dem hos Deres udbyder(e), om De skal betale sådanne vederlag.
 • d. Tjenestemeddelelser. Når der er noget, vi skal informere Dem om vedrørende en Tjeneste, De bruger, sender vi Dem Tjenestemeddelelser og oplysninger, som lovgivningen pålægger os at levere. Hvis De har givet os Deres mailadresse eller telefonnummer i forbindelse med Deres Microsoft-konto, kan vi sende tjenestemeddelelser til Dem via mail eller sms (tekstbesked), herunder for at bekræfte Deres identitet inden registrering af Deres mobiltelefonnummer og for at bekræfte Deres indkøb. Vi kan også sende Dem tjenestemeddelelser på andre måder (for eksempel i form af meddelelser i produktet). Der opkræves muligvis data- eller beskedtakster ved modtagelse af meddelelser via sms. Vi anbefaler, at De overvåger og vedligeholder den mailadresse, De har angivet. Hvis De ikke giver Deres samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal De ophøre med at anvende Tjenesten.
 • e. Support. Kundesupport for nogle Tjenester er tilgængelig på https://support.microsoft.com. De kan også sende en meddelelse til Microsoft ved at følge de procedurer, der er beskrevet i afsnittet Meddelelser i nærværende Vilkår. Visse Tjenester tilbyder i nogle tilfælde særskilt eller yderligere kundesupport, afhængigt af vilkårene på https://www.microsoft.com/support-service-agreement, medmindre andet er angivet. Prøve- eller betaversioner af funktioner eller Tjenester tilbydes muligvis uden Support. Hvis De bor i Europa, kan De også rette en klage til EU's online-platform for konfliktløsning. Brug venligst kun MSODR@microsoft.com på klageformularen og ikke til andre formål.
 • f. Ophør af Deres Tjenester. Hvis Deres Tjenester annulleres (enten af Dem eller os), slutter for det første Deres ret til at få adgang til Tjenesterne omgående, og Deres licens til at bruge den software, der er relateret til Tjenesterne, ophører. For det andet sletter vi Data eller Deres Samtykke i forbindelse med Deres Tjeneste, eller vi fjerner på anden måde tilknytningen til Dem og Deres Microsoft-konto (medmindre loven kræver, at vi bevarer den, returnerer den eller overdrager den til Dem eller en tredjemand, som De udpeger). Dette kan medføre, at De ikke længere vil have adgang til Tjenesterne (eller Deres Indhold, som De har lagret på Tjenesterne). De bør have en plan for regelmæssig sikkerhedskopiering. For det tredje kan De miste adgangen til produkter, som De har erhvervet. Hvis De har annulleret Deres Microsoft-konto og ikke længere har en konto, der giver adgang til Tjenesterne, kan Deres Tjenester blive annulleret omgående.
Fuld tekst
Brug af Tredjemandsapps og -tjenesterBrug af Tredjemandsapps og -tjenester5_usingThird-PartyAppsAndServices
Oversigt

5. Brug af Tredjemandsapps og -tjenester. Tjenesterne kan give Dem adgang til eller tilladelse til at erhverve produkter, tjenester, websteder, links, indhold, materiale, spil, færdigheder, integrationer, bots eller applikationer fra uafhængige tredjemænd (virksomheder eller personer, som ikke er Microsoft) (“Tredjemandsapps og -tjenester”). Mange af vores Tjenester kan også hjælpe Dem med at finde, sende anmodninger til eller interagere med Tredjemandsapps og -tjenester eller give Dem tilladelse til at dele Deres Indhold eller Data, og De er indforstået med, at når De bruger vores Tjenester, anmoder De om at få gjort Tredjemandsapps og -tjenester tilgængelige for Dem. Tredjemandsapps og -tjenester kan tillade, at De lagrer Deres Indhold eller Data hos udgiveren, udbyderen eller operatøren af de pågældende Tredjemandsapps og -tjenester. Tredjemandsapps og -tjenester kan præsentere en politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller kan kræve Deres accept af deres vilkår, før De kan installere eller bruge den pågældende Tredjemandsapp eller -tjeneste. Se afsnit 13 (b) angående yderligere vilkår for applikationer, der erhverves gennem visse Stores, som ejes eller drives af Microsoft eller dets associerede virksomheder (herunder, men ikke begrænset til, Office Store, Microsoft Store på Xbox og Microsoft Store i Windows). De skal læse alle tredjemandsvilkår og -politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, før De erhverver, bruger, anmoder om eller knytter Deres Microsoft-konto til nogen Tredjemandsapps eller -tjenester. Ingen tredjemandsvilkår tilsidesætter nærværende Vilkår. Microsoft giver ikke immaterielle rettigheder i licens til Dem som en del af Tredjemandsapps og -tjenester. De er indforstået med at påtage Dem alle risici og alt ansvar i forbindelse med Deres brug af disse Tredjemandsapps og -tjenester, og at Microsoft ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig over for Dem eller andre for oplysninger og tjenester, der leveres i nogen Tredjemandsapps og -tjenester.

Fuld tekst
Tjenestens tilgængelighedTjenestens tilgængelighed6_serviceAvailability
Oversigt

6. Tjenestens tilgængelighed.

 • a. Tjenesterne, Tredjemandsappsene og -Tjenesterne eller materiale eller produkter, som tilbydes gennem Tjenesterne, kan af og til være utilgængelige, kan tilbydes i et begrænset omfang eller kan variere afhængig af, hvor De bor, eller af Deres udstyr. Hvis De ændrer den placering, der er tilknyttet Deres Microsoft-konto, skal De muligvis igen erhverve de produkter, der var tilgængelige for Dem, og som var betalt i Deres tidligere område.
 • b. Vi bestræber os på at holde Tjenesterne kørende, men alle onlinetjenester kommer ud for lejlighedsvise afbrydelser og udfald. I tilfælde af en afbrydelse eller driftsforstyrrelse i Tjenesten vil De muligvis ikke kunne hente Deres Indhold. Vi anbefaler, at De jævnligt sikkerhedskopierer Deres Indhold og Deres Data, som De lagrer på Tjenesterne eller lagrer ved hjælp af Tredjemandsapps og -tjenester.
Fuld tekst
Opdateringer til Tjenesterne eller Softwaren og ændringer til nærværende VilkårOpdateringer til Tjenesterne eller Softwaren og ændringer til nærværende Vilkår7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Oversigt

7. Opdateringer til Tjenesterne eller Softwaren og ændringer til nærværende Vilkår.

 • a. Vi informerer Dem, hvis vi har til hensigt at ændre disse Vilkår. Vi kan ændre nærværende Vilkår, hvis det er nødvendigt af hensyn til (i) gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, en ændring af en sådan lovgivning, (ii) en anmeldelse og/eller kendelse på basis af gældende lovgivning, (iii) udviklingen af Tjenesterne, (iv) tekniske årsager, (v) driftsmæssige krav eller (vi) en ændring til brugerens fordel. Vi informerer Dem om planlagte ændringer, inden de træder i kraft, enten via brugergrænsefladen, i en mail eller på anden rimelig vis. Vi giver Dem mulighed for at opsige Tjenesterne mindst 30 dage, inden ændringen træder i kraft. Brug af Tjenesterne, efter at ændringerne er trådt i kraft, betyder, at De accepterer de nye vilkår. Hvis De ikke accepterer de nye vilkår, skal De stoppe Deres brug af Tjenesterne og lukke Deres Microsoft-konto i overensstemmelse med afsnit 4(a)(iv). Vi gør også udtrykkeligt opmærksom på dette, når vi informerer Dem om den planlagte ændring af nærværende Vilkår.
 • b. Vi tjekker automatisk Deres version af softwaren, hvilket er nødvendigt for at levere Tjenesterne og downloade softwareopdateringer eller konfigurationsændringer gratis med henblik på at opdatere, udvide og udvikle Tjenesterne yderligere. De kan også blive bedt om at opdatere softwaren for at kunne fortsætte med at bruge Tjenesterne. Sådanne opdateringer skal være underlagt nærværende Vilkår, medmindre der gælder yderligere eller andre vilkår for opdateringerne. I så fald gælder de andre vilkår. Hvis De ikke accepterer de yderligere eller andre vilkår, der gælder for opdateringerne, må De ikke hente eller bruge opdateringerne. Microsoft er ikke forpligtet til at gøre opdateringer tilgængelige og garanterer ikke, at vi understøtter den version af systemet, hvortil De har købt eller licenseret softwaren, appsene, indholdet eller andre produkter.
 • c. Vi bestræber os konstant på at forbedre Tjenesterne og kan når som helst ændre Tjenesterne eller slette funktioner eller holde op med at give adgang til Tredjemandsapps og -tjenester i den henseende, herunder, uden begrænsning, hvis vores aftaler med tredjemænd ikke længere tillader os at gøre deres materiale tilgængeligt, hvis det ikke længere er muligt for os at levere det, hvis teknologien udvikles, eller hvis kundefeedback indikerer, at en ændring er påkrævet. Vi giver Dem besked om det på forhånd, hvis en ændring i Tjenesterne vil gøre, at De mister adgangen til Deres indhold. Hvis der er tale om betalingstjenester, underretter vi Dem ligeledes på forhånd om andre væsentlige ændringer. Ud over i det omfang, der kræves i henhold til gældende lovgivning, har vi ingen forpligtelser til at levere en ny download eller erstatning for noget materiale, digitale varer (defineret i afsnit 13(k)) eller applikationer, der er blevet købt på et tidligere tidspunkt. Hvis vi opsiger en betalt Tjeneste, vil vi tilbagebetale Dem den del af det indbetalte beløb, der svarer til den del af Tjenesten, der resterede umiddelbart før annulleringen.
 • d. For at gøre det muligt for Dem at bruge materiale, der er beskyttet med Digital Rights Management (DRM), såsom musik, spil, film, bøger m.m., kan DRM-softwaren automatisk kontakte en onlinerettighedsserver og hente og installere DRM-opdateringer.
Fuld tekst
SoftwarelicensSoftwarelicens8_softwareLicense
Oversigt

8. Softwarelicens. Medmindre der medfølger en separat Microsoft-licensaftale (hvis De f.eks. bruger en Microsoft-applikation, der er inkluderet i eller er en del af Windows, gælder Deres licensvilkår for Microsoft Windows-operativsystemet for denne software), er al software, der leveres af os som en del af Tjenesterne, underlagt vilkårene i denne Aftale. Applikationer, der erhverves gennem visse Stores, som ejes eller drives af Microsoft eller dets associerede virksomheder (herunder, men ikke begrænset til, Office Store, Microsoft Store i Windows og Microsoft Store på Xbox), er underlagt afsnit 13 (b)(i) nedenfor.

 • a. Hvis De overholder nærværende Vilkår, giver vi Dem ret til at installere og bruge en kopi af softwaren pr. enhed på verdensplan til brug af kun én person ad gangen som en del af Deres brug af Tjenesterne. For visse enheder kan denne software være installeret på forhånd til Deres personlige, ikke-kommercielle brug af Tjenesterne. Softwaren eller webstedet, som er en del af Tjenesterne, kan indeholde kode ejet af tredjemand. Ethvert script eller enhver kode, der ejes af tredjemand, og som indeholder links til eller henvises til fra softwaren eller webstedet, er licenseret til Dem af de tredjemænd, der ejer koden, ikke af Microsoft. Meddelelser (om nogen) vedrørende tredjemandskode er kun medtaget til Deres orientering.
 • b. Softwaren sælges ikke, men gives i licens, og Microsoft forbeholder sig alle rettigheder til softwaren, der ikke udtrykkeligt gives af Microsoft i henhold til nærværende Vilkår. Denne licens giver Dem ikke ret til, og De må ikke ulovligt:
  • i. omgå eller tilsidesætte foranstaltninger til beskyttelse af teknologi i eller i forbindelse med softwaren eller Tjenesterne;
  • ii. disassemblere, dekompilere, dekryptere, hacke, emulere, udnytte eller udføre reverse engineering af softwaren eller andre aspekter af Tjenesterne, som ikke er inkluderet i eller tilgængelige via Tjenesterne, med undtagelse af og kun i det omfang gældende lovgivning om ophavsret udtrykkeligt tillader det;
  • iii. adskille komponenter i softwaren eller Tjenesterne for at bruge dem på andre enheder;
  • iv. udgive, kopiere, udleje, lease, sælge, eksportere, importere, distribuere eller udlåne softwaren eller Tjenesterne, medmindre Microsoft udtrykkeligt har givet Dem tilladelse til at gøre det;
  • v. overføre softwaren, softwarelicenser eller rettigheder til adgang til eller brug af Tjenesterne;
  • vi. bruge Tjenesterne på uautoriserede måder, der kan forstyrre andres brug af dem eller skaffe adgang til tjenester, data, konti eller netværk;
  • vii. aktivere adgang til Tjenesterne eller ændre en Microsoft-autoriseret enhed (f.eks. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface m.v.) med uautoriserede tredjemandsapplikationer.
Fuld tekst
BetalingsbetingelserBetalingsbetingelser9_paymentTerms
Oversigt

9. Betalingsbetingelser. Hvis De køber en Tjeneste, gælder nærværende betalingsvilkår for Deres køb, og De accepterer dem.

 • a. Vederlag. Hvis der opkræves et vederlag for en del af Tjenesterne, erklærer De Dem indforstået med at betale vederlaget. Den oplyste pris for Tjenesterne omfatter alle gældende skatter, medmindre andet er angivet. De er eneansvarlig for betaling af sådanne skatter eller andre vederlag. Skatter beregnes ud fra Deres placering på det tidspunkt, hvor Deres Microsoft-konto blev registreret, medmindre andet er angivet. Efter at vi har meddelt Dem, at vi ikke har modtaget en rettidig, fuld betaling fra Dem, kan vi suspendere eller annullere Tjenesterne, hvis vi ikke modtager den fulde betaling inden for den pågældende tidsfrist. Suspension eller annullering af Tjenesterne pga. manglende betaling kan medføre mistet adgang til og brug af Deres konto og dens indhold. Hvis De opretter forbindelse til internettet via et virksomhedsnetværk eller andet privat netværk, som skjuler Deres placering, kan det medføre, at vederlagene afviger fra de vederlag, der er vist for Deres faktiske placering. Afhængigt af Deres placering kan visse transaktioner kræve konvertering af fremmed valuta eller blive behandlet i et andet land. Deres bank kan opkræve yderligere gebyrer for de pågældende tjenester, hvis De bruger et debet- eller kreditkort. Kontakt Deres bank for yderligere detaljer.
 • b. Deres faktureringskonto. Ved tilmeldingen til en Tjeneste vil De blive bedt om at angive en betalingsmetode til betaling af vederlag for den pågældende Tjeneste. For alle andre Tjenester end Skype kan De få adgang til og ændre Deres faktureringsoplysninger og betalingsmetode på webstedet for Microsofts kontoadministration og for Skype-software og -produkter ved at logge på Deres kontoportal på https://skype.com/go/myaccount. Desuden giver De Microsoft tilladelse til at bruge eventuelle opdaterede kontooplysninger i forbindelse med den valgte betalingsmetode, som leveres af Deres udstedende bank eller Deres relevante betalingsnetværk. De accepterer omgående at opdatere Deres konto og andre oplysninger, inklusive detaljer om Deres e-mailadresse og betalingsmetode, så vi kan færdiggøre Deres transaktioner og kontakte Dem efter behov i forbindelse med Deres transaktioner. Hvis De meddeler os, at vi skal ophøre med at benytte Deres betalingsmetode, men undlader at oplyse en anden betalingsmetode, efter at vi har meddelt Dem, at De skal gøre dette, inden for en passende tidsramme, giver det os ret til begrundet suspendering eller annullering af Deres betalte Tjeneste. Ændringer i Deres faktureringskonto vil ikke påvirke vederlag, vi sender til Deres faktureringskonto, inden vi med rimelighed kunne reagere på ændringerne i Deres faktureringskonto.
 • c. Fakturering. Ved at angive en betalingsmetode over for Microsoft gør De følgende: (i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, De angiver, og at de angivne betalingsoplysninger er korrekte og nøjagtige, (ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for Tjenesterne eller det tilgængelige indhold ved hjælp af Deres betalingsmetode og (iii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for enhver betalt funktion i de Tjenester, De vælger at tilmelde Dem eller bruge, mens nærværende Vilkår er i kraft. Som angivet kan vi fakturere Dem (a) på forhånd, (b) på købstidspunktet, (c) kort efter købet eller (d) på tilbagevendende basis, hvis der er tale om abonnementsbaserede Tjenester. Vi kan også opkræve et beløb af Dem på op til det beløb, De har godkendt, og vi underretter Dem på forhånd om ændringer i det beløb, der skal opkræves for tilbagevendende abonnementstjenester og, i tilfælde af en prisændring, giver Dem mulighed for at annullere Tjenesterne, før prisen ændres. Vi kan fakturere Dem på én gang for mere end en af Deres tidligere faktureringsperioder for beløb, der ikke tidligere er blevet behandlet.
 • d. Tilbagevendende betalinger. Når De køber Tjenesterne på abonnementsbasis (f.eks. månedligt, kvartalsvist eller årligt), accepterer De, at De giver tilladelse til tilbagevendende betalinger, og at betalingerne vil ske til Microsoft ved hjælp af den metode og de tilbagevendende intervaller, De har accepteret, indtil abonnementet for den pågældende Tjeneste ophører på Deres eller Microsofts anmodning. De skal opsige Deres Tjenester inden næste faktureringsdato, hvis De ikke vil faktureres for fornyelse af Deres Tjenester. Vi vil vejlede Dem i, hvordan De kan opsige Tjenesterne. Ved at godkende tilbagevendende betalinger bemyndiger De Microsoft til at lagre Deres betalingsmiddel og behandle sådanne betalinger som enten elektroniske debiteringer eller bankoverførsler eller som elektroniske checks fra Deres udpegede konto (ved Automated Clearing House eller lignende betalinger) eller som opkrævninger på Deres udpegede konto (ved kreditkort eller lignende betalinger) (samlet kaldet “Elektroniske betalinger“). Abonnementsgebyrer opkræves generelt forud for den gældende abonnementsperiode. Hvis en betaling ikke udføres, eller hvis en kreditkorttransaktion eller lignende transaktion afvises eller nægtes, forbeholder Microsoft eller dennes tjenesteudbydere sig ret til at indsamle alle eventuelle returvarer, opkræve vederlag i forbindelse med afvisning af betaling eller i forbindelse med utilstrækkelige beløb og behandle en sådan betaling som en elektronisk betaling.
 • e. Onlineopgørelse og fejl. For alle andre Tjenester end Skype vil Microsoft levere en onlinebetalingsopgørelse til Dem på webstedet for administration af Microsoft-konti, hvor De kan se og udskrive opgørelsen. For Skype kan De få adgang til Deres online-erklæring ved at logge på Deres konto på www.skype.com. Det er den eneste faktureringsopgørelse, vi stiller til rådighed. Der kan være en faktura med moms til rådighed, afhængigt af Tjenesten og landet. Hvis vi er skyld i en fejl på Deres regning, undersøger vi sagen og retter den umiddelbart efter, De har oplyst os derom (eller vi opdager det). Vi anbefaler, at De informerer os senest 120 dage efter, at der for første gang har været en klar fejl på Deres regning, da det er lettere for os at løse problemet inden for den periode. I den forbindelse kan De rette henvendelse til kundesupport, som anført i afsnit 4(e).
 • f. Refusionspolitik. De vil være berettiget til en annulleringsperiode (en “betænkningstid“) på fjorten (14) dage fra købsdatoen, med eller uden angivelse af årsag. Hvis Tjenesten er delvist leveret på annulleringstidspunktet, vil De modtage en forholdsmæssig refusion. De anerkender, at Fortrydelsesperioden slutter på det tidspunkt, hvor De har modtaget hele Tjenesten, og at Deres køb derefter ikke kan refunderes. Når De køber digitalt indhold fra os, ophører Deres ret til at annullere købet fra det øjeblik, hvor De begynder at downloade indholdet. Medmindre lovgivningen eller et bestemt tilbud på en Tjeneste angiver noget andet, er alle køb endelige og kan ikke refunderes. For alle andre Tjenester end Skype findes der oplysninger om og retningslinjer for, hvordan De opsiger en Tjeneste og anmoder om en refusion ved hjælp af vores tilbagetrækningsformular på webstedet for administration af Microsoft-konti. For Skype bedes De udfylde tilbagetrækningsformularen ved brug af de oplysninger, De finder her. Hvis De mener, at Microsoft ved en fejl har opkrævet et beløb fra dig, skal De kontakte Microsoft, som vil undersøge sagen. Hvis vi udsteder en refusion eller kreditnota, er vi ikke forpligtet til at udstede den samme eller en tilsvarende refusion fremover. Denne refusionspolitik har ikke indflydelse på nogen rettigheder i henhold til gældende lovgivning. Se vores Hjælp-emne for at få flere oplysninger om refusion.
 • g. Annullering af Tjenesterne. De kan opsige Tjenesterne på tjeneste- og abonnementssiden i Deres Microsoft-konto eller ved at kontakte kundeservice, som beskrevet ovenfor i afsnit 4(e). Ved annullering af betalte Tjenester standses fremtidige faktureringer for opretholdelse af Tjenesten. De bør gennemse det tilbud, der beskriver disse Tjenester, da (i) De muligvis ikke modtager en refusion på annulleringstidspunktet, (ii) De muligvis vil være forpligtet til at betale et vederlag for annulleringen, (iii) De muligvis vil være forpligtet til at betale alle opkrævninger, der er foretaget til Deres faktureringskonto for disse Tjenester, inden annulleringsdatoen, og (iv) De muligvis mister adgang til og brug af Deres konto, når De opsiger disse Tjenester. Vi behandler Deres Data som beskrevet i afsnit 4. Hvis De opsiger Deres Tjenester, ophører disse ved udløbet af Deres nuværende Tjeneste-periode, eller, hvis vi fakturerer på periodebasis, ved udløbet af den periode, hvori De opsiger Tjenesterne.
 • h. Tilbud om prøveperiode. Hvis De siger ja til et tilbud om en prøveperiode, skal De muligvis opsige prøvetjenesten/prøvetjenesterne inden for den tidsramme, som De har fået oplyst, da de accepterede tilbuddet, for at undgå at blive faktureret for opretholdelse af Tjenesten/Tjenesterne ved prøveperiodens udløb.
 • i. Kampagnetilbud. Microsoft kan engang imellem tilbyde Tjenester i en prøveperiode, hvorunder Microsoft ikke vil opkræve gebyrer for Tjenesterne. Microsoft forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for sådanne Tjenester (til normal takst), hvis De misligholder vilkårene og betingelserne for tilbuddet.
 • j. Prisændringer. Hvis tilbuddet på Deres Tjeneste er for en bestemt tidsperiode og til en bestemt pris, vil prisen være gældende for hele perioden. De skal acceptere et eventuelt nyt tilbud og en eventuel ny pris, hvis De vil fortsætte med Tjenesterne. Hvis Deres Tjenester løber i perioder (f.eks. månedligt) uden nogen specifik samlet varighed, og der ikke er tale om en prøveperiode, kan vi ændre prisen for Tjenesterne, hvis vi tilføjer nye eller forbedrede Tjeneste-funktioner, i det omfang, at omkostningerne ved at levere Tjenesten er steget tilsvarende, eller som reaktion på ændringer i markedet (som skyldes f.eks. arbejdsløn, valutaudsving, ændringer af skatter/bestemmelser, inflation, licensgebyrer, infrastruktur og administrative omkostninger). Vi informerer Dem mindst 30 dage før, at prisændringen træder i kraft. De får mulighed for at opsige Tjenesterne, inden prisen ændres, i overensstemmelse med afsnit 9(h) ovenfor. Når vi informerer Dem om prisændringen, vil vi også underrette Dem om årsagerne til og omfanget af prisstigningerne og meddele Dem, at den nye pris træder i kraft, hvis De ikke annullerer Tjenesterne, og vi minder Dem også om, hvordan De kan annullere Tjenesterne.
 • k. Betalinger til Dem. Hvis vi skylder Dem en betaling, erklærer De Dem indforstået med, at De rettidigt og korrekt skal give os de nødvendige oplysninger, for at vi kan gennemføre denne betaling til Dem. Det er Deres ansvar at betale eventuelle skatter og afgifter, som De skal afholde som følge af denne betaling til Dem. De skal også overholde eventuelle andre betingelser, som vi opstiller i forbindelse med Deres ret til at modtage en betaling. Hvis De ved en fejl modtager en betaling, De ikke er berettiget til, kan vi tilbageføre eller kræve tilbageførsel af betalingen. De er indforstået med at bistå os i vores bestræbelser herpå. Vi kan også nedsætte betalingen til Dem uden varsel for at justere eventuelle tidligere overbetalinger.
 • l. Sene betalinger. I tilfælde af sene betalinger, skal De betale for vores rimelige omkostninger til inddrivelse af skyldige beløb, herunder udgifter til advokatsalær og andre sagsomkostninger i overensstemmelse med gældende lov og regler. Vi kan suspendere eller opsige Deres Tjenester, hvis De ikke rettidigt betaler alt, hvad De skylder, efter at vi har sendt dem en påmindelse med trussel om suspension og/eller opsigelse af Tjenesterne og oplysninger om, at De skal betale inden for en passende tidsperiode. De kan undgå suspension eller opsigelse, hvis De foretager den nødvendige betaling inden for den passende periode, som angivet i påmindelsen. Hvis det skyldige beløb er marginalt, bruges en anden procedure. Skyldige beløb på under 2 procent af det samlede fakturabeløb anses altid for at være marginale. Suspension eller opsigelse af Tjenesterne pga. manglende betaling kan medføre, at De mister adgangen til Deres Microsoft-konto.
 • m. Gavekort. Indløsning og brug af gavekort (undtagen Skype-gavekort) er underlagt Vilkårene og betingelserne for Microsoft-gavekort. Oplysninger om Skype-gavekort findes på Skypes Hjælp-side.
 • n. Bankkonto som betalingsmetode. De kan angive en godkendt bankkonto, der skal anvendes som betalingsmetode for Deres Microsoft-konto. Godkendte bankkonti omfatter konti hos et pengeinstitut, der kan modtage direkte debiteringer (f.eks. et amerikansk pengeinstitut, der understøtter automatiserede clearingbetalinger ("Automated Clearing House, ACH"), eller et europæisk pengeinstitut, der understøtter betalinger i det fælles eurobetalingsområde (“SEPA“), eller “iDEAL“ i Holland). De Vilkår, De accepterede, da De tilføjede Deres bankkonto som betalingsmetode i Deres Microsoft-konto (f.eks. “mandatet“ for SEPA's vedkommende), gælder også. De erklærer og indestår for, at Deres registrerede bankkonto står i Deres navn, eller at de er bemyndiget til at angive og bruge denne bankkonto som betalingsmetode. Ved at angive eller vælge Deres bankkonto som betalingsmetode bemyndiger De Microsoft (eller dennes agent) til at foretage en eller flere debiteringer for den samlede sum af Deres køb eller abonnementsgebyr (i overensstemmelse med vilkårene for Deres abonnementstjeneste) fra Deres bankkonto (og om nødvendigt foretage en eller flere kreditbetalinger til Deres bankkonto for at rette fejl, betale en kreditnota eller lignende), og De giver det pengeinstitut, hvor De har Deres bankkonto, bemyndigelse til at foretage disse debiteringer eller krediteringer på kontoen. De er indforstået med, at denne bemyndigelse vil forblive i kraft og være fuldt gyldig, indtil De fjerner Deres bankkontooplysninger fra Deres Microsoft-konto. Kontakt kundesupport som beskrevet ovenfor i afsnit 4(e) så hurtigt som muligt, hvis de mener, De er blevet opkrævet et beløb ved en fejl. Gældende lovgivning i Deres land kan også begrænse Deres ansvar for svigagtige, fejlagtige eller ulovlige transaktioner fra Deres bankkonto. Ved at angive eller vælge en bankkonto som betalingsmetode anerkender De, at De har læst, forstået og indvilliger i disse Vilkår.
Fuld tekst
Kontraktindgående enhed, lovvalg og sted for løsning af tvisterKontraktindgående enhed, lovvalg og sted for løsning af tvister10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Oversigt

10. Kontraktindgående enhed, lovvalg og sted for løsning af tvister. Hvis De bor i (eller hvis De er en virksomhed, dens primære adresse) Europa, og De bruger omkostningsfri eller betalte tjenester, indgår De en kontrakt med Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland (indregistreret hos Companies Registration Office i Irland under nummeret 256796, momsregisteringsnummer: IE 8256796 U, med den registrerede adresse 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland). Lovene i Irland regulerer alle krav, der relaterer sig til omkostningsfri og betalte tjenester, men dette fratager Dem ikke den obligatoriske forbrugerbeskyttelse i henhold til loven i det land, hvor vi udfører Deres tjenester, og hvor De har din normale bopæl (eller hvis der er tale om en virksomhed, din virksomheds primære adresse). For så vidt angår jurisdiktion, indgår De og Microsoft aftale om at vælge domstolene i det land, hvori vi udfører Deres tjenester, og hvor De har din normale bopæl (eller hvis der er tale om en virksomhed, din virksomheds primære adresse), ved alle tvister, der opstår på grund af eller er relateret til disse vilkår, eller De også kan vælge den relevante domstol i Irland.

Fuld tekst
GarantierGarantier12_Warranties
Oversigt

11. Garantier. Hvis De er forbruger, har De visse rettigheder i henhold til lovgivningen. Disse rettigheder omfatter en forpligtelse fra Microsoft om at levere Tjenesterne med rimelig omhu og dygtighed. Intet i nærværende Vilkår har til hensigt at begrænse eller udelade vores ansvar for brud på nærværende Vilkår fra Microsofts side. MED UNDTAGELSE AF TILFÆLDE, HVOR VI HAR SKJULT MANGLER I OND TRO, ELLER HVOR MANGLER HAR UMULIGGJORT BRUGEN AF TJENESTERNE, OG MED UNDTAGELSE AF BETALTE SKYPE-PRODUKTER, LEVERER VI TJENESTERNE “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL OG MANGLER” OG “I DET OMFANG, DE ER TIL RÅDIGHED”. VI GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF TJENESTERNE. DE ANERKENDER OG ERKLÆRER DEM INDFORSTÅET MED, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ LEJLIGHEDSVISE PERIODER MED NEDETID. VI INDESTÅR IKKE FOR, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRIE. VI OG VORES ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER STILLER INGEN KONTRAKTLIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE HAR ALLE OBLIGATORISKE LOVSIKREDE GARANTIER, MEN VI GIVER INGEN YDERLIGERE GARANTIER. I SÅ STORT OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, UDELUKKER VI ALLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER DEM FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG INDSATS OG IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER.

Fuld tekst
AnsvarsbegrænsningAnsvarsbegrænsning13_limitationOfLiability
Oversigt

12. Ansvarsbegrænsning.

 • a. Microsoft er ikke ansvarlig for Deres Indhold, materiale eller tredjemands materiale, herunder links til tredjemands websteder, samt aktiviteter, der leveres af brugere. Et sådant indhold og sådanne aktiviteter kan hverken tilskrives Microsoft eller tages som udtryk for Microsofts holdning.
 • b. Microsoft er kun ansvarlig, hvis særligt vigtige forpligtelser i Aftalen er blevet overtrådt, eller i henhold til gældende lovgivning i øvrigt.
 • c. Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle indirekte skader, herunder økonomiske tab, f.eks. tab af avance, medmindre Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter mindst har handlet med grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse.
 • d. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar hos Microsoft, herunder et lovbestemt ansvar for overtrædelse af garantien, forbliver uberørt af ansvarsbegrænsningen. Det samme gælder for Microsofts, Microsofts stedfortrædende agenters og/eller Microsofts juridiske repræsentanters ansvar i tilfælde af bedrageri eller misligholdelse, som har resulteret i personskade eller død.
 • e. Microsoft er ikke ansvarlig for eller forpligtet i forbindelse manglende opfyldelse af eller forsinkelse i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår i det omfang, at den manglende opfyldelse eller forsinkelse skyldes omstændigheder, som er uden for Microsofts rimelige kontrol (f.eks. arbejdskonflikter, udefra kommende omstændigheder, krig eller terrorisme, svigagtig skade, uheld eller overholdelse af gældende lovgivning eller afgørelse truffet af en offentlig myndighed. Microsoft vil bestræbe sig på at minimere effekten af disse hændelser og opfylde de forpligtelser, der ikke er påvirket.
Fuld tekst
Tjenestespecifikke vilkårTjenestespecifikke vilkår14_service-SpecificTerms
Oversigt

13. Tjenestespecifikke vilkår. Vilkårene før og efter afsnit 13 gælder normalt for alle Tjenester. Dette afsnit indeholder tjenestespecifikke vilkår, som gælder ud over de generelle vilkår. Disse tjenestespecifikke vilkår er gældende i tilfælde af konflikt med de generelle vilkår.

Fuld tekst
Spil og Applikationer til Xbox Live og Xbox Game StudiosSpil og Applikationer til Xbox Live og Xbox Game Studios14a_XboxLive
Oversigt
 • a. Spil og Applikationer til Xbox Live og Xbox Game Studios.
  • i. Personlig, ikke-kommerciel brug. Xbox Live, Spil til Windows Live og Xbox Game Studios-spil, -applikationer, -tjenester og -indhold, der udbydes af Microsoft (samlet kaldet "Xbox-tjenester"), er udelukkende beregnet til Deres personlige og ikke-kommercielle brug.
  • ii. Xbox-tjenester. Når De tilmelder Dem Xbox Live og/eller modtager Xbox-tjenester, bliver oplysninger om Deres spil, aktiviteter og brug af spil og Xbox-tjenester sporet og delt med gældende tredjemandsspiludviklere, for at Microsoft og tredjemandsspiludviklerne kan betjene deres spil og levere Xbox-tjenesterne. Hvis De vælger at knytte Deres Microsoft Xbox-tjenestekonto til Deres konto på en tjeneste, der ikke er fra Microsoft (f.eks. en programudbyder, der ikke er Microsoft, som udbyder tredjemandsapps og -tjenester), accepterer De, at: (a) Microsoft kan dele begrænsede kontooplysninger (herunder uden begrænsning gamertag, gamerscore, gamehistorik og venneliste) med en anden part, der ikke er Microsoft, som angivet i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, og (b) hvis det tillades i henhold til Deres privatlivsindstillinger i Xbox, kan den part, der ikke er Microsoft, også få adgang til Deres Indhold fra spilkommunikationen, når De har logget på Deres konto hos den part, der ikke er Microsoft. Hvis Deres indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i Xbox tillader det, kan Microsoft endvidere offentliggøre Deres navn, gamertag, gamerbillede, motto, avatar, gameklip og spil, som De har spillet, i meddelelser til personer, som De giver tilladelse til.
  • iii. Deres indhold. Som led i opbygningen af Xbox-tjenestefællesskabet tildeler De en gratis og verdensomspændende ret til Microsoft, dennes associerede selskaber og underlicenshavere til at bruge, ændre, gengive, distribuere, udsende, dele og vise Deres Indhold eller Deres navn, gamertag, gamerbillede, motto eller avatar, som De helt eller delvist har gjort tilgængelig for Xbox-tjenester på enhver måde eller ved hjælp af en hvilken som helst proces vedrørende et hvilket som helst materiale eller en hvilken som helst support.
  • iv. Spiladministratorer. Nogle spil kan bruge spiladministratorer og -værter. Spiladministratorer og -værter er ikke autoriserede talsmænd for Microsoft. Deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.
  • v. Børn på Xbox. Hvis De er mindreårig bruger af Xbox Live, kan Deres forældre eller værge have kontrol over mange aspekter af Deres konto og kan modtage rapporter om Deres brug af Xbox Live.
  • vi. Spilvaluta eller virtuelle varer. Tjenesterne kan omfatte en virtuel spilvaluta (såsom guld, mønter eller point), som kan købes hos Microsoft vha. virkelige monetære midler, hvis De er juridisk myndig i Deres bopælsland. Sådanne Tjenester kan også omfatte virtuelle digitale elementer eller varer, som kan købes hos Microsoft vha. virkelige monetære midler eller med spilvaluta. Spilvaluta og virtuelle varer kan aldrig indløses for virkelige monetære midler, varer eller andre elementer af monetær værdi fra Microsoft eller nogen anden part. Ud over en begrænset, personlig, opsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlicenserbar licens til at bruge spilvalutaen og virtuelle varer alene i Tjenesterne har De ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen sådan spilvaluta eller sådanne virtuelle varer, der vises eller stammer fra Tjenesterne, eller til nogen andre attributter, der er forbundet med brugen af Tjenesterne, eller som er lagret på Tjenesterne. Microsoft kan fra tid til anden ændre sine tilbud med hensyn til spillevaluta eller virtuelle varer.
  • vii. Softwareopdateringer. For alle enheder, der kan oprette forbindelse til Xbox-tjenester, kan vi automatisk kontrollere Deres version af softwaren i Xbox-konsollen eller Xbox-appen og downloade softwareopdateringer i Xbox-konsollen eller Xbox-appen eller konfigurationsændringer, inklusive dem, der forhindrer Dem i at tilgå Xbox-tjenesterne ved hjælp af uautoriserede Xbox-spil eller Xbox-apps eller ved hjælp af uautoriserede perifere hardwareenheder med en Xbox-konsol.
  • viii. Udløb af gamertag. De skal logge på Xbox-tjenester mindst én gang i en femårig periode, ellers kan De miste adgangen til det gamertag, der er forbundet med Deres konto, og gamertagget kan blive tilgængeligt for brug af andre.
  • ix. Arena. Arena er en Xbox-tjeneste, hvori Microsoft eller en tredjemand kan give Dem mulighed for at deltage i eller oprette en videospilskonkurrence, nogle gange med en præmie (“Konkurrence“). Deres brug af Arena er underlagt nærværende Vilkår og kan kræve, at De accepterer yderligere Konkurrencevilkår, -betingelser og -regler, som Konkurrencearrangøren måtte have fastsat på tilmeldingstidspunktet (“Konkurrencevilkår“). Der kan gælde særlige regler for konkurrencedeltagelse, som kan variere alt efter jurisdiktion. Konkurrencer er ugyldige, hvor lovgivningen ikke tillader eller begrænser dem. Overtrædelse af nærværende Vilkår (herunder retningslinjerne for god opførsel) eller Konkurrencevilkårene kan medføre en bøde eller diskvalificering fra Konkurrencen. Hvis De opretter en Konkurrence, må De ikke fastsætte Konkurrenceregler, som Microsoft (efter eget skøn) vurderer at være i strid med nærværende Vilkår. Microsoft forbeholder sig ret til når som helst at annullere en Konkurrence.
  • x. Snyderi og manipulation med software. For alle enheder, der kan oprette forbindelse til Xbox-tjenester, kan vi automatisk kontrollere Deres enhed for uautoriseret hardware eller software, der giver mulighed for snyderi eller manipulation i strid med retningslinjerne for god opførsel eller nærværende Vilkår, og downloade softwareopdateringer til apps eller konfigurationsændringer, inklusive dem, der forhindrer Dem i at tilgå Xbox-tjenesterne eller fra at bruge uautoriseret hardware eller software, der giver mulighed for snyderi eller manipulation.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer-Vilkår. Hvis De bruger Mixer-tjenesten, er Deres brug omfattet af Serviceaftalevilkårene for Mixer, der findes på https://mixer.com/about/tos ud over disse Vilkår. I tilfælde af en konflikt er nærværende Vilkår gældende.
   • 2. Deres Indhold på Mixer.Deres Indhold på Mixer“ betyder alt indhold, De eller en person på Deres vegne opretter på Mixer-tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, livestreams og optagne streams (og alt indhold, f.eks. audiovisuelt indhold, de indeholder); mærkenavne, varemærker, mærker for tjenester, forretningsnavne, logoer eller angivelser for oprindelse; Deres kommentarer, emoticons og aktivitet på Mixer-kanaler (herunder robotgenereret indhold) og alle relaterede metadata. Alle, herunder Microsoft og brugere, kan se, bruge, hoste, reproducere, ændre, distribuere, offentliggøre, offentligt og digitalt udføre og fremvise, oversætte, tilpasse og på anden måde gøre brug af Deres Indhold på Mixer i enhver form og på ethvert medie eller kanal, der kendes nu eller udvikles senere.
   • 3. Retningslinjer for god opførsel for Mixer. Klik her for yderligere oplysninger om, hvordan Microsofts retningslinjer for god opførsel gælder for Mixer.
   • 4. Brug af Mixer-tjenesten.
    • a. Minimumsalder. Ved at bruge Mixer-tjenesten erklærer De, at De er mindst 13 år gammel, og, hvis De er under myndighedsalderen, hvor De bor, at Deres brug sker under opsyn af en forælder eller værge.
    • b. Anonym og ikke-anonym brug. De kan bruge Mixer anonymt, hvis De kun ønsker at få vist indhold. Hvis De vil chatte, følge kanaler, streame eller udføre andre interaktioner, skal De imidlertid logge på en konto, hvor Mixer-tjenesten i så fald anvender Deres eksisterende Microsoft-konto. Ellers skal De oprette en konto og logge ind og vil derefter blive vist med Deres Mixer-navn for andre brugere.
    • c. Mixer-konti og Tredjemands-konti. Mixer tilbyder muligheden for at logge på ved brug af en Mixer-konto eller en tredjemandskonto (Twitter eller Discord). Hvis De bruger en af disse konti til at logge på med, skal De knytte kontoen til Deres Microsoft-konto.
    • d. Brug af Konto. Hvis De bruger en Mixer-konto, skal De bruge den for at holde den aktiv. Log ind på Mixer-tjenesten mindst én gang i en femårig periode, for at Deres Mixer-alias fortsat vil være tilknyttet Deres Microsoft-konto.
   • 5. Tjenestemeddelelser. Når der er noget, De skal informeres om vedrørende Mixer-tjenesten, sender vi Dem Tjenestemeddelelser til den mailadresse, der er knyttet til Deres Mixer-konto og/eller Microsoft-konto.
   • 6. Support. Kundesupport for Mixer-tjenesten er tilgængelig på mixer.com/contact.
Fuld tekst
StoreStore14b_Store
Oversigt
 • b. Store. "Store" henviser til en Tjeneste, der gør det muligt for Dem at søge, downloade, købe og bedømme og anmelde applikationer (begrebet "applikation" omfatter spil) og andet digitalt indhold. Disse Vilkår dækker brugen af visse Stores, som ejes eller drives af Microsoft eller dets associerede virksomheder (herunder, men ikke begrænset til, Office Store, Microsoft Store i Windows Microsoft Store på Xbox). "Office Store" er en Store, der sælger Office-produkter og apps til Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access og Project (2013-versioner eller nyere) eller andre produkter, som har mærket Office Store. "Microsoft Store i Windows" er en Store, der ejes og drives af Microsoft eller dets associerede virksomheder, til Windows-enheder såsom telefoner, pc'er og tablets, eller andre produkter, som har mærket Microsoft Store, og som er tilgængelige på Windows-enheder såsom telefoner, pc'er eller tablets. "Microsoft Store på Xbox" er en Store, der ejes og drives af Microsoft eller dets associerede virksomheder, og som er tilgængelig for Xbox One- eller Xbox 360-konsoller, eller andre produkter, som har mærket Microsoft Store, og som er tilgængelige på en Xbox-konsol.
  • i. Licensvilkår. Vi vil identificere udgiveren af hvert program, der er tilgængeligt i den relevante Store. Medmindre der er angivet andre licensvilkår i applikationen, er Licensvilkårene for standardapplikationen ("SALV"), der findes i slutningen af nærværende Vilkår, en aftale mellem Dem og applikationsudbyderen, som anfører de licensvilkår, der gælder for en applikation, som De downloader via enhver Store, der ejes og drives af Microsoft eller dets associerede virksomheder (undtagen Office Store). Nærværende Vilkår gælder for brugen af Microsofts-tjenester og tjenester, der leveres af Microsofts-tjenester. Afsnit 5 i disse Vilkår gælder også for alle de tredjemandsapps og -tjenester, som erhverves gennem en Store. Applikationer, der er downloadet fra Office Store, er ikke underlagt SALV og har særskilte gældende licensvilkår.
  • ii. Opdateringer. Microsoft kontrollerer automatisk, om der er opdateringer til Deres applikationer, og downloader dem, selvom De ikke er logget på den relevante Store. De kan ændre Deres Store- eller systemindstillinger, hvis De ikke ønsker at modtage automatiske opdateringer til Store-applikationer. Visse Office Store-applikationer, der helt eller delvist hostes online, kan dog opdateres når som helst af applikationsudvikleren og kræver muligvis ikke Deres tilladelse for at opdatere.
  • iii. Bedømmelser og anmeldelser. Hvis De sender en bedømmelse eller anmeldelse for en applikation eller en anden Digital Vare i vores Store, kan De modtage mail fra Microsoft, som indeholder indhold fra udgiveren af applikationen eller den Digitale Vare. Enhver sådan mail kommer fra Microsoft. Vi deler ikke Deres mailadresse med nogen udgivere af applikationer eller andre Digitale Varer, som De har erhvervet via Storen.
  • iv. Advarsel om sikkerhed. For at undgå skader, ubehag eller overanstrengte øjne bør De tage periodiske pauser fra brugen af spil eller andre applikationer, især hvis De oplever smerter eller træthed pga. brugen. Hold en pause, hvis De mærker ubehag. Ubehag kan inkludere kvalme, bevægelsessyge, svimmelhed, desorientering, hovedpine, udmattelse, overanstrengte eller tørre øjne. Brug af applikationer kan distrahere Dem og spærre for omgivelserne. Undgå steder, hvor De kan risikere at snuble, trapper, lave lofter, skrøbelige eller værdifulde genstande, der kan gå i stykker. En meget lille procentdel af brugerne kan opleve anfald, når de udsættes for bestemte visuelle effekter, såsom blinkende lamper eller mønstre, som kan vises i applikationerne. Selv brugere, som ikke tidligere har oplevet anfald, kan have en sygdom, som ikke er diagnosticeret, som kan forårsage disse anfald. Symptomer kan omfatte svimmelhed, synsforstyrrelser, trækninger, ryk eller rystelser i ben og arme, desorientering, forvirring, tab af bevidsthed eller kramper. Hvis De oplever et eller flere af disse symptomer, skal De omgående afbryde brugen af applikationen og søge læge, eller De bør søge læge, før de begynder at bruge applikationerne, hvis De før har haft symptomer, som er knyttet til anfald. Forældre skal overvåge deres børns brug af applikationer for at opdage tegn på symptomer.
Fuld tekst
Microsofts familiefunktionerMicrosofts familiefunktioner14c_MicrosoftFamily
Oversigt
 • c. Microsofts familiefunktioner. Forældre og børn kan bruge Microsofts familiefunktioner til at skabe tillid baseret på en fælles forståelse for, hvilken adfærd, websteder, apps, spil, fysiske lokaliteter og forbrug, der gælder i deres respektive familie. Forældre kan oprette en familie ved at gå til https://account.microsoft.com/family (eller ved at følge anvisninger på deres Windows-enhed eller Xbox-konsol) og invitere børn eller andre forældre med. Der er findes mange funktioner for familiemedlemmer, så gennemgå de viste oplysninger nøje, når De accepterer at oprette eller deltage i en familie, og når De køber Digitale varer til familieadgang. Når De opretter eller tilmelder Dem en familie, accepterer De, at De vil bruge familien i overensstemmelse med dens formål og ikke vil bruge den på en uautoriseret måde til ulovligt at opnå adgang til en anden persons oplysninger.
Fuld tekst
GruppebeskederGruppebeskeder14d_GroupMessaging
Oversigt
 • d. Gruppebeskeder. Forskellige Microsoft-tjenester giver Dem mulighed for at sende beskeder til andre via stemmebesked eller SMS ("beskeder") og/eller tillader Microsoft og Microsoft-styrede, associerede virksomheder at sende sådanne beskeder til Dem og en eller flere andre brugere på Deres vegne. HVIS DE GIVER MICROSOFT OG MICROSOFT-STYREDE ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER INSTRUKSER OM AT SENDE SÅDANNE BESKEDER TIL DEM SELV ELLER ANDRE, ERKLÆRER OG GARANTERER DE OVER FOR OS, AT DE OG ENHVER PERSON, SOM DE HAR GIVET OS INSTRUKSER OM AT SENDE EN BESKED TIL, ACCEPTERER AT MODTAGE SÅDANNE BESKEDER OG ALLE ANDRE RELATEREDE ADMINISTRATIVE TEKSTBESKEDER FRA MICROSOFT OG MICROSOFT-STYREDE, ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. "Administrative tekstbeskeder" er periodiske, transaktionsmæssige beskeder fra en bestemt Microsoft-tjeneste, inklusive, men ikke begrænset til, en "velkomstbesked" eller anvisninger om, hvordan man stopper med at modtage beskeder. Hvis De eller medlemmer af gruppen ikke længere ønsker at modtage sådanne beskeder, kan De og medlemmer af gruppen når som helst framelde modtagelsen af yderligere beskeder fra Microsoft eller Microsoft-styrede, associerede virksomheder ved at følge de udleverede anvisninger Hvis De ikke længere ønsker at modtage sådanne meddelelser eller at deltage i gruppen, accepterer De, at De træder ud ved af følge de anvisninger, der følger med det gældende program eller tjenesten. Hvis De har grund til at tro, at et medlem af gruppen ikke længere ønsker at modtage sådanne meddelelser eller at deltage i gruppen, accepterer De, at De skal fjerne vedkommende fra gruppen. De erklærer og indestår ligeledes over for os for, at De og enhver person, som De har givet os instrukser om at sende beskeder til, forstår, at hvert gruppemedlem er ansvarligt for udgifterne til beskedgebyrer hos hans eller hendes mobiludbyder, inklusive internationale beskedgebyrer, der gælder, når beskeder overføres fra numre i USA.
Fuld tekst
Skype og GroupMeSkype og GroupMe14e_Skype
Oversigt
 • e. Skype og GroupMe.
  • i. Ingen adgang til beredskabstjenester. Der er stor forskel på traditionelle telefontjenester og Skype. Microsoft er ikke forpligtet til at give adgang til Beredskabstjenester for Skype-software og -produkter i henhold til gældende lokale eller nationale regler, bestemmelser eller love. Skype-software og -produkter har ikke til formål at understøtte eller overføre nødopkald til nogen form for hospitaler, politimyndigheder, hospitalsafdelinger eller andre typer tjenester, som sætter en bruger i forbindelse med beredskabstjenestepersonale eller offentlige nødopkaldstjenester (“Beredskabstjenester“). Skype-software og -produkter understøtter muligvis opkald til Beredskabstjenester i et meget begrænset antal lande og kun til et begrænset antal softwareversioner og platforme. De finder flere oplysninger om tilgængelighed og om, hvordan denne funktion konfigureres, her: https://www.skype.com/go/emergency. Hvis Deres nødopkald stilles igennem, skal De oplyse Deres fysiske placering, for at beredskabstjenesten kan yde den nødvendige hjælp. Microsoft garanterer ikke, at nødopkald vil blive stillet igennem. De anerkender og accepterer, at: (i) det er Deres ansvar at købe en traditionel trådløs (mobil) eller fastnettelefontjeneste, der giver adgang til Beredskabstjenester, og (ii) at Skype-software og -produkter ikke udgør en erstatning for Deres primære telefontjeneste. Læs, hvordan De ringer 112, som er det anvendte nødopkaldsnummer inden for EU, på www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Ændringer til betalte Skype-produkter. Hvis vi foretager ændringer i betalte Skype-produkter, som er ufordelagtige for Dem, giver vi Dem mindst tredive dages varsel om ændringerne og informerer Dem om Deres ret til at opsige deres abonnement på det pågældende produkt, inden det ændres. Hvis De ikke opsiger deres abonnement på produktet, inden ændringerne træder i kraft, har De accepteret ændringerne. Vi vil udtrykkeligt informere Dem om dette, når vi underretter Dem.
  • iii. API'er eller udsendelser. Hvis De ønsker at bruge Skype i forbindelse med en udsendelse, skal De overholde "Broadcast TOS" på https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Hvis De ønsker at bruge et applikationsprograminterface ("API") fremlagt eller stillet til rådighed af Microsoft, skal De overholde de gældende licensvilkår, som forefindes på www.skype.com/go/legal.
  • iv. Rimelige politikker for brug. Der kan gælde politikker for rimelig anvendelse af Deres Skype-software og -produkter. Læs disse politikker, som er udarbejdet med henblik på at beskytte mod svindel og misbrug, og som kan angive grænser for typen, varigheden eller mængden af opkald eller meddelelser, som De kan foretage eller sende. Disse politikker er inkorporeret i nærværende Vilkår som reference. De kan finde disse politikker på https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapping. Skype-software og -produkter indeholder funktioner, som gør det muligt at anvende en korttegningstjeneste, som De kan sende oplysninger til eller angive Deres position på. Ved at bruge disse funktioner accepterer De nærværende Vilkår, og de vilkår for Google Maps, som findes på https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Personlig/ikke-kommerciel brug. Skype-software og -produkter er udelukkende til Deres personlige og ikke-kommercielle brug. De har ret til at bruge Skype på arbejde til Deres egne forretningssamtaler.
  • vii. Skype-nummer/Skype To Go. Hvis Microsoft forsyner Dem med et Skype-nummer eller et Skype To Go-nummer, accepterer De, at De ikke er ejer af nummeret og ej heller har ret til at fastholde det nummer evigt. I visse lande kan et nummer blive stillet til rådighed for Dem af en Microsoft-partner snarere end Microsoft, og De kan være nødt til at indgå en separat aftale med en sådan partner.
  • viii. Skype Manager. En “Skype Manager-administratorkonto” oprettes og styres af Dem som en individuel administrator for en Skype Manager-gruppe og ikke som en forretningsenhed. De kan forbinde Deres personlige Microsoft-konto med en Skype Manager-gruppe (“Forbundet konto“). De kan udpege flere administratorer til Deres Skype Manager, forudsat at de accepterer nærværende Vilkår. Hvis De tildeler Skype-numre til en forbundet konto, er De ansvarlig for overholdelsen af eventuelle krav relateret til bopæl eller placering af brugere af Deres forbundne konto. Hvis De vælger at ophæve forbindelsen til en Forbundet konto fra en Skype Manager-gruppe, kan tildelte abonnementer, Skype-kredit eller -numre ikke hentes, og De har ikke længere adgang til Deres indhold eller materiale knyttet til den konto, der ikke længere er forbundet. De accepterer at behandle personlige oplysninger fra brugerne af Deres Forbundne konto i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove.
  • ix. Skype-gebyrer og -tilbagebetalinger. De gebyrer, som opkræves for opkald til telefonnumre, der ikke er abonnement på, består af et tilslutningsvederlag (pr. opkald) og en minutsats som beskrevet på www.skype.com/go/allrates. Opkaldsgebyrer fratrækkes Deres Skype-kreditsaldo. Microsoft kan ændre satserne for opkald til telefoner og Premium-numre, som ikke er med i et abonnement. Hvis ændringerne er væsentlige og ufordelagtige for Dem (f.eks. hvis vi øger satserne), informerer vi Dem via mail eller på anden hensigtsmæssig måde mindst tredive (30) dage, før satsændringerne træder i kraft. Efter tredive (30) dage gælder de nye satser for Deres næste opkald. De kan finde de gældende satser på www.skype.com/go/allrates. Såfremt De ikke kan acceptere de nye satser, bør De ikke foretage opkald. Brøkdele af opkaldsminutter og gebyrer i cent rundes op til næste hele enhed. Alle priser for betalte Skype-produkter inkluderer gældende afgifter, herunder moms, medmindre andet er angivet. Moms beregnes på basis af den angivne faktureringsadresse. De afstår eksplicit fra enhver ret til refundering af moms fra Microsoft, hvis det momsbeløb, som sidstnævnte ender med at skulle betale til skattemyndighederne, af en eller anden grund viser sig at være lavere end det momsbeløb, som De har betalt. Betalte Skype-produkter er ikke tilgængelige for kunder på Athos bjerget, de Canariske Øer, franske oversøiske departementer, Ålandsøerne, Kanaløerne, Helgoland, Büsingen/Buesingen-området, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia og italienske vande omkring Luganosøen. Hvis De har gjort brug af Skype-betalte produkter, bortfalder Deres betænkningstid, og Deres køb kan ikke annulleres eller refunderes. Forbrug af Skype-kredit, tildeling af et Skype-nummer eller brug af et abonnement svarer til "fuld levering" og/eller "brug" af et betalt Skype-produkt. De accepterer udtrykkeligt, at Skype-numre kan blive leveret før fortrydelsesperiodens udløb, og at de efter allokering ikke kan refunderes. Uden for fortrydelsesperioden er det kun ubrugte eller ikke-udløbne Skype-abonnementer der kan refunderes i henhold til nærværende Vilkår. Fortrydelsesperioden og refunderingerne gælder ikke for betalte Skype-produkter, som er (i) købt via en tredjemandspartner, (ii) betalt kontant ved brug af tredjemandsbetalingsmetoder (f.eks. en tegnebog til kontant betaling), (iii) ikke direkte købt online fra Microsoft (f.eks. gavekort eller forudbetalte kort) eller (iv) tildelt Deres konto af en tredjemand.
  • x. Skype-kredit. Microsoft garanterer ikke, at De vil kunne bruge Deres Skype-kreditsaldo til at købe alle betalte Skype-produkter. Hvis De ikke bruger Deres Skype-kredit i en periode på 180 dage, giver Microsoft Deres Skype-kredit status som værende inaktiv. De kan genaktivere Skype-kreditten ved at følge linket til genaktivering på https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. De kan aktivere funktionen til automatisk optankning, når De køber Skype-kredit ved at markere det relevante afkrydsningsfelt. Hvis funktionen er markeret, vil Deres Skype-kredit blive tanket op med det samme beløb og via den valgte betalingsmetode, hver gang Deres Skype-saldo kommer ned under den grænse, som Skype engang imellem sætter. Hvis De har købt et abonnement med en anden betalingsmetode end kreditkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), og De har aktiveret funktionen til automatisk optankning, tankes Deres Skype-kreditsaldo op med det beløb, der kræves for at købe Deres næste tilbagevendende abonnement. De kan til enhver tid deaktivere funktionen til automatisk optankning ved at ændre indstillingerne for Deres kontoportal i Skype.
  • xi. Gebyrer for internationale beskeder. GroupMe anvender på nuværende tidspunkt numre placeret i USA for hver gruppe, der oprettes. Hver tekstbesked, der sendes til eller modtages fra GroupMe, gælder som en international tekstbesked, der sendes til eller modtages fra USA. Kontakt Deres udbyder for at få de forbundne internationale priser.
  • xii. Sende og modtage penge. Ved at bruge funktionen til at sende og modtage penge (hvis den er tilgængelig) anerkender De, at Microsoft anvender tredjemænd til at levere betalingstjenester og foretage overførsler. Microsoft leverer ikke betalingstjenester eller foretager overførsler og er ikke en virksomhed, der tilbyder pengetjenester. Funktionen til at sende og modtage penge på Skype er kun tilgængelig for brugere, som er mindst 18 år (eller i øvrigt i overensstemmelse med tredjemands vilkår), og som har registreret sig og er blevet godkendt til en konto hos tredjemandsleverandøren. For at kunne bruge funktionen til at sende penge kan De blive bedt om at acceptere tredjemænds vilkår og betingelser og give tilladelse til at dele data med disse tredjemænd med henblik på at levere tjenesten. Hvis Microsoft får besked om, at Deres brug af funktionen til at sende penge er i strid med en tredjemands vilkår og betingelser, vil Microsoft muligvis være nødt til at skride ind over for Deres konto, f.eks. ved at annullere eller suspendere Deres konto. Microsoft er ikke ansvarlig for betalingstjenester leveret af tredjemænd eller foranstaltninger, der træffes i henhold til tredjemænds vilkår og betingelser. Microsoft fremsætter ingen garantier, indeståelser eller erklæringer om, at funktionen til at sende og modtage penge er tilgængelig eller fortsat vil være tilgængelig.
Fuld tekst
Bing og MSNBing og MSN14f_BingandMSN
Oversigt
 • f. Bing og MSN.
  • i. Bing- og MSN-materialer. Artikler, tekst, fotos, kort, videoer, videoafspillere og tredjemandsmateriale, der er tilgængeligt på Bing og MSN, herunder via Microsoft-bots, applikationer og programmer, er kun beregnet til ikke-kommerciel, personlig brug. Andre former for brug, f.eks. download, kopiering eller videredistribution af disse materialer eller brug af disse materialer eller produkter til at udvikle egne produkter, er kun tilladt i det omfang, det specifikt er tilladt af Microsoft eller indehavere af rettigheder eller tilladt i henhold til gældende ophavsretslovgivning. Microsoft eller andre indehavere af rettigheder forbeholder sig alle rettigheder til det materiale, der ikke udtrykkeligt er tildelt af Microsoft under licensvilkårene.
  • ii. Bing Maps. De kan bruge Bird's Eye Imagery i USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australien eller Japan til offentlig brug uden separat, skriftlig tilladelse fra os.
  • iii. Bing Places og Bing Manufacturer Center. Hvis De leverer Deres data eller Deres indhold til Bing-steder eller Bing Manufacturer Center, tildeler De Microsoft en verdensomspændende, royaltyfri licens til immaterielle rettigheder til at bruge, reproducere, gemme, ændre, samle, promovere, overføre, vise eller distribuere dem som del af en tjeneste, og at give rettighederne i underlicens til tredjemænd.
Fuld tekst
CortanaCortana14g_Cortana
Oversigt
 • g. Cortana.
  • i. Personlig, ikke-kommerciel brug. Cortana er Microsofts personlige assistent-tjeneste. Funktioner, tjenester og indhold, der udbydes af Cortana (samlet kaldet "Cortana-tjenester") er udelukkende beregnet til Deres personlige og ikke-kommercielle brug.
  • ii. Funktionalitet og indhold. Cortana tilbyder en række forskellige funktioner, hvoraf nogle er personlige. Cortana-tjenester kan give Dem adgang til tjenester, information eller funktionalitet, der leveres af andre Microsoft-tjenester eller Tredjemandsapps og -tjenester. De tjenestespecifikke Vilkår, der er angivet i afsnit 13, gælder også for Deres brug af gældende Microsoft-tjenester, som De har adgang til via Cortana-tjenesterne. Cortana leverer udelukkende oplysninger som et led i Deres planlægning, og De skal selv vurdere oplysningerne ud fra Deres gennemgang af og tillid til disse. Microsoft garanterer ikke for pålideligheden, tilgængeligheden eller rettidigheden af tilpassede erfaringer, der leveres af Cortana. Microsoft påtager sig intet ansvar for, hvis en Cortana-funktion skulle forsinke eller hindre Dem i at modtage, få vist eller afsende kommunikation eller meddelelser eller i at anvende en tjeneste.
  • iii. Tredjemandsapps og -tjenester. Som en del af leveringen af Cortana-tjenester kan Cortana foreslå og hjælpe med Deres interaktion med Tredjemandsapps og -tjenester (tredjemands færdigheder eller forbundne tjenester). Hvis De vælger det, kan Cortana udveksle oplysninger med Tredjemandsapps og -tjenester, f.eks. Deres postnummer og forespørgsler og svar fra Tredjemandsappsene og -tjenesterne, for at hjælpe Dem med at anvende de bestilte tjenester. Cortana kan give Dem mulighed for at foretage køb via Tredjemandsapps og -tjenester ved at bruge de kontopræferencer og -indstillinger, som De har angivet direkte i disse Tredjemandsapps og -tjenester. De kan til enhver tid afbryde Deres Cortana-tjeneste fra Tredjemandsapps og -tjenester. Deres brug af Cortana-tjenesterne til at få forbindelse med Tredjemandsappsene og -tjenesterne er underlagt afsnit 5 af nærværende Vilkår. Udgivere af Tredjemandsapps og -tjenester kan ændre eller ophøre med at levere funktionaliteten eller funktionerne i deres Tredjemandsapps og -tjenester eller ophøre med integrationen med Cortana-tjenester. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for software eller firmware, der er leveret af producenter.
  • iv. Cortana-kompatible enheder. Cortana-kompatible enheder er produkter eller enheder, som kan få adgang til Cortana-tjenester, eller produkter eller enheder, som er kompatible med Cortana-tjenester. Cortana-kompatible enheder omfatter bl.a. tredjemandsenheder eller -produkter, som Microsoft ikke ejer, fremstiller eller udvikler. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for disse tredjemandsenheder eller -produkter.
  • v. Softwareopdateringer. Vi kan automatisk tjekke Deres version af Cortana-tjenestesoftwaren, som er nødvendig for at levere Tjenesterne, og downloade softwareopdateringer eller konfigurationsændringer, uden at De faktureres, eller kræve, at producenterne af Cortana-kompatible enheder holder Cortana-tjenestesoftwaren opdateret.
Fuld tekst
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Oversigt
 • h. Outlook.com. Den Outlook.com (eller @msn, @hotmail eller @live)-mailadresse, som De bruger til at oprette Deres Microsoft-konto, vil være entydig for Dem, så længe Deres Outlook.com-indbakke eller Microsoft-konto er aktiv. I tilfælde af, at Deres Outlook.com-indbakke eller Microsoft-konto lukkes af Dem eller Microsoft i overensstemmelse med nærværende Vilkår, kan mailadressen eller brugernavnet inddrages i vores system og tildeles en anden bruger.
Fuld tekst
Office-tjenesterOffice-tjenester14i_officeBasedServices
Oversigt
 • i. Office-tjenester. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com og eventuelle andre Office 365-abonnementsbaserede Tjenester eller Tjenester med varemærket Office er beregnet til Deres personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre De har kommercielle brugerrettigheder i henhold til en separat aftale med Microsoft.
Fuld tekst
Microsoft Health ServicesMicrosoft Health Services14j_MicrosoftHealthServices
Oversigt
 • j. Microsoft Health-tjenester.
  • i. HealthVault. HealthVault er beregnet til at lagre Deres personlige, sundhedsrelaterede oplysninger og oplysninger om andre personer (f.eks. Deres familie) med Deres samtykke. HealthVault-konti er ikke beregnet til brug for leverandører af sundhedspleje eller til andre kommercielle eller ikke-personlige formål. Oplysningerne i Deres konto er muligvis ikke altid nøjagtige eller opdaterede og bør af alle leverandører af sundhedspleje udelukkende betragtes som vejledende. HealthVault-tjenesten indeholder ikke fortegnelser til brug for leverandører af sundhedspleje eller til andre medicinske formål eller sagsstyringsformål. HealthVault-fortegnelser er for eksempel ikke udpegede fortegnelsessæt i henhold til lovgivningen i USA. Hvis en leverandør af sundhedspleje beslutter at medtage data fra HealthVault i sine fortegnelser, bør denne gemme en kopi på sit eget system. Hvis der er en "medejer" af en fortegnelse i Deres konto (fordi én af jer har inviteret den anden), accepterer De, at "medejeren" har fuld kontrol over den pågældende fortegnelse og kan annullere Deres adgang til fortegnelsen, administrere andre personers adgang til fortegnelsen og få vist dataene i fortegnelsen, herunder hvordan og hvornår fortegnelsen anvendes. Microsoft understøtter ikke andre legitimationsoplysninger end Microsoft-legitimationsoplysninger (f.eks. Facebook og OpenID). Derfor vil HealthVault-kundesupport ikke kunne hjælpe med at løse problemer med at logge på disse. Hvis De mister Deres legitimationsoplysninger til logon, eller hvis den konto, hvor De fik Deres legitimationsoplysninger, lukkes, vil De ikke kunne gendanne de data, De har gemt. For at sikre at De altid har adgang, foreslår vi, at De bruger mere end ét sæt legitimationsoplysninger til logon til Deres Health/Vault-konto. Microsoft godkender eller kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for brug af, support eller sikkerhed for legitimationsoplysninger, der ikke er Microsoft-legitimationsoplysninger, som De måtte bruge.
  • ii. Microsoft Band. Microsoft Band-enheden og -applikationen er ikke medicinsk udstyr og er udelukkende tiltænkt fitness- og wellness-brug. De er ikke designet til eller tiltænkt diagnosticering af sygdom eller andre tilstande eller til helbredelse, lindring, behandling eller forebyggelse af sygdom eller andre tilstande. Microsoft er ikke ansvarlig for en beslutning, som De træffer på grundlag af oplysninger, De modtager fra Microsoft Band.
  • iii. Sundheds-bots. Sundheds-bots, som kan inkludere handlingsplaner, indsigt, påmindelser og andre funktioner, er ikke medicinsk udstyr og er udelukkende tiltænkt fitness- og wellness-brug med et program fra en leverandør af sundhedspleje. De er ikke designet til eller tiltænkt som erstatning for lægefaglig rådgivning eller til brug for diagnosticering, helbredelse, lindring, forebyggelse eller behandling af sygdom eller andre tilstande. De påtager Dem det fulde ansvar for Deres brug af sundheds-bots. Microsoft er ikke ansvarlig for en beslutning, som De træffer på grundlag af oplysninger, De modtager fra sundheds-bots. De bør altid rådføre Dem med en læge, hvis De har spørgsmål vedrørende sygdomme, diæter, fitness- eller wellness-programmer, før De begynder at bruge sundheds-bots. De bør aldrig se bort fra professionel medicinsk rådgivning eller udsætte anmodning om professionel medicinsk rådgivning på grund af oplysninger, De har fundet på eller via Tjenesterne. Som med al teknologi kan det forekomme, at sundheds-bots ikke fungerer efter hensigten af en række forskellige årsager, bl.a. strømsvigt eller manglende forbindelse.
Fuld tekst
Digitale varerDigitale varer14k_DigitalGoods
Oversigt
 • k. Digitale varer. Via Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store og andre relaterede og fremtidige tjenester kan Microsoft gør Dem i stand til at hente, lytte til, se, afspille eller læse (i visse tilfælde) musik, billeder, video, tekst, bøger, spil eller andet materiale ("Digitale varer"), som De kan få i en digital form. De Digitale varer er kun til Deres personlige, ikke-kommercielle underholdningsbrug. De accepterer ikke at videredistribuere, sende, fremføre eller fremvise offentligt eller at overføre kopier af de Digitale Varer. Digitale Varer kan være ejet af Microsoft eller tredjemænd. Under alle omstændigheder er De indforstået med og bekræfter, at Deres rettigheder med hensyn til Digitale Varer er begrænsede af disse Vilkår, loven om ophavsret og reglerne for brug, der findes på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. De er indforstået med, at De ikke må forsøge at ændre Digitale Varer, der er opnået via Tjenesterne, af nogen som helst grund, herunder med det formål at skjule eller ændre ejerskabet eller kilden for de Digitale Varer. Microsoft eller ejerne af de Digitale Varer kan fra tid til anden fjerne Digitale Varer fra Tjenesterne uden varsel.
Fuld tekst
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Oversigt
 • l. OneDrive.
  • i. Lagerfordeling. Hvis De har mere indhold gemt på Deres OneDrive-konto, end De har ret til i henhold til vilkårene i Deres gratis eller betalte abonnementstjeneste for OneDrive, og hvis De ikke svarer på meddelelsen fra Microsoft om, at De skal rette op på Deres konto ved at fjerne overskydende indhold eller skifte til en ny abonnementsplan med mere lagerplads inden 30 dage fra modtagelsen af meddelelsen (eller en længere periode, hvis en sådan er angivet i meddelelsen), forbeholder vi os ret til at lukke Deres konto og slette eller deaktivere adgangen til Deres Indhold på OneDrive.
  • ii. Serviceydelse. Afhængigt af faktorer som f.eks. Deres udstyr, internetforbindelse og Microsofts bestræbelser på at opretholde ydelsen og integriteten af sin tjeneste, vil De ind imellem kunne opleve forsinkelser i uploading eller synkronisering af indhold på OneDrive.
  • iii. Meddelelse om ophør. Vi giver Dem mindst én måneds varsel, før vi lukker Deres OneDrive-konto pga. inaktivitet i henhold til afsnit 4(a)(ii). Hvis De er en betalende OneDrive-abonnent, lukker vi ikke Deres konto pga. inaktivitet i en periode, hvor De har betalt for Deres brug af OneDrive.
  • iv. Ændringer i OneDrive-tjenesten. Vi underretter Dem mindst 30 dage i forvejen, hvis ændringer i gratis OneDrive-tjenester eller One-Drive-betalingstjenester vil gøre, at De mister adgangen til Deres Indhold på OneDrive.
  • v. Betalte abonnementer. Hvis vi reducerer Deres OneDrive lagringsgrænser eller annullerer OneDrive-tjenesten, kan De annullere Deres betalingsabonnement for OneDrive, og vi giver Dem en forholdsmæssig refusion for et sådant abonnement. Vi giver Dem mindst 30 dages varsel om en sådan ændring, og De skal annullere inden for den periode, der fremgår af meddelelsen.
Fuld tekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Oversigt
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Med Microsoft Rewards (“Programmet”) kan De optjene point, som De kan indløse, for aktiviteter som kvalificerede søgninger, erhvervelser og andre tilbud fra Microsoft. Tilbud kan variere alt efter markedet. En søgning er en individuel brugers manuelle indtastning af tekst med det loyale formål at få vist Bing-søgeresultater til brug for egne videnrelaterede opslag og omfatter ikke forespørgsler, der er genereret af en bot eller makro eller på nogen anden automatiseret eller svigagtig måde (“Søgning”). En erhvervelse er købet af varer eller download og erhvervelse af en licens til digitalt indhold fra Microsoft, uanset om det er gratis eller betalt (“Erhvervelse”). Der tilbydes ikke Rewards-point for ethvert køb hos Microsoft. Microsoft kan nu og da tilbyde andre muligheder for at optjene point, og sådanne tilbud gælder kun i en bestemt periode. Deres optjente point kan indløses mod genstande (“Belønninger”) på indløsningssiden. De kan finde flere oplysninger i afsnittet Rewards på support.microsoft.com ("FAQ", "Ofte stillede spørgsmål").
   • 1. Programkrav. De skal have en gyldig Microsoft-konto, og Deres enheder skal opfylde minimumsystemkravene. Programmet er tilgængeligt for brugere, som er bosat inden for de markeder, der er angivet i Ofte stillede spørgsmål. En person må ikke have mere én Program-konto, heller ikke selvom vedkommende har flere mailadresser, og husstande må højst have seks konti. Programmet er udelukkende til Deres personlige og ikke-kommercielle brug.
   • 2. Point. De må donere Deres point inden for Microsoft-familien (der kan være begrænsninger) eller til en af de nonprofitorganisationer, der er angivet i indløsningscenteret, men derudover må De ikke overdrage point. Point er ikke Deres personlige ejendom, og De må ikke modtage kontanter eller penge i bytte for dem. De tildeles point i markedsføringssammenhæng. De kan ikke købe point. Microsoft kan vælge at begrænse antallet af point eller Belønninger pr. person, pr. husstand eller inden for en givet periode (f.eks. en dag), under forudsætning af at De ikke er sanktioneret pga. tillidsbrud. De må højst indløse 550.000 point pr. kalenderår i Programmet. Point, der er optjent i Programmet, er ikke gyldige i, og må ikke bruges i kombination med, nogen andre programmer, der tilbydes af Microsoft eller tredjemænd. Ikke-indløste point udløber, hvis De ikke optjener eller indløser nogen point i 18 måneder.
   • 3. Belønninger. De kan indløse Deres point ved at besøge indløsningssiden, eller De kan overdrage point til en angivet nonprofitorganisation. En bestemt Belønning kan være tilgængelig i et begrænset antal, og sådanne Belønninger leveres efter først til mølle-princippet. De kan blive bedt om at angive yderligere oplysninger, f.eks. postadresse og telefonnummer (ud over et VOIP- eller gratisnummer), ligesom De kan blive bedt om at angive en kode til forebyggelse af svindel eller underskrive yderligere juridiske dokumenter for at kunne indløse point for Belønninger. Når De har bestilt en Belønning, kan De ikke annullere den eller returnere den for at få refunderet point undtagen i tilfælde af defekte produkter eller i henhold til gældende lovgivning. Hvis De bestiller en Belønning, som ikke er på lager eller ikke er tilgængelig af andre årsager, kan vi erstatte den med en Belønning af sammenlignelig værdi eller refundere Deres point. Microsoft kan opdatere de Belønninger, der tilbydes på indløsningssiden, eller holde op med at tilbyde bestemte Belønninger. Nogle Belønninger kan være underlagt alderskrav. Sådanne krav fremgår af det pågældende tilbud. Det er Deres ansvar at betale eventuelle føderale, statslige og lokale skatter og eventuelle andre omkostninger forbundet med accept og brug af Belønningen. Belønninger sendes via mail til den mailadresse, som er knyttet til deres Microsoft-konto, så De bedes holde mailadressen opdateret. Belønninger, som ikke kan leveres, bliver ikke forsøgt leveret igen, og retten til dem går tabt. Belønninger kan ikke videresælges.
   • 4. Annullering af Deres deltagelse i Programmet. Deres Program-konto kan blive annulleret, hvis De ikke logger på mindst én gang inden for 18 måneder. Desuden forbeholder Microsoft sig retten til at annullere Program-kontoen for en bestemt bruger, som ændrer, misbruger eller svindler med Programmet, eller for overtrædelse af disse vilkår. Hvis Programmet annulleres (af Dem eller os), eller hvis Programmet suspenderes, har De 90 dage til at indløse Deres point, inden retten til pointene går tabt. Ved annulleringen ophører Deres ret til at bruge Programmet og optjene fremtidige point.
   • 5. Andre Betingelser. Microsoft forbeholder sig retten til at diskvalificere Dem, deaktivere Deres adgang til Programmet eller Deres Rewards-konto og/eller tilbageholde point, Belønninger og bidrag til velgørenhed, hvis Microsoft mener, at De ændrer eller misbruger nogen aspekter af Programmet eller udfører aktiviteter, som er i strid med disse Vilkår.
Fuld tekst
AzureAzure14n_Azure
Oversigt
Fuld tekst
DiverseDiverse16_17_18_miscellaneous
Oversigt

14. Diverse. Dette afsnit og afsnit 1, 9 (for beløb, der er påløbet inden ophør af nærværende Vilkår), 10, 11, 12, 16 og dem, der i henhold til deres vilkår gælder efter ophøret, forbliver i kraft ved ophør eller annullering af nærværende Vilkår. Vi kan når som helst og uden varsel overdrage, overføre eller på anden måde disponere over vores rettigheder i henhold til nærværende Vilkår, helt eller delvist, forudsat at en sådan overdragelse, overførsel eller disposition ikke er til skade for Dem. De må ikke tildele, overføre eller på anden måde disponere over nærværende Vilkår eller rettigheder til brug af de relevante Tjenester. Dette er den fuldstændige aftale mellem Dem og Microsoft for Deres brug af de relevante Tjenester. Den træder i stedet for alle tidligere Aftaler mellem Dem og Microsoft vedrørende Deres brug af de relevante Tjenester. Alle dele af nærværende Vilkår gælder i det videst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand gør gældende, at vi ikke kan håndhæve en del af disse Vilkår, som de er skrevet, skal disse vilkår erstattes af lignende vilkår, for så vidt at de kan håndhæves ifølge gældende lov, men resten af nærværende Vilkår ændres ikke. Nærværende Vilkår begunstiger udelukkende Dem og os. De begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af Microsofts efterfølgere og rettighedserhververe. Titler på afsnit er kun ment som reference.

15. Eksportlovgivning. De skal overholde alle gældende nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, som gælder for softwaren og/eller Tjenesterne, herunder begrænsninger vedrørende destinationer, slutbrugere og slutbrug. Besøg https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 og https://www.microsoft.com/exporting for at få yderligere oplysninger om geografiske begrænsninger og eksportbegrænsninger.

16. Forbehold af rettigheder og feedback. Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af nærværende Vilkår, tildeler Microsoft Dem ikke en licens eller andre rettigheder af nogen art i henhold til patenter, knowhow, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder, der ejes eller kontrolleres af Microsoft eller en tilknyttet enhed, herunder, men ikke begrænset til, navne, ordmærker, logoer eller lignende. Hvis De giver Microsoft en idé, et forslag eller feedback, herunder ubegrænset idéer til nye produkter, teknologier, kampagner, produktnavne, produktfeedback og produktforbedringer (“Feedback“), giver De Microsoft ret til at fremstille, have fremstillet, skabe afledte arbejder af, bruge, dele og kommercialisere Deres Feedback på alle måder og til alle formål uden vederlag, royalties eller andre forpligtelser over for Dem. De må ikke give Feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft giver tredjemand licens til software, teknologier eller dokumentation, fordi Microsoft har inkluderet Deres Feedback heri.

Fuld tekst
MEDDELELSERMEDDELELSERNOTICES
Oversigt

Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Microsoft respekterer tredjemands ejerskab og brug af immaterielle rettigheder. Hvis De har krav om krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder krav om krænkelse af ophavsrettigheder, anbefaler vi, at De sender en sådan meddelelse til Microsofts udpegede agent. De kan finde detaljer og kontaktoplysninger under Meddelelser og procedurer for påstand om krænkelse af ophavsret.

Microsoft bruger de processer, der er angivet i Title 17, United States Code, Section 512, til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsret. Under de rette omstændigheder kan Microsoft også deaktivere eller slette konti tilhørende brugere af Microsoft-tjenester, som gentagne gange registreres som krænkere.

Meddelelser og procedurer i forbindelse med problemer med immaterielle rettigheder i annoncer. Læs vores Retningslinjer for immaterielle rettigheder vedrørende problemer med immaterielle rettigheder på vores annoncenetværk.

Ophavsret og varemærker. Tjenesterne er ophavsretligt beskyttede © 2018 Microsoft Corporation og/eller dens leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Alle rettigheder forbeholdes. Vilkårene inkorporerer Microsoft Trademark & Brand Guidelines (som til enhver tid kan ændres). Microsoft samt navne, logoer og ikoner for alle Microsoft-produkter, -softwareprogrammer og -tjenester kan enten være uregistrerede eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA og/eller andre lande. Nedenfor ses en ikke-udtømmende liste over registrerede varemærker, som tilhører Microsoft. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i nærværende Vilkår, forbeholdes. Visse programmer, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, bygger delvist på arbejde udført af Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheder forbeholdes. "gnuplot" software anvendt i visse Microsoft-webservere, copyright © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rettigheder forbeholdes.

Medicinsk meddelelse. Microsoft leverer ikke medicinsk rådgivning eller anden rådgivning om sundhedspleje, diagnoser eller behandling. De bør altid rådføre Dem med Deres læge eller en anden kvalificeret leverandør inden for sundhedsvæsenet, hvis De har spørgsmål vedrørende sygdomme, diæter, fitness- eller wellness-programmer. De bør aldrig se bort fra professionel medicinsk rådgivning eller udsætte anmodning om professionel medicinsk rådgivning på grund af oplysninger, De har fundet på eller via Tjenesterne.

Børsnoteringer og indeksdata (herunder indeksværdier). © 2013 Morningstar, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri: (1) ejes af Morningstar og/eller dennes leverandører af indhold, (2) må ikke kopieres eller distribueres og (3) er ikke dækket af en garanti for nøjagtighed, fuldstændighed eller rettidighed. Hverken Morningstar eller dennes leverandører af indhold er ansvarlige for erstatning eller tab som følge af brugen af disse oplysninger. Tidligere funktion er ingen garanti for fremtidige resultater.

De må ikke bruge nogen del af Dow Jones IndexesSM, indeksdata eller Dow Jones-mærkerne i forbindelse med forsikring af, skabelse af, sponsorskab for, handel med eller kampagne for noget finansielt instrument eller investeringsprodukt (f.eks. derivater, strukturerede produkter, investeringsfonde, børshandlede fonde, investeringsporteføljer osv., hvor prisen, afkastet og/eller instrumentets eller investeringsproduktets funktion er baseret på, relateret til eller beregnet til at spore nogen af Indekserne eller en stedfortræder for nogen af Indekserne) uden en separat skriftlig aftale med Dow Jones.

Finansiel meddelelse. Microsoft er ikke børsmægler/børshandler eller registreret investeringsrådgiver under USA's forbundsstatslige værdipapirlovgivning eller værdipapirlovgivningen for andre retskredse og rådgiver ikke personer med hensyn til tilrådeligheden af investering i, køb eller salg af værdipapirer eller andre finansielle produkter eller ydelser. Intet i Tjenesterne er et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer af nogen art. Hverken Microsoft eller Microsofts licensgivere af børsnoteringer eller indeksdata godkender eller anbefaler noget bestemt finansielt produkt eller en bestemt finansiel service. Intet i disse Tjenester skal opfattes som professionel rådgivning, herunder ubegrænset investeringsrådgivning eller skatterådgivning.

Meddelelse om standarderne H.264/AVC, MPEG-4 Visual og VC-1 Video. Softwaren kan indeholde H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- og/eller VC-1-kodningsteknologi, som kan være licenseret af MPEG LA, L.L.C. Denne teknologi er et format til datakomprimering af videodata. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse:

DETTE PRODUKT GIVES I LICENS I HENHOLD TIL 264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1 PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG FOR AT (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDERNE ("VIDEO-STANDARDER") OG/ELLER (B) DEKODE H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER SOM LED I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ANSKAFFET FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM HAR LICENS TIL AT UDBYDE SÅDANT VIDEOMATERIALE. INGEN AF LICENSERNE OMFATTER ANDRE PRODUKTER, UANSET OM SÅDANNE PRODUKTER ER INKLUDERET I SOFTWAREN I EN ENKELT ARTIKEL. DER GIVES IKKE LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UUDTALT, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE MPEG LA-WEBSTEDET.

Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af software, som leveres under nærværende Vilkår, til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, og som ikke inkluderer (i) videredistribution af softwaren til tredjemand, eller (ii) oprettelse af materiale med teknologier, der er kompatible med VIDEOSTANDARDERNE, til distribution til tredjemand.

Fuld tekst
STANDARDLICENSVILKÅR FOR APPLIKATIONSTANDARDLICENSVILKÅR FOR APPLIKATIONSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Oversigt

LICENSVILKÅR FOR STANDARDAPPLIKATION
FOR APPLIKATIONER, SOM TILBYDES I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE OG XBOX STORE

Nærværende licensvilkår er en aftale mellem Dem og applikationsudgiveren. De bedes læse dem. De gælder for en softwareapplikation, som De downloader fra Microsoft Store, Windows Store eller Xbox Store (der alle omtales som “Store” i disse licensvilkår), herunder opdateringer eller supplementer til applikationen, medmindre der er angivet særskilte vilkår for applikationen. I så fald gælder sidstnævnte vilkår.

SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE NÆRVÆRENDE VILKÅR, HAR DE IKKE RET TIL AT DOWNLOADE ELLER BRUGE APPLIKATIONEN.

Udgiveren af applikationen er den enhed, der licenserer applikationen til Dem på grundlag af den identitet, De har angivet i den pågældende Store.

Hvis De overholder disse licensvilkår, har de nedenstående rettigheder.

 • 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. De må installere og bruge applikationen på Windows-enheder eller Xbox-konsoller som beskrevet i Microsofts Regler for brug. Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at ændre Microsofts Regler for brug.
 • 2. INTERNETBASEREDE TJENESTER.
  • a. Samtykke til internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis applikationen opretter forbindelse til computersystemer via internettet, det være sig via et trådløst netværk, vil Deres brug af applikationen fungere som Deres samtykke til transmissionen af standardoplysninger om enheden (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om Deres enhed, system- og applikationssoftware samt perifere enheder) for Internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis der er angivet andre vilkår i forbindelse med Deres brug af de tjenester, De får adgang til ved hjælp af applikationen, vil disse vilkår også være gældende.
  • b. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge internetbaserede tjenester på nogen måde, der medfører, at De med vilje skader dem eller forringer andre personers brug af dem eller det trådløse netværk. De må ikke bruge tjenesten til på nogen måde at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk.
 • 3. OMFANGET AF LICENSEN. Applikationen er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge applikationen. Hvis Microsoft deaktiverer muligheden for at bruge applikationerne på Deres enheder i henhold til Deres aftale med Microsoft, vil eventuelle tilknyttede licensrettigheder ophøre. Applikationsudgiveren forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder på trods af nærværende begrænsning, har De kun ret til at bruge applikationen i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i applikationen, der kun tillader, at De bruger den på bestemte måder. De må ikke:
  • a. Omgå eventuelle tekniske begrænsninger i applikationen.
  • b. Foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af applikationen, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende bestemmelser for computerprogrammer i loven om ophavsret.
  • c. Lave flere kopier af applikationen end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning.
  • d. Offentliggøre eller på anden vis gøre applikationen tilgængelig, så andre kan kopiere den.
  • e. Udleje, lease eller udlåne applikationen.
  • f. Overdragelse af applikationen eller denne aftale til tredjemand.
 • 4. DOKUMENTATION. Hvis der leveres dokumentation sammen med applikationen, må De kopiere og bruge dokumentationen til personlige referenceformål.
 • 5. RESTRIKTIONER FOR TEKNOLOGI OG EKSPORT. Applikationen kan være underlagt amerikanske eller internationale love og forordninger vedrørende kontrol og eksport af teknologi. De skal overholde alle nationale og internationale love og forordninger vedrørende eksport, der gælder for den teknologi, som bruges eller understøttes af applikationen. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og slutbrug af softwaren. De kan finde oplysninger om produkter med varemærket Microsoft på Microsofts websted vedrørende eksport.
 • 6. SUPPORTTJENESTER. Kontakt applikationsudgiveren for at få fastlagt, om der er nogen tilgængelige supporttjenester. Microsoft, Deres hardwarefabrikant og Deres mobiloperatør (medmindre én af dem er applikationsudgiveren) er ikke ansvarlige for at levere supporttjenester til applikationen.
 • 7. FULDSTÆNDIG AFTALE. Denne aftale, en hvilken som gældende politik for beskyttelse af personlige oplysninger, yderligere vilkår, der følger med applikationen og vilkårene for supplementer og opdateringer, udgør hele licensaftalen mellem Dem og udgiveren af applikationen for applikationen.
 • 8. GÆLDENDE LOVGIVNING.
  • a. USA og Canada. Hvis De har erhvervet applikationen i USA eller Canada, er lovene i den stat eller provins, hvor De bor (eller hvis det er en virksomhed, hvor virksomhedens hovedkontor er placeret), gælde ved fortolkningen af nærværende vilkår, krav i forbindelse med brud på vilkårene og alle andre krav (herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og skade), uanset principperne for international privatret.
  • b. Uden for USA og Canada. Hvis De har købt applikationen i et andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land.
 • 9. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres stat eller land. Nærværende Aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til den danske lovgivning, hvis lovgivningen ikke tillader en sådan tilsidesættelse.
 • 10. FRASKRIVELSE AF INDESTÅELSE. Applikationen gives i licens “som den er og forefindes“ “med alle fejl“ og “i det omfang, den er til rådighed“. Udgiveren af applikationen giver på egne vegne, på vegne af Microsoft (hvis Microsoft ikke er udgiveren af applikationen), trådløse operatører, via hvis netværk applikationen leveres, og hver af vores respektive associerede virksomheder, sælgere, agenter og leverandører (“Dækkede Parter“) ingen yderligere kontraktmæssige garantier, garantier eller betingelser i relation til applikationen. De har alle obligatoriske lovsikrede garantier, men vi giver ingen yderligere garantier. I det omfang lokal lovgivning tillader det, fraskriver de Dækkede Parter sig alle stiltiende, obligatoriske garantier, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, sikkerhed, komfort og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.
 • 11. BEGRÆNSNING VEDRØRENDE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER OG ERSTATNINGER
  • a. Applikationsudgiveren er ikke ansvarlig for noget brugerindhold eller andet materiale fra tredjemand, herunder links til tredjemands websteder samt aktiviteter, der leveres af brugere. Et sådant indhold og sådanne aktiviteter kan hverken tilskrives applikationsudgiveren eller tages som udtryk for applikationsudgiverens holdning.
  • b. Applikationsudgiveren kan udelukkende gøres ansvarlig, hvis væsentlige forpligtelser i nærværende licensvilkår ikke er overholdt.
  • c. Applikationsudgiveren, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for uforudsigelige tab og/eller økonomiske tab i forbindelse med eventuelle indirekte skader, herunder tab af avance, medmindre applikationsudgiveren, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter mindst har handlet med grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse.
  • d. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar hos udgiveren af applikationen, herunder, uden begrænsning, ansvar i henhold til produktansvarsloven og et lovbestemt ansvar for overtrædelse af garantien, forbliver uberørt af ansvarsbegrænsningen. Det samme gælder for applikationsudgiverens, dennes stedfortrædende agenters og/eller dennes juridiske repræsentants ansvar i tilfælde af bedrageri eller uagtsomhed, som har resulteret i personskade eller død.
  • e. Ingen andre kontraktlige og juridiske krav, ud over dem, der fremgår af underafsnit (a) til og med (e) i nærværende afsnit 11, kan fremsættes på basis af nærværende applikationslicensvilkår og/eller brugen af applikationen eller de tjenester, som er tilgængelige via applikationen.
Fuld tekst
Dækkede TjenesterDækkede Tjenesterserviceslist
Oversigt

Nedenstående produkter, apps og tjenester er dækket af Microsoft-serviceaftalen men er muligvis ikke tilgængelige i Deres land.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Maps
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search app
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Film og tv
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Support og genoprettelsesassistent til Office 365
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-konto
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office til internettet (tidligere Office Online)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Jobsamtaler
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spil, apps og websteder til Windows, som Microsoft har publiceret
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios-spil, -apps og -websteder
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Fuld tekst
Kontraktindgående enheder for associeret virksomhed (for betalingstjenester i henhold til afsnit 10(b))Kontraktindgående enheder for associeret virksomhedAffiliateContractingEntities
Oversigt

Der er ingen kontraktindgående enheder for associeret virksomhed på nuværende tidspunkt. Microsoft Ireland Operations Limited er Deres kontraktindgående enhed.

Fuld tekst
1. juli 20190