Trace Id is missing
אדם משתמש במחשב נייד בזמן שהוא שותה קפה בשולחן הנמצא בחוץ.
Project professional tile

Project Professional 2021

Microsoft Corporation

 • תבניות מוכללות מראש עוזרות לך להתחיל את הפרוייקט שלך במסלול הנכון
 • בצע סינכרון עם Project Online ו- Project Server
 • הגש גליונות זמנים כדי לתעד את הזמן שהוקדש לפרוייקט או לעבודה אחרת
 • הפעל תרחישי "מה-אם" כדי להפיק את המרב מהקצאות הפעילויות שלך
 • אכלס באופן אוטומטי תאריכי התחלה וסיום בהתבסס על יחסי תלות
 • יצג באופן חזותי לוחות זמנים מורכבים באמצעות צירי זמן מרובים מוכללים
 • רשיון עבור מחשב אחד
 • תומך בערוץ מתן שירות לטווח ארוך (LTSC) ותואם ל- Office LTSC ו- Office 2021

שיפור בחירת הפרויקטים ומסירתם בזמן

אפשר לנהל את פרויקטים באופן יעיל יותר באמצעות ציר הזמן, התקציב והמשאבים המתאימים.

יתרונות נוספים

שאלות מובילות

 • לקבלת דרישות המערכת של Project Professional 2021,‏ Project Standard 2021 ו- Project Plan 3, עיין בדף של Microsoft 365 ו- Office Resources.
 • לקבלת דרישות המערכת של Project Professional 2021,‏ Project Server 2021 ו- Project Plan 5, עיין בדף של Microsoft 365 ו- Office Resources.
 • ניתן להתקין את Project תוכנית 3 בחמישה מחשבים אישיים לכל היותר.
 • אפשר ליצור איתנו קשר בפורומים של Project כגון הבלוג של Project ב- Tech Community.
 • התכונות הבסיסיות של שני המוצרים כמעט זהות בזמן הרכישה הראשונית. עם זאת, תוכנית Project Plan 3 מעניקה לך תמיד את הגרסה העדכנית ביותר של Project‏. ל- Project Professional יש רשיון קבוע ולאחר הפעלתו, תוקף התוכנה לא יפוג. להפעלת תוכנית Project Plan 3 נדרש מנוי פעיל.

חזרה לכרטיסיות