Pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelo

Määritä selkeästi tavoitteesi ja vaatimuksesi ennen pilvipalvelujen tarjoajan valintaa.

Tarkistusluettelon käyttäminen

Microsoft on luonut pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelon, ohjeet ja laskentataulukon täyttämään yritystarpeet standardisoidun toimintatavan avulla.

Photograph of person wearing headphones seated at a counter touching the screen of a laptop
Photograph of two people standing in a high-end factory space talking and pointing while one holds a Surface in tablet mode

Muodolliset palveluerittelyt

Kun tiedät tavoitteesi ja vaatimuksesi, voit luoda muodollisia palveluerittelyjä. Voit näin käsitellä yritystarpeita, joita pilvipalvelujen tarjoajat vaativat asianmukaisen vastauksen luomiseksi.

Miten tarkistusluettelo auttaa organisaatioita noudattamaan Due Diligence -toimia

Tarkistusluettelo tukee perusteellista siirtymistä pilveen sekä tarjoaa jäsenneltyjä ohjeita ja yhtenäisen toistettavan toimintatavan pilvipalvelujen tarjoajan valitsemiseksi.

 

Pilvipalveluun siirtyminen ei ole enää puhtaasti teknologinen päätös. Koska tarkistusluettelon vaatimukset koskettavat organisaation kaikkia näkökohtia, ne kokoavat yhteen kaikki tärkeät sisäiset päätöksentekijät eli pääjohtajan, tietoturvajohtajan sekä lakiasioiden, riskinhallinnan, hankinnan ja vaatimustenmukaisuuden ammattilaiset. Tämä tehostaa päätöksentekomenettelyä ja tarkkaan pohdintaan perustuvia kentällä tehtäviä päätöksiä, mikä vähentää näin siirtymisen tiellä olevia odottamattomia esteitä. San Franciscossa sijaitseva tietotekniikan konsulttiyritys Convergent Computing onnistui tarkistusluettelon avulla yhtenäistämään aiemmin kaoottista päätöksentekomenettelyä ja lyhentämään päätössykliä a kuusi kuukautta kestävästä menettelystä kuuteen viikkoon.

 

Lue, miten pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelo auttaa suojaamaan sinua.

Lataa dokumentaatio siitä, miten tarkistusluettelo auttaa suojaamaan organisaatioita

Tarkistusluettelon edut

Avainaiheita päätöksentekijöille

Korostaa avainkeskusteluaiheita päätöksentekijöille pilvipalveluun siirtymisen alussa.

Tuki yrityskeskustelujen kautta

Tarkistusluettelo tarjoaa tukea yrityskeskusteluille säännöksistä ja tavoitteista.

Auttaa määrittämään mahdolliset ongelmat

Tarkistusluettelo auttaa organisaatioita määrittämään mahdolliset ongelmat, jotka voivat vaikuttaa pilviprojektiin.

Johdonmukaiset kysymykset

Johdonmukaisia kysymyksiä kaikille pilvipalvelujen tarjoajille eri tarjousten vertailun yksinkertaistamiseksi.

Forrester Research -tutkimustulokset

Pilvipalvelusopimuksen infografiikka

Pilvipalvelusopimuksen video

Microsoft valtuutti Forrester Consultingin arvioimaan pilvipalvelusopimusten nykyistä tilaa vertaamalla sitä ISO/IEC 19086-1 -standardin elementteihin. Katso tutkimuksen tulokset lyhyessä videossa.

Pilvipalvelusopimuksen raportti

Miksi Microsoft loi pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelon

Microsoft kehitti pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelon, jotta organisaatiot pystyisivät noudattamaan Due Diligence -toimia harkitessaan siirtymistä pilvipalveluun. Sen avulla kaikenkokoiset ja -tyyppiset organisaatiot – yksityisyrityksistä julkisen sektorin organisaatioihin, mukaan lukien kaikentasoiset hallituksen organisaatiot ja yleishyödylliset järjestöt – voivat määrittää oman suorituskykynsä, palvelunsa, tiedonhallintansa sekä hallintotavoitteensa ja -vaatimuksensa. Tämän arvioinnin avulla ne pystyvät paremmin vertaamaan eri pilvipalvelujen tarjoajien tarjouksia ja laatimaan pilvipalvelusopimuksen perustan.

 

Tarkistusluettelo tarjoaa kehyksen, joka vastaa tarkasti pilvipalvelusopimuksia koskevaa uutta kansainvälistä ISO/IEC 19086 -standardia. Tämä standardi tarjoaa yhtenäiset toimintatavat organisaatioille, jotta ne voivat tehdä pilvipalveluun siirtymistä koskevia päätöksiä sekä luoda yhteisen perustan pilvipalvelutarjousten vertailemiseksi.

 

Microsoft on ollut aktiivinen jäsen asiantuntijapaneelissa, joka on kehittänyt tätä standardia kolmen vuoden ajan. Tarkistusluettelo tiivistää standardin 37 sivua yksinkertaisempaan kahden sivun asiakirjaan, jonka avulla organisaatiot voivat neuvotella omia liiketoimintatavoitteitaan vastaavan pilvipalvelusopimuksen. Tarkistusluettelo perustuu uuteen standardiin, joten se ei ole sidoksissa mihinkään palveluun tai tarjoajaan vaan tukee kaikkia pilvipalveluja tarvitsevia organisaatioita ja pilvipalvelujen tarjoajia.

Tutustu ISO/IEC 19086-1 -standardiin

Microsoft ja ISO/IEC 19086-1:2016 – pilvipalvelutasosopimuksen kehys

Microsoft oli yksi monista organisaatioista, jotka osallistuivat ISO/IEC 19086-1 -standardin monivuotiseen luomiseen. Osallistumisemme pohjalta laadimme pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelon. Organisaatiot voivat tarkistusluettelon avulla järjestelmällisesti miettiä pilviprojektien vaatimuksia sekä jäsentää liiketoimintatavoitteita vastaavat pilvipalvelusopimukset ja palvelutasosopimukset. Tarkistusluettelo perustuu uuteen standardiin, joten se ei ole sidoksissa mihinkään palveluun tai tarjoajaan vaan tukee kaikkia pilvipalveluja tarvitsevia organisaatioita ja pilvipalvelujen tarjoajia.


|

ISO/IEC 19086-1 on ensimmäinen neliosaisesta kansainvälisestä standardista, joka luo kehyksen ja terminologian pilvipalvelutasosopimuksille (SLA). Se tarjoaa yhtenäisen pohdintasarjan organisaatioille, jotka harkitsevat pilvipalveluun siirtymistä, ja yhteisen terminologian, jotta ne voivat helpommin vertailla pilvipalveluja ja niiden tarjoajia SLA:n laatimiseksi.

Ei. ISO/IEC 19086-1 -standardiin ei sisälly sertifiointiprosessia. Se on kehyksen tarjoava ohjestandardi, jonka avulla organisaatiot voivat arvioida pilvipalvelut huolellisesti ja laatia liiketoimintaansa sopivan pilvipalvelutasosopimuksen.

Standardin on luonut International Organization for Standardization (ISO, kansainvälinen standardisoimisjärjestö) ja International Electrotechnical Commission (IEC, kansainvälinen sähköalan standardisoimisjärjestö). ISO on riippumaton yleishyödyllinen järjestö ja maailman suurin vapaaehtoisten kansainvälisten standardien kehittäjä; IEC on maailman johtava järjestö kansainvälisten standardien valmistelemiseksi ja julkaisemiseksi elektroniikan, sähkön ja niihin liittyvien tekniikoiden alalla. Yhteinen ISO/IEC-alakomitea on vuosien kuluessa luonut ISO/IEC 19086-1 -standardin, ja Microsoft oli yksi niistä monista jäsenorganisaatioista, jotka osallistuivat sen luomiseen.

Organisaatioiden on kutsuttava yrityksen kaikki sidosryhmät keskustelemaan siitä, miten tarkistusluettelon kohteita sovelletaan organisaatioon ja etenkin pilviprojektiin. Tiimi voi määrittää vähimmäisvaatimukset, arvioida kunkin luettelokohteen merkitystä ja kohdentaa jokaisen kohteen vastuut. Organisaatiot voivat näin helpommin pyytää tarjoajia vastaamaan tarkistusluettelon kuhunkin näkökohtaan, vertailla vastauksia ja päättää, mikä tarjoaja täyttää parhaiten niiden organisatoriset tavoitteet.


Lisäresurssit

Tehokas suoja

Lue, miten pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelo auttaa suojaamaan sinua.

Katso ohjeopas

Pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelon ohjeet.

Pilvipalvelujen Due Diligence -tarkistusluettelo