រំលង​ទៅ​មាតិកា​ចម្បង
  ចុះឈ្មោះចូល
  Office

  Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – ខ្មែរ

  ផ្លាស់ប្ដូរភាសា៖
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - ខ្មែរ ផ្ដល់អន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបកប្រែសម្រាប់កម្មវីធីជាច្រើនរបស់ Microsoft Office 2013។

  ការទាញយកដែលពេញនិយម

  Loading your results, please wait...

  អាប់ដេត​កុំព្យូទ័រ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

  • កម្មវិធី​សន្តិសុខ
  • អាប់ដេតនៃ​សូហ្វវែរ
  • កញ្ចប់​សេវាកម្ម
  • ដ្រាយ​វឺ​ហាដ​វែរ