No Data Available

Esittelyssä Microsoft Cloud for Manufacturing

Valmista resilientimpi ja kestävämpi tulevaisuus avoimien standardien ja ekosysteemien avulla.

Valmista kestävämpää tulevaisuutta jo tänään

Microsoft Cloud for Manufacturing on suunniteltu tarjoamaan ominaisuuksia, jotka tukevat toimialan ydinprosesseja ja -tarpeita. Näihin kattaviin valmistusratkaisuihin sisältyy aiemmin julkaistuja ja uusia ominaisuuksia, jotka yhdistävät ihmisiä, resursseja, työnkulkuja ja liiketoimintaprosesseja saumattomasti sekä mahdollistavat organisaatioiden paremman resilienssin.

Anna työntekijöillesi digitaalisia valmiuksia

Kehitä työntekijöidesi taitoja ja lisää asiakastyytyväisyyttä uusilla digitaalisilla kokemuksilla.

Tee tehtaistasi turvallisempia ja ketteriä

Rakenna tulevaisuuden tuottavia ja älykkäitä tehtaita teollisen esineiden internetin, pilvipalveluiden, tekoälyn ja yhdistetyn todellisuuden avulla.

Luo resilientimpiä toimitusketjuja

Paranna koko toimitusketjun näkyvyyttä, ketteryyttä ja kannattavuutta älykkään suunnittelun ja toteutuksen, kysynnän tunnistamisen ja jäljitettävyyden avulla.

Innovoi ja tarjoa uudenlaisia palveluita

Nopeuta uuden liiketoiminta-arvon tuotantoa digitaalisten palautesilmukoiden ja digitaalisten kaksosten avulla.

Yleiskatsaus
Guided Tour

Opastetun esittelyn aloitussivu

Microsoft Cloud for Manufacturing

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Henkilö käyttää tablettia henkilönsuojain yllään ja tarkastelee hänelle delegoituja tehtäviä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Etulinjan työntekijöiden valmiuksien parantaminen","videoHref":"","content":"<p>Yhdistä etulinjan työntekijät, toimistotyöntekijät ja asiakkaat tietoturvallisilla yhteistyö- ja tiedonhallintatyökaluilla, joita tarvitaan etätyön tueksi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Microsoft Teamsiin","href":"https://www.microsoft.com/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Microsoft Teamsiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anna työntekijöille ja tiimeille mahdollisuus toimia tuottavasti paikasta riippumatta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" työntekijöiden taitojen kehittäminen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ54?ver=f42c","imageAlt":"Henkilö, joka on pukenut HoloLens-laitteen ylleen oppimista ja ohjeiden seurantaa varten. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":3,"name":"Oppimisen ja tietämyksen hallinta","videoHref":"","content":"<p>Vastaa osaamisvajeeseen ja paranna työntekijöiden yhteistyötä koko arvoketjussa yhdistetyn todellisuuden laitteiden ja sovellusten avulla, jotka maksimoivat sitoutumisen, tuottavat merkityksellistä tietoa ja edistävät tuottavuutta.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365:n yhdistetyn todellisuuden sovelluksiin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/mixed-reality/overview/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365:n yhdistetyn todellisuuden sovelluksiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Määrittele uudelleen koulutus, sitouttaminen ja tietämyksen siirtäminen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" paluu työpaikalle","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ57?ver=0319","imageAlt":"Työntekijätapauksen käsittelyprosessi Contosossa. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi","videoHref":"","content":"<p>Avaa toimitilasi uudelleen ja jatka operatiivista toimintaa vastuullisesti hyödyntämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat älykkään valvonnan ja jatkuvan suojelun sekä tarjoavat käyttäytymisanalytiikkaa.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Microsoft Power Platformiin","href":"https://powerplatform.microsoft.com/en-us/return-to-the-workplace/ ","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Microsoft Power Platformiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mahdollista turvallinen paluu työpaikalle"}],"arialabel":null,"id":"Työntekijöiden valmiuksien uudistaminen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Henkilö osallistuu Teams-videopuheluun mobiilipuhelimellaan ja esittelee toisille osallistujille konetta kameransa avulla. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Työntekijöiden valmiuksien uudistaminen","videoHref":"","content":"<p>Anna uuden sukupolven työntekijöillesi parempia valmiuksia – mahdollista taitojen oppiminen ja tarjoa työkaluja, jotka auttavat pysyttelemään digitaalisen valmistuksen uudenlaisten monimutkaisuuksien ja muutosnopeuden tasalla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogia, joka käsittelee osaamisvajeeseen puuttumista valmistusteollisuuden uudessa normaalissa","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna työntekijöidesi valmiuksia älyratkaisuilla"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" IoT:n ja OT:n tietoturva","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Resurssikartta, jossa on näkyvissä Azure Defender IoT:tä käyttävien IoT- ja OT-ympäristöjen suojaus. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"IoT:n ja OT:n tietoturva","videoHref":"","content":"<p>Suojele teollisia IoT- ja OT-ympäristöjä resurssien jatkuvan etsinnän, haavoittuvuuksien hallinnan ja uhkien havaitsemisen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure Defender for IoT -ratkaisuun","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure Defender for IoT -ratkaisuun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yksinkertaista teollisen IoT:n ja OT:n tietoturvaa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Operatiivinen näkyvyys","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Nuppineuloilla merkitty kartta näkyy korostettuna Azure IoT -ratkaisukiihdyttimessä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Operatiivinen näkyvyys","videoHref":"","content":"<p>Hyödynnä kaikkien tehdasjärjestelmien ja työnkulkujen kattavaa näkymää, jonka avulla operaattorit voivat analysoida ongelmia ja parantaa työnkulkujen tehokkuutta.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure IoT -ratkaisuun","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure IoT -ratkaisuun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhdistä ihmisiä, tuotteita ja prosesseja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" resurssien tuottavuus","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EE?ver=6f58","imageAlt":"Ylläpitopyyntöjen analytiikka. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Resurssien tuottavuus","videoHref":"","content":"<p>Rakenna ketteriä tehtaita ja valmistusprosesseja ennakoivien teknologioiden, esineiden internetin ja yhdistetyn todellisuuden avulla, jotta voit parantaa läpimenoaikoja, laatua ja toimituksia sekä vähentää kustannuksia.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna laitteiden kokonaistehokkuutta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" autonomiset valvontajärjestelmät","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Koneita tuotantolaitoksessa. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Operatiivinen tuotantotoiminta","videoHref":"","content":"<p>Paranna tuotannon tehokkuutta ja vähennä käyttökatkoja ilman datatieteilijöiden apua hyödyntämällä tekoälypohjaista automaatiota.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Microsoftin tekoälyratkaisujen mahdollistamiin autonomisiin järjestelmiin","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Microsoftin tekoälyratkaisujen mahdollistamiin autonomisiin järjestelmiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimoi valmistusprosesseja tekoälyn avulla"}],"arialabel":null,"id":"Tulevaisuuden ketterä tehdas","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Henkilö käyttää kosketusnäyttölaitetta suojalasit yllään. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Tulevaisuuden ketterä tehdas","videoHref":"","content":"<p>Mahdollista uudentasoinen ketteryys, turvallisuus, tuottavuus ja innovointi esineiden internetin, pilvipohjaisen tietojenkäsittelyn, tekoälyn ja yhdistetyn todellisuuden avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli nimeltä Teollisuus 4.0: IoT avainasemassa tulevaisuuden ketterien tehtaiden rakentamisessa","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo tulevaisuuden ketterä tehdas"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" toimitusketjun näkyvyys","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EX?ver=9c81","imageAlt":"Suunnitelmien hallinnan käsittely Supply Chain Managementissa. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Toimitusketjun näkyvyys","videoHref":"","content":"<p>Hyödynnä älykkäitä liiketoimintasovelluksia ja kehittynyttä analytiikkaa yhdistääksesi dataa toimitusketjusi eri järjestelmistä, jotta voit edistää ketteryyttä sekä reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin innovaatioista ja nopeudesta tinkimättä.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Edistä operatiivisen toimintasi ennakoitavuutta"}],"arialabel":null,"id":"Toimitusketjujen resilienssi","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Suuri varasto, jossa koneet käsittelevät hyllyillä olevia paketteja. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Toimitusketjujen resilienssi","videoHref":"","content":"<p>Yhdistä sisäiset ja ulkoiset toimitusketjut, asiakkaat ja markkinatiedot, jotta voit edistää toimitusketjujen näkyvyyttä, optimoida suunnitteluasi sekä hallita varastotarpeitasi älykkäästi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli nimeltä Uusi Dynamics 365 Manufacturing Accelerator toimittajien hallintaan","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/05/14/new-dynamics-365-manufacturing-accelerator-for-supplier-management/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paranna toimitusketjujen resilienssiä ja minimoi niiden häiriöt"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" tuotekehitys","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWMr?ver=6169","imageAlt":"Simulaatio kahdesta autosta tiellä, toinen niistä antaa äänimerkin toisen auton läheisyyden vuoksi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Tuotekehitys","videoHref":"","content":"<p>Kehitä tuotteita nopeammin hyödyntämällä pilvipalveluiden rajatonta suurteholaskentaa.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure HPC:n valmistusteollisiin sovelluksiin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure HPC:n valmistusteollisiin sovelluksiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nopeuta tuotekehitystä CAD-, PLM- ja simulaatioratkaisujen avulla"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Digitaaliset kaksoset ja digitaalinen säie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Koneita varastossa. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Digitaaliset kaksoset ja digitaalinen säie","videoHref":"","content":"<p>Luo digitaalisia representaatioita reaalimaailman asioista, paikoista, liiketoimintaprosesseista ja ihmisistä.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure Digital Twins -ratkaisuun","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure Digital Twins -ratkaisuun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rakenna digitaalisia kaksosia ja digitaalisia säievalmiuksia tuotteisiisi ja palveluihisi."},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Tuote palveluna","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwo?ver=6dfd","imageAlt":"IoT-sovelluksen rakennusnäyttö Azure IoT Centralissa. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Tuote palveluna","videoHref":"","content":"<p>Paranna markkina-asemaasi rakentamalla digitaalinen alusta, jonka avulla voit luoda uusia palvelumalleja.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Azure IoT Centraliin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-central/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Azure IoT Centraliin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lue uusia digitaalisia palveluita ja liiketoimintamalleja"}],"arialabel":null,"id":"Liiketoiminnan lisäarvoa parantavat innovaatiot","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Henkilö seisoo koneen ääressä ja katselee simuloituja piirustuksia. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Digitaaliset innovaatiot","videoHref":"","content":"<p>Nopeuta innovointia suunnittelemalla, simuloimalla&nbsp;ja validoimalla tuotteita digitaalisten kaksosten avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli nimeltä Valmistajat saavuttavat kilpailuetua digitaalisilla kaksosilla","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo ja toimita uusia tuotteita ja palveluita"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Tunne asiakkaasi","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwr?ver=d1a9","imageAlt":"Keskustelu vasemmalla ja tapaustiedot oikealla Dynamics 365:ssä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":17,"name":"Tunne asiakkaasi","videoHref":"","content":"<p>Yhdistä tapahtuma-, käyttäytymis- ja demografiatiedot reaaliaikaisesti, jotta voit tuottaa kattavan tekoälyavusteisen näkymän asiakkaistasi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Customer Insightsiin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/customer-insights/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Customer Insightsiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Edistä merkityksellistä toimintaa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Aktivoi digitaalisia myyntimahdollisuuksia","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Regina Murphy -nimisen henkilön myyntianalytiikkatiedot Dynamics 365:ssä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":18,"name":"Digitaalinen myynti","videoHref":"","content":"<p>Anna myyntitiimeillesi valmiudet hankkia uusia ja toistuvia tuloja nopeasti, ennustettavasti ja kannattavasti.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Salesiin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Salesiin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sujuvoita myyntiä"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Ennakoiva huolto","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN6o?ver=6e12","imageAlt":"Heat Senser Smart Brew 300 -laitteen lukemia Dynamics 365:ssä. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":19,"name":"Aina saatavilla olevaa palvelua","videoHref":"","content":"<p>Auta tiimejäsi ylittämään asiakkaiden odotukset ennakoimalla, havaitsemalla ja ratkaisemalla huoltoon liittyviä ongelmia jo ennen kuin asiakkaasi tietävät ongelman olemassaolosta.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Tutustu Dynamics 365 Field Serviceen","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Tutustu Dynamics 365 Field Serviceen"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lisää tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä"}],"arialabel":null,"id":"Asiakkaiden osallistaminen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Henkilö pitelee tablettia ja katselee laatikoita varastossa. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Asiakasvuorovaikutus","videoHref":"","content":"<p>Paranna asiakastyytyväisyyttä, asiakasvuorovaikutusta ja katteita auttamalla markkinoijia, myyjiä ja asiakaspalvelijoita ymmärtämään asiakkaita sekä toimimaan heidän kanssaan etänä ja digitaalisesti kaikissa kanavissa.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lue blogiartikkeli Dynamics 365 -sovellusten mahdollistamista palveluinnovaatioista","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Lue blogia"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Toimita tehokkaita asiakastuloksia"}],"itemsCount":19}

Tutustu siihen, miten eri organisaatiot luovat uusia visioita valmistusteollisuudelle

No Data Available

Tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisääminen

3M ottaa käyttöön uusia pilven reunaominaisuuksia, jotka sujuvoittavat prosesseja ja tunnistavat valmistuslinjan ongelmia ennalta.

No Data Available

Turvallisuustietoisen kulttuurin ylläpitäminen

Alcoa tukeutuu yhteistyötä helpottaviin työkaluihin, jotka yhdistävät työntekijöitä, ylläpitävät operatiivista toimintaa ympäri vuorokauden sekä mahdollistavat tiukat protokollat koronavirukselta suojautumiseen.

No Data Available

Maailman vesiongelmien ratkaiseminen

Ecolab kerää ja analysoi valtavia määriä IoT-dataa, joka auttaa yritystä tekemään valistuneita suosituksia ja kehittämään vesiongelmia helpottavia prosesseja ympäri maailmaa.

No Data Available

Teräsvalmistuksen uudistaminen datan avulla

Outokumpu on teollisuuden digitalisaatiojohtaja, jonka globaalin toiminnan keskiössä on datapohjainen päätöksenteko.

No Data Available

Tulevaisuuden älytehtaiden rakentaminen

Kennametal siirsi IT:nsä ja operatiivisen toimintansa pilveen ja otti käyttöön IoT-ratkaisuja modernisoidakseen toimintaansa, parantaakseen tehdastuotantoaan ja tarjotakseen parempia ratkaisuja asiakkailleen.

Tutustu kaikkiin valmistusteollisuuden kumppanisovelluksiin ja -palveluihin

Tutustu hyödyllisiin resursseihin

Henkilö käyttää tablettia varastorakennuksessa henkilönsuojain yllään.

Lue toimialakohtaista blogiamme

Pysy ajan tasalla tutustumalla Microsoftin valmistusteollisuuden asiantuntijoiden uutisiin ja tietoihin.

Pilvipalvelut edistävät valmistusteollisuuden digitalisaatiota.

Uudistu pilviteknologioiden avulla

Lue Frost & Sullivanin raportti siitä, miten valmistajat edistävät digitalisaatiotaan pilvipalveluiden avulla.

Henkilö katselee tablettia suojavarusteet yllään.

Valvo ennakoivasti IT:n ja OT:n tietoturvariskejä

Lue lisää Azure Defender for IoT:n yleisestä käytettävyydestä

No Data Available

Johnson Controls ja Microsoft ilmoittavat digitaalisiin kaksosiin liittyvästä yhteistyöstä

Uuden sukupolven verkotetut IoT-ratkaisut mallintavat reaalimaailmaa. 

Honeywell ja Microsoft tekevät yhteistyötä rakennusten suorituskyvyn parantamiseksi

Ennakoivat ylläpitosovellukset optimoivat energiankäytön.

Rockwell Automation ja Microsoft yksinkertaistavat teollisuuden uudistumista

Pilven reunalta pilvipalveluihin ulottuvat ratkaisut yhdistävät tiimejä yksittäiseen ja luotettuun dataympäristöön.

SAP ja Microsoft integroivat Microsoft Teamsin eri ratkaisuihin

Kumppanuuden laajentaminen nopeuttaa SAP S/4HANA:n käyttöönottoa Azuressa.

PepsiCo solmii kumppanuuden Microsoftin kanssa parantaakseen operatiivista ketteryyttä

Kumppanuus edistää uusia innovaatioita eri toiminnoissa ja kuluttajakokemuksissa.

No Data Available

Kilpailevat yritykset tekevät yhteistyötä hengityskoneiden toimittamiseksi Britanniassa

Yritysten yhteenliittymä tuottaa hengityskoneita NHS:lle koronaviruspandemian aikana.

Tutustu Microsoftin valmistusteollisiin tuotteisiin

Azure

Nopeuta älytehtaasi modernisointia.

Dynamics 365

Toimita uusia tuotteita, palveluita ja kokemuksia.

HoloLens 2

Tutustu tapoihin, joilla yhdistetty todellisuus uudistaa valmistusteollisuutta.

Microsoft 365

Varusta työntekijöitäsi ja kehitä heidän taitojaan.

Microsoft Teams

Paranna etulinjan työntekijöidesi valmiuksia yksinkertaisten ja tietoturvallisten ratkaisujen avulla.

Microsoft Power Platform

Luo älykkäitä sovelluksia ja automatisoi prosesseja low-code-ratkaisujen avulla.

Autonomiset järjestelmät tekoälyn avulla

Optimoi valmistusprosesseja ja edistä innovaatioita Microsoftin tekoälyratkaisuilla.

Pysy ajan tasalla Microsoft Cloud for Manufacturing -ratkaisuista