”Jos emme voi suojata käyttäjiä, emme ansaitse heidän luottamustaan.”

– Brad Smith, johtaja ja pääjuristi

 

Tietoturva, tietosuoja ja vaatimustenmukaisuus ovat tärkeimmät periaatteet, joiden avulla organisaatiot voivat palvella asiakkaitaan.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

Selviytyminen COVID-19-epidemiasta yhdessä

Mitä jo teemme, mitä sinä voit tehdä ja mitä voimme tehdä yhdessä, jotta reagoimme parhaalla mahdollisella tavalla uusiin haasteisiin.

Pilvipalvelussa säilytettävien tietojen eheyden periaatteet

EMCOR logo

Microsoft tukee täysivaltaisesti sitoutumistamme tietoturvaan ja tietosuojaan kansainvälisten ja asiakkaiden määrittämien vaatimusten mukaisesti... Tämä oli kannaltamme ratkaiseva tekijä.

Peter Baker, EMCOR Groupin vanhempi IT-johtaja

Lue yrityksen tarina

Tietoturvaa, tietosuojaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevat blogit


Lisäresurssit

Yhteensopivuustarjonta

Ylläpidä yhteensopivuutta pilvipalvelussa kattavalla, yli 90 ratkaisua sisältävällä paketilla.

Lainvalvontaviranomaisten tietopyynnöt

Katso lainvalvontaviranomaisten lähettämien asiakastietopyyntöjen määrä.

Yhdysvaltojen kansallisten tietoturvamääräysten raportti

Katso tilastot Yhdysvaltain valtionhallinnon lähettämät kansallisen tietoturvalainsäädännön mukaiset vaatimukset.