Tietojen sijaintipaikka

Microsoftin yrityspalveluiden asiakkaana tiedät, minne tietosi on tallennettu.

Palvelinkeskusten tiukat tietoturvatoimet

Microsoft ylläpitää yhä laajenevaa palvelinkeskusten verkostoa ympäri maailmaa sekä pitää huolen siitä, että kukin palvelinkeskus täyttää tiukat tietoturvavaatimukset.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Asiakastietoja voidaan replikoida tietyllä maantieteellisellä alueella, mikä parantaa tietojen kestävyyttä palvelinkeskuksen merkittävän vikatilanteen yhteydessä, ja joissakin tapauksessa tietoja ei replikoida sen ulkopuolella.

 

Microsoft noudattaa myös kansainvälistä tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä, mitä tulee asiakastietojen siirtoihin maiden rajojen yli. Esimerkki:

  • Jotta kansainvälisen liiketoiminnan vaatima tietojen jatkuva virta olisi mahdollista toteuttaa (mukaan lukien henkilökohtaisten tietojen siirto rajojen yli), monet Microsoftin yrityspalveluiden pilvipalvelut tarjoavat asiakkaille EU:n komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet liittyen henkilökohtaisten tietojen siirtämiseen kohdealueeseen kuuluvissa pilvipalveluissa. EU:n tietosuojavaltuutetut ovat vahvistaneet, että Microsoftin EU:n mallilausekkeiden toteuttamistapa noudattaa tiukkoja tietosuojastandardeja, jotka säätelevät sitä, kuinka EU:n jäsenvaltioissa toimivat yritykset suorittavat kansainvälisiä tiedonsiirtoja.
  • Vakiosopimuslausekkeiden ja muiden mallisopimusten lisäksi Microsoft noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain välistä, Yhdysvaltain kauppaministeriön laatimaa Privacy Shield Framework -ohjelmaa, mutta Microsoft ei enää pidä EU:n ja Yhdysvaltain välistä Privacy Shield Framework -ohjelmaa laillisena perustana henkilökohtaisten tietojen siirtämisessä EU:n ulkopuolelle EU-tuomioistuimen oikeustapauksen C-311/18 valossa.
  • Microsoft ei siirrä millekään kolmannelle osapuolelle (edes säilytystarkoituksiin) tietoja, jotka käyttäjä antaa Microsoftille käyttäessään yrityspalveluiden pilvipalveluita, jotka liittyvät Microsoft-tuotteiden käyttöehdot.

Huomaa, että asiakastietojen säilytyspaikasta riippumatta Microsoft ei hallinnoi eikä rajoita paikkoja, joista käsin asiakkaat tai asiakkaiden loppukäyttäjät voivat käsitellä tietojaan.

Tietojen sijainnin lisäresurssit

Sähköpostien suojaaminen kotietsintäluvilta

Pilvipalvelun tietosuojanäkökohdat

Microsoft Azuren tietoturva, tietosuoja ja vaatimustenmukaisuus

Microsoft 365:n ja Dynamics 365:n vaatimustenmukaisuus

Tietojen käyttö Dynamics 365:ssä ja Microsoft 365:ssä