Vision hero

Mi az alkalmazotti munkakörnyezeti platform?

A ma munkakörnyezetében működő szervezetek hatékony munkájához új eszközökre van szükség. Az alkalmazotti munkakörnyezeti platformok (például a Microsoft Viva) segítségével az alkalmazottak és a csapatok a lehető legnagyobb hatékonyságot érhetik el a kommunikáció, az ismeretek, a tanulás, az erőforrások és az elemzések vonatkozásában.

Az alkalmazotti munkakörnyezetek bemutatása

vision empower

Az alkalmazottak hatékonyságának elősegítése

Az alkalmazottak 94%-a hosszabb ideig dolgozna olyan cégnél, amely tanulási és fejlődési lehetőségeket biztosít számára.4

Az alkalmazottak napi 11–14%-os hatékonyságnövekedést is elérhetnek, ha megfelelően kialakított ismeretszerzési eszközkészlet áll a rendelkezésükre.5

Az erősen elkötelezett alkalmazottakat foglalkoztató szervezetek 23%-kal nyereségesebbek.6

Készen áll az alkalmazotti munkakörnyezet kialakítására?

A Microsoft Viva alkalmazotti munkakörnyezeti platformmal olyan munkakörnyezetet alakíthat ki, amelyben az emberek kerülnek az első helyre, és így jobb üzleti eredményeket érhet el.

A person smiling.

1 A Gartner a kutatási kiadványaiban megjelenő gyártók, termékek vagy szolgáltatások egyikét sem hagyja jóvá, és nem javasolja a technológiai felhasználóknak, hogy csak a legmagasabb értékelést vagy más megjelölést kapott gyártók közül válasszanak. A Gartner kutatási kiadványai a Gartner kutatási szervezetének véleményeit tartalmazzák, amelyek nem tekintendők tényállításoknak. A Gartner a kutatással kapcsolatosan minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást kizár, beleértve a forgalmazhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást is.

 
A GARTNER a Gartner, Inc. és/vagy társvállalatainak védjegye vagy szolgáltatásvédjegye az Amerikai Egyesült Államokban és nemzetközileg, és a jelen dokumentumban engedéllyel használjuk. Minden jog fenntartva.
 
2 Deliver on Employee Experience in the New Workplace When HCM Technology Replacement Isn’t an Option (Az alkalmazotti munkakörnyezet javítása az új munkahelyen, ha nincs lehetőség hibridkapcsolat-kezelő rendszer használatára), Josh Kostoulas | Ron Hanscome, 2021. február 19.
 
3 Improve Employee Experience to Better Your Business Performance (Az alkalmazotti munkakörnyezet továbbfejlesztése az üzleti teljesítmény javítása érdekében), David Johnson | Keith Johnston | Katy Tynan | Emily Stutzman | Diane Lynch, 2021. március 12.