Sukurkite tikslais paremtą kultūrą, kurioje komandos derinasi tarpusavyje, kad pasiektų rezultatų

Suteikite kiekvienam galimybę suprasti savo indėlį ir nepamiršti prioritetų.

Apžvalga
Guided Tour

Išsamios apžvalgos pagrindinis puslapis

Susiderinkite

Užtikrinkite aiškumą ir tarpusavio susiderinimą

Kai kurios funkcijos priklauso nuo rinkos

Užtikrinkite aiškumą ir tarpusavio susiderinimą

Darbuotojus ir komandas suderinkite su organizacijos pagrindiniais tikslais, padėkite jiems suprasti jų indėlį ir užtikrinkite pareigų tarpusavio suderinimą.

Lengvai kurkite, patvirtinkite ir suderinkite su OKR

Kurkite naujus OKR arba pradėkite naudodami įtaisytuosius šablonus ir apibrėžkite sėkmę visuose lygiuose naudodami patvirtinimo darbo eigas ir lanksčius rodinius.

Skatinkite tarpusavyje suderintą, į tikslą orientuotą darbo kultūrą

Naudodami organizacijos, komandos ir individualius rodinius, gaukite įžvalgų apie tikslus savo įmonėje ir sutelkite komandas pagal svarbiausius prioritetus.

Projektus ir užduotis susiekite su OKR

Sužinokite, kaip jūsų komandos kasdienis darbas daro įtaką jūsų organizacijos pagrindiniams prioritetams ir susiekite OKR su darbo sistemomis, kurias jūsų komanda jau naudoja.

Sutelkite komandas siekti realaus poveikio

Skatinkite diskusijas, pateikite kontekstą ir supaprastinkite ataskaitas apie eigą naudodami pasirinktines ataskaitų sritis ir dinamiškai atnaujinamus OKR.

Sutelkite visų dėmesį į reikšmingiausius darbus

Padarykite, kad būtų paprasta peržiūrėti ir bendrinti eigą, taip pat „Microsoft Teams“ įgalinkite patikrinimus ir paraginimus. 

Pristatykite eigą susitikimuose

Pasidalykite eiga, kontekstu, pamokomis ir kitais veiksmais su darbuotojais naudodami tinkinamus pateikčių šablonus.

Padėkite darbuotojams susitelkti

Kasdienį darbą susiekite su organizacijos ir komandos tikslais pasitelkę integracijas su „Teams“, „Azure DevOps“, „Jira“, „Asana“, „Tableau“ ir kitomis programomis.

Nenuleiskite akių nuo tikslų

Skatinkite bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant tikslų ir padėkite visiems klestėti hibridinėje darbo vietoje.

Sekite darbo procesus

Puoselėkite į tikslą nukreiptą kultūrą naudodami „Viva Goals“ programą „Teams“ ir „Azure Dev Ops“.

Skatinkite pokalbius apie tikslus

Bendraukite ir bendradarbiaukite, kad kartu siektumėte tikslų, naudodami „Teams“ pokalbių žinučių plėtinį.

Nuolat stebėkite eigą

Pagerinkite tikslų ir eigos matomumą naudodami integracijas į svarbiausias darbo sistemas, pvz., „Teams“, „Azure DevOps“, „Jira“, „Tableau“ ir „ZenDesk“.

Kai kurios funkcijos priklauso nuo rinkos

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Apibrėžkite sėkmę","id":"define-success","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soK?ver=f487","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Apibrėžkite sėkmę","videoHref":"","content":"<p>Kurkite naujus OKR arba pradėkite naudodami įtaisytuosius šablonus ir apibrėžkite sėkmę visuose lygiuose naudodami patvirtinimo darbo eigas ir lanksčius rodinius.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lengvai kurkite, patvirtinkite ir suderinkite su OKR"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Užtikrinkite suderinimą","id":"ensure-alignment","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMu?ver=b5d1","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks and timing in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Tarpusavyje suderinkite komandas","videoHref":"","content":"<p>Naudodami organizacijos, komandos ir individualius rodinius, gaukite įžvalgų apie tikslus savo įmonėje ir sutelkite komandas pagal&nbsp;svarbiausius prioritetus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skatinkite tarpusavyje suderintą, į tikslą orientuotą darbo kultūrą"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Darbą susiekite su rezultatais","id":"connect-work-to-outcomes","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soN?ver=6690","imageAlt":"A list of Marketing projects in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":4,"name":"Darbą susiekite su rezultatais","videoHref":"","content":"<p>Sužinokite, kaip jūsų komandos kasdienis darbas daro įtaką jūsų organizacijos pagrindiniams prioritetams ir susiekite OKR su darbo sistemomis, kurias jūsų komanda jau naudoja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Projektus ir užduotis susiekite su OKR"}],"arialabel":"Susiderinkite","id":"align","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n7Z?ver=52de","imageAlt":"Teamwide revenue goals in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Susiderinkite","videoHref":"","content":"<p>Darbuotojus ir komandas suderinkite su organizacijos pagrindiniais tikslais, padėkite jiems suprasti jų indėlį ir užtikrinkite pareigų tarpusavio suderinimą.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Užtikrinkite aiškumą ir tarpusavio susiderinimą"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Paverskite įžvalgas veiksmais","id":"Turn-insight-into-action","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58QVU?ver=6da9","imageAlt":"A Teams message in a Planning channel sharing updates and a Viva Goals check-in module.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Paverskite įžvalgas veiksmais","videoHref":"","content":"<p>Padarykite, kad būtų paprasta peržiūrėti ir bendrinti eigą, taip pat „Microsoft Teams“ įgalinkite patikrinimus ir paraginimus.&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sutelkite visų dėmesį į reikšmingiausius darbus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Supaprastinkite pateiktis","id":"simplify-presentations","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMy?ver=c747","imageAlt":"A Platform Team Dashboard in Viva Goals displaying key updates, a graph showing progress over time, and trackable OKRs.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Supaprastinkite pateiktis","videoHref":"","content":"<p>Pasidalykite eiga, kontekstu, pamokomis ir kitais veiksmais su darbuotojais naudodami tinkinamus pateikčių šablonus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pristatykite eigą susitikimuose"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kasdienį darbą susiekite su tikslais","id":"connect-daily-work-to-goals","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE5947s?ver=83c9","imageAlt":"A new project being added in Viva Goals and the dropdown open showing options to integrate Asana, Planner, Jira and Smartsheet.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Kasdienį darbą susiekite su tikslais","videoHref":"","content":"<p>Kasdienį darbą susiekite su organizacijos ir komandos tikslais pasitelkę integracijas su „Teams“, „Azure DevOps“, „Jira“, „Asana“, „Tableau“ ir kitomis programomis.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Padėkite darbuotojams susitelkti"}],"arialabel":"Susitelkite","id":"focus","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soR?ver=63eb","imageAlt":"A Monthly Product Review document in Viva Goals being shared with a group in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Susitelkite","videoHref":"","content":"<p>Skatinkite diskusijas, pateikite kontekstą ir supaprastinkite ataskaitas apie eigą naudodami pasirinktines ataskaitų sritis ir dinamiškai atnaujinamus OKR.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sutelkite komandas siekti realaus poveikio"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"„Viva Goals“ naudojimas „Teams“ ir „Azure DevOps“","id":"use-viva-goals-in-teams-and-dzure-devOps","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soV?ver=d32f","imageAlt":"The Microsoft Viva options dropdown in Teams showing Relecloud, Viva Insights, Viva Goals, Viva Learning and Viva Topics.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"„Viva Goals“ naudojimas „Teams“ ir „Azure DevOps“","videoHref":"","content":"<p>Puoselėkite į tikslą nukreiptą kultūrą naudodami „Viva Goals“ programą „Teams“ ir „Azure Dev Ops“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sekite darbo procesus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bendraukite ir bendradarbiaukite","id":"communicate-and-collaborate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soX?ver=14e6","imageAlt":"An employee sharing a Platform Team Dashboard over a Teams chat for review.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Bendraukite ir bendradarbiaukite","videoHref":"","content":"<p>Bendraukite ir bendradarbiaukite, kad kartu siektumėte tikslų, naudodami „Teams“ pokalbių žinučių plėtinį.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skatinkite pokalbius apie tikslus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Padidinkite matomumą","id":"increase-visibility","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE591sa?ver=98e8","imageAlt":"A New Key Result being added in Viva Goals with the dropdown open showing the option to integrate with Marketo, Planner, Power BI and more.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":12,"name":"Padidinkite matomumą","videoHref":"","content":"<p>Pagerinkite tikslų ir eigos matomumą naudodami integracijas į svarbiausias darbo sistemas, pvz., „Teams“, „Azure DevOps“, „Jira“, „Tableau“ ir „ZenDesk“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nuolat stebėkite eigą"}],"arialabel":"Integruokite","id":"integrate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n81?ver=698c","imageAlt":"A Viva Goals objective being shared in a Teams chat.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Integruokite","videoHref":"","content":"<p>Skatinkite bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant tikslų ir padėkite visiems klestėti hibridinėje darbo vietoje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nenuleiskite akių nuo tikslų"}],"itemsCount":12}

Žiūrėkite, kaip veikia „Viva Goals“

Sužinokite daugiau apie funkcijas, kurios padeda komandoms susitelkti siekiant rezultatų.

Sužinokite, kaip tūkstančiai „Microsoft“ darbuotojų naudoja „Viva Goals“

Funkcijos ir kainos

„Microsoft Viva“ pakete „Microsoft 365“

Įtraukta

į visus „Microsoft 365“ ir „Office 365“ planus įmonėms

Kai kurios darbuotojų patirties funkcijos įtrauktos į „Microsoft 365“ ir „Office 365“ planus įmonėms.

Įtrauktos programos

 • Microsoft„Viva“ ryšiai

„Microsoft Viva“ tikslai

„Microsoft Viva“ tikslai 5,60 €

vartotojui per mėnesį

(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)1
Kaina be PVM.

Darbuotojų patirties funkcijos, įtrauktos į „Microsoft 365“planus, ir:

 • OKR darbo eigos ir šablonai
 • Bendrinamos OKR ataskaitų sritys
 • Integracijos su svarbiausiais įrankiais ir duomenų šaltiniais
 • SSO galimybės, duomenų šifravimas, įmonės lygio privatumas ir išplėstinės teisės
 • Išplėstinės OKR konfigūracijos su tinkinamomis vertėmis ir vertinimo nurodymais

Įtrauktos programos

 • Microsoft„Viva“ ryšiai
 • Microsoft„Viva“ tikslai

Sutaupykite 25 % baigdami pirkimą*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Visa kaina buvo 11,20 € Dabar 8,40 €

vartotojui per mėnesį

(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)1
Kaina be PVM.

Viskas „Viva Goals“, taip pat:

 • „Viva Learning“ – sklandžiai integruokite prieigą prie mokymosi turinio į sritis, kuriose darbuotojai leidžia savo laiką
 • „Viva Insights“ – pagerinkite produktyvumą ir balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo pasitelkę duomenimis pagrįstas, privatumą apsaugančias įžvalgas
 • „Viva Topics“ – bendraukite, valdykite ir apsaugokite visos organizacijos žinias

Įtrauktos programos

 • Microsoft„Viva“ ryšiai
 • Microsoft„Viva“ tikslai
 • Microsoft„Viva“ įtraukimas
 • Microsoft„Viva“ mokymas
 • Microsoft„Viva“ įžvalgos
 • Microsoft„Viva“ temos

Microsoft 365

Šiame stulpelyje esančios funkcijos su varnelėmis yra įtrauktos į „Microsoft 365“ ir „Office 365“ planus korporacijoms.

„Microsoft Viva“ tikslai

„Microsoft Viva“ tikslai 5,60 €
vartotojui per mėnesį
(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)1
Kaina be PVM.

Padėkite pagerinti verslo rezultatus ir darbuotojų patirtį naudodami tikslų nustatymo ir valdymo sprendimą, kuris komandas suderina su jūsų organizacijos prioritetais.

Sutaupykite 25 % baigdami pirkimą*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Visa kaina buvo 11,20 € Dabar 8,40 €
vartotojui per mėnesį
(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)1
Kaina be PVM.

Suteikite žmonėms ir komandoms galimybes pasiekti geriausių rezultatų iš bet kurios vietos naudodami išsamų darbuotojų patirties paketą.

„Microsoft Office“ produktų funkcijų palyginimas
Funkcijos pavadinimas

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Goals

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite, valdykite, suderinkite ir tinkinkite tikslų ir pagrindinių rezultatų (OKR) darbo eigas naudodami šablonus ir automatizuotas apklausas

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Padidinkite savo verslo tempą su OKR, naudodami bendrinamą ataskaitų sritį ir pažangias įžvalgas

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukite tikslus į kasdienio darbo srautą naudodami  „Viva Goals“ programą  „Teams“ ir  „Azure DevOps“ bei pranešimų plėtinį  „Teams“ pokalbyje

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Peržiūrėkite ir automatiškai atnaujinkite OKR bei projektus naudodami projektų valdymo ir duomenų valdymo įrankius, kuriuos jau naudojate

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Užtikrinkite įmonės apimtis ir saugą pasitelkę bendrosios autentifikacijos (SSO) galimybes, duomenų šifravimą, įmonės lygio privatumą ir išplėstines teises

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Naudokite išplėstines OKR konfigūracijas su tinkinamomis vertėmis ir vertinimo nurodymais

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Connections

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

„Viva Connections“ tinkinimas naudojant įmonės prekės ženklą

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Centralizuotos paskirties vietos, pritaikytos darbuotojams, kūrimas

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pateikite vieningų ryšių kanalą, kad galėtumėte kaupti ir bendrinti svarbią informaciją

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Bendravimą ir ataskaitų srities elementus taikykite asmenims arba grupėms

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Padidinkite kritinius elementus, kad maksimaliai padidintumėte poveikį

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite modernią darbuotojų patirtį naudodami esamą infrastruktūrą

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Integravimas su partnerių teikėjais ir žmogiškųjų išteklių sistemomis

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasirinktinių adaptyviųjų kortelių kūrimas norint prijungti prie esamų programų

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasiekite visas „Viva“ programas, asmeniniams poreikiams pritaikytas ataskaitų sritis, naujienų infor­macijossantraukas ir išteklius vienoje vietoje naudodami „Viva Connections“ namų funkcijas, skirtas staliniam kompiuteriui

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Engage

Ši funkcija iš dalies įtraukta
Ši funkcija iš dalies įtraukta

Įtraukta

Kurkite ir prisijunkite prie darbuotojų bendruomenių

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Skelbkite ir prisekite skelbimus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pradėkite įvairių tipų pokalbius

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Raskite įžvalgų apie bendruomenės arba pokalbio įtraukimą

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Skelbkite klausimus, pateikite sprendimus ir pažymėkite geriausius atsakymus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite, raskite ir stebėkite siužeto įrašus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite, raskite ir stebėkite istorijas

Included
Included
Included

Užduokite klausimus, raskite jau egzistuojančius atsakymus arba nukreipkite klausimus žmonėms, kurie gali pateikti atsakymą

Not Included
Not Included
Included

Tiesiogiai įsitraukite į vadovų pateikiamą turinį, įskaitant diskusijas, įvykius, kampanijas ir naujausią veiklą

Not Included
Not Included
Included

Skatinkite įsitraukimą per atvirus pokalbius naudodami klausimų ir atsakymų stiliaus renginius „Klauskite manęs visko“

Not Included
Not Included
Included

Publikuokite siužeto įrašus ir istorijas kito vartotojo vardu

Not Included
Not Included
Included

Kurkite ir valdykite visos organizacijos kampanijas

Not Included
Not Included
Included

Microsoft Viva Learning

Ši funkcija iš dalies įtraukta
Ši funkcija iš dalies įtraukta

Įtraukta

Pasiekite „Viva Learning“ programoje „Microsoft Teams“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasiekite visas „Microsoft Learn“ ir „Microsoft 365“ mokymo bibliotekas ir 125 „LinkedIn Learning“ kursus2

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Ieška, bendrinimas ir pokalbiai apie mokymosi turinį

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

„Viva Learning“ skirtukų kūrimas „Teams“ kanaluose „Teams“ kompiuterio programoje

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Perkelkite organizacijos sugeneruotą mokymosi turinį, laikomą „SharePoint“, į „Viva Learning“ integravę „SharePoint“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Rekomenduokite turinį ir sekite praneštą užbaigimo eigą3

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Integravimas su partnerių turinio teikėjais

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Integravimas su mokymo valdymo sistemomis

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Ieškokite mokymosi turinio „Microsoft“ ieškoje Bing.com, Microsoft365.com ir SharePoint.com4

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukite mokymosi turinį į kalendorių su siūlomomis laiko atkarpomis3

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Kurkite mokymosi kelius ir rinkinius3

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Gaukite išorinių susietų objektų „SharePoint“ integravimo palaikymą

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Insights

Ši funkcija iš dalies įtraukta
Ši funkcija iš dalies įtraukta

Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų naudodami „Viva Insights“ programoje „Teams“ ir žiniatinklio programose

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų el. laiškuose su suvestinėmis iš „Microsoft Viva“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų papildinyje „Viva Insights“ programoje „Outlook“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasiekite „Premium“ lygio asmenines funkcijas, įskaitant susitikimų efektyvumo apklausas, pagyrimų bendrinimą ir tendencijas bei produktyvaus darbo režimą programoje „Teams“

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Palaikykite sveiką bendradarbiavimą naudodami planus, skirtus el. laiškams, efektyviems susitikimams, pasikartojantiems laiko rezervavimams, bendrinamam produktyvaus darbo laikui ir dienoms be susitikimų

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Vadovaukite stiprioms komandoms naudodami vadovo įžvalgas

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Identifikuokite tendencijas visoje įmonėje naudodami lyderių įžvalgas

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Naudokite iš anksto sukurtų ataskaitų biblioteką, pasirinktinius analizės įrankius ir spartintuvus, kad sukurtumėte gilias įžvalgas apie organizaciją

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Microsoft Viva Topics

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Sumaniai sujunkite ir konsoliduokite informaciją, kad visoje organizacijoje galėtumėte nuosekliai ieškoti, naudodami „Microsoft Graph“ jungtis

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Raskite ekspertus visoje organizacijoje

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Sužinokite apie temą, jos pagrindinius ekspertus ir dokumentaciją pasitelkdami temų centrą, korteles ir puslapius

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Pasiekite „Viva Topics“ visose „Microsoft 365“ programose, pvz., „SharePoint“, „Teams“, „Outlook“, „Viva Engage“ ir „Microsoft“ ieška

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Užduokite klausimus, raskite jau egzistuojančius atsakymus arba nukreipkite klausimus žmonėms, kurie gali pateikti atsakymą

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai

„Microsoft Viva“ tikslai 5,60 €
vartotojui per mėnesį
(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)1
Kaina be PVM.

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Visa kaina buvo 11,20 € Dabar 8,40 €
vartotojui per mėnesį
(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)1
Kaina be PVM.

Microsoft Viva Goals

Funkcijos pavadinimas

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai Microsoft Viva Suite

Kurkite, valdykite, suderinkite ir tinkinkite tikslų ir pagrindinių rezultatų (OKR) darbo eigas naudodami šablonus ir automatizuotas apklausas

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Padidinkite savo verslo tempą su OKR, naudodami bendrinamą ataskaitų sritį ir pažangias įžvalgas

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukite tikslus į kasdienio darbo srautą naudodami  „Viva Goals“ programą  „Teams“ ir  „Azure DevOps“ bei pranešimų plėtinį  „Teams“ pokalbyje

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Peržiūrėkite ir automatiškai atnaujinkite OKR bei projektus naudodami projektų valdymo ir duomenų valdymo įrankius, kuriuos jau naudojate

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Užtikrinkite įmonės apimtis ir saugą pasitelkę bendrosios autentifikacijos (SSO) galimybes, duomenų šifravimą, įmonės lygio privatumą ir išplėstines teises

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Naudokite išplėstines OKR konfigūracijas su tinkinamomis vertėmis ir vertinimo nurodymais

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Connections

Funkcijos pavadinimas

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai Microsoft Viva Suite

„Viva Connections“ tinkinimas naudojant įmonės prekės ženklą

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Centralizuotos paskirties vietos, pritaikytos darbuotojams, kūrimas

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pateikite vieningų ryšių kanalą, kad galėtumėte kaupti ir bendrinti svarbią informaciją

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Bendravimą ir ataskaitų srities elementus taikykite asmenims arba grupėms

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Padidinkite kritinius elementus, kad maksimaliai padidintumėte poveikį

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite modernią darbuotojų patirtį naudodami esamą infrastruktūrą

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Integravimas su partnerių teikėjais ir žmogiškųjų išteklių sistemomis

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasirinktinių adaptyviųjų kortelių kūrimas norint prijungti prie esamų programų

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasiekite visas „Viva“ programas, asmeniniams poreikiams pritaikytas ataskaitų sritis, naujienų infor­macijossantraukas ir išteklius vienoje vietoje naudodami „Viva Connections“ namų funkcijas, skirtas staliniam kompiuteriui

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Engage

Funkcijos pavadinimas

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai Microsoft Viva Suite

Kurkite ir prisijunkite prie darbuotojų bendruomenių

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Skelbkite ir prisekite skelbimus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pradėkite įvairių tipų pokalbius

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Raskite įžvalgų apie bendruomenės arba pokalbio įtraukimą

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Skelbkite klausimus, pateikite sprendimus ir pažymėkite geriausius atsakymus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite, raskite ir stebėkite siužeto įrašus

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Kurkite, raskite ir stebėkite istorijas

Included
Included
Included

Užduokite klausimus, raskite jau egzistuojančius atsakymus arba nukreipkite klausimus žmonėms, kurie gali pateikti atsakymą

Not Included
Not Included
Included

Tiesiogiai įsitraukite į vadovų pateikiamą turinį, įskaitant diskusijas, įvykius, kampanijas ir naujausią veiklą

Not Included
Not Included
Included

Skatinkite įsitraukimą per atvirus pokalbius naudodami klausimų ir atsakymų stiliaus renginius „Klauskite manęs visko“

Not Included
Not Included
Included

Publikuokite siužeto įrašus ir istorijas kito vartotojo vardu

Not Included
Not Included
Included

Kurkite ir valdykite visos organizacijos kampanijas

Not Included
Not Included
Included

Microsoft Viva Learning

Funkcijos pavadinimas

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai Microsoft Viva Suite

Pasiekite „Viva Learning“ programoje „Microsoft Teams“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasiekite visas „Microsoft Learn“ ir „Microsoft 365“ mokymo bibliotekas ir 125 „LinkedIn Learning“ kursus2

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Ieška, bendrinimas ir pokalbiai apie mokymosi turinį

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

„Viva Learning“ skirtukų kūrimas „Teams“ kanaluose „Teams“ kompiuterio programoje

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Perkelkite organizacijos sugeneruotą mokymosi turinį, laikomą „SharePoint“, į „Viva Learning“ integravę „SharePoint“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Rekomenduokite turinį ir sekite praneštą užbaigimo eigą3

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Integravimas su partnerių turinio teikėjais

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Integravimas su mokymo valdymo sistemomis

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Ieškokite mokymosi turinio „Microsoft“ ieškoje Bing.com, Microsoft365.com ir SharePoint.com4

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Įtraukite mokymosi turinį į kalendorių su siūlomomis laiko atkarpomis3

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Kurkite mokymosi kelius ir rinkinius3

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Gaukite išorinių susietų objektų „SharePoint“ integravimo palaikymą

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Microsoft Viva Insights

Funkcijos pavadinimas

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai Microsoft Viva Suite

Gaukite asmeninių įžvalgų naudodami „Viva Insights“ programoje „Teams“ ir žiniatinklio programose

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų el. laiškuose su suvestinėmis iš „Microsoft Viva“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Gaukite asmeninių įžvalgų papildinyje „Viva Insights“ programoje „Outlook“

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Pasiekite „Premium“ lygio asmenines funkcijas, įskaitant susitikimų efektyvumo apklausas, pagyrimų bendrinimą ir tendencijas bei produktyvaus darbo režimą programoje „Teams“

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Palaikykite sveiką bendradarbiavimą naudodami planus, skirtus el. laiškams, efektyviems susitikimams, pasikartojantiems laiko rezervavimams, bendrinamam produktyvaus darbo laikui ir dienoms be susitikimų

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Vadovaukite stiprioms komandoms naudodami vadovo įžvalgas

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Identifikuokite tendencijas visoje įmonėje naudodami lyderių įžvalgas

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Naudokite iš anksto sukurtų ataskaitų biblioteką, pasirinktinius analizės įrankius ir spartintuvus, kad sukurtumėte gilias įžvalgas apie organizaciją

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Microsoft Viva Topics

Funkcijos pavadinimas

Microsoft 365

„Microsoft Viva“ tikslai Microsoft Viva Suite

Sumaniai sujunkite ir konsoliduokite informaciją, kad visoje organizacijoje galėtumėte nuosekliai ieškoti, naudodami „Microsoft Graph“ jungtis

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Raskite ekspertus visoje organizacijoje

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Sužinokite apie temą, jos pagrindinius ekspertus ir dokumentaciją pasitelkdami temų centrą, korteles ir puslapius

Neįtraukta

Neįtraukta

Included

Pasiekite „Viva Topics“ visose „Microsoft 365“ programose, pvz., „SharePoint“, „Teams“, „Outlook“, „Viva Engage“ ir „Microsoft“ ieška

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

Užduokite klausimus, raskite jau egzistuojančius atsakymus arba nukreipkite klausimus žmonėms, kurie gali pateikti atsakymą

Neįtraukta

Neįtraukta

Įtraukta

|

„Viva Goals“ licencija apima prieigą prie „Viva Goals“ programos „Teams“ ir „Viva Goals“ žiniatinklio programos. Naudokite šias programas norėdami:

 • Kurti, valdyti, suderinti ir tinkinti OKR darbo eigas naudodami OKR šablonus, automatizuotus tikrinimus ir išplėstines įžvalgas.
 • Padidinkite verslo tempą su OKR, naudodami bendrinamas ataskaitų sritis ir išplėstines įžvalgas.
 • Darbą susiekite su rezultatais pasitelkę gilų integravimą į užduotis, projektus ir įdėtuosius OKR rodinius.
 • Integruokite į svarbius įrankius, pvz., „Teams“, „Slack“ ir „Glip“, kad įgalintumėte automatinį OKR tikrinimą.
 • Užtikrinkite įmonės apimtis ir saugą pasitelkę bendrosios autentifikacijos (SSO) galimybes, duomenų šifravimą, įmonės lygio privatumą ir išplėstines teises.
 • Naudokite išplėstines OKR konfigūracijas su tinkinamomis vertėmis ir vertinimo nurodymais.

„Viva Goals“ pasiekiami kaip programa „Microsoft Teams“ ir kaip žiniatinklio programa. „Viva Goals“ žiniatinklio programai netaikomos būtinosios sąlygos; klientai gali įsigyti ir naudoti „Viva Goals“ su žiniatinklio programa be jokio kito „Microsoft“ produkto ar prenumeratos.

 

„Microsoft Teams“ produkto licencija yra būtina sąlyga norint naudoti „Viva Goals“ programą „Teams“. „Teams“ galima licencijuoti su:

 • „Microsoft 365“ F1, F3, E3, A3, E5, A5.
 • „Office 365“ F3, E1, A1, E3, A3, E5, A5.
 • „Microsoft 365 Business Basic“, „Business Standard“, „Business Premium“.
 • „Microsoft SharePoint K“, 1 plano arba 2 plano licencija.

2021 m. spalį „Microsoft“ įsigijo „Ally.io“ – pirmaujančią OKR įmonę. Sukūrusi  „Viva Goals“,  „Microsoft“ toliau investavo į  „Ally.io“ funkcines galimybes, kad pagerintų integraciją su  „Microsoft Teams“ ir per laiką  „Ally.io“ įpintų į  „Viva“,  „Azure DevOps“,  „Power BI“,  „Microsoft Planner“ ir  „Project“. Ilgainiui, be partnerių integracijų, bus daugiau integracijų su platesniu „Microsoft 365“ programų ir paslaugų rinkiniu. Peržiūrėkite visą duomenų integracijų sąrašą „Viva Goals“ dokumentacijoje.

 

„Microsoft“ taip pat investavo į „Viva Goals“, kad užtikrintų atitikimą įmonės masto ir saugos reikalavimams naudojant tokias funkcijas kaip bendrosios autentifikacijos (SSO) funkcines galimybes, duomenų šifravimą, įmonės lygio privatumą ir išplėstines teises.

Taip,  „Viva Goals“ jau pasiekiami visose  „Microsoft“ pasaulinėse rinkose.

„Viva Goals“ šiuo metu palaiko 11 kalbų: anglų (JAV), prancūzų (Prancūzija), portugalų (Brazilija), ispanų (Ispanija), kinų (supaprastinta), kinų (tradicinė), estų, vokiečių, italų, japonų ir korėjiečių. Iki 2023 m. kovo pabaigos palaikysime 27 „Microsoft 365“ kalbas, kuriomis rašoma iš kairės į dešinę.

Diegimas ir palaikymas

Dokumentacija

Pradėkite naudoti  „Viva Goals“ savo organizacijoje.

Naudojimo pradžia

Pradėkite savo priėmimo kelionę jau šiandien.

Palaikymas

Raskite  „Viva Goals“ žinyną ir mokymosi turinį darbuotojams.

FastTrack

Gaukite pagalbos įgalindami „Microsoft Viva“ ir pamatines galimybes „Microsoft 365“, palaikančias darbuotojų patirtį.

Papildomi ištekliai

Kaip pradėti naudoti  „Viva Goals“

A person wearing a headset smiling.

Suteikite žmonėms ir komandoms galimybę būti geriausiais

„Viva Goals“ yra „Microsoft Viva“ – darbuotojų patirties platformos, skirtos padėti žmonėms susisiekti, susitelkti, mokytis ir klestėti darbe – dalis.

*Sutaupykite 25 % įsigiję iki 2023 m. liepos 1 d.

 1. Prasidėjus mokamai prenumeratai, atšaukimo strategijos skiriasi atsižvelgiant į tai, ar esate naujas klientas, taip pat į pasirinktą „Microsoft“ produktą ir domeną. Sužinokite, kaip atšaukti „Microsoft 365“ prenumeratą, ir bet kuriuo metu atšaukite ją „Microsoft 365“ administravimo centre. Atšaukus prenumeratą, visi susiję duomenys panaikinami. Sužinokite daugiau apie duomenų saugojimą, naikinimą ir visišką panaikinimą naudojant „Microsoft 365“.
 2. Klientai, turintys „LinkedIn Enterprise“ prenumeratą, gali pasiekti visą „LinkedIn Learning“ biblioteką.
 3. Pasiekiama „Viva Learning“ kompiuterio programoje.
 4. Norint įgalinti „Viva Learning“ turinį „Microsoft“ ieškoje visame nuomotojuje, administratoriams reikia mažiausiai vienos įsigytos licencijos.