A person smiling.

„Microsoft Viva“ ryšiai

Atraskite įmonės prekės ženklo paskirties vietą, kur darbuotojai gali naršyti naujienas, prisijungti prie pokalbių ir susisiekti su kitais organizacijos nariais kasdien naudojamose programose ir įrenginiuose. „Viva“ ryšiai įtraukti į „Microsoft 365“ planus su „SharePoint Online“.

Modernizuokite darbuotojų patirtį

Padėkite visiems gauti informaciją, palaikyti ryšį ir įsitraukti į darbą kiekvieną dieną naudojant „Microsoft Viva“ ryšius.

Apžvalga
Guided Tour

Išsamios apžvalgos pagrindinis puslapis

Įtraukties kultūros skatinimas

Skatinkite darbuotojus prisidėti idėjomis ir bendrinti nuomonę

Skatinkite darbuotojus prisidėti idėjomis ir bendrinti nuomonę

Sukurkite darbo vietą, kurioje visi galėtų kurti idėjas ir reikšti nuomonę, o darbuotojai galėtų lanksčiai įsitraukti ir dalyvauti iš bet kurios vietos.

Suteikite žmonėms galimybę efektyviau aptarnauto klientus

Sukurkite atsparią ir lanksčią organizaciją naudodami vieną ryšio sprendimą, suteikiantį tiesioginiams darbuotojams išteklius ir įrankius, būtinus jų darbui.

Įtraukite darbuotojus į atvirus pokalbius

Gaukite įžvalgų apie tai, kas svarbiausia jūsų organizacijoje. Kurkite pasitikėjimą ir skaidrumą dialogu ir bendrinkite apklausas.

Kurkite sveiką ir įtraukią darbo jėgą

Pagerinkite darbuotojų įsitraukimą naudodami duomenimis pagrįstas rekomendacijas, kad atsiliepimus apie įtrauktį paverstumėte kasdieniais veiksmais.

Sujunkite žmones, kad sukurtumėte įtraukią hibridinę darbo vietą

Palengvinkite ryšių kūrimą visoje organizacijoje, kad skatintumėte dinamišką, įsitraukusią darbo jėgą, kuri auga ir mokosi kartu.

Pateikite susijusią informaciją

Teikite naujienas reikiamiems žmonėms reikiamu laiku. Taikykite naujienas ir įsitraukimus, skatinkite kritiškai svarbų turinį ir lengvai gaukite bendruomenės atsiliepimus.

Kurkite tvirtus ryšius

Padėkite darbuotojams bendrinti nuomonę ir bendrauti tarpusavyje apie svarbias su darbu susijusias naujienas ir įvykius bei stebėti bendruomenių pokalbius.

Padėkite darbuotojams augti pasitelkiant mentorystę

Skatinkite darbuotojų augimą, ryšius ir bendradarbiavimą siekiant nustatyti ir reaguoti į įgūdžių spragas ir kurti atsparias, prisitaikančias komandas.

Suburkite visus dėl vizijos, misijos ir prioritetų

Sukurkite darbo erdvę, kuri tobulėtų pasitelkiant modernius istorijų pasakojimo įrankius, švenčiant įmonei reikšmingas datas ir pabrėžiant tapatybę.

Skirkite kultūrai pagrindinį dėmesį

Sustiprinkite tapatybę naudodami prekės ženklus, kurkite unikalias konkrečių grupių darbuotojų patirtis ir naujienas bei demonstruokite įtraukiančias programas ir kitas iniciatyvas.

Sutelkite dėmesį į tai, kas svarbu darbuotojams

Leiskite darbuotojams prisijungti prie asmeniniams poreikiams pritaikytų išteklių ir konkrečių užduočių ir suteikite kritiškai svarbų turinį, kad jį pastebėtų reikiami žmonės.

Imkitės veiksmų, kurie pirmiausia padeda žmonėms

Gaukite nuolatinius atsiliepimus iš visų darbuotojų patirčių, kad galėtumėte imtis tinkamų veiksmų ir daryti įtaką įsitraukimui, produktyvumui ir naujovėms.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Įtraukite visus.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Įtraukite visus","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Sukurkite atsparią ir lanksčią organizaciją naudodami vieną ryšio sprendimą, suteikiantį tiesioginiams darbuotojams išteklius ir įrankius, būtinus jų darbui.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Suteikite žmonėms galimybę efektyviau aptarnauto klientus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skatinkite prasmingus pokalbius.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Skatinkite prasmingus pokalbius","videoHref":"","content":"<p>Gaukite įžvalgų apie tai, kas svarbiausia jūsų organizacijoje. Kurkite pasitikėjimą ir skaidrumą dialogu ir bendrinkite apklausas.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Įtraukite darbuotojus į atvirus pokalbius"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Gaukite efektyvių įžvalgų.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Gaukite efektyvių įžvalgų","videoHref":"","content":"<p>Pagerinkite darbuotojų įsitraukimą naudodami duomenimis pagrįstas rekomendacijas, kad atsiliepimus apie įtrauktį paverstumėte kasdieniais veiksmais.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kurkite sveiką ir įtraukią darbo jėgą"}],"arialabel":"Įtraukties kultūros skatinimas.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Įtraukties kultūros skatinimas","videoHref":"","content":"<p>Sukurkite darbo vietą, kurioje visi galėtų kurti idėjas ir reikšti nuomonę, o darbuotojai galėtų lanksčiai įsitraukti ir dalyvauti iš bet kurios vietos.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skatinkite darbuotojus prisidėti idėjomis ir bendrinti nuomonę"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Paskirtis, prioriteto nustatymas ir planavimas.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Paskirtis, prioriteto nustatymas ir planavimas","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Teikite naujienas reikiamiems žmonėms reikiamu laiku. Taikykite naujienas ir įsitraukimus, skatinkite kritiškai svarbų turinį ir lengvai gaukite bendruomenės atsiliepimus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pateikite susijusią informaciją"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prisijunkite prie diskusijos.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Prisijunkite prie diskusijos","videoHref":"","content":"<p>Padėkite darbuotojams bendrinti nuomonę ir bendrauti tarpusavyje apie svarbias su darbu susijusias naujienas ir įvykius bei stebėti bendruomenių pokalbius.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kurkite tvirtus ryšius"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Lygiaverčių mazgų mentorystės palaikymas.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Lygiaverčių mazgų mentorystės palaikymas","videoHref":"","content":"<p>Skatinkite darbuotojų augimą, ryšius ir bendradarbiavimą siekiant nustatyti ir reaguoti į įgūdžių spragas ir kurti atsparias, prisitaikančias komandas.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Padėkite darbuotojams augti pasitelkiant mentorystę"}],"arialabel":"Skatinkite prasmingus ryšius.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Skatinkite prasmingus ryšius","videoHref":"","content":"<p>Palengvinkite ryšių kūrimą visoje organizacijoje, kad skatintumėte dinamišką, įsitraukusią darbo jėgą, kuri auga ir mokosi kartu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sujunkite žmones, kad sukurtumėte įtraukią hibridinę darbo vietą"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Švęsti tapatybę.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Švęsti tapatybę","videoHref":"","content":"<p>Sustiprinkite tapatybę naudodami prekės ženklus, kurkite unikalias konkrečių grupių darbuotojų patirtis ir naujienas bei demonstruokite įtraukiančias programas ir kitas iniciatyvas.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skirkite kultūrai pagrindinį dėmesį"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kurkite pritaikytas patirtis.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Kurkite pritaikytas patirtis","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>Leiskite darbuotojams prisijungti prie asmeniniams poreikiams pritaikytų išteklių ir konkrečių užduočių ir suteikite kritiškai svarbų turinį, kad jį pastebėtų reikiami žmonės.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sutelkite dėmesį į tai, kas svarbu darbuotojams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rinkite darbuotojų atsiliepimus.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Rinkite darbuotojų atsiliepimus","videoHref":"","content":"<p>Gaukite nuolatinius atsiliepimus iš visų darbuotojų patirčių, kad galėtumėte imtis tinkamų veiksmų ir daryti įtaką įsitraukimui, produktyvumui ir naujovėms.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Imkitės veiksmų, kurie pirmiausia padeda žmonėms"}],"arialabel":"Skaidriai valdykite pokyčius.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Skaidriai valdykite pokyčius","videoHref":"","content":"<p>Sukurkite darbo erdvę, kuri tobulėtų pasitelkiant modernius istorijų pasakojimo įrankius, švenčiant įmonei reikšmingas datas ir pabrėžiant tapatybę.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Suburkite visus dėl vizijos, misijos ir prioritetų"}],"itemsCount":12}

Pamatykite, kaip „Viva“ ryšiai veikia praktiškai

Peržiūrėkite produktų demonstracijas ir sužinokite, kaip „Viva“ ryšiai tampa šliuzu į įmonės darbuotojų patirtis.

Tikimybė, kad labai įsitraukę darbuotojai paliks įmonę yra 12 kartų mažesnė, nei kad taip pasielgs neįsitraukę darbuotojai. („Glint“)1

Organizacijų, kuriose dirba įsitraukę darbuotojai, pelningumas yra 21% didesnis. („Gallup“) 2

Naujoviškiausiose įmonėse 70% darbuotojų teigia turį stiprų priklausymo pojūtį. („Microsoft“)3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Suteikite darbuotojams ir komandoms galimybę būti geriausiais

„Viva“ ryšiai yra „Microsoft Viva“, darbuotojų patirties platformos, skirtos padėti žmonėms susisiekti, susitelkti, mokytis ir klestėti darbe, dalis.

1. Koks yra paprastas darbuotojų įsitraukimo apibrėžimas? (glint.com)
2. Tinkama kultūra: ne tik apie darbuotojų pasitenkinimą (gallup.com)
3. Atsparumo kūrimas ir naujovių palaikymas hibridiniame pasaulyje („Microsoft“)