A person using a touchscreen laptop. Two people looking at a Word document on a laptop. The word publicly being misspelled, corrected and the word openly being substituted for it.

Õigekirjakontroll muretult

Siit saate teada, kuidas veebipõhise õigekirjakontrolli abil kirjutamist paremaks muuta ning leiate näpunäiteid, ressursse ja õigekirja häid tavasid.

Selges kõnes kirjutamine

Veebipõhine õigekirjakontroll aitab teil oma mõtteid väljendada ja enesekindlalt suhelda.

Õigekirjavigade korrektuur

Saate teistele muljet avaldamiseks anda kätte tööd, millel on korralik õigekiri ja sõnavalik. Saate õppida kirjutamise põhitõdesid algajatele.

Töödokumentide viimistlemine

Veenduge, et teie professionaalsed esitlused, veebisaitide koopiad ja prindimaterjalid oleksid vigadeta.

Muljetavaldava elulookirjelduse koostamine

Saate võimalike tööandjate ees silmapaistmiseks luua selge ja lühikese elulookirjelduse ilma õigekirjavigadeta.

Aja ja energia säästmine

Saate dokumente saata kiiremini ja suurema meelerahuga, kui teie kirjutises pole õigekirja- ega grammatikavigu.

Lugege, kuidas käib veebipõhise õigekirjakontrolli kasutamine

Siit saate teada, kuidas kontrollida oma kirjutises õigekirja, grammatikat, kirjavahemärke, sõnavara, täpsust ja kaasavust.

A misspelling in a draft on Gmail being corrected by Microsoft Editor.

Õigekirjakontrolli põhitõdede spikker

Veebipõhise õigekirjakontrolli abil saate vead esile tõsta ja õigekirjasoovitusi kuvada.

In-text citations being added into a Word document using Microsoft Editor for a presentation.

Tehtud töö muretu esitlemine

Saate luua ja esitleda vigadeta artikleid, aruandeid ja esitlusi.

A grammatical suggestion being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Kirjutamisoskuse parandamine

Siit leiate näpunäiteid kirjutamise täiustamiseks, et saaksite oma ideid kindlustundega esitleda.

A suggestion about concise language being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Õige sõnakasutus

Grammatikaspikker aitab veenduda, et teie kirjutis oleks vaba klišeedest, ebamäärastest või ebavajalikest sõnadest ja slängist.

A bias-related suggestion being made by Editor in a draft on Gmail.

Kirjutage igale sihtrühmale

Saate veebipõhise õigekirja- ja grammatikakontrolli abil veenduda, et teie kirjutamine oleks eelarvamusteta.

A misspelling in a draft on Gmail being corrected by Microsoft Editor.

Õigekirjakontrolli põhitõdede spikker

Veebipõhise õigekirjakontrolli abil saate vead esile tõsta ja õigekirjasoovitusi kuvada.

In-text citations being added into a Word document using Microsoft Editor for a presentation.

Tehtud töö muretu esitlemine

Saate luua ja esitleda vigadeta artikleid, aruandeid ja esitlusi.

A grammatical suggestion being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Kirjutamisoskuse parandamine

Siit leiate näpunäiteid kirjutamise täiustamiseks, et saaksite oma ideid kindlustundega esitleda.

A suggestion about concise language being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Õige sõnakasutus

Grammatikaspikker aitab veenduda, et teie kirjutis oleks vaba klišeedest, ebamäärastest või ebavajalikest sõnadest ja slängist.

A bias-related suggestion being made by Editor in a draft on Gmail.

Kirjutage igale sihtrühmale

Saate veebipõhise õigekirja- ja grammatikakontrolli abil veenduda, et teie kirjutamine oleks eelarvamusteta.

Lugege lisaks paremate artiklite ja meilisõnumite koostamise kohta

Parandage oma kirjutiste loetavust, kõrvaldage grammatikavead ning saate esitada õpetajatele ja kolleegidele viimistletud dokumendid.

Kas olete valmis korrektorit proovima?

Microsofti korrektori õigekirjakontrolli abil saate koolitöödes, esitlustes, meilisõnumites ja veebis kirjutamist paremaks muuta.

Lisateave Microsofti korrektori kohta

Korrektor

Õigekirjakontroll

Grammatikakontroll

|

Veebipõhine õigekirjakontroll kontrollib teie dokumente ja pakub soovitusi õigekirja-, grammatika- ja stiiliprobleemide kohta.

Õigekirjakontroll täiustab teie kirjutamist, tõstes esile valesti kirjutatud sõnad ja soovitades õiget õigekirja. Õigekirjakontroll, nt Microsofti korrektor muudab selle lihtsaks.

Õigekirjakontroll kontrollib teie dokumendi õigekirja- ja grammatikavigu, kirjavahemärke ja muid keelereegleid.

Õigekirjakontroll (nt Microsofti korrektor) aitab teie kirjutamist täiustada, tehes õigekirja, grammatika, kirjavahemärkide ning stiili osas parandusi ja viimistlussoovitusi.