eduv2.msftedu.com

Microsoft Education Transformation Framework for grunnskoler og videregående

En helhetlig og effektiv guide for skoleledere, egnet for å navigere gjennom komplekse forandringsprosesser, forestille seg hva som er mulig, og utvikle en strategi for å oppnå dette.

Helhetlig tilnærming

En helhetlig utdannelse av barnet krever en kompleks integrering av flere funksjoner i skolesystemet.Vellykkede transformasjoner er helhetlige og altomfattende.

Global beste praksis

Eksempler på hva som fungerer og hva som ikke gjør det, for å inspirere og hjelpe deg på veien mot en vellykket utdanningstransformasjon.

Forankret i forskning

Kartlegging fra beslutningstakere og forskning fra akademikere har vist at initiativer innen læringstransformasjon har ført til dramatiske forbedringer.

Hvordan komme i gang

Få tilgang til veiledningen om hvordan Microsoft Education Transformation Framework raskt kan sette i gang din prosess for å implementere en effektiv og systemomfattende transformasjon.

Ledelse og forankring

En samarbeidende visjon og opprettelse av en bevisst kultur for innovasjon og læring, med delte mål som engasjerer fellesskapet og motiverer ledere, pedagoger og alle deltakere til å planlegge og lede endring.

Undervisning og læring

Hjelp elevene med å oppnå sitt potensiale ved å velge en elevsentrert tilnærming for å utforske alle aspekter av undervisning og læring: undervisningsopplegg, vurdering, enheter og rom, med fokus på å forstå og møte alle elevenes behov.

Intelligente miljøer

Utvikling av trygge og sikre omgivelser fysisk og på nett, som utnytter dataanalyse for å optimalisere elevresultatene og skape effektive, responsive og bærekraftige prosesser og fordeling av ressurser.

Elev- og skolesuksess

Forankret i rettferdighet og inkludering, med evneoppbygging gjennom profesjonell læring og utvikling for alle, for å sikre at elevene utvikler sosiale og emosjonelle ferdigheter og er forberedt på fremtiden.

Hvordan komme i gang

Få tilgang til veiledningen om hvordan Microsoft Education Transformation Framework raskt kan sette i gang din prosess for å implementere en effektiv og systemomfattende transformasjon.