Microsoft 365 og offentlig sektor

Styrker ansatte i offentlig sektor slik at de kan samarbeide på en sikker måte og forbedre resultatene for oppdragene.

 

Photograph of two people standing in a building lobby looking at a tablet device. There are people in the background.

Løsninger for offentlig sektor

Beskytte instansen mot trusler

Bidra til å beskytte kritisk infrastruktur og sensitive data, og styrk sikkerheten for borgerne.

Samarbeid på tvers av instanser

Endre koordinering og kommunikasjon i og mellom instanser.


Federal Police logo
"En enhetlig skyplattform for Microsoft gir strategisk verdi for en politiorganisasjon fordi den skaper en bærekraftig, smidig og sikker arbeidsplasskultur. Vi bruker Microsoft 365-verktøy til å forbedre samarbeid og bidra til å løse forbrytelser."

Wim Liekens, Direktør for Politiinformasjon og IKT (CIO) i det belgiske føderale politi


Government-ressurser

Klareringssenter

Les om ekspertisen og informasjonen som Microsoft tilbyr for å hjelpe offentlige organisasjoner å oppfylle regulatoriske forpliktelser.

Intelligent sikkerhet

Se hvordan Microsoft 365 leverer helhetlig sikkerhet på tvers av brukere, enheter, apper og data.

Microsoft Teams

Les om huben for teamarbeid i Microsoft 365.

Microsoft og offentlig sektor

Se hvordan instanser bruker skyteknologien i Microsoft til å utføre sine oppdrag og bedre tjene borgerne.

Forsvar og intelligens

Se hvordan instanser bruker skyteknologien i Microsoft til å utføre sine oppdrag på en sikrere måte.