Trace Id is missing

Publisert: 30. juli 2023

Gjelder fra: 30. september 2023

Microsofts tjenesteavtale

Ditt personvern

Ditt innhold

Adferdskodeks

Bruk av Tjenestene og kundestøtte

Bruk av tredjepartsapper og -tjenester

Tjenestetilgjengelighet

Oppdateringer til Tjenestene eller programvaren og endringer i disse vilkårene

Programvarelisens

Betalingsbetingelser

Oppdragsgiver, valg av lov og sted for å løse tvister

Begrensede rettigheter

Begrensning av ansvar

Tjenestespesifikke vilkår

Xbox

Store

Microsoft-familiefunksjoner

Gruppemeldinger

Skype, Microsoft Teams og GroupMe

Bing og MSN

Cortana

Microsoft Apper og Tjenester

Helseroboter

Digitale Varer

Microsoft Lagring

Microsoft Rewards

Azure

Microsoft Soundscape

Power Platform

Dynamics 365

AI-tjenester

Diverse

MERKNADER

STANDARDVILKÅR LISENSVILKÅR

Dekkede tjenester

Tilknyttede selskaper som kontraktspartnere (for Betalte Tjenester under Punkt 10(b))