Trace Id is missing
Preskoči na glavni sadržaj
Microsoft Security

Što je rub servisa sigurnog pristupa (SASE)?

Saznajte na koji način okvir za rub servisa sigurnog pristupa (SASE) objedinjuje mreže širokog područja i sigurnost po modelu "svi su nepouzdani" radi zaštite velikih tvrtki utemeljenih na oblaku.

Definicija SASE-a

Rub servisa sigurnog pristupa, koji se naziva i SASE prema engleskom nazivu Secure Access Service Edge, okvir je za sigurnost koji softverski definiranu mrežu širokog područja (SD-WAN) i rješenja po modelu "svi su nepouzdani" spaja u zajedničku platformu u oblaku koja sigurno povezuje korisnike, sustave, krajnje točke i udaljene mreže s aplikacijama i resursima.

SASE se sastoji od četiriju glavnih obilježja:

1. Utemeljeno na identitetu:

Pristup se dodjeljuje na temelju identiteta korisnika i uređaja.

2. Nativno za oblak:

I infrastruktura i sigurnosna rješenja nalaze se u oblaku.

3. Podržava sve rubove:

Zaštićeni su svi fizički, digitalni i logički rubovi.

4. Globalna distribucija:

Korisnici su zaštićeni bez obzira na to gdje rade.

Glavni je cilj SASE arhitekture pružiti besprijekorno korisničko sučelje, optimiziranu povezivost i sveobuhvatnu sigurnost na način koji podržava potrebe za dinamičkim sigurnim pristupom digitalnih korporacija. Umjesto da se promet stalno usmjerava na tradicionalne podatkovne centre ili privatne mreže radi sigurnosnih provjera, SASE uređajima i udaljenim sustavima omogućuje besprijekoran pristup aplikacijama i resursima gdje god se nalazili i u svakom trenutku.

Glavne komponente SASE-a

SASE se može raščlaniti na šest ključnih elemenata.

Softverski definirana mreža širokog područja (SD-WAN)

Softverski definirana mreža širokog područja pokrovna je arhitektura koja putem softvera za usmjeravanje ili prebacivanje stvara virtualne veze između krajnjih točaka, i fizičkih i logičkih. SD-WAN-ovi omogućuju gotovo neograničen broj putova za korisnički promet, čime se optimizira rad korisnika te pruža velika fleksibilnost za upravljanje šifriranjem i pravilnicima.

Vatrozid kao servis (FWaaS)

Vatrozid kao servis premješta zaštitu vatrozidom s tradicionalnog vanjskog kruga mreže u oblak. To tvrtkama i ustanovama omogućuje sigurno povezivanje udaljene, mobilne radne snage s korporacijskom mrežom i dalje uz primjenu dosljednih pravilnika o sigurnosti koji sežu izvan geografskog dosega tvrtke ili ustanove.

Sigurni web-pristupnik (SWG)

Sigurni web-pristupnik servis je za sigurnost weba koji filtrira neovlašteni promet i ne dopušta pristup određenoj mreži. Cilj je SWG-a pronaći prijetnje prije nego što se probiju virtualni vanjski obrub. SWG to postiže kombiniranjem tehnologija kao što su otkrivanje zlonamjernog koda, uklanjanje zlonamjernog softvera i filtriranje URL-ova.

Mrežni pristup prema modelu "svi su nepouzdani" (ZTNA)

Mrežni pristup prema modelu "svi su nepouzdani" skup je konsolidiranih tehnologija utemeljenih u oblaku koji funkcionira po načelu po kojem povjerenje nikad nije implicitno te se pristup dozvoljava na temelju potrebe i s najmanje moguće ovlasti za sve korisnike, uređaje i aplikacije. U tom se modelu za sve korisnike mora provjeriti autentičnost, moraju se autorizirati te stalno provjeravati prije nego što im se dozvoli pristup privatnim aplikacijama i podacima tvrtke. ZTNA-om se uklanjaju nedostaci korisničkog doživljaja, operativna složenost, troškovi i opasnosti tradicionalnog VPN-a.

Sigurnosna komponenta za pristup oblaku (CASB)

Sigurnosna komponenta za pristup oblaku jest SaaS aplikacija koja funkcionira kao sigurnosna kontrolna točka između lokalnih mreža i aplikacija u oblaku te provodi pravilnike o sigurnosti podataka.  CASB štiti podatke tvrtke kombinacijom tehnika za prevenciju, nadzor i ublažavanje posljedica. Može i prepoznati zlonamjerno ponašanje te upozoriti administratore o kršenju usklađenosti.

Centralizirano i objedinjeno upravljanje

Moderna SASE platforma IT administratorima omogućuje upravljanje SD-WAN-om, SWG-om, CASB-om, FWaaS-om i ZTNA-om putem centraliziranog i objedinjenog upravljanja mrežom i sigurnošću. Time se oslobađa vrijeme članova IT odjela da bi se mogli baviti važnijim pitanjima, a zaposlenicima u hibridnom okruženju tvrtke i ustanove poboljšavaju se uvjeti rada.

Prednosti SASE-a

SASE platforme imaju velike prednosti u odnosu na klasična lokalna mrežna rješenja. Ovo su neki od glavnih razloga zašto se tvrtkama i ustanovama preporučuje prelazak na SASE:

Smanjenje troškova i složenosti IT-a

Stariji modeli za sigurnost mreže oslanjaju se na brojna zasebna rješenja kojima se štiti vanjski rub mreže. SASE smanjuje broj rješenja koja su potrebna za zaštitu aplikacija i servisa, čime se smanjuju troškovi IT-a i pojednostavnjuje administracija..

Veća agilnost i skalabilnost

Budući da se SASE isporučuje iz oblaka, i mreža i sigurnosni okvir potpuno su skalabilni. Kako se tvrtka bude širila, s njom će se moći širiti i sustav, čime se doista omogućuje ubrzanje digitalne transformacije.

Osmišljen za hibridni rad

Tradicionalne mreže u kojima sav promet prolazi kroz središte mreže imaju problema s održavanjem potrebne propusnosti za produktivan rad zaposlenika koji rade na daljinu, no SASE održava sigurnost poslovne klase za sve korisnike bez obzira na to kako i gdje rade.

Pospješuje rad korisnika

SASE optimizira sigurnost korisnika inteligentnim upravljanjem sigurnim razmjenama u stvarnom vremenu. Time se smanjuje latencija dok se korisnici pokušavaju povezati s aplikacijama i servisima u oblaku, a smanjuje se i površina tvrtke ili ustanove za napad.

Veća sigurnost

U okviru SASE spajaju se SWG, DLP, ZTNA i druge tehnologije za obavještavanje o prijetnjama te zaposlenicima koji rade na daljinu omogućuju siguran pristup resursima tvrtke istodobno smanjujući opasnost od lateralnog kretanja u mreži. U okviru SASE sve se veze provjeravaju i zaštićuju, a pravilnici o zaštiti od prijetnji jasno su i unaprijed postavljeni te nema nedoumica.

Saznajte više o omogućivanju sigurnosti po modelu "svi su nepouzdani"

Razlika između SASE-a i SSE-a

Rub servisa sigurnosti (SSE) samostalni je podskup SASE-a koji je fokusiran isključivo na servise za sigurnost u oblaku. SSE omogućuje siguran pristup internetu putem zaštićenog web-pristupnika, štiti SaaS aplikacije i aplikacije u oblaku putem CASB-a te daljinski pristup privatnim aplikacijama putem ZTNA-a. I SASE sadrži te komponente, ali ih dodatno proširuje tako da obuhvaća SD-WAN, optimizaciju WAN-a i elemente kvalitete usluge (QoS).

Saznajte kako započeti s radom uz SASE

Za uspješnu implementaciju SASE-a potrebni su podrobno planiranje i pripreme, kao i stalni nadzor i optimizacije. Evo nekoliko savjeta za planiranje i postupnu implementaciju SASE-a.

1. Definiranje ciljeva i preduvjeta za SASE

Odredite probleme u tvrtki ili ustanovi koje je moguće riješiti putem SASE-a, kao i očekivane poslovne ishode. Kada budete znali zašto vam je SASE ključan, odredite tehnologije koje bi mogle riješiti probleme u trenutnoj infrastrukturi vaše tvrtke ili ustanove.

2. Odaberite osnovni SD-WAN

Odaberite SD-WAN da biste omogućili mrežne funkcije, a zatim na nadogradite pomoću davatelja usluga SSE-a da biste dobili sveobuhvatno rješenje za SASE. Ključ je u integraciji.

3. Uklapanje rješenja po modelu "svi su nepouzdani"

Kontrolom pristupa potrebno je upravljati putem identiteta. Dovršite implementaciju SASE-a odabirom kompleta tehnologija u oblaku koje rade po modelu "svi su nepouzdani" da biste najviše moguće zaštitili podatke.

4. Testiranje i otklanjanje poteškoća

Prije aktiviranja implementacija SASE-a testirajte funkcioniranje u probnom okruženju te eksperimentirajte s integracijom sigurnosti za više oblaka sa SD-WAN-om i drugim alatima.

5. Optimizacija SASE-a

S razvojem tvrtke ili ustanove mijenjaju se i prioriteti, pa tražite nove prilike za daljnju i prilagodljivu implementaciju SASE-a. Svaka tvrtka ili ustanova ima svoj jedinstveni način postizanja solidne SASE arhitekture. Implementacijom po fazama možete biti sigurni u svaki novi korak postavljanja.

SASE rješenja za tvrtke

Svaka tvrtka ili ustanova koja želi pružiti sveobuhvatnu zaštitu od prijetnji i zaštitu podataka, ubrzati digitalnu transformaciju i omogućiti rad na daljinu ili hibridni rad, morala bi odmah početi razmišljati o uvođenju okvira SASE-a.

Da biste dobili najbolje rezultate, procijenite trenutno okruženje i odredite nedostatke koje je hitno potrebno ukloniti. Potom odredite koja vam rješenja omogućuju da iskoristite postojeća ulaganja u tehnologiju integracijom u trenutne alate koji već primjenjuju načela modela "svi su nepouzdani".

Početak rada

Saznajte više o rješenju Microsoft Security

Rješenja po modelu "svi su nepouzdani"

Prijeđite na proaktivnu sigurnost uz model "svi su nepouzdani".

Microsoft Defender for Cloud

Zaštitite infrastrukturu s više oblaka.

Privatni pristup sustava Microsoft Entra

Omogućite korisnicima sigurno povezivanje s privatnim aplikacijama s bilo kojeg mjesta.

Microsoft Defender XDR

Zaštitite krajnje korisnike tehnologijom za zaštitu od prijetnji.

Internetski pristup sustava Microsoft Entra

Siguran pristup internetu, SaaS-u i aplikacijama okruženja Microsoft 365.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Zaštitite aplikacije u oblaku pomoću sigurnosne komponente za pristup oblaku.

Sigurnost u oblaku

Nabavite integriranu zaštitu za aplikacije i resurse u više oblaka.

Microsoft Sentinel

Omogućite vidljivost u svim dijelovima svoje tvrtke ili ustanove.

Najčešća pitanja

 • Rub servisa sigurnog pristupa (skraćeno SASE) sigurnosna je arhitektura utemeljena na oblaku koja objedinjuje softverski definiranu mrežu širokog područja (SD-WAN) s konsolidiranim sigurnosnim stogom u oblaku koji sadrži SWG, CASB, ZTNA i FWaaS.

 • SASE arhitektura vodeći je model arhitekture koji se temelji na globalnoj skalabilnoj mreži i povećava produktivnost hibridnog rada te smanjuje složenost rasprostranjenih poslovnih okruženja kakva su danas prisutni.

 • SASE se od tradicionalnih pristupa mrežnoj sigurnosti razlikuje po načinu na koji provjerava i povezuje korisnike, krajnje točke i udaljene mreže s aplikacijama i resursima. U tradicionalnim sigurnosnim postavkama velikih tvrtki promet se uvijek kreće do privatnih mreža i tvrtkinih podatkovnih centara putem sigurnih web-pristupnika i vatrozida, dok SASE omogućuje globalnu i dosljednu prisutnost na mjestu pristupa.

  Tim se modelom uklanjaju nedostaci korisničkog doživljaja, operativna složenost, troškovi i opasnosti tradicionalnih sigurnosnih modela, smanjuje površina za napad na tvrtku te povećava agilnost IT-a.

 • SASE rješenja sastoje se od šest ključnih elemenata, koji nude širok raspon mogućnosti:

  1. Softverski definirana mreža širokog područja (SD-WAN): pokrovna arhitektura koja stvara virtualne veze između krajnjih točaka.

  2. Sigurni web-pristupnik (SWG): web-servis za sigurnost koji sprječava neovlašten pristup određenoj mreži.

  3. Sigurnosna komponenta za pristup oblaku (CASB): SaaS aplikacija koja djeluje kao sigurnosna kontrolna točka između lokalnih mreža i aplikacija u oblaku.

  4. Vatrozid kao servis (FWaaS): rješenje koje premješta zaštitu vatrozidom s tradicionalnog vanjskog kruga mreže u oblak.

  5. Mrežni pristup prema modelu "svi su nepouzdani" (ZTNA): IT rješenje u kojem se autentičnost svih korisnika mora izričito potvrditi, svi moraju biti autorizirani te se trajno provjeravati da bi mogli pristupati aplikacijama i podacima tvrtke.

  6. Centralizirano i objedinjeno upravljanje: upravljanje pravilnicima s jedne konzole.

 • Kada se pravilno implementira, SASE tvrtkama i ustanovama omogućuje da zaštite pristup bez obzira na to gdje se korisnici, uređaji ili aplikacije nalaze. Osim toga, SASE nudi:

  1. Fleksibilnu i sveobuhvatnu sigurnost od zaštite od prijetnji do vatrozida nove generacije.

  2. Optimizirane performanse i poboljšan korisnički doživljaj (npr. smanjena latencija i sigurnost na zahtjev).

  3. Smanjenje troškova i složenosti zahvaljujući konsolidaciji ključnih mrežnih i sigurnosnih funkcija u manje rješenja.

  4. Agilni, skalabilni rub mreže koji ubrzava digitalnu transformaciju i prihvaćanje IoT-a te omogućuje moderan hibridni rad uz veću produktivnosti i manju složenost u cijeloj tvrtki ili ustanovi.

Pratite nas