Grammatikakontroll

Microsofti korrektori tasuta grammatikakontroll aitab teil oma kirjutiste stiili muuta, võimalikud vead üles leida ja teha kõik selleks, et kirjatööd mõjuksid professionaalselt.

Mis on grammatikakontroll ja kuidas seda kasutada?

Grammatikakontroll tagab, et kasutaksite oma kirjutises õigeid sõnu ja kirjavahemärke ning et kirjutis oleks selge, konkreetne ja kaasav.

Dokumentide ja aruannete kontroll ja korrektuur

Koolitööde kontrollimine aitab vead enne töö esitamist üles leida. Nii saate parema hinde!

Ametlike dokumentide viimistlemine

Veenduge, et esitlused, meilisõnumid, sotsiaalmeedia postitused ja prindimaterjalid oleksid veatud.

Pilkupüüdva elulookirjelduse koostamine

Avaldage tööandjatele muljet sisuka elulookirjeldusega, kus pole vigu, mis viiks tähelepanu teie kvalifikatsioonidelt kõrvale.

Aja ja energia säästmine

Dokumente saate koostada ja ära saata kiiremini ja suurema meelerahuga, kui teie kirjutises pole kirjavigu.

Tasuta veebipõhise grammatikakontrolli kasutamine

Siit saate teada, kuidas kontrollida grammatikat, et kirjutatu oleks selge, täpne ja sõnavara, kirjavahemärgid, vorm, kaasavus korrektne ning jälgida sarnasusi veebiallikatega.

A spelling recommendation being made by Microsoft Editor.

Grammatika põhitõdede spikker

Veebipõhine grammatikakontroll tõstab esile sellised probleemid, nagu lauseosad, puuduvad sõnad ja kirjavahemärgid, suur- ja väiketähed ning sageli segiaetavad sõnad.

A clarity recommendation being made by Microsoft Editor.

Selges kõnes kirjutamine

Grammatikakontroll tuvastab laused, kus saate kasutada lihtsamat sõnakasutust, kasutada umbisikulise tegumoe asemel isikulist ja vältida slängi.

A conciseness recommendation being made by Microsoft Editor.

Lühidalt ja konkreetselt kirjutamine

Lugeja tähelepanu hoidmiseks kustutage tarbetud sõnad.

Vocabulary and formality recommendations being made by Microsoft Editor.

Iga olukorra jaoks õigete sõnade valimine

Veebipõhine grammatikakontroll toob välja klišeed, ebamäärased või ebavajalikud sõnad, nõrgad tegusõnad, mitteametliku keele ja slängi, mida võiks vältida.

An inclusiveness recommendation being made by Microsoft Editor.

Kirjutage igale sihtrühmale

Grammatikakontrolli abil saate veenduda, et teie kirjutamine oleks eelarvamustevaba ja et kõik tunneksid end hästi.

An originality recommendation to add a citation being made by Microsoft Editor.

Veenduge, et teie kirjutis oleks originaalne

Kontrollige oma dokumendi sarnasust veebiallikatega ja tsiteerige teiste inimeste tööd õigesti.

A recommendation to add specific numbers to a resume being made by Microsoft Editor.

Elulookirjelduse esiletõstmine

Microsofti korrektori abil saate kontrollida oma elulookirjelduses grammatikat ning vältida ebamääraste sõnade ja minavormi kasutamist.

A spelling recommendation being made by Microsoft Editor.

Grammatika põhitõdede spikker

Veebipõhine grammatikakontroll tõstab esile sellised probleemid, nagu lauseosad, puuduvad sõnad ja kirjavahemärgid, suur- ja väiketähed ning sageli segiaetavad sõnad.

A clarity recommendation being made by Microsoft Editor.

Selges kõnes kirjutamine

Grammatikakontroll tuvastab laused, kus saate kasutada lihtsamat sõnakasutust, kasutada umbisikulise tegumoe asemel isikulist ja vältida slängi.

A conciseness recommendation being made by Microsoft Editor.

Lühidalt ja konkreetselt kirjutamine

Lugeja tähelepanu hoidmiseks kustutage tarbetud sõnad.

Vocabulary and formality recommendations being made by Microsoft Editor.

Iga olukorra jaoks õigete sõnade valimine

Veebipõhine grammatikakontroll toob välja klišeed, ebamäärased või ebavajalikud sõnad, nõrgad tegusõnad, mitteametliku keele ja slängi, mida võiks vältida.

An inclusiveness recommendation being made by Microsoft Editor.

Kirjutage igale sihtrühmale

Grammatikakontrolli abil saate veenduda, et teie kirjutamine oleks eelarvamustevaba ja et kõik tunneksid end hästi.

An originality recommendation to add a citation being made by Microsoft Editor.

Veenduge, et teie kirjutis oleks originaalne

Kontrollige oma dokumendi sarnasust veebiallikatega ja tsiteerige teiste inimeste tööd õigesti.

A recommendation to add specific numbers to a resume being made by Microsoft Editor.

Elulookirjelduse esiletõstmine

Microsofti korrektori abil saate kontrollida oma elulookirjelduses grammatikat ning vältida ebamääraste sõnade ja minavormi kasutamist.

Lisateave grammatikakirjakontrolli kohta

Korrektne grammatikat kasutamine, et olla professionaalsem dokumentides, meilisõnumites ja veebis

Lisateave Microsofti korrektori kohta

Korrektor

Grammatikakontroll

Õigekirjakontroll

|

Grammatikakontroll tagab, et kirjutis oleks grammatiliselt korrektne, kasutataks isikulist tegumoodi, oleks kompaktne ja täpne, kasutaks õigeid kirjavahemärke ja õiget tegusõna ajavormi ja järgiks muid keelereegleid.

Grammatikakontroll otsib teie kirjutisest levinumaid vigu ja tõstab need esile, et saaksite need parandada.

Veebipõhine grammatikakontroll aitab teie kirjutamist paremaks muuta, olenemata kasutatavast veebisaidist: LinkedIn, Gmail, Facebook või veebipõhine Word või Outlook. Selle teeb lihtsaks grammatikakontrolli laiendus, nagu Microsofti korrektor.

Grammatikakontrolli tarkvaral on palju eeliseid. See aitab parandada keeleoskust, teeb kirjutamise kergemini arusaadavaks, säästab aega kontrollimise pealt ning aitab vältida kirjavigu ja muid levinud vigu.