A person smiling.

„Microsoft Viva“ ryšiai

Kuruojama įmonės prekės ženklu išskiriama naudojimo patirtis, sujungianti aktualias naujienas, pokalbius ir išteklius kasdien naudojamose programose ir įrenginiuose.

Informuokite, įtraukite ir suteikite daugiau galimybių

Įkvėpkite žmones atskleisti geriausias savo puses darbe, kad ir kur jie bebūtų, sustiprindami bendravimą pasitelkdami „Microsoft Viva“ ryšius.

Įkvėpkite žmones atskleisti geriausias savo puses darbe, kad ir kur jie bebūtų, pasitelkdami „Microsoft Viva“ ryšius.

Atraskite naujienas ir pokalbius

Informuokite visus apie tai, kas vyksta visoje organizacijoje, naudodami individualiai pritaikytą informacijos santrauką, kuri apima jūsų darbuotojų indėlį. Sustiprinkite savo pristatymą naudodami efektyvias taikymo ir planavimo galimybes.

Connections-Inform.mp4

Informuokite visus apie tai, kas vyksta visoje organizacijoje, naudodami individualiai pritaikytą informacijos santrauką, kuri apima jūsų darbuotojų indėlį. Sustiprinkite savo pristatymą naudodami efektyvias taikymo ir planavimo galimybes.

Tikimybė, kad labai įsitraukę darbuotojai paliks įmonę yra 12 kartų mažesnė, nei kad taip pasielgs neįsitraukę darbuotojai. („Glint“)1

Organizacijų, kuriose dirba susidomėję darbuotojai, pelningumas yra 21 % didesnis. („Gallup“)2

Naujoviškiausiose įmonėse 70 % darbuotojų teigia turį stiprų priklausomumo pojūtį. („Microsoft“)3

Pamatykite, kaip „Microsoft Viva“ ryšiai veikia praktiškai

Žiūrėkite produkto demonstracijas, skirtas vadovams, darbuotojams ir IT specialistams.

Pradėkite

„Microsoft Viva“ ryšius dabar galima naudoti kompiuteryje; mobiliuosiuose įrenginiuose bus galima naudoti vėliau 2021 m. 2022 m. bus pateikta papildomų funkcijų.

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Suteikite darbuotojams ir komandoms galimybę būti geriausiais

„Microsoft Viva“ ryšiai yra „Microsoft Viva“, darbuotojų patirties platformos, skirtos padėti žmonėms susisiekti, susitelkti, mokytis ir klestėti darbe, dalis.

1. Koks yra paprastas darbuotojų įsitraukimo apibrėžimas? (glint.com)
2. Tinkama kultūra: ne tik apie darbuotojų pasitenkinimą (gallup.com)
3. Atsparumo kūrimas ir naujovių palaikymas hibridiniame pasaulyje („Microsoft“)