Microsoftin digitaalisten tapahtumien säännöt​

Microsoftin tavoitteena on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. Tähän sisältyvät kaikki Microsoftin tapahtumat ja kokoontumiset (myös ne, jotka järjestetään digitaalisissa ympäristöissä), joissa pyrimme tarjoamaan kaikille osallistujille kunnioittavan, mieluisan, hauskan ja osallistavan kokemuksen.

 ​

Odotamme kaikkien digitaalisten tapahtumien osallistujien noudattavan näiden sääntöjen periaatteita, jotka kattavat digitaalisen päätapahtuman sekä kaikki liittyvät toiminnot. Emme suvaitse häiritsevää tai epäkunnioittavaa käytöstä tai ahdistelevia tai epäkunnioittavia viestejä, kuvia tai toimia osallistujien taholta missään muodossa missään ohjelman osassa (mukaan lukien liiketoimintaan liittyvissä ja sosiaalisissa aktiviteeteissa) sijainnista riippumatta.

 ​

Microsoft ei suvaitse ikään, syntyperään, ihonväriin, sukupuoli-identiteettiin tai sen ilmaisuun, kansalliseen alkuperään, fyysiseen tai henkiseen vammaan, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muihin paikallisten lakien, asetusten ja määräysten suojaamiin ominaisuuksiin perustuvaa ahdistelua tai syrjintää.​

 ​

Kannustamme kaikkia auttamaan ystävällisen ja turvallisen ympäristön luomisessa. Ilmoita kaikista huolenaiheista, ahdistelevasta käyttäytymisestä tai epäilyttävästä tai häiritsevästä toiminnasta tapahtumapaikan henkilökunnalle, tapahtuman isännälle tai omistajalle tai tapahtuman henkilökunnan edustajalle. Kannustamme myös työntekijöitä ottamaan yhteyttä Microsoft-esimieheensä tai Business Conduct Hotline -puhelinpalveluumme (1-877-320-MSFT) tai osoitteeseen buscond@microsoft.com milloin tahansa, jos jossakin tapahtumassa toimitaan käytäntöjemme tai Microsoftin kulttuurin vastaisesti. Yhdysvaltojen ulkopuolelta voit soittaa vastaanottajan maksettavan puhelun numeroon 1-720-904-6844. Microsoft pidättää oikeuden estää henkilön pääsy tapahtumaan tai poistaa hänet Microsoftin tapahtumasta milloin tahansa oman harkintansa mukaan.​