Atraskite, bendrinkite ir nustatykite mokymosi prioritetus

Sklandžiai perkelkite mokymąsi į darbo srautą naudodami „Viva Learning“, skirtą „Microsoft Teams“ ir „Microsoft 365“.

Apžvalga
Guided Tour

Išsamios apžvalgos pagrindinis puslapis

Socialinis mokymas

Bendradarbiauti mokymosi tikslais

Bendradarbiauti mokymosi tikslais

Įgalinkite socialinį mokymąsi naudodami „Teams“ bendradarbiavimo galimybes.

Kurkite bendradarbiavimo mokymosi erdvę

Suteikite bendradarbiavimo erdvę darbuotojams, kad jie galėtų bendrinti ir pasiekti komandos mokymosi turinį naudodami „Teams“ programos skirtukus „Viva Learning“.

Pokalbių apie mokymąsi skatinimas

Padarykite taip, kad darbuotojams būtų lengviau bendrinti ir aptarti mokymosi turinį naudojant „Viva Learning“ „Teams“ pokalbiuose.

Mokymosi rekomendacijų skatinimas

Leiskite darbuotojams rekomenduoti susijusį mokymosi turinį kolegoms ir stebėti jų praneštą atlikimo eigą.4

Suteikite darbuotojams galimybę mokytis

Skatinkite darbuotojus Atlikti mokymosi užduotis ir įgyvendinti tikslus naudojant intuityvius rodinius ir savalaikius raginimus.

Padėkite darbuotojams stebėti mokymosi prioritetus

Darbuotojai gali lengvai stebėti mokymosi užduotis ir rekomendacijas, pažymėtą turinį, mokymosi rinkinius ir neseniai peržiūrėtus ir užbaigtus kursus rodinyje Mano mokymasis.

Skatinkite darbuotojus atlikti mokymosi užduotis

Priminkite darbuotojams apie mokymosi užduotis ir artėjančius terminus naudodami „Viva Learning“ pranešimus programoje „Teams“.

Skatinkite darbuotojus nustatyti mokymosi prioritetus

Leiskite darbuotojams rezervuoti skirtą laiką mokymuisi naudojant „Viva Learning“ funkciją Įtraukti į kalendorių. Darbuotojai gauna mokymosi laiko pasiūlymus pagal savo kalendorius.4

Padėkite darbuotojams įgyvendinti mokymosi tikslus

Kurkite mokymosi kelius darbuotojams, kad jie galėtų atrasti, naudoti ir bendrinti „Viva Learning“. Darbuotojai gali kurti mokymosi rinkinius sau arba bendrinti.4

Sutelktas mokymasis visoje organizacijoje

Padėkite darbuotojams atrasti ir pasiekti susijusį turinį organizacijos mokymosi šaltiniuose.

Kaupkite visą mokymosi turinį vienoje vietoje

Prijunkite mokymosi turinį iš „Microsoft“, savo organizacijos ir mokymosi paslaugų teikėjų bei mokymosi valdymo sistemų, kurias naudoja jūsų organizacija.

Teikite darbuotojams asmeniniams poreikiams pritaikytus mokymosi pasiūlymus

Sistemos sugeneruoti pasiūlymai „Viva Learning“ teikia darbuotojams atitinkamą mokymosi turinį pagal jų asmeninius pomėgius ir populiariausią turinį.

Atraskite mokymąsi „Microsoft 365“

Atraskite mokymosi turinį ieškos rezultatuose „Microsoft 365“ sistemose „Bing for Work“, „Microsoft365.com“ ir „SharePoint.com“.

Paryškinti populiariausią turinį

Rodyti svarbiausią turinį darbuotojams iš bet kurio prijungto mokymosi šaltinio specialioje karuselės juostoje.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"„Teams“ skirtukai.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UXS?ver=e042","imageAlt":"Screenshot of a Learning tab in Teams","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"„Teams“ skirtukai","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Suteikite bendradarbiavimo erdvę darbuotojams, kad jie galėtų bendrinti ir pasiekti komandos mokymosi turinį naudodami „Teams“ programos skirtukus „Viva Learning“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kurkite bendradarbiavimo mokymosi erdvę"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pokalbis.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Ua4?ver=a57d","imageAlt":"Screenshot of a learning course being sent in Teams chat along with an image of sending a learning course in chat on mobile.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Pokalbiai","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Padarykite taip, kad darbuotojams būtų lengviau bendrinti ir aptarti mokymosi turinį naudojant „Viva Learning“ „Teams“ pokalbiuose.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pokalbių apie mokymąsi skatinimas"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rekomenduokite.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Ua7?ver=93a2","imageAlt":"Screenshot of a course titled “Leading Remote Projects and Teams” being recommended to a colleague.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":4,"name":"Rekomenduokite","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Leiskite darbuotojams rekomenduoti susijusį mokymosi turinį kolegoms ir stebėti jų praneštą atlikimo eigą.<a href=\"#coreui-contentrichblock-7mvs9dw\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"4 išnaša\"><sup>4</sup></a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mokymosi rekomendacijų skatinimas"}],"arialabel":"Socialinis mokymas.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UXP?ver=e74d","imageAlt":"A desktop display of a Viva Learning tab in Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a chat in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Socialinis mokymas","videoHref":"","content":"<p>Įgalinkite socialinį mokymąsi naudodami „Teams“ bendradarbiavimo galimybes.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bendradarbiauti mokymosi tikslais"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Priskyrimai.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11oVO?ver=dc95","imageAlt":"A desktop display of learning courses assigned to a user in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":6,"name":"Mano mokymasis","videoHref":"","content":"<p>Darbuotojai gali lengvai stebėti mokymosi užduotis ir rekomendacijas, pažymėtą turinį, mokymosi rinkinius ir neseniai peržiūrėtus ir užbaigtus kursus rodinyje Mano mokymasis.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Padėkite darbuotojams stebėti mokymosi prioritetus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pranešimai.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uag?ver=c1e4","imageAlt":"Chat conversations in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Pranešimai","videoHref":"","content":"<p>Priminkite darbuotojams apie mokymosi užduotis ir artėjančius terminus naudodami „Viva Learning“ pranešimus programoje „Teams“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skatinkite darbuotojus atlikti mokymosi užduotis"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mokymo raginimai.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11bUK?ver=2644","imageAlt":"An animation of a user adding a Viva Learning course to their calendar in Outlook","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":8,"name":"Įtraukti į kalendorių","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RW11bUM","content":"<p>Leiskite darbuotojams rezervuoti skirtą laiką mokymuisi naudojant „Viva Learning“ funkciją Įtraukti į kalendorių. Darbuotojai gauna mokymosi laiko pasiūlymus pagal savo kalendorius.<a class=\"c-hyperlink\" href=\"#coreui-contentrichblock-7mvs9dw\" aria-label=\"4 išnaša\"><sup>4</sup></a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skatinkite darbuotojus nustatyti mokymosi prioritetus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mano mokymasis.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11wIH?ver=e344","imageAlt":"An animation of a user scrolling through a learning path in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":9,"name":"Mokymosi keliai ir rinkiniai","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RW11bUN","content":"<p>Kurkite mokymosi kelius darbuotojams, kad jie galėtų atrasti, naudoti ir bendrinti „Viva Learning“. Darbuotojai gali kurti mokymosi rinkinius sau arba bendrinti.<a href=\"#coreui-contentrichblock-7mvs9dw\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"4 išnaša\"><sup>4</sup></a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Padėkite darbuotojams įgyvendinti mokymosi tikslus"}],"arialabel":"Asmeniniams poreikiams pritaikytas kūrimas.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uaa?ver=8ca2","imageAlt":"Mobile and desktop displays of learning courses assigned to a user in Viva Learning.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Asmeniniams poreikiams pritaikytas kūrimas","videoHref":"","content":"<p>Skatinkite darbuotojus Atlikti mokymosi užduotis ir įgyvendinti tikslus naudojant intuityvius rodinius ir savalaikius raginimus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Suteikite darbuotojams galimybę mokytis"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Turinio šaltiniai.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11jHy?ver=39a6","imageAlt":"A user browsing by provider in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":11,"name":"Turinio šaltiniai","videoHref":"","content":"<p>Prijunkite mokymosi turinį iš „Microsoft“, savo organizacijos ir mokymosi paslaugų teikėjų bei mokymosi valdymo sistemų, kurias naudoja jūsų organizacija.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kaupkite visą mokymosi turinį vienoje vietoje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pasiūlymai.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11jHB?ver=9d84","imageAlt":"An animation of a user picking their interests in Viva Learning","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":12,"name":"Pasiūlymai","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RW11jHG","content":"<p>Sistemos sugeneruoti pasiūlymai „Viva Learning“ teikia darbuotojams atitinkamą mokymosi turinį pagal jų asmeninius pomėgius ir populiariausią turinį.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teikite darbuotojams asmeniniams poreikiams pritaikytus mokymosi pasiūlymus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ieškoti.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uaq?ver=8ba3","imageAlt":"A search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":13,"name":"Ieška","videoHref":"","content":"<p>Atraskite mokymosi turinį ieškos rezultatuose „Microsoft 365“ sistemose „Bing for Work“, „Microsoft365.com“ ir „SharePoint.com“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Atraskite mokymąsi „Microsoft 365“"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Specialusis turinys.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11oWB?ver=1dbb","imageAlt":"An animation showing the featured banner at the top of the Viva Learning homepage changing to show trending content","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":14,"name":"Specialusis turinys","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RW11jIA","content":"<p>Rodyti svarbiausią turinį darbuotojams iš bet kurio prijungto mokymosi šaltinio specialioje karuselės juostoje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Paryškinti populiariausią turinį"}],"arialabel":"Turinio aptikimas.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW11jHv?ver=91e1","imageAlt":"An animation of a user scrolling through the Viva Learning home screen","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":10,"name":"Turinio aptikimas","videoHref":"https://www.microsoft.com/lt-lt/videoplayer/embed/RW11bUO","content":"<p>Padėkite darbuotojams atrasti ir pasiekti susijusį turinį organizacijos mokymosi šaltiniuose.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sutelktas mokymasis visoje organizacijoje"}],"itemsCount":14}

Pamatykite, kaip veikia „Viva Learning“

Pasiekite turinį visoje mokymosi ekosistemoje

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Infosec
Go1
OpenSesame
LMS 365
Saba
Sum total
KPMG

Funkcijos ir kainos

 „Microsoft Viva Learning“ „Microsoft 365“

Įtraukta

į visus „Microsoft 365“ ir „Office 365“ planus įmonėms

Darbuotojų patirties funkcijos, įtrauktos į „Microsoft 365“ ir „Office 365 Enterprise“ planus:

 • Atraskite ir bendrinkite mokymosi turinį iš „Microsoft“ ir „LinkedIn Learning“
 • Naudokite „SharePoint“ integraciją norėdami įtraukti pasirinktinio mokymosi turinį
 • Mokymo skirtuką įtraukite į „Microsoft Teams“ kanalą
 • Gaukite asmeniniams poreikiams pritaikytus mokymosi pasiūlymus pagal pasirinktus pomėgius
 • Mokymosi turinį jūsų organizacijai pateikite  „Viva Learning“ pagrindiniame rodinyje

Įtrauktos papildomos programos

 • Microsoft„Viva“ ryšiai

„Microsoft Viva“ mokymas

„Microsoft Viva“ mokymas 3,70 €

vartotojui per mėnesį

(metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)2
Kaina be PVM.

Darbuotojų patirties funkcijos, įtrauktos į „Microsoft 365“planus, ir:

 • Prijunkite savo organizacijos mokymosi paslaugų teikėjus ir mokymosi valdymo sistemas
 • Peržiūrėkite ir sekite užduotis iš prijungtų mokymosi valdymo sistemų
 • Rekomenduokite mokymą kolegoms ir stebėkite atlikimą
 • Įtraukite mokymuisi skirtą laiką į savo „Outlook“ kalendorių
 • Atraskite mokymosi turinį naudodami „Microsoft“ iešką

Įtrauktos programos

 • Microsoft„Viva“ ryšiai
 • Microsoft„Viva“ mokymas

Sutaupykite 25 %*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Visa kaina buvo 11,20 € Dabar 8,40 €

vartotojui per mėnesį

(metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)2
Kaina be PVM.

Viskas, kad yra  „Viva Learning“, taip pat:

 • „Viva Insights“ – pagerinkite produktyvumą ir balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo pasitelkę duomenimis pagrįstas, privatumą apsaugančias įžvalgas
 • „Viva Topics“ – bendraukite, valdykite ir apsaugokite visos organizacijos žinias
 • „Viva Goals“ – suderinkite veiksmus dideliu mastu, sutelkite komandas ir įtraukite tikslus į kasdienių darbų srautą

Įtrauktos programos

 • Microsoft„Viva“ ryšiai
 • Microsoft„Viva“ mokymas
 • Microsoft„Viva“ įtraukimas
 • Microsoft„Viva“ įžvalgos
 • Microsoft„Viva“ temos
 • Microsoft„Viva“ tikslai

Microsoft 365

Šis produktas šiuo metu nepasiekiamas jūsų šalyje arba regione.

Šiame stulpelyje esančios funkcijos su varnelėmis yra įtrauktos į „Microsoft 365“ ir „Office 365“ planus korporacijoms.

„Microsoft Viva“ mokymas

„Microsoft Viva“ mokymas 3,70 €
vartotojui per mėnesį
(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)2
Kaina be PVM.

Gaukite visapusišką darbuotojų mokymosi sprendimą.

Sutaupykite 25 %*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Visa kaina buvo 11,20 € Dabar 8,40 €
vartotojui per mėnesį
(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)2
Kaina be PVM.

Suteikite žmonėms ir komandoms galimybes pasiekti geriausių rezultatų iš bet kurios vietos naudodami išsamų darbuotojų patirties paketą.

„Microsoft Office“ produktų funkcijų palyginimas
Funkcijos pavadinimas „Microsoft Viva“ mokymas Microsoft Viva Suite
Microsoft Viva Learning
Ši funkcija iš dalies įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Pasiekite „Viva Learning“ programoje „Microsoft Teams“

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Pasiekite visas „Microsoft Learn“ ir „Microsoft 365“ mokymo bibliotekas ir 125 „LinkedIn Learning“ kursus3

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Ieška, bendrinimas ir pokalbiai apie mokymosi turinį
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

„Viva Learning“ skirtukų kūrimas „Teams“ kanaluose „Teams“ kompiuterio programoje

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Perkelkite organizacijos sugeneruotą mokymosi turinį, laikomą „SharePoint“, į „Viva Learning“ integravę „SharePoint“

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Rekomenduokite turinį ir sekite praneštą užbaigimo eigą4

Neįtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Integravimas su partnerių turinio teikėjais

Neįtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Integravimas su mokymo valdymo sistemomis

Neįtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Ieškokite mokymosi turinio „Microsoft“ ieškoje Bing.com, Microsoft365.com ir SharePoint.com5

Neįtraukta
Included
Included

Įtraukite mokymosi turinį į kalendorių su siūlomomis laiko atkarpomis5

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite mokymosi kelius ir rinkinius4

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Gaukite išorinių susietų objektų „SharePoint“ integravimo palaikymą

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Connections
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
„Viva Connections“ tinkinimas naudojant įmonės prekės ženklą
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Centralizuotos paskirties vietos, pritaikytos darbuotojams, kūrimas
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Pateikite vieningų ryšių kanalą, kad galėtumėte kaupti ir bendrinti svarbią informaciją
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Bendravimą ir ataskaitų srities elementus taikykite asmenims arba grupėms
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Padidinkite kritinius elementus, kad maksimaliai padidintumėte poveikį
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Kurkite modernią darbuotojų patirtį naudodami esamą infrastruktūrą
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Integravimas su partnerių teikėjais ir žmogiškųjų išteklių sistemomis

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta
Pasirinktinių adaptyviųjų kortelių kūrimas norint prijungti prie esamų programų
Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Pasiekite visas „Viva“ programas, asmeniniams poreikiams pritaikytas ataskaitų sritis, naujienų infor­macijossantraukas ir išteklius vienoje vietoje naudodami „Viva Connections“ namų funkcijas, skirtas staliniam kompiuteriui

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Microsoft Viva Engage

Ši funkcija iš dalies įtraukta
Ši funkcija iš dalies įtraukta
Įtraukta

Kurkite ir prisijunkite prie darbuotojų bendruomenių

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Skelbkite ir prisekite skelbimus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pradėkite įvairių tipų pokalbius

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Raskite įžvalgų apie bendruomenės arba pokalbio įtraukimą

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Skelbkite klausimus, pateikite sprendimus ir pažymėkite geriausius atsakymus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite, raskite ir stebėkite siužeto įrašus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite, raskite ir stebėkite istorijas

Included
Included
Included

Užduokite klausimus, raskite jau egzistuojančius atsakymus arba nukreipkite klausimus žmonėms, kurie gali pateikti atsakymą

Not Included
Not Included
Included

Tiesiogiai įsitraukite į vadovų pateikiamą turinį, įskaitant diskusijas, įvykius, kampanijas ir naujausią veiklą

Not Included
Not Included
Included

Skatinkite įsitraukimą per atvirus pokalbius naudodami klausimų ir atsakymų stiliaus renginius „Klauskite manęs visko“

Not Included
Not Included
Included

Publikuokite siužeto įrašus ir istorijas kito vartotojo vardu

Not Included
Not Included
Included

Kurkite ir valdykite visos organizacijos kampanijas

Not Included
Not Included
Included
Microsoft Viva Insights
Ši funkcija iš dalies įtraukta
Ši funkcija iš dalies įtraukta
Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų naudodami „Viva Insights“ programoje „Teams“ ir žiniatinklio programose

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų el. laiškuose su suvestinėmis iš „Microsoft Viva“

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų papildinyje „Viva Insights“ programoje „Outlook“

Įtraukta
Įtraukta
Įtraukta

Pasiekite „Premium“ lygio asmenines funkcijas, įskaitant susitikimų efektyvumo apklausas, pagyrimų bendrinimą ir tendencijas bei produktyvaus darbo režimą programoje „Teams“

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Palaikykite sveiką bendradarbiavimą naudodami planus, skirtus el. laiškams, efektyviems susitikimams, pasikartojantiems laiko rezervavimams, bendrinamam produktyvaus darbo laikui ir dienoms be susitikimų

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Vadovaukite stiprioms komandoms naudodami vadovo įžvalgas

Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta

Identifikuokite tendencijas visoje įmonėje naudodami lyderių įžvalgas

Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta

Naudokite iš anksto sukurtų ataskaitų biblioteką, pasirinktinius analizės įrankius ir spartintuvus, kad sukurtumėte gilias įžvalgas apie organizaciją

Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta
Microsoft Viva Topics
Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta

Sumaniai sujunkite ir konsoliduokite informaciją, kad visoje organizacijoje galėtumėte nuosekliai ieškoti, naudodami „Microsoft Graph“ jungtis

Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta

Raskite ekspertus visoje organizacijoje

Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta

Sužinokite apie temą, jos pagrindinius ekspertus ir dokumentaciją pasitelkdami temų centrą, korteles ir puslapius

Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta

Pasiekite „Viva Topics“ visose „Microsoft 365“ programose, pvz., „SharePoint“, „Teams“, „Outlook“, „Viva Engage“ ir „Microsoft“ ieška

Neįtraukta
Neįtraukta
Įtraukta

Užduokite klausimus, raskite jau egzistuojančius atsakymus arba nukreipkite klausimus žmonėms, kurie gali pateikti atsakymą

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Goals

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Kurkite, valdykite, suderinkite ir tinkinkite tikslų ir pagrindinių rezultatų (OKR) darbo eigas naudodami šablonus ir automatizuotas apklausas

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Padidinkite savo verslo tempą su OKR, naudodami bendrinamą ataskaitų sritį ir pažangias įžvalgas

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukite tikslus į kasdienio darbo srautą naudodami  „Viva Goals“ programą  „Teams“ ir  „Azure DevOps“ bei pranešimų plėtinį  „Teams“ pokalbyje

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Peržiūrėkite ir automatiškai atnaujinkite OKR bei projektus naudodami projektų valdymo ir duomenų valdymo įrankius, kuriuos jau naudojate

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Užtikrinkite įmonės apimtis ir saugą pasitelkę bendrosios autentifikacijos (SSO) galimybes, duomenų šifravimą, įmonės lygio privatumą ir išplėstines teises

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Naudokite išplėstines OKR konfigūracijas su tinkinamomis vertėmis ir vertinimo nurodymais

Neįtraukta
Neįtraukta

Įtraukta

Dažnai užduodami klausimai 

|

„Viva Learning“ yra naujos  „Microsoft Viva“ darbuotojų patirties platformos dalis. „Viva Learning“ suteikia prieigą prie mokymo turinio iš skirtingų  „Microsoft Teams“ šaltinių, įskaitant  „Microsoft Learn“ ir kitus trečiosios šalies teikėjus, mokymo valdymo sistemas ir konkrečios organizacijos turinį. Visi  „Viva Learning“ vartotojai galės pasiekti visą  „Microsoft Learn“ biblioteką  „Viva Learning“ programoje kartu su kitomis  „Viva Learning“ funkcijomis, pvz., mokymo turinį rekomenduoti ir bendrinti  „Teams“ pokalbiuose.

Klientai gaus prieigą prie atrinktų 125 populiariausių kursų iš „LinkedIn Learning“, taip pat visos „Microsoft Learn“ bibliotekos ir „Microsoft 365“ mokymo naudojant „Viva Learning“. Jei jie turi aktyvių prenumeratų iš „LinkedIn Learning“ arba kitų mokymo partnerių, šios viso turinio bibliotekos taip pat bus pasiekiamos.

„Viva Learning“ pateikia turinį vartotojams ten, kur jie jau yra – „Teams“ ir visoje „Microsoft 365“ platformoje. Naudodami tradicines mokymo patirties platformas ir mokymo valdymo sistemas, vartotojai turi patys ieškoti mokymo turinio. Perkeliant jį į jų darbo srautą, „Viva Learning“ išvengia darbuotojų įsitraukimo ir produktyvumo sutrikimų, pvz., šokinėjimo tarp skirtingų programų.

Taip. Nors pagrindinis „Viva Learning“ telkinys bus „Teams“, „Microsoft“ „Viva Learning“ teikiamas mokymo funkcijas įtraukiame ir į likusią „Microsoft 365“ programų paketo dalį. Pavyzdžiui, kasdienėse „Cortana“ santraukose galėsite matyti „Viva Learning“ rekomendacijas, o mokymo elementai bus rodomi „Microsoft“ ieškoje „SharePoint“, „Bing“, skirtoje įmonėms, ir „Microsoft365.com“. Žiūrėkite mūsų naujausią funkcijų naujinimo vaizdo įrašą, jei reikia daugiau informacijos.

Diegimas ir palaikymas

Dokumentacija

Sužinokite, kaip nustatyti „Viva Learning“ ir kaip tai gali padėti jūsų organizacijai.

Naudojimo pradžia

Gaukite patarimų, kaip naudoti „Viva Learning“, ir geriausiai išnaudokite savo mokymosi praktiką.

Palaikymas

Sužinokite, kaip „Microsoft Viva Learning“ įtraukti į „Teams“ ir valdyti savo mokymosi turinį.

FastTrack

Gaukite pagalbos įgalindami „Microsoft Viva“ ir pamatines galimybes „Microsoft 365“, palaikančias darbuotojų patirtį.

Papildomi ištekliai

Kaip „Microsoft“ naudoja „Viva Learning“

Sužinokite, kaip „Microsoft“ 58 procentais padidino darbuotojų, kurie per mėnesį dalyvavo dviejuose ar daugiau pasirenkamų mokymosi kursų, skaičių.

„Microsoft Viva Learning“ informacinė diagrama

Skaitykite apie tai, kaip mokymasis darbo eigoje teigiamai veikia darbuotojų našumą, augimą ir išsaugojimą.

Mokymosi scenarijai

Peržiūrėkite kaip naudojamas „Viva Learning“ įvairiuose vaidmenyse ir scenarijuose.

An employee sitting at their desk and smiling.

Suteikite žmonėms ir komandoms galimybę būti geriausiais

„Viva Learning“ yra „Microsoft Viva“, darbuotojų patirties platformos, skirtos padėti žmonėms susisiekti, susitelkti, mokytis ir klestėti darbe, dalis.

*Sutaupykite 25 % įsigiję iki 2023 m. liepos 1 d.

 1. „Viva Learning“ neskirtas naudoti vaikams ar mokiniams. „Viva Learning“ licencijas galima priskirti tik asmenims, kurie yra bent 18 metų. Tai apima licencijas, skirtas „Microsoft Viva“ mokomajam personalui, „Viva Learning“ mokomajam personalui, „Microsoft Viva with Glint add-on“ mokomajam personalui, „Microsoft 365 A3“ – nedialoginę licenciją mokomajam personalui, „Microsoft 365 A3“ mokomajam personalui, „Microsoft 365 A5“ mokomajam personalui, „Microsoft 365 A5“ su skambinimo minutėmis mokomajam personalui, „Microsoft 365 A5“ be garso konferencijų mokomajam personalui, „Office 365 A1“ mokomajam personalui, „Office 365 A1“ mokomajam personalui (įrenginiui), „Office 365 A1 Plus“ mokomajam personalui, „Office 365 A3“ mokomajam personalui, „Office 365 A5“ mokomajam personalui, „Office 365 A5“ su skambinimo minutėmis mokomajam personalui, „Office 365 A5“ be garso konferencijų mokomajam personalui, „Office 365 Education E1“ mokomajam personalui, „Office 365 Education E3“ mokomajam personalui ir „Office 365 Education“, skirto mokiniams namuose, mokomajam personalui, kuris turėtų būti priskirtas tik švietimo įstaigos suaugusiesiems mokomajam personalui ir darbuotojams, ir neturėtų būti priskirtas studentams.
 2. Pradėjus mokamą prenumeratą, atšaukimo strategijos skiriasi atsižvelgiant į naujo kliento būseną ir jūsų produktų bei domenų pasirinkimus „Microsoft“. Sužinokite, kaip atšaukti „Microsoft 365“ prenumeratą ir bet kada ją atšaukite „Microsoft 365“ administravimo centre. Atšaukus prenumeratą, visi susiję duomenys bus panaikinti.Sužinokite daugiau apie duomenų saugojimą, naikinimą ir visišką panaikinimą naudojant „Microsoft 365“.
 3. Klientai, turintys „LinkedIn Enterprise“ prenumeratą, gali pasiekti visą „LinkedIn Learning“ biblioteką.
 4. Pasiekiama „Viva Learning“ kompiuterio programoje.
 5. Norint įgalinti „Viva Learning“ turinį „Microsoft“ ieškoje visame nuomotojuje, administratoriams reikia mažiausiai vienos įsigytos licencijos.