Microsoft Education Transformation Framework for grunnskoler og videregående

En helhetlig og effektiv guide for utdanningsledere, egnet for å navigere gjennom komplekse transformasjoner, forestille seg hva som er mulig, og utvikle en strategi for å oppnå dette.

Undervisning og læring

Hjelp alle elevene med å oppnå sitt fulle potensiale, ved å velge en elevsentrert tilnærming til alle aspekter av undervisning og læring: undervisningsopplegg, vurdering, enheter og rom, med fokus på å forstå og møte alle elevenes behov.

Ressurser for undervisning og læring

Hurtigstartveiledning

En enkel introduksjon til moderne undervisning og læring, og hvordan dette kan muliggjøres ved hjelp av teknologi.

Forskning på elevsentrert læring

En undersøkelse av Pearson som ser på undervisningshandlinger som optimaliserer elevens mulighet til å lære.

Suksesshistorier

Les historier fra skoler verden over og se hvordan de har løst utfordringer knyttet til ledelse og forankring.

Vurdering av undervisning og læring

Dette kurset fokuserer på moderne undervisning og læring, rettet mot skoleledere som ønsker å transformere deres skolers praksis for undervisning og læring.

Hva handler moderne undervisning og læring om?

Elevsentrert læring

Skap en pedagogikk der undervisnings- og læringspraksiser er prosjekt- og kompetansebaserte, samarbeidsrettede og gir eleven eierskap i sin egen læringsprosess.

Undervisningsplaner og evaluering

Nye typer undervisningsplaner – enten de er prosjektbaserte, personlig tilpassede eller kompetansedrevne – krever nye verktøy for å få oversikt over, tilpasse og vurdere fremgang for hver enkelt elev.

Læringsenheter

Tilby elevene multimodal læring gjennom tale, berøring og digitalt blekk, og øk evnen deres til å beholde informasjon, generere nye ideer og bruke programvare i den virkelige verden.

Læringsrom

Tilpass romdesignet til læringsmålene, slik at undervisningsopplegget styrer oppsettet i klasserommet, i stedet for det omvendte, og de fysiske læringsrommene blir mer fleksible, samarbeidsrettede, rettferdige, sunne og inspirerende.