Privileged Identity Management

Otkrivanje, ograničavanje i nadzor prava pristupa

Zaštitite administratorske račune tako da ograničite pristup ključnim operacijama.

Što je Privileged Identity Management?

Privileged Identity Management omogućuje aktiviranje uloga na temelju vremena i na temelju odobrenja radi smanjivanja rizika pretjeranog, nepotrebnog ili pogrešno korištenog pristupa važnim resursima u tvrtki ili ustanovi.

Privileged Identity Management
Avanade

Uz postojeće rješenje IT nije mogao pratiti s kojim sadržajima korisnici ostvaruju interakciju, koliko su se dugo resursi zajednički koristili, jesu li računi bili još aktivni i je li za korisničke ovlasti postojala opasnost od isteka, što sve znatno otežava nadzor.

Privileged Identity Management na servisu Azure AD

Azure AD Privileged Identity Management omogućuje ograničavanje pristupa na uloge s ovlastima, otkrivanje tko ima pristup i pregled pristupa s ovlastima.

Uvod u Privileged Identity Management

Upravljajte pristupom važnim resursima u tvrtki ili ustanovi i nadzirite ga uz Privileged Identity Management na servisu Azure AD.

Upravljanje pristupom uz najnižu razinu ovlasti

Primjenjujte načelo najniže razine ovlasti redovitim pregledavanjem, obnavljanjem i proširivanjem pristupa resursima.

Korištenje pravovremenog pristupa s ovlastima

Uklonite trajni pristup i primijenite vremenski ograničeni pristup za ključne uloge u komponenti Privileged Identity Management.

Otkrivanje i nadzor pristupa

Doznajte tko ima pristup čemu i primajte obavijesti kada se aktiviraju uloge s ovlastima.

Temeljito proučite Azure AD Privileged Identity Management.

Microsoft

Pogledajte kako Microsoft pomoću komponente Privileged Identity Management upravlja pristupom s ovlastima za korisnike koji imaju uloge s ovlastima za servise platforme Azure.

Dodatni resursi o komponenti Privileged Identity Management

Početak rada s komponentom Privileged Identity Management

Saznajte više o preduvjetima i pripremite se za implementaciju komponente Privileged Identity Management.

Implementacija komponente Privileged Identity Management

Pogledajte detaljne upute za planiranje implementacije upravljanja identitetima s ovlastima u tvrtki ili ustanovi koja koristi Azure AD.

Konfiguriranje upravljanja identitetima s ovlastima

Saznajte više o konfiguriranju upravljanja identitetima s ovlastima uz otkrivanje i uvide za uloge servisa Azure AD.