Esittelyssä Microsoft Cloud for Manufacturing. Nyt saatavana ennakkoversiona.

Valmista resilientimpi ja kestävämpi tulevaisuus avoimien standardien ja ekosysteemien avulla.

Valmista kestävämpää tulevaisuutta jo tänään

Microsoft Cloud for Manufacturing on suunniteltu tarjoamaan ominaisuuksia, jotka tukevat toimialan ydinprosesseja ja -tarpeita. Näihin kattaviin valmistuksen pilviratkaisuihin sisältyy aiemmin julkaistuja ja uusia ominaisuuksia, jotka yhdistävät ihmisiä, resursseja, työnkulkuja ja liiketoimintaprosesseja turvallisesti sekä mahdollistavat organisaatioiden paremman resilienssin.

Anna työntekijöillesi digitaalisia valmiuksia

Kehitä työntekijöidesi taitoja ja lisää asiakastyytyväisyyttä uusilla digitaalisilla kokemuksilla.

Tee tehtaistasi turvallisempia ja ketteriä

Rakenna tulevaisuuden tuottavia ja älykkäitä tehtaita teollisen esineiden internetin, pilvipalveluiden, tekoälyn ja yhdistetyn todellisuuden avulla.

Luo resilientimpiä toimitusketjuja

Paranna koko toimitusketjun näkyvyyttä, ketteryyttä ja kannattavuutta älykkään suunnittelun ja toteutuksen, kysynnän tunnistamisen ja jäljitettävyyden avulla.

Innovoi ja tarjoa uudenlaisia palveluita

Nopeuta uuden liiketoiminta-arvon tuotantoa digitaalisten palautesilmukoiden ja digitaalisten kaksosten avulla.

Yleiskatsaus
Guided Tour

Valmiudet

Microsoft Cloud for Manufacturing

Paranna työntekijöidesi valmiuksia älykkäillä valmistusratkaisuilla

Anna uuden sukupolven työntekijöillesi digitaalisesti parempia valmiuksia – mahdollista taitojen oppiminen ja tarjoa työkaluja, jotka auttavat pysyttelemään digitaalisen valmistuksen uudenlaisten monimutkaisuuksien ja muutosnopeuden tasalla.

Anna työntekijöille ja tiimeille mahdollisuus toimia tuottavasti paikasta riippumatta

Yhdistä etulinjan työntekijät, toimistotyöntekijät ja asiakkaat tietoturvallisilla yhteistyö- ja tiedonhallintatyökaluilla, joita tarvitaan etätyön tueksi.

Määrittele uudelleen koulutus, sitouttaminen ja tietämyksen siirtäminen

Perehdytä työntekijöitä nopeasti ja auta heitä parantamaan taitojaan jatkuvasti mukautettujen rooliperusteisten oppimispolkujen avulla.

Luo tulevaisuuden ketterä tehdas

Mahdollista uudentasoinen ketteryys, turvallisuus, tuottavuus ja innovointi esineiden internetin, pilvipohjaisen tietojenkäsittelyn, tekoälyn ja yhdistetyn todellisuuden avulla.

Yksinkertaista teollisen IoT:n ja OT:n tietoturvaa

Suojele teollisia IoT- ja OT-ympäristöjä resurssien jatkuvan etsinnän, haavoittuvuuksien hallinnan ja uhkien havaitsemisen avulla.

Yhdistä ihmisiä, tuotteita ja prosesseja

Hyödynnä kaikkien tehdasjärjestelmien ja työnkulkujen kattavaa näkymää, jonka avulla operaattorit voivat analysoida ongelmia ja parantaa työnkulkujen tehokkuutta.

Paranna laitteiden kokonaistehokkuutta

Rakenna ketteriä tehtaita ja älykkäitä valmistusprosesseja ennakoivien teknologioiden, esineiden internetin ja yhdistetyn todellisuuden avulla, jotta voit parantaa läpimenoaikoja, laatua ja toimituksia sekä vähentää kustannuksia.

Optimoi älykkäitä valmistusprosesseja tekoälyn avulla

Paranna tuotannon tehokkuutta ja vähennä käyttökatkoja ilman datatieteilijöiden apua hyödyntämällä tekoälypohjaista automaatiota ja valmistuksen pilviratkaisuja.

Paranna toimitusketjujen resilienssiä ja minimoi niiden häiriöt

Yhdistä sisäiset ja ulkoiset toimitusketjut, asiakkaat ja markkinatiedot, jotta voit edistää toimitusketjujen näkyvyyttä, optimoida suunnitteluasi sekä hallita varastotarpeitasi älykkäästi.

Kehitä resilienssiä ketterällä toimitusketjulla

Ennakoi ja selvitä häiriöitä nopeasti, paranna näkyvyyttä, parantele suunnittelua ja maksimoi resurssien tuottavuus digitaalisen toimitusketjun avulla.

Edistä operatiivisen toimintasi ennakoitavuutta

Hyödynnä älykkäitä liiketoimintasovelluksia ja kehittynyttä analytiikkaa yhdistääksesi dataa toimitusketjusi eri järjestelmistä, jotta voit edistää ketteryyttä sekä reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin innovaatioista ja nopeudesta tinkimättä.

Luo ja toimita uusia tuotteita ja palveluita

Nopeuta innovaatiota suunnittelemalla, simuloimalla ja validoimalla tuotteita digitaalisten kaksosten ja valmistusteollisuuden pilviratkaisujen avulla.

Rakenna digitaalisia kaksosia ja digitaalisia säievalmiuksia tuotteisiisi ja palveluihisi.

Luo digitaalisia representaatioita reaalimaailman asioista, paikoista, liiketoimintaprosesseista ja ihmisistä.

Toimita tehokkaita asiakastuloksia

Paranna asiakastyytyväisyyttä, asiakasvuorovaikutusta ja katteita auttamalla markkinoijia, myyjiä ja asiakaspalvelijoita ymmärtämään asiakkaita sekä toimimaan heidän kanssaan etänä ja digitaalisesti kaikissa kanavissa.

Sujuvoita myyntiä

Anna myyntitiimeillesi valmiudet hankkia uusia ja toistuvia tuloja nopeasti, ennustettavasti ja kannattavasti.

Lisää tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä

Auta tiimejäsi ylittämään asiakkaiden odotukset ennakoimalla, havaitsemalla ja ratkaisemalla huoltoon liittyviä ongelmia jo ennen kuin asiakkaasi tietävät ongelman olemassaolosta.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Henkilö käyttää tablettia henkilönsuojain yllään ja tarkastelee hänelle delegoituja tehtäviä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Etulinjan työntekijöiden valmiuksien parantaminen","videoHref":"","content":"<p>Yhdistä etulinjan työntekijät, toimistotyöntekijät ja asiakkaat tietoturvallisilla yhteistyö- ja tiedonhallintatyökaluilla, joita tarvitaan etätyön tueksi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Microsoft Teamsiin","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Microsoft Teamsiin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anna työntekijöille ja tiimeille mahdollisuus toimia tuottavasti paikasta riippumatta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" työntekijöiden taitojen kehittäminen","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Oppimisen ja tietämyksen hallinta","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Perehdytä työntekijöitä nopeasti ja auta heitä parantamaan taitojaan jatkuvasti mukautettujen rooliperusteisten oppimispolkujen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Microsoft Viva Learningiin.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Microsoft Viva Learningiin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Määrittele uudelleen koulutus, sitouttaminen ja tietämyksen siirtäminen"}],"arialabel":null,"id":"Työntekijöiden valmiuksien uudistaminen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Henkilö osallistuu Teams-videopuheluun mobiilipuhelimellaan ja esittelee toisille osallistujille konetta kameransa avulla. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Työntekijöiden valmiuksien uudistaminen","videoHref":"","content":"<p>Anna uuden sukupolven työntekijöillesi digitaalisesti parempia valmiuksia – mahdollista taitojen oppiminen ja tarjoa työkaluja, jotka auttavat pysyttelemään digitaalisen valmistuksen uudenlaisten monimutkaisuuksien ja muutosnopeuden tasalla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogia, joka käsittelee osaamisvajeeseen puuttumista valmistusteollisuuden uudessa normaalissa","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna työntekijöidesi valmiuksia älykkäillä valmistusratkaisuilla"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" IoT:n ja OT:n tietoturva","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Resurssikartta, jossa on näkyvissä Azure Defender IoT:tä käyttävien IoT- ja OT-ympäristöjen suojaus. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"IoT:n ja OT:n tietoturva","videoHref":"","content":"<p>Suojele teollisia IoT- ja OT-ympäristöjä resurssien jatkuvan etsinnän, haavoittuvuuksien hallinnan ja uhkien havaitsemisen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure Defender for IoT -ratkaisuun","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure Defender for IoT -ratkaisuun","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Tutustu Azure IoT-tietoturvaan.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure IoT-tietoturvaan","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yksinkertaista teollisen IoT:n ja OT:n tietoturvaa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Operatiivinen näkyvyys","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Nuppineuloilla merkitty kartta näkyy korostettuna Azure IoT -ratkaisukiihdyttimessä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Operatiivinen näkyvyys","videoHref":"","content":"<p>Hyödynnä kaikkien tehdasjärjestelmien ja työnkulkujen kattavaa näkymää, jonka avulla operaattorit voivat analysoida ongelmia ja parantaa työnkulkujen tehokkuutta.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure IoT -ratkaisuun","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure IoT -ratkaisuun","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Lue verkotetun tehtaan esite.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x40b&culture=fi-fi&country=FI","openInNewTab":true,"title":"Lue verkotetun tehtaan esite","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhdistä ihmisiä, tuotteita ja prosesseja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" resurssien tuottavuus","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Resurssien tuottavuus","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Rakenna ketteriä tehtaita ja älykkäitä valmistusprosesseja ennakoivien teknologioiden, esineiden internetin ja yhdistetyn todellisuuden avulla, jotta voit parantaa läpimenoaikoja, laatua ja toimituksia sekä vähentää kustannuksia.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue resurssien tuottavuustiedote.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x40b&culture=fi-fi&country=FI","openInNewTab":true,"title":"Lue resurssien tuottavuustiedote","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Lue lisätietoja Azure IoT Hubista.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Lue lisätietoja Azure IoT Hubista","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna laitteiden kokonaistehokkuutta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" autonomiset valvontajärjestelmät","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Koneita tuotantolaitoksessa. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Operatiivinen tuotantotoiminta","videoHref":"","content":"<p>Paranna tuotannon tehokkuutta ja vähennä käyttökatkoja ilman datatieteilijöiden apua hyödyntämällä tekoälypohjaista automaatiota ja valmistuksen pilviratkaisuja.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Microsoftin tekoälyratkaisujen mahdollistamiin autonomisiin järjestelmiin","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Microsoftin tekoälyratkaisujen mahdollistamiin autonomisiin järjestelmiin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimoi älykkäitä valmistusprosesseja tekoälyn avulla"}],"arialabel":null,"id":"Tulevaisuuden ketterä tehdas","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Henkilö käyttää kosketusnäyttölaitetta suojalasit yllään. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Tulevaisuuden ketterä tehdas","videoHref":"","content":"<p>Mahdollista uudentasoinen ketteryys, turvallisuus, tuottavuus ja innovointi esineiden internetin, pilvipohjaisen tietojenkäsittelyn, tekoälyn ja yhdistetyn todellisuuden avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli nimeltä Teollisuus 4.0: IoT avainasemassa tulevaisuuden ketterien tehtaiden rakentamisessa","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo tulevaisuuden ketterä tehdas"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Toimitusketjujen suunnittelu ja optimointi","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Toimitusketjujen suunnittelu ja optimointi","videoHref":"","content":"<p>Ennakoi ja selvitä häiriöitä nopeasti, paranna näkyvyyttä, parantele suunnittelua ja maksimoi resurssien tuottavuus digitaalisen toimitusketjun avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kehitä resilienssiä ketterällä toimitusketjulla"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" toimitusketjun näkyvyys","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Toimitusketjun näkyvyys","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Hyödynnä älykkäitä liiketoimintasovelluksia ja kehittynyttä analytiikkaa yhdistääksesi dataa toimitusketjusi eri järjestelmistä, jotta voit edistää ketteryyttä sekä reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin innovaatioista ja nopeudesta tinkimättä.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x40b&culture=fi-fi&country=FI","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Edistä operatiivisen toimintasi ennakoitavuutta"}],"arialabel":null,"id":"Toimitusketjujen resilienssi","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Suuri varasto, jossa koneet käsittelevät hyllyillä olevia paketteja. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Toimitusketjujen resilienssi","videoHref":"","content":"<p>Yhdistä sisäiset ja ulkoiset toimitusketjut, asiakkaat ja markkinatiedot, jotta voit edistää toimitusketjujen näkyvyyttä, optimoida suunnitteluasi sekä hallita varastotarpeitasi älykkäästi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli nimeltä Uusi Dynamics 365 Manufacturing Accelerator toimittajien hallintaan","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna toimitusketjujen resilienssiä ja minimoi niiden häiriöt"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Digitaaliset kaksoset ja digitaalinen säie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Koneita varastossa. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Digitaaliset kaksoset ja digitaalinen säie","videoHref":"","content":"<p>Luo digitaalisia representaatioita reaalimaailman asioista, paikoista, liiketoimintaprosesseista ja ihmisistä.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure Digital Twins -ratkaisuun","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure Digital Twins -ratkaisuun","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakenna digitaalisia kaksosia ja digitaalisia säievalmiuksia tuotteisiisi ja palveluihisi."}],"arialabel":null,"id":"Liiketoiminnan lisäarvoa parantavat innovaatiot","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Henkilö seisoo koneen ääressä ja katselee simuloituja piirustuksia. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Digitaaliset innovaatiot","videoHref":"","content":"<p>Nopeuta innovaatiota suunnittelemalla, simuloimalla ja validoimalla tuotteita digitaalisten kaksosten ja valmistusteollisuuden pilviratkaisujen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli nimeltä Valmistajat saavuttavat kilpailuetua digitaalisilla kaksosilla","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo ja toimita uusia tuotteita ja palveluita"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Aktivoi digitaalisia myyntimahdollisuuksia","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Regina Murphy -nimisen henkilön myyntianalytiikkatiedot Dynamics 365:ssä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Digitaalinen myynti","videoHref":"","content":"<p>Anna myyntitiimeillesi valmiudet hankkia uusia ja toistuvia tuloja nopeasti, ennustettavasti ja kannattavasti.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Salesiin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Salesiin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sujuvoita myyntiä"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Ennakoiva huolto","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":16,"name":"Aina saatavilla olevaa palvelua","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Auta tiimejäsi ylittämään asiakkaiden odotukset ennakoimalla, havaitsemalla ja ratkaisemalla huoltoon liittyviä ongelmia jo ennen kuin asiakkaasi tietävät ongelman olemassaolosta.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Field Serviceen","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Field Serviceen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lisää tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä"}],"arialabel":null,"id":"Asiakkaiden osallistaminen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Henkilö pitelee tablettia ja katselee laatikoita varastossa. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Asiakasvuorovaikutus","videoHref":"","content":"<p>Paranna asiakastyytyväisyyttä, asiakasvuorovaikutusta ja katteita auttamalla markkinoijia, myyjiä ja asiakaspalvelijoita ymmärtämään asiakkaita sekä toimimaan heidän kanssaan etänä ja digitaalisesti kaikissa kanavissa.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli Dynamics 365 -sovellusten mahdollistamista palveluinnovaatioista","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Toimita tehokkaita asiakastuloksia"}],"itemsCount":16}

Tutustu siihen, miten eri organisaatiot luovat uusia visioita valmistusteollisuudelle

Tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisääminen

3M ottaa käyttöön uusia pilven reunaominaisuuksia, jotka sujuvoittavat prosesseja ja tunnistavat valmistuslinjan ongelmia ennalta.

Turvallisuustietoisen kulttuurin ylläpitäminen

Alcoa tukeutuu yhteistyötä helpottaviin työkaluihin, jotka yhdistävät työntekijöitä, ylläpitävät operatiivista toimintaa ympäri vuorokauden sekä mahdollistavat tiukat protokollat koronavirukselta suojautumiseen.

Maailman vesiongelmien ratkaiseminen

Ecolab kerää ja analysoi valtavia määriä IoT-dataa, joka auttaa yritystä tekemään valistuneita suosituksia ja kehittämään vesiongelmia helpottavia prosesseja ympäri maailmaa.

Teräsvalmistuksen uudistaminen datan avulla

Outokumpu on teollisuuden digitalisaatiojohtaja, jonka globaalin toiminnan keskiössä on datapohjainen päätöksenteko.

Tulevaisuuden älytehtaiden rakentaminen

Kennametal siirsi IT:nsä ja operatiivisen toimintansa pilveen ja otti käyttöön IoT-ratkaisuja modernisoidakseen toimintaansa, parantaakseen tehdastuotantoaan ja tarjotakseen parempia ratkaisuja asiakkailleen.

Tutustu hyödyllisiin resursseihin

Katso, mistä jäit paitsi Hannover Messe Digital Edition 2021:ssä

Tutustu Microsoft Cloud for Manufacturing -ratkaisuihin tällä keskustelulla Çağlayan Arkanin kanssa.

Pilvipalvelut edistävät valmistusteollisuuden digitalisaatiota.

Uudista toimintaa pilviteknologioiden avulla

Lue Frost & Sullivanin raportti siitä, miten valmistajat edistävät digitalisaatiotaan pilvipalveluiden avulla.

Henkilö katselee tablettia suojavarusteet yllään.

Valvo ennakoivasti IT:n ja OT:n tietoturvariskejä

Lue lisää Microsoft Defender for IoT:n yleisestä käytettävyydestä.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Tutustu Hannover Messe 2021:n valmistukseen liittyviä oivalluksiin ja ratkaisuihin

Katso tämän vuoden digitaalinen tapahtuma,  jotta tiedät, mistä jäit paitsi.

Honeywell ja Microsoft tekevät yhteistyötä rakennusten suorituskyvyn parantamiseksi

Ennakoivat ylläpitosovellukset optimoivat energiankäytön.

Rockwell Automation ja Microsoft yksinkertaistavat teollisuuden uudistumista

Pilven reunalta pilvipalveluihin ulottuvat ratkaisut yhdistävät tiimejä yksittäiseen ja luotettuun dataympäristöön.

Tule mukaan Microsoft Igniteen ja opi rakentamaan resilientti tulevaisuus

Tutustu siihen, miten Microsoft Cloud for Manufacturing edistää tuottavuutta ja parantaa tietoturvaa.

PepsiCo solmii kumppanuuden Microsoftin kanssa parantaakseen operatiivista ketteryyttään

Kumppanuus edistää uusia innovaatioita eri toiminnoissa ja kuluttajakokemuksissa.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Tunnustusta Johnson & Johnsonin uusimmalle lisäykselle Global Lighthouse Networkiin

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella sekä Johnson & Johnsonin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Alex Gorsky keskustelevat siitä, miten koronaviruspandemia on nopeuttanut digitalisaatiota.

Tutustu Microsoftin valmistusteollisiin tuotteisiin

Azure

Nopeuta älytehtaasi modernisointia.

Dynamics 365

Toimita uusia tuotteita, palveluita ja kokemuksia.

HoloLens 2

Tutustu tapoihin, joilla yhdistetty todellisuus uudistaa valmistusteollisuutta.

Microsoft 365

Varusta työntekijöitäsi ja kehitä heidän taitojaan.

Microsoft Teams

Paranna etulinjan työntekijöidesi valmiuksia yksinkertaisten ja tietoturvallisten ratkaisujen avulla.

Microsoft Power Platform

Luo älykkäitä sovelluksia ja automatisoi prosesseja low-code-ratkaisujen avulla.

Autonomiset järjestelmät tekoälyn avulla

Optimoi valmistusprosesseja ja edistä innovaatioita Microsoftin tekoälyratkaisuilla.

Microsoft Cloud for Sustainability

Tallenna, raportoi ja vähennä ympäristövaikutuksiasi.

Pysy ajan tasalla Microsoft Cloud for Manufacturing -ratkaisuista