Skalirano upravljanje životnim ciklusom identiteta

Automatizacija i pojednostavnjenje životnog ciklusa identiteta i pristupa.

Što je upravljanje životnim ciklusom identiteta?

Upravljanje životnim ciklusom identiteta skup je alata i procesa za održavanje točnosti identiteta i njihovu sinkronizaciju u svim sustavima. Ti procesi obuhvaćaju aplikacije za dodjelu resursa te upravljanje korisničkim atributima i pravima.

 

Dodjela resursa ključna je za postupak upravljanja životnim ciklusom identiteta. IT administratorima omogućuje stvaranje korisničkih identiteta i automatizaciju dodjele resursa i održavanja tijekom promjene statusa i uloga korisnika. Azure Active Directory (Azure AD) omogućuje automatsku dodjelu resursa iz aplikacija za ljudske potencijale (HR) na Azure AD, sa servisa Azure AD u aplikacije i između lokalnih servisa za domene Active Directory.

Upravljanje životnim ciklusom identiteta na servisu Azure AD

Upravljajte cijelim životnim ciklusom identiteta i pristupa na servisu Azure AD. Automatski stvarajte korisničke identitete u aplikacijama u oblaku i upravljajte njima te se povežite s aplikacijama za ljudske potencijale da biste aktivirali automatske dodjele. Pojednostavnite tijekove rada zahtjeva za pristup i dodjeljujte prava na pristup pomoću automatskih pravilnika.

Dodjela resursa utemeljena na ljudskim potencijalima

Povežite se sa sustavom upravljanja ljudskim kapitalom (HCM) kao što su Workday i SAP SuccessFactors da biste automatski dodjeljivali i poništavali dodjelu korisničkog pristupa. To novim zaposlenicima omogućuje da odmah počnu s radom te da se pristup opozove kada zaposlenici napuste tvrtku.

Dodjeljujte korisnike i grupe aplikacijama u oblaku

Automatizirajte dodjelu i poništavanje dodjele korisnika i uloga u aplikacijama u oblaku kojima trebaju pristup, uključujući Dropbox, Salesforce i ServiceNow.

Dodjela između usluga za direktorije

Dodjeljujte korisnike s lokalnog izvora, kao što je Windows Server Active Directory, servisu Azure AD pomoću sinkronizacije Azure AD Connect, oblaka Azure AD Connect ili alata Microsoft Identity Manager.

Upravljanje zahtjevima za pristup

Upravljajte stalnim promjenama prava korisničkog pristupa uz upravljanje pravima na servisu Azure AD. Definirajte način na koji korisnici mogu tražiti pristup i pobrinite se da se korisnici uklone kada im pristup više nije potreban.

Redovito provjeravajte prava pristupa

Pobrinite se da samo odgovarajuće osobe imaju neprekidan pristup pomoću provjera pristupa na servisu Azure AD koje korisnicima zaduženima za provjeru omogućuju prepoznavanje korisnika koji bi trebali imati neprekidan pristup ili koje bi trebalo ukloniti.

Razvijte aplikacije koristeći SCIM za dodjelu resursa

Koristite API sustava za upravljanje identitetima u svim domenama (SCIM) da biste omogućili automatsku dodjelu korisnika i grupa između aplikacije i servisa Azure AD.

Temeljito proučite upravljanje životnim ciklusom identiteta na servisu Azure AD

Aplikacije koje besprijekorno funkcioniraju sa servisom Azure AD

Pogledajte sve aplikacije za koje Azure AD podržava unaprijed integrirane poveznike za dodjelu resursa i naučite kako ih konfigurirati.

Adobe Logo
SAP Concur Logo
Zendesk Logo
servicenow Logo
SuccessFactors Logo
DocuSign Logo
Salesforce Logo
Dropbox Logo
cisco Webex Logo
AWS Logo
Atlassian Logo
zoom Logo
workplace Logo
box Logo
workday logo
zscalar Logo

Saznajte kako ti klijenti koriste Microsoft Security da bi zaštitili svoje tvrtke i ustanove

"Dodjela resursa" na servisu Azure AD odnosi se na automatsko stvaranje korisničkih identiteta i uloga na temelju određenih uvjeta. Osim stvaranja korisničkih identiteta, automatska dodjela resursa obuhvaća održavanje i uklanjanje ili poništavanje dodjele korisničkih identiteta tijekom promjene statusa ili uloga.

„Kada smo uveli Azure AD i postavili automatsko dodjeljivanje identiteta, postupak uvođenja znatno se ubrzao... Prijelazom smo ostvarili velike uštede – oko 500 000 dolara godišnje, ali smo mnogo uštedjeli i kod neizravnih troškova!”

A Mattress Firm employee smiling and using a mobile device.

Rješenja Microsoftovih partnera za dodjelu resursa prilagođena odjelima ljudskih potencijala

Dodatni resursi za upravljanje životnim ciklusom identiteta

Koncepti

Pogledajte procese životnog ciklusa i dodjele resursa.

Vodiči s uputama

Pogledajte detaljne vodiče za značajke upravljanja životnim ciklusom identiteta.

Praktični vodiči

Saznajte kako implementirati značajke upravljanja životnim ciklusom identiteta.