eduv2.msftedu.com

Elevsentrert opplæring

Det har aldri vært viktigere å dekke behovene til alle de ulike elevene og hjelpe dem med å skaffe seg ferdigheter for livet.

FREMHEVET PRODUKT

Hjelp elevene med å uttrykke seg

Inkluderende, elevsentrerte læringsmiljøer skaper tryggheten alle elever trenger for å lære og utvikle seg. Med gratis verktøy og teknologi som Immersive Reader og Teams, kan lærerne gi individuell opplæring i stor skala og sette elevene i stand til å styre egen læring.

Skap et inkluderende klasserom

Legg til rette for bedre læringsresultater ved hjelp av en elevsentrert tilnærming som setter elevenes behov først. Med inkluderende klasserom, tilgjengelige verktøy og teknologi som fremmer rettferdighet og samarbeid, får hver elev muligheten til å delta og utvikle seg.

Forbered elevene på fremtiden

Individuell undervisning hjelper hver elev med å lære på sin egen måte.

Gi tilgang til kraftig teknologi

Ved hjelp av solide verktøy og kraftig teknologi kan elevene velge hvordan de skal samhandle, bygge ferdigheter og uttrykke ideene sine.

Gi lærerne verktøy, opplæring og inspirasjon

Inspirer og støtt lærerne med opplæringen og den faglige utviklingen de trenger for å bli trygge på hvordan de underviser med teknologi.


Casestudie

Bruk av OneNote og Immersive Reader gjør undervisningen mer rettferdig, tilgjengelig og engasjerende. Det gir også elevene mine mange flere muligheter til å praktisere det 21. århundrets ferdigheter, og det frigjør tid slik at jeg kan jobbe med elever som sliter.

Merlyne Graves, lærer i 4. klasse
LES CASESTUDIEN

Produkter for enhver læringsstil

Med inkluderende og tilgjengelig teknologi fra Microsoft kan du engasjere og hjelpe mange ulike elever.

Office 365 og Learning Tools

Med gratis Microsoft Learning Tools kan du forbedre lese-, skrive- og matteferdighetene hos alle elever, uavhengig av læringsstil.

UTFORSK LEARNING TOOLS

Teams

Opprett samarbeidende klasserom og gi personlig tilpassede oppgaver og tilbakemeldinger til alle elevene.

KOM I GANG MED TEAMS

Flip

Utnytt effekten i videobasert sosial læring for å forsterke hver elevs uttrykksmåte.

FINN UT MER OM FLIP

Prøv Immersive Reader med ditt eget lesemateriale

Tilgjengelighetsfunksjoner

Oppmuntre til inkludering og gjør elevene likestilte ved hjelp av kraftige tilgjengelighetsfunksjoner i Windows 11 og Office 365.

Faglig utvikling og opplæring

Microsoft Learn Educator Center

Microsofts lærersenter tilbyr kurs og aktiviteter på nettet som gir utmerkelser og sertifikater samt faglige utviklingspoeng.

Tilgjengelighetskurs for lærere

Forstå tilgjengelighetsverktøyene

Ta dette kurset for å få detaljerte beskrivelser av hvordan du bruker tilgjengelighetsverktøyene i skoletimene.

TA KURSET

Få tilgjengelighetsmaler

Finn tilgjengelighetsdokumenter og gratis maler for å gjøre innholdet i timene mer inkluderende.

LAST NED MALENE

Skap tilgjengelig innhold

Lær hvordan du lager tilgjengelig innhold til skoletimene slik at alle elevene, uansett læringsstil, kan dra nytte av det.

TA KURSET