Upravljanje vanjskim površinama za napad programa Microsoft Defender

Steknite uvid u svoju tvrtku na način na koji to može napadač.

A person working at their desk looking at data in Microsoft Excel on a desktop monitor.

Trajna vidljivost izvan vatrozida

U stvarnom vremenu pogledajte svoju globalnu vanjsku površinu za napad koja se brzo mijenja.

Otkrijte neupravljane resurse

Upoznajte se s cijelim kontinuiranim područjem površine za napad, uključujući IT u sjeni i resurse stvorene putem uobičajenog, svakodnevnog poslovnog rasta.

Vidljivost u više oblaka

Vodite dinamični inventar vanjskih resursa u više oblaka i hibridnim okruženjima.

Prepoznajte izložene slabe točke

Odredite prioritet slabih točaka i pogrešnih konfiguracija skrivenih u neupravljanim resursima, a zatim omogućite upravljanje resursima da biste uklonili te izloženosti.

Izazov upravljanja vanjskom površinom za napad

U ovo doba hibridnog rada, IT u sjeni predstavlja sve veći sigurnosni rizik. Upravljanje vanjskim površinama za napad programa Microsoft Defender timovima za sigurnost u oblaku omogućuje da vide nepoznate i neupravljane resurse izvan vatrozida.

Mogućnosti

Otkrijte i klasificirajte izložene slabe točke u oblaku, SaaS-u i resursima za IaaS te odredite njihov prioritet da biste ojačali sigurnosno stanje.

A Microsoft Defender IASM inventory report in Azure including a list of approved assets.

Inventar u stvarnom vremenu

Koristite dinamični, uvijek uključeni nadzor inventara da biste pronašli, analizirali i kategorizirali resurse okrenute prema van kako se pojavljuju.

An attack surface summary dashboard broken out into three priority levels.

Vidljivost površine za napad

Otkrijte vanjske resurse u više okruženja u oblaku, uključujući nepoznate resurse kao što je IT u sjeni.

A security posture dashboard detailing open ports, SSL configuration and SSL organization.

Otkrivanje izloženosti i određivanje njihova prioriteta

Otkrijte slabe točke na svakom sloju vanjske površine za napad, uključujući okruženja, web-stranice, komponente i kod.

An OWASP Top 10 dashboard explaining what broken access control means, how to remediate it and a list of related assets.

Sigurnije upravljanje za svaki resurs

Pridonesite zaštiti novootkrivenih resursa na portalu Microsoft Defender for Cloud.

A Microsoft Defender IASM inventory report in Azure including a list of approved assets.

Inventar u stvarnom vremenu

Koristite dinamični, uvijek uključeni nadzor inventara da biste pronašli, analizirali i kategorizirali resurse okrenute prema van kako se pojavljuju.

An attack surface summary dashboard broken out into three priority levels.

Vidljivost površine za napad

Otkrijte vanjske resurse u više okruženja u oblaku, uključujući nepoznate resurse kao što je IT u sjeni.

A security posture dashboard detailing open ports, SSL configuration and SSL organization.

Otkrivanje izloženosti i određivanje njihova prioriteta

Otkrijte slabe točke na svakom sloju vanjske površine za napad, uključujući okruženja, web-stranice, komponente i kod.

An OWASP Top 10 dashboard explaining what broken access control means, how to remediate it and a list of related assets.

Sigurnije upravljanje za svaki resurs

Pridonesite zaštiti novootkrivenih resursa na portalu Microsoft Defender for Cloud.

Otkrijte vanjsku površinu za napad

Steknite potpun uvid u resurse koji se otkrivaju putem interneta pomoću otkrivanja na razini koda putem globalne mreže koja prikazuje grafikone mrežnih odnosa.

Integrirana zaštita od prijetnji uz SIEM i XDR

Microsoft jača odjel za sigurnost vaše tvrtke ili ustanove time što odgovarajuće alate i obavještajne informacije stavlja u prave ruke. Objedinite upravljanje podacima o sigurnosti i događajima (SIEM) te prošireno otkrivanje i reagiranje (XDR) da biste povećali učinkovitost i zaštitili svoje digitalne resurse.

Microsoft 365 Defender
 

Pomoću ugrađenih XDR mogućnosti spriječite i otkrijte napade u svim radnim opterećenjima okruženja Microsoft 365.

The homepage in Microsoft 365 Defender showing active threats, active incidents, users at risk and more.

Microsoft 365 Defender
 

Pomoću ugrađenih XDR mogućnosti spriječite i otkrijte napade u svim radnim opterećenjima okruženja Microsoft 365.

Povezani proizvodi

Koristite najbolje Microsoftove sigurnosne proizvode u klasi da biste spriječili i otkrili napade u cijeloj tvrtki ili ustanovi.

Dokumentacija i obuka

Zaštitite sve

Osigurajte si sigurniju budućnost. Razmotrite sigurnosne mogućnosti već danas.

Tvrtke i ustanove sada su odgovorne za zaštitu interne mreže i svega izvan nje, uključujući svoju digitalnu prisutnost na internetu i u oblaku. Upravljanje vanjskim površinama za napad programa Microsoft Defender mapira prisutnost tvrtke ili ustanove izloženu na internetu. Ono omogućuje potpun uvid u upravljane i neupravljane vanjske resurse radi razumijevanja površne za napad te klasifikacije izloženosti, slabih točaka i pogrešnih konfiguracija te određivanja njihova prioriteta.