Suojaa käyttäjien yksityisyys Microsoftin pilvipalvelujen avulla

Photograph of family of three at home. One parent is sitting on floor holding young child while other parent sits at table typing on a laptop.

Lue Suojaa käyttäjien yksityisyys Microsoft Cloudilla -blogia, jos haluat lisätietoja yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvistä aiheista, kuten siitä, miten Microsoft 365 ja Microsoftin pilvipalvelut auttavat organisaatiotasi täyttämään asetuksen vaatimukset.


Lisätietoja GDPR-yhteensopivuuden parhaista käytännöistä

Tutustu yksityisyysohjelman parhaisiin käytäntöihin ja siihen, miten Microsoft ottaa asetukset huomioon, lukemalla Matka GDPR-yhteensopivuuteen. Lue, miten Microsoft 365:n tietojen menetyksen estäminen auttaa yhteensopivuuden saavuttamisessa.

Photograph of person in an office seated at a desk with a laptop and a large display monitor typing

Vastuudokumentaatio

Tutustu ohjeisiin, jotka helpottavat GDPR-vastuuseen vastaamista, niin ymmärrät paremmin ne tekniset ja organisaatiokeskeiset toimenpiteet, joihin Microsoft on ryhtynyt GDPR:n tukemiseksi. Mukana ovat ohjeet tietosuojan vaikutusten arvioinnista (DPIA), rekisteröityjen pyynnöistä (DSR) sekä tietomurroista ilmoittamisesta, jotta voit sisällyttää ne omaan vastuuohjelmaasi GDPR:n tukemiseksi.

GDPR-dokumentaatio

Lue tietoja Microsoft-palvelujen toiminnoista, joiden avulla voit vastata GDPR-erityisvaatimuksiin.

Vastuuvalmiuden tarkistusluettelo

Kätevä tapa päästä käsiksi tietoihin, joita voit tarvita täyttääksesi GDPR:n vaatimukset Microsoft-palveluja käyttäessäsi.


Lisätietoja GDPR:stä

Käyttäjien yksityisyyden suojaaminen

Mahdollista tietosuoja Microsoft 365:lla

Yhteensopivuuden tiedonhallinta

Arvioi GDPR-yhteensopivuutesi

GDPR-lisäresurssit

GDPR-UKK

Lue lisää asiakkaitamme koskevista sopimusperusteisista sitoumuksistamme sekä omasta sitoutumisestamme GDPR:n noudattamiseen.

Microsoft 365 -yhteensopivuuskeskus

Microsoft 365 -yhteensopivuuskeskus tarjoaa helpon pääsyn tietoihin ja työkaluihin, joita tarvitset hallitaksesi organisaatiosi yhteensopivuustarpeita.

Yhteensopivuuspisteet

Suorita riskien arviointeja, hanki merkityksellisiä tietoja ja yksinkertaista yhteensopivuusmenettelyjä.

Tietomurto

Lue lisää tietomurtoilmoitusten suorittamisesta GDPR:n mukaisesti Microsoft-tuotteiden ja -palvelujen avulla.

DPIA

Lue lisää tietosuojan vaikutusten arvioinneista (DPIA) GDPR:n mukaisesti, kun käytät Microsoft-tuotteita ja -palveluja.

DSR

Lue lisää rekisteröityjen pyyntöjen (DSR) suorittamisesta GDPR:n mukaisesti Microsoft-tuotteiden ja -palvelujen avulla.

ISO/IEC 27701

Kansainvälinen standardi, joka koskee suojausvastuuta ja säädösten noudattamista.

Tutustu yhteensopivuusratkaisuihin

Lue integroiduista työkaluista, jotka vähentävät riskejä tiedusteluja hyödyntämällä.

Käyttäjien yksityisyyden suojaaminen