Otkrivanje, zajedničko korištenje i određivanje prioriteta učenja

Jednostavno uklopite učenje u tijek rada uz Microsoft Viva Learning, stvoren za Microsoft Teams i Microsoft 365.

Pregled
Guided Tour

Početna stranica vođenog obilaska

Zajedničko učenje

Surađujte i kad učite

Surađujte i kad učite

Omogućite zajedničko učenje pomoću mogućnosti suradnje u aplikaciji Teams.

Stvorite zajednički prostor za učenje

Pružite zaposlenicima suradnički prostor za zajedničko korištenje sadržaja za timsko učenje i pristup tim sadržajima uz kartice platforme Viva Learning u aplikaciji Teams za računala.

Poticanje razgovora o učenju

Pojednostavnite zaposlenicima zajedničko korištenje sadržaja za učenje i razgovor o njemu uz Viva Learning u čavrljanju u aplikaciji Teams.

Poticanje preporuka o učenju među kolegama

Omogućite zaposlenicima preporučivanje relevantnih sadržaja za učenje kolegama i pratite njihovo prijavljeno napredovanje prema dovršetku.4

Omogućite zaposlenicima da sami odrede tijek svog učenja

Omogućite zaposlenicima da napreduju u pogledu svojih zadataka i ciljeva učenja uz osobne prikaze i pravovremene upite.

Omogućite zaposlenicima praćenje njihovih prioriteta u pogledu učenja

U prikazu Moje učenje zaposlenici mogu jednostavno pratiti zadatke i preporuke za učenje, sadržaje označene knjižnom oznakom, zbirke za učenje te nedavno pregledavane i dovršene tečajeve.

Omogućite zaposlenicima praćenje njihovih zadataka za učenje

Uz obavijesti platforme Viva Learning u aplikaciji Teams podsjetite zaposlenike na zadatke za učenje i rokove koji se bliže.

Potaknite zaposlenike da prioritet daju učenju

Omogućite zaposlenicima rezerviranje vremena za učenje uz značajku dodavanja u kalendar na platformi Viva Learning. Zaposlenici primaju prijedloge za vrijeme učenja na temelju svojih kalendara.4

Pomozite zaposlenicima da ostvare svoje ciljeve u pogledu učenja

Stvorite vođena učenja za zaposlenike za otkrivanje, korištenje i zajedničko korištenje na platformi Viva Learning. Zaposlenici mogu stvarati zbirke za učenje za sebe ili za zajedničko korištenje.4

Skupno učenje u cijeloj tvrtki ili ustanovi

Omogućite zaposlenicima otkrivanje relevantnih sadržaja iz izvora za učenje u cijeloj tvrtki ili ustanovi te pristup tim sadržajima.

Objedinite sav sadržaj za učenje na jednom mjestu

Povežite sadržaje za učenje tvrtke Microsoft, svoje tvrtke ili ustanove, te davatelje usluga učenja i sustave za upravljanje učenjem koje vaša tvrtka ili ustanova koristi.

Davanje zaposlenicima personaliziranih prijedloga za učenje

Prijedlozi koje generira sustav na platformi Viva Learning upoznaju zaposlenike s relevantnim sadržajima za učenje na temelju njihovih osobnih interesa i popularnih sadržaja.

Uvedite učenje u cijeli Microsoft 365

Prikažite sadržaje za učenje u rezultatima pretraživanja u cijelom okruženju Microsoft 365 – na servisu Bing za posao, na web-mjestu Microsoft365.com i u sustavu SharePoint.

Izdvoji popularni sadržaj

Izdvojite važan sadržaj za zaposlenike u obliku natpisa s rotirajućim prikazom iz bilo kojeg povezanog izvora učenja.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kartice aplikacije Teams.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UXS?ver=e042","imageAlt":"Screenshot of a Learning tab in Teams","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Kartice aplikacije Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Pružite zaposlenicima suradnički prostor za zajedničko korištenje sadržaja za timsko učenje i pristup tim sadržajima uz kartice platforme Viva Learning u aplikaciji Teams za računala.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stvorite zajednički prostor za učenje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Čavrljanje.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Ua4?ver=a57d","imageAlt":"Screenshot of a learning course being sent in Teams chat along with an image of sending a learning course in chat on mobile.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Čavrljanje","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Pojednostavnite zaposlenicima zajedničko korištenje sadržaja za učenje i razgovor o njemu uz Viva Learning u čavrljanju u aplikaciji Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poticanje razgovora o učenju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Preporuke.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Ua7?ver=93a2","imageAlt":"Screenshot of a course titled “Leading Remote Projects and Teams” being recommended to a colleague.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":4,"name":"Preporuke","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Omogućite zaposlenicima preporučivanje relevantnih sadržaja za učenje kolegama i pratite njihovo prijavljeno napredovanje prema dovršetku.<a href=\"#coreui-contentrichblock-7mvs9dw\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Fusnota 4\"><sup>4</sup></a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poticanje preporuka o učenju među kolegama"}],"arialabel":"Zajedničko učenje.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UXP?ver=e74d","imageAlt":"A desktop display of a Viva Learning tab in Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a chat in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Zajedničko učenje","videoHref":"","content":"<p>Omogućite zajedničko učenje pomoću mogućnosti suradnje u aplikaciji Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Surađujte i kad učite"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dodjele.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11oVO?ver=dc95","imageAlt":"A desktop display of learning courses assigned to a user in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":6,"name":"Moje učenje","videoHref":"","content":"<p>U prikazu Moje učenje zaposlenici mogu jednostavno pratiti zadatke i preporuke za učenje, sadržaje označene knjižnom oznakom, zbirke za učenje te nedavno pregledavane i dovršene tečajeve.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omogućite zaposlenicima praćenje njihovih prioriteta u pogledu učenja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Obavijesti.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uag?ver=c1e4","imageAlt":"Chat conversations in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Obavijesti","videoHref":"","content":"<p>Uz obavijesti platforme Viva Learning u aplikaciji Teams podsjetite zaposlenike na zadatke za učenje i rokove koji se bliže.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omogućite zaposlenicima praćenje njihovih zadataka za učenje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Upiti za učenje.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11bUK?ver=2644","imageAlt":"An animation of a user adding a Viva Learning course to their calendar in Outlook","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":8,"name":"Dodavanje u kalendar","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RW11bUM","content":"<p>Omogućite zaposlenicima rezerviranje vremena za učenje uz značajku dodavanja u kalendar na platformi Viva Learning. Zaposlenici primaju prijedloge za vrijeme učenja na temelju svojih kalendara.<a class=\"c-hyperlink\" href=\"#coreui-contentrichblock-7mvs9dw\" aria-label=\"Fusnota 4\"><sup>4</sup></a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Potaknite zaposlenike da prioritet daju učenju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Moje učenje.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11wIH?ver=e344","imageAlt":"An animation of a user scrolling through a learning path in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":9,"name":"Vođena učenja i zbirke za učenje","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RW11bUN","content":"<p>Stvorite vođena učenja za zaposlenike za otkrivanje, korištenje i zajedničko korištenje na platformi Viva Learning. Zaposlenici mogu stvarati zbirke za učenje za sebe ili za zajedničko korištenje.<a href=\"#coreui-contentrichblock-7mvs9dw\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Fusnota 4\"><sup>4</sup></a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomozite zaposlenicima da ostvare svoje ciljeve u pogledu učenja"}],"arialabel":"Personalizirani razvoj.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uaa?ver=8ca2","imageAlt":"Mobile and desktop displays of learning courses assigned to a user in Viva Learning.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Personalizirani razvoj","videoHref":"","content":"<p>Omogućite zaposlenicima da napreduju u pogledu svojih zadataka i ciljeva učenja uz osobne prikaze i pravovremene upite.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omogućite zaposlenicima da sami odrede tijek svog učenja"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Izvori sadržaja.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11jHy?ver=39a6","imageAlt":"A user browsing by provider in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":11,"name":"Izvori sadržaja","videoHref":"","content":"<p>Povežite sadržaje za učenje tvrtke Microsoft, svoje tvrtke ili ustanove, te davatelje usluga učenja i sustave za upravljanje učenjem koje vaša tvrtka ili ustanova koristi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Objedinite sav sadržaj za učenje na jednom mjestu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prijedlozi.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11jHB?ver=9d84","imageAlt":"An animation of a user picking their interests in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":12,"name":"Prijedlozi","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RW11jHG","content":"<p>Prijedlozi koje generira sustav na platformi Viva Learning upoznaju zaposlenike s relevantnim sadržajima za učenje na temelju njihovih osobnih interesa i popularnih sadržaja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Davanje zaposlenicima personaliziranih prijedloga za učenje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pretraživanje.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uaq?ver=8ba3","imageAlt":"A search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":13,"name":"Pretraživanje","videoHref":"","content":"<p>Prikažite sadržaje za učenje u rezultatima pretraživanja u cijelom okruženju Microsoft 365 – na servisu Bing za posao, na web-mjestu Microsoft365.com i u sustavu SharePoint.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uvedite učenje u cijeli Microsoft 365"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Izdvojeni sadržaj.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11oWB?ver=1dbb","imageAlt":"An animation showing the featured banner at the top of the Viva Learning homepage changing to show trending content","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":14,"name":"Izdvojeni sadržaj","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RW11jIA","content":"<p>Izdvojite važan sadržaj za zaposlenike u obliku natpisa s rotirajućim prikazom iz bilo kojeg povezanog izvora učenja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Izdvoji popularni sadržaj"}],"arialabel":"Otkrivanje sadržaja.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11jHv?ver=91e1","imageAlt":"An animation of a user scrolling through the Viva Learning home screen","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":10,"name":"Otkrivanje sadržaja","videoHref":"https://www.microsoft.com/hr-hr/videoplayer/embed/RW11bUO","content":"<p>Omogućite zaposlenicima otkrivanje relevantnih sadržaja iz izvora za učenje u cijeloj tvrtki ili ustanovi te pristup tim sadržajima.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skupno učenje u cijeloj tvrtki ili ustanovi"}],"itemsCount":14}

Pogledajte kako Viva Learning izgleda u praksi

Pristup sadržaju u svim dijelovima ekosustava za učenje

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Infosec
Go1
OpenSesame
LMS 365
Saba
Sum total
KPMG

Značajke i cijene

Microsoft Viva Learning u okruženju Microsoft 365

Obuhvaćeno

tarifama za Microsoft 365 i Office 365 za velike tvrtke

Značajke okruženja za zaposlenike uključene u tarife za Microsoft 365 i Office 365 za velike tvrtke:

 • Otkrivanje i zajedničko korištenje sadržaja za učenje iz Microsofta i sa servisa LinkedIn Learning
 • Korištenje integracije sa sustavom SharePoint radi dodavanja prilagođenog sadržaja za učenje
 • Dodavanje kartice za učenje u kanal aplikacije Microsoft Teams
 • Pogledajte personalizirane prijedloge za učenje na temelju odabranih interesa
 • Prikaz sadržaja za učenje za tvrtku ili ustanovu u početnom prikazu platforme Viva Learning

Obuhvaćene su dodatne aplikacije

 • Veze na platformiMicrosoftViva

Učenje na platformi Microsoft Viva

Učenje na platformi Microsoft Viva €3.70

po korisniku mjesečno

(godišnja pretplata – automatska obnova)2
Cijena bez poreza.

Sve značajke iskustva za zaposlenike uključene u Microsoft 365 te sljedeće:

 • Povežite davatelje usluga učenja i sustave za upravljanje učenjem u tvrtki ili ustanovi
 • Pregledavajte i pratite zadatke iz povezanih sustava za upravljanje učenjem
 • Preporučujte sadržaj za učenje kolegama i pratite njihov napredak
 • Dodajte namjensko vrijeme za učenje u kalendar programa Outlook
 • Otkrijte sadržaje za učenje uz Microsoft pretraživanje

Obuhvaćene aplikacije

 • Veze na platformiMicrosoftViva
 • Učenje na platformi MicrosoftViva

Uštedite 25 %*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Puna cijena bila je €11.20 Sada €8.40

po korisniku mjesečno

(godišnja pretplata – automatska obnova)2
Cijena bez poreza.

Sve na platformi Viva Learning, i još:

 • Viva Insights za poboljšanje produktivnosti i dobrobiti uz na podacima utemeljene uvide sa zaštićenom privatnošću
 • Viva Topics za povezivanje i upravljanje znanjem te njegovu zaštitu u cijeloj tvrtki ili ustanovi
 • Viva Goals za zadržavanje usklađenosti u na svim razinama, fokusiranje timova na učinak i ugrađivanje ciljeva u tijek svakodnevnog rada

Obuhvaćene aplikacije

 • Veze na platformiMicrosoftViva
 • Učenje na platformi MicrosoftViva
 • MicrosoftViva Engage
 • Uvidi na platformi MicrosoftViva
 • Teme na platformi MicrosoftViva
 • Ciljevi platforme MicrosoftViva

Microsoft 365

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu državu ili regiju.

Značajke s kvačicama u ovom stupcu obuhvaćene su tarifama za Microsoft 365 i Office 365 za velike tvrtke.

Učenje na platformi Microsoft Viva

Učenje na platformi Microsoft Viva €3.70
po korisniku mjesečno
(godišnja pretplata – obnavlja se automatski)2
Cijena bez poreza.

Preuzmite cjelovito rješenje za učenje za zaposlenike.

Uštedite 25 %*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Puna cijena bila je €11.20 Sada €8.40
po korisniku mjesečno
(godišnja pretplata – obnavlja se automatski)2
Cijena bez poreza.

Zaposlenicima i timovima omogućite da budu maksimalno produktivni s bilo kojeg mjesta uz potpuni paket za iskustvo za zaposlenike.

Usporedba značajki proizvoda iz sustava Microsoft Office
Naziv značajke Učenje na platformi Microsoft Viva Microsoft Viva Suite
Microsoft Viva Learning
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pristup platformi Viva Learning u aplikaciji Microsoft Teams

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pristup svim bibliotekama za obuku za Microsoft Learn i Microsoft 365 te još 125 tečajeva na platformi LinkedIn Learning3

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Zajedničko korištenje sadržaja za učenje, njihovo pretraživanje i čavrljanje o njima
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Stvaranje kartica platforme Viva Learning u kanalima aplikacije Teams u aplikaciji Teams za stolna računala

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Prijenos sadržaje za učenje koje je generirala tvrtka ili ustanova i koji se hostiraju u sustavu SharePoint na platformu Viva Learning uz integraciju sa sustavom SharePoint

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Preporučeni sadržaj i praćenje prijavljenog tijeka dovršetka4

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Integracija s partnerskim davateljima sadržaja

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Integracija sa sustavima za upravljanje učenjem

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Prikaz sadržaja za učenje u Microsoft pretraživanju na web-mjestima Bing.com, Microsoft365.com i SharePoint.com5

Nije obuhvaćeno
Included
Included

Dodavanje sadržaja za učenje u kalendar s predloženim terminima4

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Vođena učenja i zbirke za učenje4

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Traženje podrške za integraciju sa sustavom SharePoint za vanjske povezane objekte

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Microsoft Viva Connections
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Prilagodba platforme Viva Connections u skladu s vizualnim identitetom tvrtke
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Stvaranje centraliziranog odredišta koje je personalizirano za zaposlenike
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Pružanje kanala za sjedinjene komunikacije radi objedinjavanja i razmjene ključnih informacija
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Usmjeravanje komunikacije i stavki nadzorne ploče određenim osobama ili grupama
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Povećavanje kritičnih stavki radi maksimiziranja izloženosti
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Izgradnja modernog okruženja za zaposlenike na postojećoj infrastrukturi
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Integracija s partnerskim davateljima usluga i sustavima za ljudske resurse

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Stvaranje prilagođenih prilagodljivih kartica za povezivanje s postojećim aplikacijama
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pristup svim aplikacijama platforme Viva, personaliziranoj nadzornoj ploči, razmjeni sadržaja interesnih grupa i resursima na jednom mjestu uz kućno okruženje platforme Viva Connections za stolna računala

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Microsoft Viva Engage

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Obuhvaćeno

Stvarajte zajednice zaposlenika i uključite se u njih

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Objavljivanje i prikvačivanje obavijesti

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Započinjanje raznih vrsta razgovora

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Pronalaženje uvida o zajednici ili angažmana tijekom razgovora

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Objavljivanje pitanja, zajedničko traženje rješenja i označavanje najboljih odgovora

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Stvaranje, pronalaženje i praćenje objava s pričama

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Stvaranje, pronalaženje i praćenje priča

Included
Included
Included

Postavljanje pitanja, traženje već postojećih odgovora ili upućivanje pitanja osobama koje mogu dati odgovor

Not Included
Not Included
Included

Uključivanje izravno u sadržaj voditelja, npr. rasprave, događaje, kampanje i nedavne aktivnosti

Not Included
Not Included
Included

Poticanje angažmana putem otvorenih razgovora uz pomoć pitanja i odgovora u obliku „Pitajte me bilo što”

Not Included
Not Included
Included

Objavljivanje kratkog sadržaja i priča u ime drugih korisnika

Not Included
Not Included
Included

Stvaranje kampanja na razini tvrtke ili ustanove i upravljanje njima

Not Included
Not Included
Included
Microsoft Viva Insights
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Obuhvaćeno

Dobivanje osobnih uvida uz aplikaciju Viva Insights u aplikaciji Teams i web-aplikacijama

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Dobivanje osobnih uvida u porukama e-pošte sa sažetkom platforme Microsoft Viva

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Dobivanje osobnih uvida u dodatku Viva Insights u programu Outlook

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pristup premium osobnim okruženjima, uključujući upitnike o učinkovitosti sastanaka, dijeljenje i trendove pohvala i način fokusiranja u aplikaciji Teams

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Planovi za zdravu suradnju: zakazane poruke e-pošte, učinkoviti sastanci, ponavljajuće vremensko zakazivanje, zajedničko vrijeme u fokusu i dani bez sastanaka

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Vodite jake timove uz uvide za upravitelje

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Prepoznajte trendove u tvrtki uz uvide za voditelje

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Koristite biblioteku unaprijed stvorenih izvješća, alate za prilagođenu analizu i ubrzivače za generiranje dubinskih uvida o tvrtki ili ustanovi

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Microsoft Viva Topics
Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Inteligentno povežite i konsolidirajte informacije radi dosljednog okruženja za pretraživanje u cijeloj tvrtki ili ustanovi uz poveznike značajke Microsoft Graph

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pronađite stručnjake u cijeloj tvrtki ili ustanovi

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Saznajte više o određenoj temi, stručnjacima za nju i dokumentaciji putem centra za teme, kartica i stranica

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pristupajte platformi Viva Topics u svim aplikacijama okruženja Microsoft 365, kao što su SharePoint, Teams, Outlook, Viva Engage i Microsoft pretraživanje

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Postavljanje pitanja, traženje već postojećih odgovora ili upućivanje pitanja osobama koje mogu dati odgovor

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Microsoft Viva Goals

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Stvarajte tijekove rada za ciljeve i ključne rezultate, upravljajte njima, usklađujte ih i prilagođavajte ih uz predloške i automatizirane prijave

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Poboljšajte poslovne ritmove uz ciljeve i ključne rezultate pomoću zajedničke nadzorne ploče i naprednih uvida

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Uvedite ciljeve u tijek svakodnevnog rada uz Viva Goals u aplikaciji Teams i na servisu Azure DevOps te proširenja za razmjenu poruka u čavrljanju u aplikaciji Teams

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Pogledajte i automatski ažurirajte ciljeve i ključne rezultate te projekte unutar alata za upravljanje projektima i podacima koje već koristite

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Ostvarite skalabilnost i sigurnost za velike tvrtke uz mogućnosti jedinstvene prijave, šifriranje podataka, zaštitu privatnosti poslovne klase i napredne dozvole

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Koristite napredne konfiguracije ciljeva i ključnih rezultata uz prilagodljive smjernice za ponderiranje i bilježenje rezultata

Nije obuhvaćeno
Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Najčešća pitanja 

|

Viva Learning dio je nove platforme Microsoft Viva za iskustvo za zaposlenike. Viva Learning pruža pristup sadržajima za učenje iz različitih izvora u aplikaciji Microsoft Teams, uključujući Microsoft Learn i druge davatelje usluga treće strane, sustave za upravljanje učenjem i sadržaj specifičan za tvrtku ili ustanovu. Svi korisnici platforme Viva Learning moći će pristupiti punoj biblioteci servisa Microsoft Learn u aplikaciji Viva Learning, zajedno s ostalim značajkama platforme Viva Learning kao što su preporučivanje i zajedničko korištenje sadržaja za učenje u čavrljanjima u aplikaciji Teams.

Korisnici će uz Viva Learning dobiti pristup izboru od 125 tečajeva sa servisa LinkedIn Learning, kao i cijeloj biblioteci obuka u okviru servisa Microsoft Learn i Microsoft 365. Ako imaju aktivne pretplate na servisu LinkedIn Learning ili druge partnere za učenje, bit će im dostupne i cijele te biblioteke sadržaja.

Viva Learning donosi sadržaj korisnicima gdje god se oni nalazili – u aplikaciju Teams i u cijelu platformu Microsoft 365. Na klasičnim platformama za učenje i u sustavima za upravljanje učenjem korisnici moraju sami pronalaziti i tražiti sadržaj za učenje. Uvođenjem tog sadržaja u tijek njihova radnog procesa Viva Learning omogućuje izbjegavanje prekida u angažiranosti i produktivnosti zaposlenika, npr. zbog prebacivanja između aplikacija za specijalizirana rješenja.

Da. Premda će središte za Viva Learning biti u aplikaciji Teams, Microsoft ugrađuje okruženja za učenje utemeljena na platformi Viva Learning i u ostatak paketa Microsoft 365. Tako ćete, primjerice, preporuke platforme Viva Learning moći vidjeti u poruci e-pošte s dnevnim izvješćem koje šalje Cortana, a stavke za učenje prikazivat će se u Microsoft pretraživanju u sustavu SharePoint, na tražilici Bing za velike tvrtke i na web-mjestu Microsoft365.com. Više pogledajte u najnovijem videozapisu o novim značajkama.

Implementacija i podrška

Dokumentacija

Saznajte kako postaviti Viva Learning i kako može pomoći vašoj tvrtki ili ustanovi.

Uvođenje

Pogledajte smjernice o tome kako koristiti Viva Learning i na najbolji način iskoristiti svoje prakse učenja.

Podrška

Pogledajte kako dodati Viva Learning u Teams i upravljati sadržajem za učenje.

FastTrack

Zatražite pomoć za omogućivanje platforme Microsoft Viva i temeljne mogućnosti u okruženju Microsoft 365 koje podržavaju okruženja za zaposlenike.

Dodatni resursi

Kako Microsoft koristi platformu Viva Learning

Pogledajte kako je Microsoft za 58 % povećao broj zaposlenika koji pohađaju dva ili više neobaveznih tečaja tijekom jednog mjeseca.

Infografika o platformi Viva Learning

Pročitajte više o tome kako učenje u okviru tijeka rada pozitivno utječe na produktivnost, rast i zadržavanje zaposlenika.

Scenariji učenja

Pogledajte Viva Learning u praksi kroz različite uloge i scenarije.

Početak rada s platformom Viva Learning

An employee sitting at their desk and smiling.

Podržite zaposlenike i timove da bi iskoristili sve svoje mogućnosti

Viva Learning dio je platforme Microsoft Viva, čija je svrha zaposlenicima pružiti doživljaj koji će im pomoći da se povežu, fokusiraju, uče i budu uspješni na poslu.

*Uštedite 25 posto kupnjom prije 1. srpnja 2023.

 1. Viva Learning nije predviđen za djecu ni učenike. Licence za Viva Learning smiju se dodjeljivati samo osobama s navršenih 18 godina. To obuhvaća licence za platformu Microsoft Viva za nastavničko osoblje, platformu Viva Learning za nastavničko osoblje, platformu Microsoft Viva s dodatkom Glint za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A3 – licencu bez nadzora za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A3 za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A5 za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A5 s minutama za pozive za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A5 bez audiokonferencija za nastavničko osoblje, Office 365 A1 za nastavničko osoblje, Office 365 A1 za nastavničko osoblje (za uređaje), Office 365 A1 Plus za nastavničko osoblje, Office 365 A3 za nastavničko osoblje, Office 365 A5 za nastavničko osoblje, Office 365 A5 s minutama za pozive za nastavničko osoblje, Office 365 A5 bez audiokonferencija za nastavničko osoblje, Office 365 Education E1 za nastavničko osoblje, Office 365 Education E3 za nastavničko osoblje i Office 365 Education za korisnike koji se školuju kod kuće za nastavničko osoblje, koje se smiju dodjeljivati samo odraslom nastavničkom osoblju i zaposlenicima ustanove i ne smiju se dodjeljivati učenicima.
 2. Kada se aktivira pretplata uz plaćanje, pravilnici o otkazivanju ovise o vašem statusu novog korisnika, proizvodu i odabirima povezanim s domenom kod Microsofta. Saznajte kako otkazati pretplatu na Microsoft 365 i otkažite je u bilo kojem trenutku u centru za administratore okruženja Microsoft 365. Kada se preplata otkaže, brišu se svi povezani podaci.Saznajte više o zadržavanju, brisanju i uništavanju podataka u okruženju Microsoft 365.
 3. Korisnici s pretplatom na LinkedIn Enterprise mogu pristupati cijeloj biblioteci servisa LinkedIn Learning.
 4. Dostupno u aplikaciji Viva Learning za stolna računala.
 5. Potrebna je najmanje jedna kupljena licence da bi administratori mogli omogućiti sadržaj platforme Viva Learning u Microsoft pretraživanju za cijeli klijent.