Microsoft Teams for frontlinjearbeidere

Gi frontlinjearbeiderne enklere kommunikasjon, fleksible verktøy for skiftplanlegging og sømløs oppgavestyring – alt i én brukervennlig app.

Two frontline workers, a Shift calendar in Teams for desktop and a team dashboard in Teams for mobile.

Transformer hele arbeidsstyrken

Cirka 78 prosent av lederne svarte at å utruste frontlinjearbeiderne med teknologi er avgjørende for å lykkes.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Fordeler for frontlinjen din

Teams kan gi frontlinjen din handlekraft for arbeidet i fremtiden

Teams kan gi frontlinjen din handlekraft for arbeidet i fremtiden

Gi frontlinjearbeiderne de riktige verktøyene for å gi dem fleksibilitet, en følelse av mening og den rette kunnskapen for å forbedre forretningsresultatene.

Gi de ansatte fleksibilitet til å fokusere på det som er viktig

Hjelp frontlinjearbeiderne med å bruke mer tid på viktige prosesser og kundekontakt, og mindre tid på manuelle oppgaver og tidsplankonflikter.

Hjelp ansatte med å omfavne bedriftens mål

Skap merkeambassadører og mestere på drift ved å anerkjenne godt arbeid, og gi frontlinjen mer handlekraft med verktøy som hjelper dem å innrette seg etter bedriftens mål.

Tilby den rette kunnskapen til rett tid

Overgå bedriftens forventninger ved å gjøre det enkelt å lære opp nye ansatte, dele innsikt og samle inn gode ideer på bakken.

Kommunikasjon og engasjement i frontlinjen

Forbedre kommunikasjons- og ansattopplevelser ved å koble de ansatte sammen med de riktige verktøyene, personene og enhetene de trenger for å arbeide best mulig og utvikle ferdighetene sine raskere.

Opprett ett enkelt bestemmelsessted for teamkommunikasjon

Gjør teamene dine i stand til å dele rik informasjon og kommunisere effektivt med verktøy som meldinger, fildeling og oppringing.

Skap en engasjert og inkluderende arbeidsplass

Lever et varemerkepreget bestemmelsessted for bedriften for å gi frontlinjearbeidere tilgang til bedriftsnyheter og til å kunne delta i bedriftskulturen som aldri før.

Fortsett å utvikle ferdigheter i frontlinjen

Sørg for rask pålasting av ansatte og hjelp dem å utvikle ferdigheter kontinuerlig med tilpassede, rollebaserte læringsveier.

Utrust arbeidere med verktøy som dekker de ulike behovene deres

Frem en inkluderende arbeidsplass ved å aktivere frontlinjemedarbeiderne dine med verktøy som gjør kommunikasjon og samarbeid mer tilgjengelig for alle.

Invester i frontlinjeteamets suksess

Styrk ansattes trivsel og velvære og reduser omorganisering ved å fremme fellesskapet og anerkjenne bidragene fra frontlinjearbeiderne.

Sørg for tydelig og umiddelbar stemmekommunikasjon

Dra nytte av en sømløs trykk-og-snakk-opplevelse – som gjør de ansattes eller bedriftens smarttelefoner og nettbrett om til walkietalkies.

Operasjoner og prosesser i frontlinjen

Øk effektiviteten i frontlinjen ved å automatisere oppgave- og tjenesteprosesser med konfigurerbare apper og digitale arbeidsflyter.

Bruk bransjeapplikasjoner for å effektivisere prosesser

Driv den operasjonelle effektiviteten ved å automatisere rutinemessige og repeterende prosesser i frontlinjen.

Effektiviser datafangst og del forbruksdata

Skaff deg avgjørende innsikt fra frontlinjen og del data ved bruk av meningsfull, selvbetjent analyse og innebygd AI for å forbedre hvordan arbeidet gjøres.

Løs og godkjenn forespørsler raskt

Effektiviser forespørsler i arbeidsflyten for å gi bedre kundeservice og forbedre prosesser.

Opprett sømløse virtuelle opplevelser

Utvid kunde- og pasienttjenester ved å effektivere tilgangen til eksterne tjenester av høy kvalitet med praktiske virtuelle besøk.

Koble IoT, eldre systemer og lignende til frontlinjeverktøy som brukes i hverdagen

Foren teknologien som frontlinjearbeiderne dine er avhengig av, bak én enkelt glassrute med Teams Graph API-er.

Skiftplanlegging og oppgavestyring for frontlinjen

Gi alle mer handlekraft til å møte varierende forretningsbehov ved å utruste frontlinjearbeiderne med en fleksibel programvare for skiftplanlegging og sømløs oppgavestyring.

Behandle skift sømløst

Opprett og administrer teamplaner på en enkel måte, mens du gir frontlinjearbeidere mulighet til å administrere timeplanene sine med selvbetjeningsverktøy.

Spor tid og oppmøte

Gjør det enkelt for frontlinjearbeidere å klokke inn eller ut uansett enhet, med geodeteksjon og digitale registreringer som gjør ting enkelt.

Behandle og tilordne komplekse oppgaver enkelt

Tenk nytt om oppgavestyring, fra bedriftens hovedkvarter til frontlinjeplasseringer, for å justere hele bedriften etter hva som må gjøres.

Utvid og konfigurer frontlinjeplattformen

Koble Teams direkte til ledende systemer for styring av arbeidsstyrken for å holde frontlinjearbeiderne i arbeidsflyten.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Fleksibilitet.","id":"Flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTp?ver=9442","imageAlt":"A person loading items into the trunk of a car and tasks are being assigned to them in Teams. ","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":2,"name":"Fleksibilitet","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN6B1","content":"<p>Hjelp frontlinjearbeiderne med å bruke mer tid på viktige prosesser og kundekontakt, og mindre tid på manuelle oppgaver og tidsplankonflikter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gi de ansatte fleksibilitet til å fokusere på det som er viktig"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mening.","id":"Purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWN8BO?ver=5e53","imageAlt":"A person wearing a mask using a computer. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":3,"name":"Mening","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN3RW","content":"<p>Skap merkeambassadører og mestere på drift ved å anerkjenne godt arbeid, og gi frontlinjen mer handlekraft med verktøy som hjelper dem å innrette seg etter bedriftens mål.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjelp ansatte med å omfavne bedriftens mål"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kunnskap.","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTs?ver=f93d","imageAlt":"Two people in a warehouse looking at a tablet device. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":4,"name":"Kunnskap","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNesu","content":"<p>Overgå bedriftens forventninger ved å gjøre det enkelt å lære opp nye ansatte, dele innsikt og samle inn gode ideer på bakken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tilby den rette kunnskapen til rett tid"}],"arialabel":"Fordeler for frontlinjen.","id":"features","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRNrc?ver=aebb","imageAlt":"Three frontline workers of varying professions.","imageHeight":730,"imageWidth":962,"itemIndex":1,"name":"Fordeler for frontlinjen din","videoHref":"","content":"<p>Gi frontlinjearbeiderne de riktige verktøyene for å gi dem fleksibilitet, en følelse av mening og den rette kunnskapen for å forbedre forretningsresultatene.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teams kan gi frontlinjen din handlekraft for arbeidet i fremtiden"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Opprett en hub for samarbeid.","id":"Create a hub for teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRADr?ver=a163","imageAlt":"Two mobile displays showing a customer service conversation in Teams and a photo of inventory being taken in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Opprett en hub til samarbeid","videoHref":"","content":"<p>Gjør teamene dine i stand til å dele rik informasjon og kommunisere effektivt med verktøy som meldinger, fildeling og oppringing.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opprett ett enkelt bestemmelsessted for teamkommunikasjon"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Engasjer hele arbeidsstyrken på én plattform.","id":"Engage your entire workforce on one platform","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Engasjer hele arbeidsstyrken på én plattform","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRADt","content":"<p>Lever et varemerkepreget bestemmelsessted for bedriften for å gi frontlinjearbeidere tilgang til bedriftsnyheter og til å kunne delta i bedriftskulturen som aldri før.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skap en engasjert og inkluderende arbeidsplass"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Få fart på pålasting av nyansatte og opplæring.","id":"Accelerate onboarding and learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Få fart på pålasting av nyansatte og opplæring","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRq3h","content":"<p>Sørg for rask pålasting av ansatte og hjelp dem å utvikle ferdigheter kontinuerlig med tilpassede, rollebaserte læringsveier.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fortsett å utvikle ferdigheter i frontlinjen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skap en inkluderende arbeidsplass.","id":"Enable an inclusive workplace","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEd?ver=dfe9","imageAlt":"A voice note being shared in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Skap en inkluderende arbeidsplass","videoHref":"","content":"<p>Frem en inkluderende arbeidsplass ved å aktivere frontlinjemedarbeiderne dine med verktøy som gjør kommunikasjon og samarbeid mer tilgjengelig for alle.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utrust arbeidere med verktøy som dekker de ulike behovene deres"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skap balanse mellom trivsel og produktivitet.","id":"Balance productivity and wellbeing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq3z?ver=a5d5","imageAlt":"A mobile display of praise being sent over Teams and a desktop display of a home dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Skap balanse mellom trivsel og produktivitet","videoHref":"","content":"<p>Styrk ansattes trivsel og velvære og reduser omorganisering ved å fremme fellesskapet og anerkjenne bidragene fra frontlinjearbeiderne.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Invester i frontlinjeteamets suksess"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Aktiver trykk-og-snakk-kommunikasjon.","id":"Enable push-to-talk communication","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWTjhP?ver=814d","imageAlt":"The Walkie Talkie app displayed on three mobile phones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Aktiver trykk-og-snakk-kommunikasjon","videoHref":"","content":"<p>Dra nytte av en sømløs trykk-og-snakk-opplevelse – som gjør de ansattes eller bedriftens smarttelefoner og nettbrett om til walkietalkies.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sørg for tydelig og umiddelbar stemmekommunikasjon"}],"arialabel":"Koble til og engasjer arbeidsstyrken.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRABC?ver=f915","imageAlt":"Three mobile displays showing an urgent chat in Teams, the Walkie Talkie app in Teams and a Dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Koble til og engasjer arbeidsstyrken","videoHref":"","content":"<p>Forbedre kommunikasjons- og ansattopplevelser ved å koble de ansatte sammen med de riktige verktøyene, personene og enhetene de trenger for å arbeide best mulig og utvikle ferdighetene sine raskere.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kommunikasjon og engasjement i frontlinjen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Digitaliser manuelle prosesser.","id":"Digitize manual processes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRxXG?ver=42c4","imageAlt":"Two mobile displays showing issue reporting in Teams and an approval being sent in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Digitaliser manuelle prosesser","videoHref":"","content":"<p>Driv den operasjonelle effektiviteten ved å automatisere rutinemessige og repeterende prosesser i frontlinjen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bruk bransjeapplikasjoner for å effektivisere prosesser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skaff deg operasjonell synlighet.","id":"Gain operational visibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEP?ver=36f6","imageAlt":"Weekly sales performance graphs being viewed on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Skaff deg operasjonell synlighet","videoHref":"","content":"<p>Skaff deg avgjørende innsikt fra frontlinjen og del data ved bruk av meningsfull, selvbetjent analyse og innebygd AI for å forbedre hvordan arbeidet gjøres.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektiviser datafangst og del forbruksdata"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vær smidig i dynamiske omgivelser.","id":"Be agile in dynamic environments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4e?ver=03c2","imageAlt":"A desktop display of Approvals received in Teams and a mobile display of an approval being sent over a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Vær smidig i dynamiske omgivelser","videoHref":"","content":"<p>Effektiviser forespørsler i arbeidsflyten for å gi bedre kundeservice og forbedre prosesser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Løs og godkjenn forespørsler raskt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Støtt virtuelle besøk og konsultasjoner.","id":"Support virtual visits & consultations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFOR?ver=ab84","imageAlt":"A desktop display of appointments logged in Teams and a mobile display of a consultation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Støtt virtuelle besøk og konsultasjoner","videoHref":"","content":"<p>Utvid kunde- og pasienttjenester ved å effektivere tilgangen til eksterne tjenester av høy kvalitet med praktiske virtuelle besøk.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opprett sømløse virtuelle opplevelser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tilpass og utvid frontlinjeplattformen.","id":"Customize and extend your frontline platform","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4h?ver=bc91","imageAlt":"A diagram showing the different capabilities of Teams including help with shifts, time clocks, schedules and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Tilpass og utvid frontlinjeplattformen","videoHref":"","content":"<p>Foren teknologien som frontlinjearbeiderne dine er avhengig av, bak én enkelt glassrute med Teams Graph API-er.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koble IoT, eldre systemer og lignende til frontlinjeverktøy som brukes i hverdagen"}],"arialabel":"Øk driftseffektiviteten.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7F?ver=c6eb","imageAlt":"Three mobile displays showing a Training feedback survey, prescription information and a chat conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Øk driftseffektiviteten","videoHref":"","content":"<p>Øk effektiviteten i frontlinjen ved å automatisere oppgave- og tjenesteprosesser med konfigurerbare apper og digitale arbeidsflyter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Operasjoner og prosesser i frontlinjen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skiftplanlegging.","id":"Shift scheduling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRvan?ver=513d","imageAlt":"A desktop display of a shift calendar and a mobile display showing shift details for a 9 to 5 shift.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Skiftplanlegging","videoHref":"","content":"<p>Opprett og administrer teamplaner på en enkel måte, mens du gir frontlinjearbeidere mulighet til å administrere timeplanene sine med selvbetjeningsverktøy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Behandle skift sømløst"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tid og oppmøte.","id":"Time and attendance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4R?ver=a404","imageAlt":"A desktop and mobile display of clocking in through Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Tid og oppmøte","videoHref":"","content":"<p>Gjør det enkelt for frontlinjearbeidere å klokke inn eller ut uansett enhet, med geodeteksjon og digitale registreringer som gjør ting enkelt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spor tid og oppmøte"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Oppgavestyring.","id":"Task management","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Oppgavestyring","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRFPY","content":"<p>Tenk nytt om oppgavestyring, fra bedriftens hovedkvarter til frontlinjeplasseringer, for å justere hele bedriften etter hva som må gjøres.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Behandle og tilordne komplekse oppgaver enkelt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Administrasjon av arbeidsstyrke.","id":"Workforce management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFQ0?ver=5f19","imageAlt":"Partners that work with Shifts and Teams including UKG, BlueYonder, and Zebra Reflexis.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Administrasjon av arbeidsstyrke","videoHref":"","content":"<p>Koble Teams direkte til ledende systemer for styring av arbeidsstyrken for å holde frontlinjearbeiderne i arbeidsflyten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utvid og konfigurer frontlinjeplattformen"}],"arialabel":"Forbedre administrasjonen av arbeidsstyrker.","id":"enhance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7M?ver=def5","imageAlt":"Three mobile displays showing tasks assigned in order of urgency, a shift calendar, and options in the Shifts app.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Forbedre styring av arbeidsstyrke","videoHref":"","content":"<p>Gi alle mer handlekraft til å møte varierende forretningsbehov ved å utruste frontlinjearbeiderne med en fleksibel programvare for skiftplanlegging og sømløs oppgavestyring.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skiftplanlegging og oppgavestyring for frontlinjen"}],"itemsCount":22}
[noalt]

image divider

Partnerne våre for frontlinjeenheter

Se hvordan organisasjoner gir frontlinjearbeiderne mer handlekraft takket være Teams

REI Co-op

REI kobler seg opp mot kunder som virtuelle leverandører, og skaper en personlig kundeopplevelse ved hjelp av Microsoft Teams.

The inside of an REI store.

NHS

Rotherham NHS Foundation Trust transformerer levering av helsetjenester med virtuelle konsultasjoner på Microsoft Teams.

The Rotherham Hospital welcome sign.

Skaff deg Microsoft Teams i dag

Frontlinjearbeidere er avgjørende for bedriften din. Invester i dem med enkle, intuitive og sikre løsninger fra Teams og Microsoft 365.

Se for deg løsninger for frontlinjearbeidere

Kom i gang med Microsoft Teams i dag