MICROSOFTS VILKÅR FOR SALG
Forbrugerforretninger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Opdateret, september 2019
 
Velkommen til Microsofts online- og detailforretninger, der drives af Microsoft Ireland Operations Limited, beliggende på One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland.
 
"Butik" henviser til vores online- og detailsalgssteder, som giver dig mulighed for at gennemse, se, anskaffe, købe og bedømme og gennemgå varer og tjenester, herunder enheder, spilkonsoller, digitalt indhold, programmer spil med mere. Disse Vilkår for salg ("Vilkår for salg") dækker brug af Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store og andre Microsoft-tjenester, der henviser til disse vilkår for salg (samlet "Butik"). Via butikken giver Microsoft adgang til en række ressourcer, herunder downloadområder, software, værktøjer og oplysninger om software, tjenester og andre varer (samlet "Tjenester" og sammen med butikker, "Butik").
Vi bruger udtrykket "produkt" eller "produkter" til at henvise til varer, der tilbydes i butikken. Mange af de produkter, der tilbydes i butikken, tilbydes af andre enheder end Microsoft.
 
Ved at bruge butikken eller ved at erhverve produkter og tjenester fra butikken accepterer og erklærer du dig enig i disse vilkår for salg, Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet Privatliv og beskyttelse af personlige oplysninger nedenfor) samt gældende vilkår og betingelser, politikker eller ansvarsfraskrivelser, der findes i butikken eller henvises til i disse Vilkår for salg (samlet "Butikspolitikker"). Vi opfordrer dig til at læse butikspolitikkerne grundigt igennem. DU KAN IKKE BRUGE BUTIKKEN ELLER TJENESTERNE, HVIS DU IKKE ACCEPTERER BUTIKSPOLITIKKERNE.
 
Hvis vi har en Microsoft-forhandler i dit land eller dit område, kan denne have forskellige eller yderligere politikker. Microsoft kan til enhver tid opdatere eller ændre politikker uden varsel.
 
Vilkår, der vedrører din brug af butikken
1. Medlemskonto. Hvis en butik eller tjeneste kræver, at du åbner en konto, skal du afslutte registreringsprocessen ved at give os aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger, der kræves af den relevante registreringsformular. Det kan også være nødvendigt, at du accepterer en serviceaftale eller separate brugsbetingelser som betingelse for åbning af kontoen. Din brug af kontoen til at få adgang til butikken og indhold, du har erhvervet fra butikken, er underlagt alle vilkårene for Microsoft-kontoen. Få flere oplysninger ved at se Microsoft-serviceaftalen. Du er ansvarlig for at holde dine kontooplysninger og din adgangskode fortrolige og er ansvarlig for al aktivitet, der sker med brug af din konto.
 
2. Ingen ulovlig eller forbudt brug. Som en betingelse for din brug af butikken og tjenesterne giver du os en garanti for, at du ikke bruger butikken til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår for salg, butikspolitikkerne eller andre vilkår, der gælder for din brug af butikken. Du må ikke bruge butikken på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-server eller noget Microsoft-netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller forstyrre nogen anden parts brug og glæde af butikken. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til butikken, andre konti, computersystemer eller netværk, der er tilsluttet en Microsoft-server eller til butikken, gennem hacking, adgangskode-mining eller på nogen anden måde. Du må ikke skaffe eller forsøge at skaffe materiale eller oplysninger på nogen måde, der ikke med vilje er gjort tilgængelige gennem butikken. Du må ikke bruge butikken på en måde, der krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder med forsæt at skade en person eller enhed, herunder Microsoft. Du må ikke kommercielt distribuere, offentliggøre, licensere eller sælge produkter, oplysninger eller tjenester, der er opnået fra butikken.
 
3. Materialer, du leverer til Microsoft eller lægger ud i butikken. Microsoft hævder ikke ejerskab af det materiale, du leverer til Microsoft (herunder feedback, bedømmelser og forslag) eller opslag, upload, input eller indsendelse til butikken eller tilknyttede Microsoft-tjenester til andres gennemgang (hver en "indsendelse" og samlet "indsendelser"). Du giver dog Microsoft ret til at bruge, ændre, tilpasse, gengive, distribuere og vise din indsendelse (for eksempel til salgsfremmende formål), inklusive dit navn, overalt i verden. Hvis du offentliggør din indsendelse i områder i butikken, hvor den stort set er tilgængelig online uden begrænsninger, kan din indsendelse muligvis blive vist under fremvisninger eller i materialer, der promoverer butikken. Du garanterer og repræsenterer, at du har (og vil have) alle de rettigheder, der er nødvendige for at fremsende enhver indsendelse, du leverer, og til at give disse rettigheder til Microsoft, på globalt plan og i varigheden af disse rettigheder.
 
Der udbetales ingen kompensation for brugen af din indsendelse. Microsoft er ikke forpligtet til at opslå eller bruge nogen indsendelse, og Microsoft kan når som helst fjerne enhver indsendelse efter eget skøn. Microsoft er ikke ansvarlig for dine indsendelser eller det materiale, som andre opslår, uploader, inputter eller indsender ved hjælp af butikken.
 
Hvis du vurderer eller gennemgår et program i en butik, kan du muligvis modtage mails fra Microsoft, der indeholder indhold fra programmets udgiver.
 
4. Links til tredjepartswebsteder. Butikken kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der gør, at du forlader butikken. Disse linkede websteder er ikke under Microsofts kontrol, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet på noget linket websted eller et link, der findes på et linket websted. Microsoft leverer kun disse links til dig af bekvemmelighedsmæssige grund, og inkluderingen af ethvert link skal ikke forstås som Microsofts godkendelse af webstedet. Din brug af tredjepartswebstedet kan være underlagt denne tredjeparts vilkår og betingelser.
 
Vilkår vedrørende salg af produkter OG TJENESTER til dig
 
5. Geografisk tilgængelighed. Produkttilgængelighed kan variere afhængigt af dit område eller din enhed. Derudover kan der være grænser for, hvortil vi kan sende varer eller levere tjenester eller digitalt indhold. For at gennemføre dit køb kan det være nødvendigt, at du har en gyldig fakturerings- og forsendelsesadresse i det land eller område, i hvilket butikken, du køber i, er placeret.
 
6. Kun slutbrugere. Du skal være slutbruger for at købe produkter fra butikken. Forhandlere er ikke berettigede til at købe.
 
7. Eksportbegrænsninger. Produkter, der er erhvervet fra butikken, kan være underlagt told- og eksportkontrollove og -forskrifter. Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love og regler.
 
8. Fakturering. Ved at angive en betalingsmetode til Microsoft erklærer du: (i) at du er autoriseret til at bruge den betalingsmetode, du har angivet, og at alle betalingsoplysninger, du angiver, er rigtige og nøjagtige; (ii) at du bemyndiger Microsoft til at debitere dig for alle produkter, tjenester eller tilgængeligt indhold, der købes ved hjælp af din betalingsmetode, og (iii) at du bemyndiger Microsoft til at debitere dig for enhver betalt funktion i butikken, som du vælger at tilmelde dig eller bruge. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, inklusive din mailadresse samt kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov i forbindelse med dine transaktioner. Vi kan fakturere dig (a) på forhånd; (b) på købstidspunktet (c) kort tid efter køb eller (d) på tilbagevendende basis i form af abonnementer. Vi kan også debitere dig op til det beløb, du har godkendt, og vi vil give dig besked på forhånd om enhver ændring i det beløb, der skal opkræves for tilbagevendende abonnementer. Vi kan på samme tid fakturere dig for mere end én af dine forudgående faktureringsperioder for beløb, der ikke tidligere er behandlet. Se afsnittet Valg af automatisk fornyelse nedenfor.
 
Hvis du deltager i et tilbud med en prøveperiode, skal du annullere tjenesten ved udgangen af prøveperioden for at undgå at pådrage dig nye gebyrer, medmindre vi giver dig besked om andet. Hvis du ikke annullerer tjenesten ved udgangen af prøveperioden, giver du os tilladelse til at opkræve betaling via din betalingsmetode for produktet eller tjenesten.
 
9. Tilbagevendende betalinger. Når du køber varer, tjenester eller digitalt indhold på abonnementsbasis (f.eks. ugentligt, månedligt, hver 3. måned eller årligt (alt efter hvad der er relevant)), anerkender og accepterer du, at du godkender tilbagevendende betaling, og at betalinger skal foretages til Microsoft via den metode, du har valgt, med de gentagne intervaller, du har valgt, indtil abonnementet afsluttes af dig eller af Microsoft. Ved at godkende tilbagevendende betalinger giver du Microsoft tilladelse til at behandle sådanne betalinger som enten elektroniske debiteringer eller pengeoverførsler eller som elektroniske træk fra din udpegede konto (i tilfælde af ACH (Automated Clearing House) eller lignende betalinger) eller som gebyrer på din angivne konto ( i tilfælde af kreditkort eller lignende betalinger) (samlet "Elektroniske betalinger"). Abonnementsgebyrer faktureres eller opkræves normalt forud for den gældende abonnementsperiode. Hvis en betaling ikke sker, eller hvis en kreditkorttransaktion eller lignende transaktion afvises eller nægtes, forbeholder Microsoft eller dets tjenesteudbydere sig ret til at opkræve gebyr for returnering af vare, afvisning eller for utilstrækkelige midler og til at behandle en sådan betaling som en elektronisk betaling.
 
10. Tilgængelighed og mængde og ordregrænser. Priser og tilgængelighed af varer, tjenester og digitalt indhold i butikken kan ændres til enhver tid og uden varsel. Microsoft kan lægge en grænse for de mængder, der kan købes pr. ordre, pr. konto, pr. kreditkort, pr. person eller pr. husstand. Hvis de varer, tjenester eller digitalt indhold eller tjenester, du bestiller, er eller efter din ordre bliver utilgængelige, kan vi kontakte dig for at tilbyde dig et alternativt produkt. Hvis du ikke vælger at købe det tilbudte alternativ, annullerer vi din ordre.
 
Microsoft kan til enhver tid nægte eller afvise enhver ordre, tilbagebetale dig ethvert beløb, du har betalt for ordren, af legitime grunde, der inkluderer, men er ikke begrænset til, hvis du ikke har opfyldt de betingelser, der er angivet på ordretidspunktet, hvis din betaling ikke kan behandles, hvis de bestilte produkter, det digitale indhold eller tjenesterne ikke er tilgængelige, eller hvis der sket en åbenlys prisfejl eller andre fejl. I tilfælde af en sådan fejl i pris eller andre fejl forbeholder vi os ret til enten at (a) annullere din ordre eller dit køb eller (b) kontakte dig med alternative muligheder. I tilfælde af annuLlering vil din adgang til eventuelt tilknyttet indhold blive deaktiveret.
 
Vi kan fjerne eller deaktivere spil, programmer, indhold eller tjenester på din enhed for at beskytte dig, butikken eller potentielt berørte parter. Noget indhold og nogle programmer kan somme tider være utilgængelige eller kun blive tilbudt i en begrænset periode. Tilgængeligheden kan påvirkes af området. Det betyder, at hvis du ændrer din konto eller enhed til et andet område, er du muligvis ikke i stand til at downloade indhold eller programmer igen eller streame bestemt indhold, som du tidligere havde købt. I et sådant tilfælde skal du muligvis igen købe indhold eller programmer, som du har betalt for i dit tidligere område. Bortset fra i det omfang det kræves i henhold til gældende lov, har vi ingen forpligtelse til at levere en ny download eller erstatning for noget indhold eller program, du køber.
 
11. Opdateringer. Hvis det er relevant, vil Microsoft automatisk søge efter og downloade opdateringer til dine programmer, selvom du ikke er logget ind i butikken. Du kan ændre dine indstillinger, hvis du foretrækker ikke at modtage automatiske opdateringer til apps fra butikkerne. Imidlertid kan visse Office Store-apps, der helt eller delvist hostes online, opdateres når som helst af appudvikleren og kræver muligvis ikke din tilladelse for at blive opdateret. Nogle andre apps er muligvis ikke tilgængelige, før du accepterer en opdatering.
 
12. Softwarelicenser og brugsrettigheder. Software og andet digitalt indhold, der stilles til rådighed via butikkerne, bliver licenseret, ikke solgt, til dig. Programmer, der downloades direkte fra butikken, er underlagt de standardprogramlicensvilkår, der er tilgængelige på [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid = 0x0809], medmindre andre licensbetingelser leveres sammen med programmet (programmet, der er hentet fra Office Store, er ikke reguleret af SALT og har separate licensbetingelser). Softwarelicenser, der er købt hos en Microsoft-forhandler, er underlagt den licensaftale, der ledsager softwaren, og du vil blive pålagt at acceptere licensaftalen, når du køber, downloader og/eller installerer softwaren. Derudover er software og andet digitalt indhold, der stilles til rådighed gennem butikken, underlagt de brugsregler, der findes på http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Enhver gengivelse eller videredistribution af software eller merchandise, der ikke er i overensstemmelse med de relevante licensvilkår, brugsregler og gældende lovgivning, er udtrykkeligt forbudt og kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Personer, der ikke overholder disse love og regler, risikerer retsforfølgelse i det maksimale omfang loven tillader det.
 
KONTAKT MICROSOFT-FORHANDLEREN (SOM BESKREVET I AFSNITTET MEDDELELSER OG KOMMUNIKATION HERUNDER), HVIS DU GERNE VIL HAVE EN KOPI AF DEN GÆLDENDE LICENSAFTALE TIL PAKKET SOFTWARE, UDEN OMKOSTNINGER, FØR DU ÅBNER NOGEN SOFTWAREPAKKER.
 
ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER. Ud over software og andre downloadede produkter kan andre produkter og tjenester, der er tilgængelige i butikken, også tilbydes til dig, hvor du vil blive underlagt separate slutbrugerlicensaftaler, brugsvilkår servicevilkår eller andre vilkår og betingelser. Hvis du køber, downloader eller bruger disse produkter, skal du muligvis også acceptere disse betingelser som en betingelse for køb, download, installation eller brug.
 
FOR AT GØRE DET NEMMERE FOR DIG KAN MICROSOFT, SOM DEL AF BUTIKKEN ELLER TJENESTEN ELLER I DENS SOFTWARE ELLER VARER, GØRE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TILGÆNGELIGE TIL BRUG OG/ELLER DOWNLOAD, SOM IKKE ER EN DEL AF DET SOLGTE PRODUKT ELLER DE SOLGTE TJENESTER. MICROSOFT GIVER IKKE YDERLIGERE FORSIKRINGER VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATERNE ELLER INPUTTET FRA SÅDANNE VÆRKTØJER ELLER HJÆLPEPROGRAMMER I FORHOLD TIL DEM, DER ER ANGIVET I AFSNITTET PRODUKTGARANTIER.
 
Respektér andres immaterielle rettigheder, når du bruger de værktøjer og hjælpeprogrammer, der stilles til rådighed via butikken, eller i software eller varer.
 
13. Koder til download af software og indhold. Nogle softwareprogrammer og noget indhold leveres til dig ved at gøre et downloadlink tilgængeligt i dit Microsoft-konto, der er tilknyttet dit køb. I henhold til nedenstående afsnit opbevarer vi normalt downloadlinket og den tilhørende digitale nøgle til disse køb i din Microsoft-konto i 3 år efter købsdatoen, men giver ikke lovning på ikke at gemme dem i et bestemt tidsrum. Når det gælder abonnementsprodukter, der leveres ved at give et downloadlink, kan der være forskellige vilkår og opbevaringsrettigheder, som du vil kunne gennemgå og acceptere på tidspunktet for dit abonnement.
 
Du accepterer, at vi til enhver tid kan annullere eller ændre vores opbevaringsprogram for digitale nøgler. Du accepterer også, at vi til enhver tid og af en hvilken som helst grund kan stoppe med at understøtte opbevaring af nøgler for et eller flere produkter, herunder som eksempel, ved afslutningen af produktets supportlivscyklus, hvorefter du ikke længere har adgang til downloadlinket eller den digitale nøgle. Hvis vi annullerer eller ændrer vores program, så du ikke længere har adgang til downloadlinket eller de digitale nøgler på din konto, vil vi give dig et forudgående varsel på mindst 90 dage ved hjælp af kontaktoplysningerne til den relaterede Microsoft-konto.
 
14. Pris. Hvis vi har en Microsoft-forhandler i dit land eller område, kan priserne, produktvalget og de kampagner, der tilbydes der, være forskellige fra priserne i onlinebutikken. Microsoft garanterer ikke, at en pris, et produkt eller en kampagne, der tilbydes online, også vil være tilgængelig eller gældende hos en Microsoft-forhandler eller omvendt.
 
Butikken har ingen prismatchgaranti. Vi matcher ikke den annoncerede pris, som andre forhandlere har på de samme varer.
 
Vi kan give mulighed for at forudbestille nogle produkter inden deres tilgængelighedsdato. Du kan få mere ved at vide om vores forudbestillingspolitikker ved at se vores forudbestillingsside https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid = 0x0809.
 
Medmindre andet er angivet, er priser, der vises i butikken, inklusive skatter eller afgifter ("Skatter"), der kan gælde for dit køb. Priserne, der er vist i butikken, er ikke inklusive leveringsomkostninger. Skatter og leveringsomkostninger (alt efter hvad der er relevant) lægges til beløbet for dit køb og vises på kassesiden, inden ordren færdiggøres. Du er eneansvarlig for at betale sådanne skatter og omkostninger.
 
Afhængigt af din placering kan nogle transaktioner muligvis kræve omregning af fremmed valuta eller skal behandles i et andet land. Din bank opkræver muligvis ekstra gebyrer for disse tjenester, når du bruger et kredit- eller betalingskort. Kontakt din bank for at få nærmere oplysninger om dette.
 
15. Valg af automatisk fornyelse. Forudsat at automatisk fornyelse er tilladt i dit land, dit område, din provins eller delstat, kan du vælge, at produkter eller tjenester skal fornyes automatisk ved udgangen af en fast tjenesteperiode. Vi giver dig en påmindelse via mail, før noget produkt eller nogen tjeneste fornyes til en ny periode. Når vi har mindet dig om, at du valgte at forny dit produkt eller din tjeneste automatisk, kan vi automatisk forny produktet eller tjenesten ved udgangen af den aktuelle tjenesteperiode og opkræve dig den på tidspunktet aktuelle pris for fornyelsesperioden, medmindre du har valgt at annullere produktet eller tjenesten, sådan som det er beskrevet nedenfor. Vi giver dig også en påmindelse om, at vi fakturerer din valgte betalingsmetode for fornyelsen, uanset om den var registreret på fornyelsesdatoen eller angivet senere. Vi giver dig også instruktioner om, hvordan du kan annullere produkterne eller tjenesterne. Du skal annullere inden fornyelsesdatoen for at undgå at blive faktureret for fornyelsen.
 
16. Returret. Denne returret gives i tillæg til eventuelle juridiske garantier eller andre lovbestemte rettigheder i forhold til returret, som du måtte have i henhold til lovgivningen (se afsnittet Produktgarantier nedenfor). I henhold til vores returneringskriterier kan du inden for tredive (30) kalenderdage efter køb af et berettiget produkt trække dig ud af købskontrakten og anmode om refusion uden at give en grund. Fortrydelsesperioden udløber efter tredive (30) kalenderdage fra levering.
 
Hvis den gældende lovgivning i dit land eller område giver dig en længere fortrydelsesperiode, gælder denne periode.
For at benytte dig af fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning, inden fortrydelsesperioden er udløbet. Kontakt vores salgs- og supportafdeling https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 for at underrette os om din beslutning og iværksætte returprocessen. Du kan også bruge denne fortrydelsesformular https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809, men det er ikke obligatorisk.
 
Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer vi det beløb, du har betalt for produkterne og leveringen af dem til dig (med undtagelse af de supplerende omkostninger, der følger af dit valg af en anden type levering end den billigste standardtype af levering, vi tilbyder). Refusionen vil generelt ske til den oprindelig betalingsmetode. Du skal returnere de relaterede produkter til os uden unødig forsinkelse (senest 14 dage fra den dato, du indleder din anmodning om returnering) og for din egen regning.
 
Som betingelse for returnering, og i det omfang det er tilladt i henhold til loven, gælder følgende krav. Alle produkter skal returneres med udøvelse af rimelig omhu (må ikke f.eks. vise tegn på slid eller skade og skal være i en stand, der tillader os at videresælge dem). Software og spil i pakket form skal returneres med intakt forsegling.
 
Vi kan forlænge fortrydelsesretten i forbindelse med helligdage eller andre perioder. Hvis der annonceres en længere periode i butikken for et bestemt produkt, gælder den annoncerede periode.
 
Alle returneringer skal ledsages af den originale kvittering eller gavekvittering, den originale dokumentation, instruktionsmanualer, registrering, dele og komponenter (inklusive kabler, controllere og tilbehør) og producentens emballage. I henhold til gældende lovgivning kan en manglende medtagelse af sådanne dele forhindre eller forsinke din refusion eller ombytning, hvis den ikke overholder vores returneringskriterier.
 
Nogle varer kan ikke returneres. Medmindre andet er angivet i et bestemt produkttilbud, er alle køb af disse typer af produkter endelige og kan ikke refunderes, og du har ikke fortrydelsesret i forhold til disse køb:
 
  • digitale apps, spil, indhold i apps og abonnementer, musik, film, tv-serier og relateret indhold
  • tjeneste-/abonnementskort (f.eks. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass)
  • digitale gavekort, der er indløst
  • produkter, der er blevet personligt tilpasset eller brugerdefineret og
  • tjenester, der er udført eller forbrugt.
Du kan få de fuldstændige oplysninger om, hvordan du kan returnere kvalificerede produkter, ved at se vores side om returnering og refusion på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.
 
17. Betalinger til dig. Hvis vi skylder dig en betaling, accepterer du, at du rettidigt og præcist vil give os alle de oplysninger, vi har brug for, når vi skal sørge for, at du får denne betaling. Bortset fra betalinger, der er foretaget i henhold til afsnittet om returpolitik ovenfor, er du ansvarlig for alle skatter og afgifter, du måtte pådrage dig som følge af denne betaling til dig. Du skal også overholde alle andre betingelser, som vi pålægger din ret til en betaling. Hvis du modtager en betaling ved en fejl, kan vi muligvis trække pengene tilbage igen eller kræve returnering af betalingen. Du accepterer at samarbejde med os i vores bestræbelser på at gøre dette. Vi kan også reducere en betaling til dig uden varsel for at justere for eventuel tidligere overbetaling.
 
18. Gavekort. Gavekort til køb i fysiske Microsoft Store-butikker er reguleret af Microsofts vilkår og betingelser for fysiske gavekort, der findes på www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Indløsning og brug af andre Microsoft-gavekort reguleres af Microsofts vilkår og betingelser for gavekort www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Kundeservice. Få kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelser til kundesupport ved at se siden med salg og support i butikken. Hvis du bor i Europa og ikke er i stand til at løse dit problem gennem vores kundesupportkanaler, kan du muligvis henvise problemet til EU's portal til onlinetvistbilæggelse (OTB) på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsofts kontaktmailadresse, der skal inkluderes som en del af din indsendelse, er MSODR@microsoft.com. Bemærk, at denne mailadresse kun er beregnet til brug med EU's OTB-platform og ikke er kontaktsted i forhold til generel support eller spørgsmål.
 
20. Genanvendelse. Læs mere om genanvendelse på https://www.microsoft.com/da-dk/store/b/recycling for at få detaljer om Microsofts politik for returnering af affald, elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) i din jurisdiktion.
 
GENERELLE vilkår
 
21. Ændring af vilkår. Microsoft kan ændre vilkårene for salg når som helst og uden varsel til dig. De vilkår for salg, der er gældende på det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre (eller, hvis der er tale om gratis apps og spil, på det tidspunkt, du forsøger at installere appen eller spillet), regulerer din erhvervelsestransaktion og fungerer som transaktionskontrakt mellem os. Inden din næste transaktion kan Microsoft have ændret vilkåren for salg uden at have varslet dig. Gennemgå vilkårene for salg, hver gang du besøger butikken. Vi anbefaler, at du gemmer eller udskriver en kopi af vilkårene for salg til fremtidig reference, når du køber noget.
 
22. Godkendt brug, aldersbegrænsninger. Du anerkender, at du er autoriseret til at afgive en ordre og udføre andre juridiske handlinger, der kræves af dig i henhold til disse vilkår for salg. Aldersgrænser kan gælde for din brug af butikken, inklusive køb.
 
23. Privatliv og beskyttelse af personlige oplysninger. Dit privatliv er vigtigt for os. Vi bruger visse oplysninger, som vi indsamler fra dig, til at drive og stille butikken til rådighed. Læs Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, da den beskriver de typer data, vi indsamler fra dig og dine enheder ("Data"), og hvordan vi bruger dine data. Erklæringen om beskyttelse af fortrolige oplysninger beskriver også, hvordan Microsoft bruger din kommunikation i forhold til andre; opslag eller feedback, der er indsendt af dig til Microsoft via butikken, og de filer, fotos, dokumenter, lyd, digitale værker og videoer, du uploader, gemmer eller deler på dine enheder eller gennem butikken ("Dit indhold").
 
24. Produktvisning og -farver. Microsoft forsøger at vise produktfarver og -billeder nøjagtigt, men vi kan ikke garantere, at den farve, du ser på din enheds skærm eller monitor, nøjagtigt matcher produktets farve.
 
25. Fejl i butikspræsentation. Vi arbejder hårdt på at offentliggøre oplysninger nøjagtigt, opdatere butikken regelmæssigt og korrigere fejl, når de opdages. Dog kan noget af indholdet i butikken være forkert eller forældet på ethvert givet tidspunkt. Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer i butikken, inklusive produktpriser, specifikationer, tilbud og tilgængelighed.
 
26. Opsigelse af brug eller adgang. Microsoft kan opsige din konto eller brug af butikken til enhver tid af enhver legitim grund, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse vilkår for salg eller butikspolitikkerne, eller hvis butikken ikke længere drives af Microsoft. Ved at bruge butikken accepterer du at være ansvarlig (i overensstemmelse med disse vilkår) for eventuelle ordrer, du foretager, eller opkrævninger, du pådrager dig forud for en sådan opsigelse. Microsoft kan til enhver tid, af en hvilken som helst grund og uden forudgående varsel til dig ændre, afbryde eller på anden måde suspendere butikken. Hvis en sådan ændring, et sådant ophør eller en sådan suspendering påvirker din brug af tjenesten eller produktet eller på anden måde forstyrrer din ordre, skal du kontakte salg og support.
 
27. Produktgarantier. Mange produkter, der er tilgængelige i butikken (inklusive visse Microsoft-produkter og visse tredjepartsprodukter) leveres med producentgarantier. Se de relevante producentgarantier, der stilles til rådighed med disse produkter, for at få specifikke oplysninger om , hvordan du løser problemer, der er dækket af disse garantier. For visse produkters vedkommende har du mulighed for at købe en udvidet serviceaftale mod et ekstra gebyr. Se de specifikke aftaler for at få nærmere oplysninger.
 
Derudover kan produkter, der sælges eller udbydes via butikken (inklusive varer, tjenester og digitalt indhold), have rettigheder og garantier, som ikke kan fraskrives i henhold til lovgivningen, såsom lovbestemt forbrugerbeskyttelse, der vedrører defekte, beskadigede eller forkert beskrevne varer, digitalt indhold eller tjenester. Eventuelle kommercielle garantier, der tilbydes af en producent, tjenesteudbyder eller udvikler, er i tillæg til disse obligatoriske forbrugerrettigheder. Få mere at vide om kommercielle garantier og lovbestemte rettigheder https://www.microsoft.com/da-dk/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT OG DENNES LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG INDHOLDSUDBYDERE GIVER IKKE YDERLIGERE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST ELLER IKKE-KRÆNKELSE I HOLD TIL DISSE VILKÅR FOR SALG.
 
MICROSOFT GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE FRA BUTIKKEN ELLER TJENESTER. DU ANERKENDER, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRIE, OG AT DER LEJLIGHEDSVIST ER NEDETID. MICROSOFT GARANTERER IKKE, AT ADGANG TIL BUTIK ELLER TJENESTEYDELSER VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, ELLER AT DER IKKE VIL KUNNE SKE TAB AF INDHOLD.
 
28. Begrænsning af ansvar. Intet i denne begrænsning af ansvar kan udelukke eller begrænse obligatorisk forbrugerbeskyttelse, der er tilgængelig for dig i dit område, eller andet ansvar, som ikke kan udelukkes ved lov. Det samme gælder for ansvaret hos Microsoft, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter i tilfælde af svig eller deres forsømmelighed, der resulterer i personskade eller død.
 
a. Microsoft, dets stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter er ikke ansvarlige for indirekte skader, herunder økonomisk tab, såsom tab af fortjeneste, medmindre Microsoft, dets stedfortræder og/eller dets juridiske repræsentant som minimum har handlet uagtsomt eller udvist forsætlig dårlig opførsel.
 
b. Microsoft er ikke ansvarlig for dine indsendelser eller indhold, materiale eller aktiviteter, der er leveret af brugerne. Sådant indhold og sådanne aktiviteter kan ikke tilskrives Microsoft, og de repræsenterer heller ikke Microsofts mening.
 
c. Mange af de programmer, tjenester og andet digitalt indhold, der tilbydes i butikken, bliver tilbudt dig af andre enheder end Microsoft ("Tredjepartsindhold"). Bortset fra enhver obligatorisk forbrugerbeskyttelse, som du er berettiget til ved lov i dit land eller territorium, er Microsoft ikke ansvarlig for tredjepartsindhold eller krav i tilknytning hertil. Se afsnittet Produktgarantier ovenfor.
 
d. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningspligt for manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, i det omfang at fejlen eller forsinkelsen er forårsaget af omstændigheder, der ligger uden for Microsofts rimelige kontrol (såsom arbejdskonflikter, force majeure, krig eller terrorisme, ondsindet skade, ulykker eller overholdelse af gældende lov eller instrukser fra offentlige myndigheder). Microsoft vil bestræbe sig på at minimere virkningerne af enhver sådan begivenhed og vil udføre de forpligtelser, der ikke bliver berørt.
 
29. Overdragelse. Vi kan tildele, overføre eller på anden måde disponere over vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår for salg, hvilket kan ske helt eller delvist og når som helst uden varsel til dig. Du må ikke tildele eller overdrage nogen rettigheder i henhold til disse vilkår for salg.
 
30. Lovvalg og sted til løsning af tvister. Hvis du bor (eller, hvis du er en virksomhed, har dit primære forretningssted) i Europa, regulerer lovgivningen i staten Washington, USA, alle krav, der er relateret til omkostningsfrie tjenester og omkostningsfrie erhvervelser fra butikken, uden at dette berører obligatoriske lovbestemmelser, der gælder i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl. Lovene i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, regulerer alle krav, der vedrører betalte køb fra butikkerne og betalte tjenester. Med hensyn til jurisdiktion er du og Microsoft enige om at vælge domstolene i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, vedrørende alle tvister, der opstår som følge af eller vedrører disse vilkår for salg. Du kan også vælge den ansvarlige domstol i Washington, USA.
 
31. Meddelelser.
a. Meddelelser og procedure for påstand om krænkelse af intellektuel ejendom. Microsoft respekterer tredjeparts immaterielle rettigheder. Hvis du ønsker at sende en meddelelse om krænkelse af intellektuel ejendom, herunder krav om krænkelse af ophavsret, skal du bruge vores procedurer til at indsende meddelelser om krænkelse (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR DENNE PROCEDURE, BLIVER IKKE BESVARET. Microsoft bruger de processer, der er beskrevet i Title 17, United States Code, Section 512, til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsret. Under passende omstændigheder kan Microsoft også deaktivere eller opsige konti for brugere af Microsoft-tjenester, der gentagne gange har overtrådt reglerne.
 
b. Oplysninger om ophavsret og varemærker. Alt indhold i butikken og tjenesterne er Copyright ©2016 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører og tredjepartsudbydere, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Vi eller vores leverandører og andre tredjepartsudbydere ejer adkomsten, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder i butikken, tjenester og indhold. Microsoft og navnene, logoerne og ikonerne på alle Microsoft-produkter og -tjenester kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA, Canada og/eller andre lande.
 
Se listen over Microsoft-varemærker på: https://www.microsoft.com/trademarks. Navnene på faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i disse vilkår for salg, forbeholdes.
 
32. Sikkerhedsadvarsel. For at undgå mulig skade, ubehag eller belastning af øjnene skal du regelmæssigt holde pause fra brug af spil eller andre programmer, især hvis du føler smerter eller træthed som følge af brugen. Hvis du oplever ubehag, skal du tage en pause. Ubehag kan omfatte følelser af kvalme, transportsyge, svimmelhed, desorientering, hovedpine, træthed, øjenbelastning eller tørre øjne. Brug af programmer kan distrahere dig og obstruere dine omgivelser. Undgå risiko for at snuble, trapper, lave lofter, skrøbelige eller værdifulde ting, der kan blive beskadiget. En meget lille andel af personer kan opleve anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, herunder lysglimt eller mønstre, som vises i nogle programmer. Selv folk, der ikke tidligere har haft anfald, kan have en udiagnosticeret tilstand, der kan forårsage disse anfald. Symptomerne kan omfatte uklarhed, ændret syn, ansigtstrækninger, ryk eller rysten af lemmer, desorientering, forvirring, tab af bevidsthed eller kramper. Stop straks brugen, og ret henvendelse til en læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer, eller ret henvendelse til en læge, før du bruger programmerne, hvis du nogensinde har haft symptomer forbundet med anfald. Forældre bør overvåge deres børns brug af programmer, for at se om der er tegn på symptomer.