Publisert:
Ikrafttredelsesdato: 30. august 2019
Microsofts tjenesteavtale
Ditt personvernDitt personvern1_YourPrivacy
Sammendrag

1. Ditt personvern. Ditt personvern er viktig for oss. Les Microsoft Personvernerklæring ("Personvernerklæring"). Den beskriver datatypene vi samler inn fra deg og enhetene dine ("Data") og hvordan vi bruker dataene dine og det juridiske grunnlaget vi har for å behandle dine data. Personvernerklæringen beskriver også hvordan Microsoft bruker innholdet ditt, som er kommunikasjonen din med andre, innlegg sendt inn av deg til Microsoft via Tjenestene, og filer, bilder, dokumenter, lyd, digitale arbeider, direktestrømmer og videoer du laster opp til, lagrer, kringkaster eller deler via Tjenestene ("Innholdet Ditt"). Når behandlingen er basert på samtykke, og i den grad loven tillater det, samtykker du, ved å bruke Tjenestene eller godta disse Vilkårene, i at Microsoft kan samle inn, bruke og fremlegge Innholdet Ditt og Dataene dine slik det er beskrevet i Personvernerklæringen. I noen tilfeller gir vi et eget varsel og ber om ditt samtykke, slik det fremkommer i Personvernerklæringen.

Fullstendig tekst
Innholdet DittInnholdet Ditt2_yourContent
Sammendrag

2. Innholdet Ditt. Mange av Tjenestene våre lar deg lagre eller dele Innholdet Ditt eller motta materiale fra andre. Vi krever ikke eierskap over Innholdet Ditt. Innholdet Ditt forblir ditt, og du er ansvarlig for det.

 • a. Hvis du deler Innholdet Ditt med andre personer, aksepterer du uttrykkelig at alle du har delt Innholdet med, kan, gratis og på verdensbasis, bruke, lagre, ta opp, reprodusere, kringkaste, overføre, dele, vise og kommunisere (og på HealthVault slette) Innholdet Ditt. Hvis du ikke vil at andre skal ha denne muligheten, må du ikke bruke Tjenestene til å dele Innholdet Ditt. Du erklærer og garanterer at så lenge disse Vilkårene varer, har du (og kommer du til å ha) alle nødvendige rettigheter for Innholdet Ditt som lastes opp, lagres eller deles på eller via Tjenestene, og at innsamling, bruk og oppbevaring av Innholdet Ditt via Tjenestene ikke vil bryte noen lover eller andres rettigheter. Det anbefales på det sterkeste at du sikkerhetskopierer Innholdet Ditt jevnlig. Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for Innholdet Ditt eller materiale andre laster opp, lagrer eller deler ved hjelp av Tjenestene.
 • b. I den grad det er nødvendig for å levere Tjenestene til deg og andre (som kan omfatte endring av størrelse, form eller format på Innholdet Ditt for å kunne lagre eller vise det bedre), beskytte deg og Tjenestene og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester, gir du Microsoft en verdensomspennende og royalty-fri immateriell rettighet til å bruke Innholdet Ditt. Dette innebærer at Microsoft for eksempel kan kopiere, oppbevare, overføre og formatere Innholdet Ditt på nytt, distribuere det via kommunikasjonsverktøy og vise det på Tjenestene. Hvis du publiserer Innholdet Ditt på områder av Tjenestene der det blir gjort offentlig tilgjengelig på nettet uten begrensninger, kan det hende Innholdet Ditt blir vist i demonstrasjoner eller annet materiale som skal fremme Tjenestene. Noen av Tjenestene finansieres gjennom annonsering. Kontroller for hvordan Microsoft tilpasser annonsering, er tilgjengelige på siden for sikkerhet og personvern på nettstedet for Microsoft-kontoadministrasjon. Vi bruker ikke det du sier eller oppgir i e-poster, chatter, videosamtaler eller på telefonsvarer, i dokumenter, bilder eller andre personlige filer, til å gi deg målrettet reklame. Våre retningslinjer for annonsering dekkes utførlig i Personvernerklæringen.
Fullstendig tekst
Regler for god oppførselRegler for god oppførsel3_codeOfConduct
Sammendrag

3. Regler for god oppførsel.

 • a. Innhold, materiale eller handlinger som krenker disse Vilkårene, er ikke tillatt. Ved å samtykke i disse Vilkårene forplikter du deg til å følge disse reglene:
  • i. Ikke gjør noe ulovlig.
  • ii. Ikke ta del i aktiviteter som utnytter, skader eller kan skade barn.
  • iii. Ikke send søppelpost. Søppelpost er uønskede eller uoppfordrede masseutsendelser av e-post, innlegg, kontaktforespørsler, SMS-er (tekstmeldinger) eller direktemeldinger.
  • iv. Ikke vis eller bruk Tjenestene offentlig for å dele upassende innhold eller annet materiale (for eksempel nakenhet, brutalitet, pornografi, eksplisitt vold eller kriminelle aktiviteter).
  • v. Ikke ta del i aktiviteter som er bedragerske, løgnaktige eller villedende (f.eks. be om penger under falske påskudd hvor du utgir deg for å være en annen person, manipulere Tjenestene for å øke antall avspillinger eller påvirke rangeringer, vurderinger eller kommentarer).
  • vi. Ikke bevisst omgå eventuelle begrensninger på tilgang til eller tilgjengelighet av Tjenestene.
  • vii. Ikke ta del i aktiviteter som er skadelige for deg, Tjenestene eller andre (f.eks. overføring av virus, spionering, publisering av terrorrelatert innhold eller voldelig ekstremistinnhold, kommunikasjon av hatefulle ytringer eller oppfordring til vold mot andre).
  • viii. Ikke krenk andres rettigheter (f.eks. uautorisert deling av musikk eller annet materiale som er beskyttet av opphavsretter, videresalg eller annen distribusjon av Bing-kart eller bilder).
  • ix. Ikke ta del i aktiviteter som krenker andres personvern.
  • x. Ikke hjelp andre med å bryte disse reglene.
 • b. Håndhevelse. Vi forbeholder oss retten til å nekte Innholdet Ditt hvis det overskrider grensene for lagring eller filstørrelse som tillates av Tjenesten. Hvis du bryter noen av forpliktelsene som er oppført i del 3(a) ovenfor, eller på andre måter gjør deg skyldig i vesentlige brudd på disse Vilkårene, kan vi iverksette handlinger som blant annet omfatter (uten begrensninger) å slutte å tilby Tjenestene eller avslutte Microsoft-kontoen eller Skype-kontoen umiddelbart av en gyldig årsak eller blokkere levering av kommunikasjon (for eksempel e-post, fildeling eller direktemeldinger) til eller fra Tjenestene. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne eller blokkere Innholdet Ditt fra Tjenestene når som helst hvis vi blir gjort oppmerksomme på at det krenker gjeldende lovgivning eller disse Vilkårene. Når vi undersøker påståtte krenkelser av disse Vilkårene, forbeholder vi oss retten til å gå gjennom Innholdet Ditt for å oppklare forholdet. Vi overvåker imidlertid ikke Tjenestene og forsøker heller ikke å gjøre det.
 • c. Anvendelse på Xbox-tjenester. Klikk her for å få mer informasjon om hvordan Regler for god oppførsel gjelder for Xbox Live, Xbox Game Pass, Games for Windows Live og Xbox Games Studios-spill, -programmer, -tjenester og -innhold levert av Microsoft. Brudd på Reglene for God Oppførsel via Xbox-tjenestene (angitt i punkt 13(a)(i)) kan resultere i utestengelse fra deltagelse i Xbox-tjenestene, herunder tap av innholdslisenser, Xbox Gold-medlemskapstid og saldo for Microsoft-kontoen som er knyttet til kontoen.
Fullstendig tekst
Bruk av Tjenestene og kundestøtteBruk av Tjenestene og kundestøtte4_usingTheServicesSupport
Sammendrag

4. Bruk av Tjenestene og kundestøtte.

 • a. Microsoft-konto. Du må ha en Microsoft-konto for å få tilgang til mange av Tjenestene. Med Microsoft-kontoen kan du logge på produkter, nettsteder og tjenester som blir levert av Microsoft og noen Microsoft-partnere.
  • i. Opprette en konto. Du kan opprette en Microsoft-konto ved å registrere deg på nettet. Du samtykker i at du ikke skal bruke falsk, unøyaktig eller villedende informasjon når du registrerer deg for en Microsoft-konto. I enkelte tilfeller kan du ha fått tildelt en Microsoft-konto av en tredjepart, for eksempel en Internett-leverandør. Hvis du har mottatt Microsoft-kontoen fra en tredjepart, kan tredjeparten ha tilleggsrettigheter over kontoen din, for eksempel muligheten til å opprette tilgang til eller slette Microsoft-kontoen. Se gjennom eventuelle tilleggsvilkår tredjeparten har oppgitt. Microsoft er ikke ansvarlig når det gjelder disse tilleggsvilkårene. Hvis du oppretter en Microsoft-konto på vegne av en enhet, for eksempel en bedrift eller arbeidsgiver, erklærer du at du har myndighet til å binde den aktuelle enheten til disse Vilkårene. Du kan ikke overføre legitimasjon for Microsoft-kontoen til en annen bruker eller enhet. Behandle kontodetaljene dine og passordet som konfidensielle opplysninger. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på Microsoft-kontoen.
  • ii. Kontobruk. Du må bruke Microsoft-kontoen for å holde den aktiv. Dette vil si at du må logge på minst én gang i løpet av en periode på to år for å holde Microsoft-kontoen og tilknyttede Tjenester aktive, med mindre en lengre periode er angitt i retningslinjene for Microsoft-kontoaktivitet på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 eller i et tilbud for en betalt del av Tjenestene eller på annen måte kreves i henhold til lov. Hvis du ikke logger på i løpet av denne tiden, regner vi Microsoft-kontoen som inaktiv, og avslutter den. Se punkt 4(a)(iv)(2) for konsekvensene av en avsluttet Microsoft-konto. Du må logge på Outlook.com-innboksen og OneDrive (separat) minst én gang i løpet av en periode på ett år, hvis ikke avslutter vi Outlook.com-innboksen og OneDrive for deg. Du må logge på Xbox-tjenestene minst én gang i løpet av en periode på fem år for å holde gamertagen tilknyttet Microsoft-kontoen. Hvis vi av rimelige årsaker mistenker at Microsoft-kontoen din står i fare for å bli brukt av en tredjepart på uriktig grunnlag (for eksempel som følge av at kontoen er skadet), kan Microsoft innstille kontoen til du gjenvinner eierskapet. I henhold til hvilken skade som har oppstått, kan det hende vi må deaktivere tilgangen til noe av eller alt Innholdet Ditt. Hvis du har problemer med å få tilgang til Microsoft-kontoen din, kan du gå til dette nettstedet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Barn og kontoer. Ved å registrere deg erklærer du at du har nådd myndighetsalder der du bor, eller at du har samtykke fra forelder eller verge til å være bundet av disse Vilkårene. Hvis du ikke vet om du har nådd myndig alder der du bor, eller ikke forstår dette punktet, skal du ikke opprette en Microsoft-konto før du har spurt foreldre eller verge om hjelp og samtykke. Hvis du er forelder til eller verge for en mindreårig som oppretter en Microsoft-konto eller Skype-konto, godtar du og den mindreårige disse Vilkårene og samtykker i å være bundet av dem, og du er ansvarlig for å ha tilsyn med den mindreåriges bruk av Microsoft-kontoen eller Tjenestene, inkludert kjøp, uavhengig av om den mindreåriges konto er åpen nå eller skal opprettes senere.
  • iv. Avslutte kontoen din.
   • 1. I tillegg til eventuelle rettigheter du har til å avbryte, som angitt i punktet Refusjonspolicy nedenfor (punkt 9(g)), kan du avbryte bestemte Tjenester eller avslutte Microsoft-kontoen når som helst og av en hvilken som helst årsak. Gå til https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 hvis du vil avslutte Microsoft-kontoen. Hvis du ber oss om å avslutte Microsoft-kontoen, avslutter vi den ikke umiddelbart, men innstiller den i 60 dager i tilfelle du skulle ombestemme deg. Når perioden på 60 dager er omme, avsluttes Microsoft-kontoen. Se punkt 4(a)(iv)(2) nedenfor for en beskrivelse av hva som skjer hvis Microsoft-kontoen avsluttes. Hvis du logger på i løpet av 60-dagersperioden, aktiveres Microsoft-kontoen på nytt.
   • 2. Hvis Microsoft-kontoen avsluttes (enten av deg eller oss), skjer følgende. Først opphører retten til å bruke Microsoft-kontoen til å få tilgang til Tjenestene umiddelbart. Videre sletter vi Dataene dine eller Innholdet Ditt som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, eller skiller data og innhold på annen måte fra deg og Microsoft-kontoen (med mindre vi er pålagt ved lov å beholde dem, returnere dem eller overføre dem til en tredjepart som du har identifisert). Dermed kan det hende du ikke lenger har tilgang til noen av Tjenestene (eller Innholdet Ditt som du har lagret på de Tjenestene) som krever en Microsoft-konto. Du bør ha en plan for jevnlig sikkerhetskopiering. Du kan også miste tilgang til produkter du har anskaffet deg. Vi kan også midlertidig forhindre at det opprettes en konto tilknyttet e-postadressen du har oppgitt.
 • b. Jobb- eller Skolekontoer. Du kan logge på enkelte Microsoft-tjenester ved hjelp av en jobb- eller skole-e-postadresse. Hvis du gjør dette, godtar du at eieren av domenet som er knyttet til din e-postadresse, kan varsles om at Microsoft-kontoen din og tilknyttede abonnementer eksisterer, kan kontrollere og administrere kontoen din og kan ha tilgang til og behandle dataene dine, inkludert innholdet i din kommunikasjon og dine filer, og at Microsoft kan varsle eieren av domenet hvis kontoen eller dataene er skadet. Du samtykker også i at din bruk av Microsofts tjenestene kan være underlagt avtalene du eller organisasjonen din har inngått med Microsoft, og at disse vilkårene kanskje ikke gjelder. Hvis du allerede har en Microsoft-konto og du bruker en egen jobb- eller skole-e-postadresse til å få tilgang til Tjenester som er dekket av disse Vilkårene, kan du bli bedt om å oppdatere e-postadressen som er knyttet til Microsoft-kontoen din, for å kunne fortsette å bruke slike Tjenester.
 • c. Tilleggsutstyr/dataplaner. Du trenger en Internett-tilkobling og/eller dataplan/mobilnettverksplan for å bruke mange av Tjenestene. Du trenger kanskje også tilleggsutstyr som hodesett, kamera eller mikrofon. Du er ansvarlig for å sørge for alle forbindelser, planer og/eller utstyr som er nødvendig for å bruke Tjenestene, og for å betale gebyrene som leverandøren(e) krever for forbindelser, planer og utstyr. Disse gebyrene kommer i tillegg til eventuelle gebyrer du betaler til oss for Tjenestene, og vi tilbakebetaler ikke slike gebyrer. Kontakt leverandøren(e) for å finne ut om slike gebyrer kan gjelde for deg.
 • d. Tjenestevarslinger. Hvis det er noe viktig vi trenger å fortelle deg om en Tjeneste du bruker, sender vi deg Tjenestevarslinger og -informasjon som vi er lovpålagt å gi. Hvis du har gitt oss e-postadressen eller telefonnummeret ditt i forbindelse med Microsoft-kontoen din, kan vi sende Tjenestevarslinger til deg via e-post eller via SMS (tekstmelding), blant annet for å bekrefte identiteten din før mobiltelefonnummeret ditt registreres, og for å bekrefte kjøp. Vi kan også sende deg Tjenestevarslinger på andre måter (f.eks. ved meldinger i produkter). Satser for data eller meldinger kan påløpe ved mottak av varslinger via SMS. Vi anbefaler at du overvåker og opprettholder e-postadressen du har angitt. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du slutte å bruke Tjenestene.
 • e. Støtte. Kundestøtten for noen Tjenester er tilgjengelig på https://support.microsoft.com. Du kan også sende en varsling til Microsoft ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet under Meldinger-delen i disse Vilkårene. Visse Tjenester kan omfatte separat eller ekstra kundestøtte avhengig av vilkårene som er tilgjengelige på https://www.microsoft.com/support-service-agreement, hvis ikke annet er angitt. Det kan hende støtte ikke er tilgjengelig for forhåndsvisnings- eller betaversjoner av funksjoner eller Tjenester. Hvis du bor i Europa kan du også sende en klage til EUs Internettplattform for avgjørelse av tvister; bruk MSODR@microsoft.com kun på klageskjemaet og ikke for andre formål.
 • f. Avslutte Tjenestene dine. Hvis Tjenestene dine blir avsluttet (enten av deg eller oss), opphører først retten din til å ha tilgang til Tjenestene, og din lisens for programvaren knyttet til tjenestene avsluttes. Videre sletter vi Dataene dine eller Innholdet Ditt som er tilknyttet Tjenesten din, eller skiller data og innhold på annen måte fra deg og Microsoft-kontoen (med mindre vi er pålagt ved lov å beholde dem, returnere dem eller overføre dem til en tredjepart som du har identifisert). Dermed kan det hende du ikke lenger har tilgang til noen av Tjenestene (eller Innholdet Ditt som du har lagret på de Tjenestene). Du bør ha en plan for jevnlig sikkerhetskopiering. Du kan også miste tilgang til produkter du har anskaffet deg. Hvis du har avsluttet Microsoft-kontoen din og ikke har en annen konto med mulighet for tilgang til Tjenestene, kan Tjenestene dine bli avsluttet umiddelbart.
Fullstendig tekst
Bruk av Apper og Tjenester fra TredjeparterBruk av Apper og Tjenester fra Tredjeparter5_usingThird-PartyAppsAndServices
Sammendrag

5. Bruk av Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Tjenestene kan gjøre det mulig for deg å få tilgang til eller anskaffe produkter, tjenester, webområder, koblinger, innhold, materiale, spill, ferdigheter, integrasjoner, roboter eller programmer fra uavhengige tredjeparter (selskaper eller personer som ikke er Microsoft) ("Apper og Tjenester fra Tredjeparter"). Mange av Tjenestene våre hjelper deg også med å finne, sende forespørsler til eller kommunisere med Apper og Tjenester fra Tredjeparter eller gjør det mulig for deg å dele Innholdet Ditt eller Dataene dine, og du er innforstått med at ved å bruke Tjenestene våre, styrer du dem til å gjøre Apper og Tjenester fra Tredjeparter tilgjengelig for deg. Det kan hende Apper og Tjenester fra Tredjeparter tillater deg å lagre Innholdet Ditt eller Dataene dine hos utgiveren, leverandøren eller operatøren for Appene og Tjenestene fra Tredjeparter. Appene og Tjenestene fra Tredjeparter kan legge frem en personvernerklæring eller kreve at du godtar disses vilkår før du kan installere og bruke Appene og Tjenestene fra Tredjepartene. Se punkt 13(b) for ytterligere vilkår for programmene som anskaffes gjennom bestemte Stores som eies eller driftes av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (herunder, men ikke begrenset til, Office Store, Microsoft Store on Xbox og Microsoft Store on Windows). Du bør gå gjennom tredjepartenes vilkår og personvernerklæringer før du anskaffer, bruker, ber om eller kobler din Microsoft-konto til Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Eventuelle vilkår fra tredjeparter medfører ikke endringer av disse Vilkårene. Microsoft lisensierer ikke noen immaterielle rettigheter til deg som en del av Tredjepartsapper og -tjenester. Du godtar å påta deg all risiko og alt erstatningsansvar som måtte oppstå på grunn av bruken din av Appene og Tjenestene fra Tredjeparter, og at Microsoft ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig overfor deg eller andre for informasjon og tjenester som gjøres tilgjengelig av noen Apper og Tjenester fra Tredjeparter.

Fullstendig tekst
TjenestetilgjengelighetTjenestetilgjengelighet6_serviceAvailability
Sammendrag

6. Tjenestetilgjengelighet.

 • a. Tjenestene, Tredjepartsapper og -tjenester eller materiale eller produkter som tilbys via Tjenestene, kan være utilgjengelige fra tid til annen, kan tilbys på begrenset basis eller kan variere avhengig av området du befinner deg i, eller enheten du bruker. Hvis du endrer stedet som er knyttet til Microsoft-kontoen din, kan det hende du på nytt må anskaffe produktene som var tilgjengelige for deg og ble betalt i det tidligere området.
 • b. Vi bestreber oss på å holde Tjenestene i gang. Imidlertid vil alle elektroniske tjenester fra tid til annen rammes av forstyrrelser og nedetid. Ved driftsavbrudd eller forstyrrelser i Tjenesten, kan det hende du midlertidig ikke vil være i stand til å hente Innholdet Ditt. Vi anbefaler at du regelmessig tar sikkerhetskopi av Innholdet Ditt og Dataene dine som du lagrer i Tjenestene eller lagrer ved bruk av Apper og Tjenester fra Tredjeparter.
Fullstendig tekst
Oppdateringer av Tjenestene eller programvare og endringer av disse VilkåreneOppdateringer av Tjenestene eller programvare og endringer av disse Vilkårene7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Sammendrag

7. Oppdateringer av Tjenestene eller programvare og endringer av disse Vilkårene.

 • a. Vi kommer til å varsle deg hvis vi har til hensikt å endre disse Vilkårene. Vi kan endre disse Vilkårene hvis det er nødvendig på grunn av (i) gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, en endring av en slik lov, (ii) et råd og/eller en ordre basert på gjeldende lovgivning, (iii) utviklingen av Tjenestene, (iv) tekniske årsaker, (v) driftsmessige krav eller (vi) en endring av vilkårene som kommer brukeren til gode. Vi vil informere deg om den tiltenkte endringen før den trer i kraft, enten via brukergrensesnittet, i en e-postmelding eller på annen rimelig måte. Vi vil gi deg muligheten til å avslutte Tjenestene minst 30 dager før endringen trer i kraft. Bruk av Tjenestene etter at endringene har trådt i kraft, betyr at du samtykker i de nye vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenestene og avslutte Microsoft-kontoen i samsvar med punkt 4(a)(iv). Vi vil også uttrykkelig poengtere dette når vi informerer deg om den tiltenkte endringen av disse Vilkårene.
 • b. Det kan hende vi automatisk kontrollerer versjonen din av programvaren, som er nødvendig for å levere Tjenestene, og laster ned programvareoppdateringer eller endringer i konfigurasjonen, uten at du belastes, for å oppdatere, forbedre og videreutvikle Tjenestene. Det kan også være nødvendig at du oppdaterer programvaren for å fortsette å bruke Tjenestene. Slike oppdateringer skal være underlagt disse Vilkårene med mindre tilleggsvilkår eller andre vilkår medfølger oppdateringene. Hvis det er tilfelle, skal disse andre vilkårene gjelde. Hvis du ikke godtar tilleggsvilkårene eller de andre vilkårene som gjelder for oppdateringene, kan du ikke motta eller bruke oppdateringene. Microsoft er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelige, og vi garanterer ikke at vi vil støtte den versjonen av systemet du har kjøpt eller lisensiert programvaren, appene eller andre produkter for.
 • c. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Tjenestene, og i forbindelse med dette kan vi endre Tjenestene eller slette funksjoner eller slutte å gi tilgang til Tredjepartsapper og -tjenester når som helst, inkludert, men ikke begrenset til, hvis avtaler med tredjeparter innebærer at vi ikke lenger kan gjøre materialet deres tilgjengelig, hvis det ikke lenger er mulig for oss å tilby det, som følge av teknologiske fremskritt, eller hvis tilbakemeldinger fra kunder tilsier at det er nødvendig med en endring. Vi vil varsle deg på forhånd hvis en endring av Tjenestene gjør at du mister tilgang til Innholdet Ditt. Når det gjelder betalte Tjenester, vil vi også varsle deg på forhånd angående andre vesentlige endringer av Tjenestene. Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, er vi på ingen måte forpliktet til å tilby en ny nedlasting eller erstatning for materiale, Digitale Varer (definert i punkt 13(k)) eller programmer som er kjøpt tidligere. Hvis vi avbryter en betalt Tjeneste, gir vi deg en forholdsmessig refusjon av det innbetalte beløpet som tilsvarer den gjenværende delen av abonnementsperioden etter kanselleringen.
 • d. For at du skal kunne bruke materiale som er beskyttet med digital rettighetsadministrasjon (DRM), for eksempel musikk, spill, filmer, bøker og annet, kan DRM-programvaren automatisk kontakte en rettighetsserver på nettet og laste ned og installere DRM-oppdateringer.
Fullstendig tekst
ProgramvarelisensProgramvarelisens8_softwareLicense
Sammendrag

8. Programvarelisens. Hvis det ikke følger med en separat Microsoft-lisensavtale (for eksempel, hvis du bruker et Microsoft-program som er inkludert i og er en del av Windows, gjelder Lisensvilkår for Microsoft-programvare for Windows-operativsystemet for denne programvaren), gjelder disse Vilkårene for all programvare som vi leverer til deg som en del av Tjenestene. Programmer som anskaffes gjennom bestemte Stores som eies eller driftes av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (herunder, men ikke begrenset til, Office Store, Microsoft Store on Windows og Microsoft Store on Xbox), er underlagt punkt 13(b)(i).

 • a. Hvis du overholder disse Vilkårene, gir vi deg en verdensomspennende rett til å installere og bruke én kopi av programvaren per enhet. Programvaren kan brukes av bare én person om gangen som del av din bruk av Tjenestene. For enkelte enheter kan slik programvare være forhåndsinstallert for personlig og ikke-kommersiell bruk av Tjenestene. Programvaren eller nettstedet som er del av Tjenestene, kan omfatte kode fra en tredjepart. Skript og kode fra tredjeparter, som programvaren eller nettstedet kobler eller henviser til, lisensieres til deg av tredjeparter som eier koden, ikke av Microsoft. Eventuelle meldinger om tredjepartskode legges ved bare som informasjon.
 • b. Programvaren blir lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg alle rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig tildelt av Microsoft i henhold til disse Vilkårene. Denne lisensen gir deg ingen rett til, og du kan ikke i strid med lov:
  • i. omgå eventuelle teknologiske beskyttelsestiltak i eller tilknyttet programvaren eller Tjenestene
  • ii. demontere, dekompilere, dekryptere, hacke, emulere, utnytte eller foreta omvendt utvikling av programvare eller andre deler av Tjenestene som er inkludert i eller tilgjengelig gjennom Tjenestene, med mindre og bare hvis gjeldende lover om opphavsrett uttrykkelig tillater det
  • iii. skille komponenter av programvaren eller Tjenestene og bruke dem på flere enheter
  • iv. publisere, kopiere, leie ut, lease, selge, eksportere, importere, distribuere eller låne bort programvaren eller Tjenestene, med mindre Microsoft uttrykkelig godkjenner at du gjør det
  • v. overføre programvaren, eventuelle programvarelisenser eller noen rettigheter til å få tilgang til eller bruke Tjenestene
  • vi. bruke Tjenestene på en uautorisert måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller oppnå tilgang til eventuelle tjenester, data, kontoer eller nettverk
  • vii. gi tilgang til Tjenestene eller endre en Microsoft-autorisert enhet (f.eks. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface osv.) ved hjelp av uautoriserte programmer fra tredjeparter.
Fullstendig tekst
BetalingsbetingelserBetalingsbetingelser9_paymentTerms
Sammendrag

9. Betalingsbetingelser. Hvis du kjøper en Tjeneste, skal disse betalingsbetingelsene gjelde for kjøpet, og du må samtykke i dem.

 • a. Kostnader. Hvis det er en kostnad i forbindelse med en del av Tjenestene, godtar du å betale denne kostnaden. Prisen angitt for Tjenestene omfatter alle gjeldende avgifter, med mindre annet er angitt. Du er eneansvarlig for å betale slike avgifter og andre kostnader. Avgifter beregnes ut fra posisjonen din på tidspunktet Microsoft-kontoen ble registrert, med mindre annet er oppgitt. Når vi har meddelt deg at vi ikke har mottatt hele beløpet til rett tid, kan vi midlertidig stoppe eller avslutte Tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet innen angitt frist. Hvis Tjenestene stoppes midlertidig eller avsluttes på grunn av manglende betaling, kan dette føre til tap av tilgang til og bruk av kontoen og dens innhold. Tilkobling til Internett via et firmanettverk eller annet privat nettverk som skjuler posisjonen din, kan medføre andre kostnader enn kostnadene som vises for den faktisk posisjonen. Avhengig av sted kan noen transaksjoner kreve valutaomregning eller behandling i et annet land. Det kan hende banken pålegger tilleggsgebyrer for disse tjenestene når du bruker kreditt- eller debetkort. Kontakt banken hvis du vil ha mer informasjon.
 • b. Din faktureringskonto. Ved betaling for en Tjeneste blir du bedt om å angi en betalingsmåte når du registrerer deg for Tjenesten. For alle andre Tjenester enn Skype får du tilgang til og kan endre faktureringsinformasjonen og betalingsmetoden på nettstedet for Microsoft-kontoadministrasjon og for Skype-programvare og -produkter ved å logge på kontoportalen din på https://skype.com/go/myaccount. I tillegg godtar du å gi Microsoft tillatelse til å bruke all oppdatert kontoinformasjon som gjelder betalingsmetoden du har valgt, og som leveres av banken din eller gjeldende betalingsnettverk. Du samtykker i å holde kontoen din og annen informasjon oppdatert, inkludert e-postadresse og detaljer om betalingsmetode, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov i forbindelse med transaksjonene dine. Dersom du ber oss stoppe å bruke din betalingsmåte, og du ikke kan oppgi en alternativ betalingsmetode etter vårt varsel om å gjøre dette innen en passende tidsramme, kan vi midlertidig stoppe eller avslutte din betalte Tjeneste av en gyldig årsak. Endringer av faktureringskontoen din vil ikke påvirke kostnadene vi sender til faktureringskontoen, før vi med rimelighet kan behandle endringene.
 • c. Fakturering. Ved å gi Microsoft en betalingsmåte (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir er riktig og nøyaktig, (ii) gir du Microsoft fullmakt til å belaste deg for Tjenestene eller tilgjengelig innhold ved hjelp av betalingsmetoden, og (iii) gir du Microsoft fullmakt til å belaste deg for enhver betalt funksjon av Tjenestene du velger å registrere deg for eller bruke så lenge disse Vilkårene gjelder. Som angitt kan vi fakturere deg (a) på forhånd, (b) på kjøpstidspunktet, (c) rett etter kjøpstidspunktet eller (d) regelmessig for abonnementstjenester. Vi kan også belaste deg for opptil beløpet du har godkjent, og vi varsler deg på forhånd ved eventuell endring i kostnadsbeløp for gjentakende abonnementstjenester og, i tilfelle prisendring, gir deg muligheten til å avslutte Tjenestene før prisen endres. Vi kan belaste deg samtidig for mer enn én av dine tidligere faktureringsperioder for beløp som ikke tidligere er behandlet.
 • d. Regelmessige betalinger. Hvis du kjøper Tjenestene på abonnementsbasis (f.eks. månedlig, hver tredje måned eller årlig), bekrefter og samtykker du i at regelmessige betalinger, og beløp skal innbetales til Microsoft med metoden du har valgt og på de regelmessige intervallene du har samtykket i, helt til abonnementet for Tjenesten avsluttes av deg eller Microsoft. Du må avslutte Tjenestene dine før neste faktureringsdato for å forhindre at du faktureres for å fortsette Tjenestene. Vi vil gi deg instruksjoner om hvordan du avslutter Tjenestene. Ved å autorisere regelmessige betalinger godkjenner du at Microsoft kan lagre betalingsinstrumentet ditt og behandle slike betalinger som enten elektroniske debiteringer eller overføringer, eller som elektroniske trekk fra din angitte konto (ved Automated Clearing House-betalinger eller lignende), eller som belastning av din angitte konto (ved kredittkortbetalinger eller lignende) (samlet "Elektroniske Betalinger"). Abonnementsgebyrer blir vanligvis forskuddsfakturert for gjeldende abonnementsperiode. For returnerte ubetalte beløp eller hvis kredittkorttransaksjoner eller tilsvarende transaksjoner avslås eller nektes, forbeholder Microsoft eller Microsofts tjenesteleverandører seg retten til å samle inn eventuelle returvarer, avslåtte eller utilstrekkelige gebyrer og behandle alle slike betalinger som en Elektronisk Betaling.
 • e. Elektronisk oversikt og feil. For alle andre Tjenester enn Skype vil Microsoft gi deg en elektronisk fakturaoversikt på nettstedet for Microsoft-kontoadministrasjon, der du kan vise og skrive ut oversikten. For Skype har du tilgang til den elektroniske oversikten ved å logge på kontoen på www.skype.com. Dette er den eneste faktureringsoversikten vi sender deg. En faktura med MVA kan gjøres tilgjengelig avhengig av Tjeneste og land. Dersom vi gjør en feil på fakturaen din, vil vi korrigere den omgående etter at du har informert oss (eller etter at vi har oppdaget feilen) og vi har undersøkt fakturabeløpet. Vi anbefaler at du informerer oss innen 120 dager etter at en tydelig feil første gang dukker opp på fakturaen din, fordi det er enklere for oss å løse problemet i denne perioden. Du kan sende forespørsler om dette til kundestøtte som angitt i punkt 4 (e).
 • f. Refusjonspolicy. Du er berettiget til en avslutningsperiode ("Angrerett") på fjorten (14) dager fra kjøpsdatoen, med eller uten grunn. Hvis Tjenesten leveres delvis på avslutningstidspunktet, mottar du en forholdsmessig refusjon. Du anerkjenner at Angreretten avsluttes på tidspunktet hele Tjenesten leveres til deg, og fra og med dette tidspunktet kan ikke kjøpet refunderes. Hvis du kjøper digitalt innhold fra oss, opphører retten din til å avslutte fra tidspunktet du begynner å laste ned. Med mindre annet er fastsatt ved lov eller i et bestemt Tjenestetilbud, er alle kjøp endelige og ikke-refunderbare. På nettstedet for Microsoft-kontoadministrasjon finner du informasjon og instruksjoner om hvordan du avslutter en Tjeneste og ber om refusjon ved hjelp av Angreskjemaet (med forbehold om at du har rett til å motta refusjon). Når det gjelder Skype, fyller du ut Angreskjemaet ved hjelp av informasjonen som gis her. Hvis du mener Microsoft har tatt seg betalt for noe ved en feil, må du kontakte oss, og så skal vi undersøke saken. Hvis du får beløpet refundert eller kreditert, har vi ingen forpliktelse til å refundere tilsvarende beløp i fremtiden. Denne refusjonspolicyen påvirker ikke noen rettigheter som gis i henhold til gjeldende lov. Hvis du vil ha mer informasjon om refusjoner, kan du gå til hjelpeemnet vårt.
 • g. Avslutte Tjenestene. Du kan kansellere Tjenesten på administreringssiden for tjenester og abonnementer i Microsoft-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte som beskrevet i punkt 4 (e) over. Ved å avslutte betalte Tjenester forhindrer du å bli fakturert i fremtiden for å fortsette Tjenesten. Du bør vise til tilbudet som beskriver Tjenestene, ettersom (i) du kanskje ikke vil motta refusjon på avslutningstidspunktet, (ii) du kan være forpliktet til å betale avbestillingsgebyr, (iii) du kan være forpliktet til å betale alle kostnader på faktureringskontoen din for Tjenestene før datoen for avslutning, og (iv) du kan miste tilgang til og muligheten til å bruke kontoen din når du avslutter Tjenestene. Vi vil behandle Dataene dine som beskrevet ovenfor i punkt 4. Hvis du avslutter Tjenestene, vil de opphøre ved utløpet av den gjeldende Tjenesteperioden, eller hvis vi fakturerer kontoen din jevnlig, ved utløpet av perioden da du avsluttet Tjenestene.
 • h. Tilbud om prøveperiode. Hvis du benytter deg av et tilbud om prøveperiode, kan det hende du må avslutte Prøvetjenesten(e) i løpet av tidsrommet som ble oppgitt da du godtok tilbudet, for å unngå at du faktureres for å fortsette Tjenesten(e) når prøveperioden utløper.
 • i. Kampanjetilbud. Fra tid til annen kan Microsoft tilby prøveperioder for Tjenestene. Det er gratis å bruke Tjenestene i en prøveperiode. Microsoft forbeholder seg retten til å ta seg betalt for disse Tjenestene (etter vanlig sats) hvis du bryter vilkårene og betingelsene for tilbudet.
 • j. Prisendringer. Dersom det er fastsatt løpetid og pris for Tjenestetilbudet ditt, skal denne prisen gjelde i den avtalte perioden. Du må godta de nye tilbudene og prisene hvis du vil fortsette å bruke Tjenestene. Hvis Tjenestene dine leveres periodevis (for eksempel månedlig), ikke har noen bestemt varighet, og ikke er et prøvetilbud, kan vi endre prisen på Tjenestene hvis vi tilføyer nye eller forbedrede funksjoner i Tjenesten, i den grad kostnadene ved levering av tjenesten er økt tilsvarende, eller som reaksjon på endringer i markedet (for eksempel på grunn av arbeidskostnader, valutasvingninger, endringer i skatter/bestemmelser, inflasjon, lisensavgifter, infrastruktur og administrasjonskostnader). Vi vil informere deg minst 30 dager før prisendringen trer i kraft. Du har muligheten til å avslutte Tjenestene før prisendringene trer i kraft, i samsvar med Punkt 9(h) ovenfor. Når vi varsler deg om prisendringen, vil vi også informere deg om grunnen til og omfanget av økningen i priser og at den nye prisen trer i kraft hvis du ikke avslutter Tjenestene, og vi vil også minne deg på hvordan du kan avslutte Tjenestene.
 • k. Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, godtar du å gi oss, i tide og nøyaktig, all informasjon vi trenger for å kunne betale deg. Du har ansvaret for eventuelle skatter og avgifter som påløper som et resultat av denne utbetalingen til deg. Du må også overholde alle andre vilkår vi setter for dine rettigheter til en betaling. Hvis du mottar en betaling feilaktig, forbeholder vi oss retten til å reversere denne eller be om retur av betalingen. Du samtykker i å samarbeide med oss i våre forsøk på å gjøre dette. Vi kan også redusere betalingen til deg uten varsel for å justere beløpet i henhold til eventuelle tidligere overskytende beløp.
 • l. Forsinkede betalinger. Hvis du betaler inn beløp for sent, må du betale for rimelige kostnader vi pådrar oss ved innsamling av forfalte beløp, inkludert advokatsalær og andre rettslige honorarer og kostnader, der det tillates av gjeldende lover og regler. Vi kan midlertidig oppheve eller avslutte Tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet innen betalingsfristen etter at vi har sendt deg en påminnelse – med trussel om midlertidig oppheving og/eller avslutning av Tjenestene – om å betale innen angitt tid. Du kan unngå at Tjenestene midlertidig oppheves eller avsluttes hvis du betaler det nødvendige beløpet innen tidsfristen som er angitt i påminnelsen. En annen prosedyre vil gjelde hvis det utestående beløpet er marginalt. Utestående beløp under 2 prosent av den totale fakturaverdien vil alltid bli ansett som marginale. Midlertidig oppheving eller avslutning av Tjenestene på grunn av manglende betaling kan føre til at du mister tilgang til Microsoft-kontoen.
 • m. Gavekort. Innløsing og bruk av gavekort (med unntak av Skype-gavekort) er underlagt vilkårene og betingelsene for Microsoft-gavekort. Informasjon om Skype-gavekort er tilgjengelig på hjelpesiden for Skype.
 • n. Betalingsmåte – bankkonto. Du kan registrere en kvalifisert bankkonto sammen med Microsoft-kontoen for å bruke den som betalingsmetode. Kvalifiserte bankkontoer omfatter kontoer i en finansinstitusjon som kan motta direktedebiteringer (f.eks. en USA-basert finansinstitusjon som støtter Automated Clearing House ("ACH")-betalinger, en europeisk finansinstitusjon som støtter Single Euro Payment Area ("SEPA") eller "iDEAL" i Nederland. Vilkår du samtykket i da du la til bankkontoen som betalingsmetode i Microsoft-kontoen din (f.eks. "mandatet" i tilfellet SEPA), gjelder også. Du representerer og innestår for at din registrerte bankkonto er i ditt navn, eller at du har fullmakt til å registrere og bruke denne bankkontoen som en betalingsmetode. Ved å registrere eller velge bankkontoen din som din betalingsmetode, gir du Microsoft (eller Microsofts agent) fullmakt til å initiere én eller flere debiteringer pålydende det samlede beløpet for kjøpet eller abonnementet ditt (i samsvar med vilkårene i abonnementstjenesten) fra bankkontoen din (og, hvis nødvendig, initiere én eller flere krediteringer til bankkontoen din for å korrigere feil, utstede en refusjon eller liknende formål), og du gir finansinstitusjonen der bankkontoen din er, fullmakt til å trekke fra slike debiteringer eller akseptere slike krediteringer. Du forstår at denne fullmakten vil gjelde til du fjerner bankkontoopplysningene fra Microsoft-kontoen din. Kontakt kundestøtte som beskrevet i punkt 4 (e) over så snart som mulig hvis du mener at du har blitt feilaktig belastet. Gjeldende lovgivning i landet ditt kan også begrense ditt erstatningsansvar ved eventuelle bedragerske, feilaktige eller uautoriserte transaksjoner fra bankkontoen din. Ved å registrere eller velge en bankkonto som betalingsmetode, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i disse Vilkårene.
Fullstendig tekst
Juridisk person, Valg av lov og Sted for løsing av tvisterJuridisk person, Valg av lov og Sted for løsing av tvister10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Sammendrag

10. Juridisk person, Valg av lov og Sted for løsing av tvister. Hvis du bor i (eller hvis det gjelder en bedrift, driver hovedvirksomheten i) Europa og bruker kostnadsfrie eller betalte Tjenester, inngår du avtale med Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (registrert i kontoret for selskapsregistrering i Irland med nummeret 256796, organisasjonsnummer: IE 8256796 U, med registrert adresse 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Lovgivingen i Irland regulerer alle krav relaterte til kostnadsfrie og betalte Tjenester, uten at det påvirker de obligatoriske lovforskriftene som gjelder i landet som Tjenestene dine er rettet mot, og der du bor (eller hvis det gjelder en bedrift, der hovedvirksomheten foregår). Når det gjelder jurisdiksjon, godtar du og Microsoft å velge domstolene i landet som vi retter Tjenestene mot, og der du bor (eller hvis det gjelder en bedrift, der hovedvirksomheten foregår), ved alle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene, eller du kan velge den ansvarlige rettsinstansen i Irland.

Fullstendig tekst
Begrensede rettigheterBegrensede rettigheter12_Warranties
Sammendrag

11. Begrensede rettigheter. Hvis du er en forbruker, har du visse lovfestede rettigheter. Rettighetene inkluderer en forpliktelse fra Microsoft til å levere Tjenestene med rimelig omhyggelighet og dyktighet. Ingenting i disse vilkårene har til hensikt å begrense eller utelukke Microsofts erstatningsansvar ved eventuelle brudd på dette. MED UNNTAK AV TILFELLER DER VI HAR SKJULT MANGLER I OND TRO, ELLER HVIS MANGLER GJØR AT DET ER UMULIG Å BRUKE TJENESTENE, TILBYR VI, MED UNNTAK AV BETALTE PRODUKTER FOR SKYPE, TILBYR VI TJENESTENE "SOM DE ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DE ER TILGJENGELIGE". VI GARANTER IKKE AT TJENESTENE ER NØYAKTIGE OG LEVERES TIL RETT TID. DU BEKREFTER OG GODTAR AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT PLATTFORMEN VIL FUNGERE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT TAP AV DATA IKKE VIL FOREKOMME. VI OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN AVTALEFESTEDE BEGRENSEDE RETTIGHETER ELLER VILKÅR. DU HAR ALLE OBLIGATORISKE BEGRENSEDE RETTIGHETER SOM ER FORUTSETT AV LOVGIVNINGEN, MEN VI GIR INGEN ANDRE BEGRENSEDE RETTIGHETER. VI UTELUKKER INDIREKTE OBLIGATORISKE BEGRENSEDE RETTIGHETER, HERUNDER BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, RIMELIG INNSATS SAMT FRAVÆR AV KRENKELSE AV RETTIGHETER I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOV.

Fullstendig tekst
Begrensning av ansvarBegrensning av ansvar13_limitationOfLiability
Sammendrag

12. Begrensning av ansvar.

 • a. Microsoft skal ikke være ansvarlig for Innholdet eller materialet ditt eller materiale fra tredjeparter, inkludert koblinger til tredjeparters nettsteder, og aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter er ikke gjeldende for Microsoft, og de representerer heller ikke Microsoft meninger.
 • b. Microsoft er erstatningsansvarlig bare hvis vesentlige forpliktelser i Avtalen er blitt brutt, eller hvis det på annen måte kreves i gjeldende lov.
 • c. Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke ha ansvar for indirekte skade, inkludert økonomisk tap, for eksempel tapt fortjeneste, med mindre Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter har minst handlet med grov uaktsomhet eller forsettlig vanskjøtsel.
 • d. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, inkludert lovbestemt ansvar for brudd på garantier, skal ikke berøres av begrensningen av ansvar. Det samme skal gjelde for ansvaret til Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter ved svindel eller uaktsomhet som medfører personskade eller dødsfall.
 • e. Microsoft er ikke ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle eller forsinkelser i utførelsen av forpliktelsene i henhold til disse Vilkårene i den grad unnlatelsen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Microsofts rimelige kontroll (for eksempel arbeidstvister, force majeure, krig eller terrorisme, skade utført med onde hensikter, ulykker eller samsvar med eventuelle gjeldende lover eller offentlige pålegg). Microsoft vil tilstrebe å minimalisere følgene av alle slike hendelser og utføre forpliktelsene som ikke påvirkes.
Fullstendig tekst
Tjenestespesifikke vilkårTjenestespesifikke vilkår14_service-SpecificTerms
Sammendrag

13. Tjenestespesifikke vilkår. Vilkårene før og etter del 13 gjelder generelt for alle Tjenester. Denne delen inneholder tjenestespesifikke vilkår som kommer i tillegg til de generelle vilkårene. Disse tjenestespesifikke vilkårene har forrang hvis det er motstrid med de generelle vilkårene.

Fullstendig tekst
Xbox Live og Xbox Game Studios-spill og -programmerXbox Live og Xbox Game Studios-spill og -programmer14a_XboxLive
Sammendrag
 • a. Xbox Live og Xbox Game Studios-spill og -programmer.
  • i. Personlig ikke-kommersiell bruk. Xbox Live, Games for Windows Live og Xbox Game Studios-spill, -programmer, -tjenester og -innhold levert av Microsoft (samlet kalt "Xbox-tjenester") er bare for personlig og ikke-kommersiell bruk.
  • ii. Xbox-tjenester. Når du registrerer deg for Xbox Live og/eller mottar Xbox-tjenester, vil informasjon om spillet ditt, aktivitetene dine og bruken din av spill og Xbox-tjenester bli sporet og delt med aktuelle tredjeparts spillutviklere for at Microsoft og tredjeparts spillutviklere skal kunne drive spillene sine og levere Xbox-tjenestene. Hvis du velger å koble kontoen for Microsoft Xbox-tjenester med kontoen på en ikke-Microsoft-tjeneste (f.eks. en ikke-Microsoft-spillutgiver av Tredjepartsapper og -tjenester), godtar du at (a) Microsoft kan dele begrenset kontoinformasjon (herunder, men ikke begrenset til, gamertag, poengsum, spillelogg og vennelister) med denne ikke-Microsoft-parten som oppgitt i Microsofts personvernerklæring, og (b) hvis tillatt i henhold til Xbox-personverninnstillingene, at ikke-Microsoft-parten også kan ha tilgang til Innholdet Ditt i spillkommunikasjonen hvis du er pålogget kontoen med denne ikke-Microsoft-parten. Hvis det er tillatt i henhold til Xbox-personverninnstillingene dine, kan Microsoft også publisere ditt navn, gamertag, gamerbilde, motto, avatar, spillklipp og spill du har spilt, i meldinger til personer du tillater.
  • iii. Innholdet Ditt. Som en del av oppbyggingen av fellesskapet for Xbox-tjenestene gir du Microsoft, Microsofts tilknyttede selskaper og underlisenstakere en gratis og verdensomspennende rett til å bruke, endre, reprodusere, distribuere, kringkaste, dele og vise Innholdet Ditt eller navn, gamertag, gamerbilde, motto eller avatar du har lagt inn for Xbox-tjenester i sin helhet eller delvis ved hjelp av hvilken som helst metode eller prosess hva som helst av materiale eller støtte.
  • iv. Spilladministratorer. Noen spill kan bruke spilladministratorer og -verter. Spilladministratorer og –verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft. Deres synspunkter reflekterer ikke nødvendigvis Microsofts synspunkter.
  • v. Barn på Xbox. Hvis du er en mindreårig som bruker Xbox Live, kan foreldre eller foresatte ha styringen over mange deler av kontoen din, og de kan motta rapporter om bruken av Xbox Live.
  • vi. Spillvaluta eller virtuelle varer. Tjenestene kan inkludere en virtuell spillvaluta (for eksempel gull, mynter eller poeng) som kan kjøpes av Microsoft med virkelige penger hvis du er i myndig alder i bostedslandet ditt. Tjenestene kan i tillegg inkludere virtuelle digitale gjenstander eller varer som kan kjøpes av Microsoft med virkelige penger eller med spillvaluta. Spillvaluta og virtuelle varer kan aldri løses inn i virkelige penger, varer eller andre gjenstander med pengeverdi hos Microsoft eller noen annen part. Med unntak av en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-omsettelig tillatelse til å bruke spillvaluta og virtuelle varer bare i Tjenestene har du ingen rett eller eierrettighet til slik spillvaluta eller virtuelle varer som vises eller har sin opprinnelse i Tjenestene, eller til noen andre egenskaper som er knyttet til bruk av Tjenestene, eller som er lagret i Tjenestene. Microsoft kan endre tilbud knyttet til spillvaluta eller virtuelle varer fra tid til annen.
  • vii. Programvareoppdateringer. For enheter som kan kobles til Xbox-tjenester, kan vi kontrollere din versjon av programvaren for Xbox-konsollen eller Xbox-appen automatisk og laste ned programvareoppdateringer eller konfigurasjonsendringer for Xbox-konsollen eller Xbox-appen, inkludert programvaren som hindrer deg i å få tilgang til Xbox-tjenestene, ved hjelp av uautoriserte Xbox-spill eller Xbox-apper eller ved å bruke uautoriserte eksterne maskinvareenheter med en Xbox-konsoll.
  • viii. Utløp for Gamertag. Du må logge på Xbox-tjenester minst én gang i løpet av en periode på fem år. Hvis ikke kan du miste tilgangen til gamertagen som er tilknyttet kontoen din, og gamertagen kan bli tilgjengelig for bruk for andre.
  • ix. Arena. Arena er en Xbox-tjeneste der Microsoft eller en tredjepart kan tilby deg muligheten til å delta i eller skape en videospillkonkurranse, noen ganger med en premie ("Konkurranse"). Din bruk av Arena er underlagt disse Vilkårene, og du må eventuelt ved registrering godkjenne konkurransearrangørens ytterligere regler og vilkår ("Konkurransevilkår"). Kvalifiseringsregler kan gjelde, og kan variere mellom jurisdiksjoner. Konkurranser er ugyldige der de er forbudt eller begrenset ved lov. Mislighold av disse Vilkårene (herunder Etiske Regler) eller Konkurransevilkår kan medføre straff eller diskvalifisering fra Konkurransen. Hvis du oppretter en Konkurranse, kan du ikke praktisere Konkurranseregler som Microsoft (ut fra eget skjønn) anser å være i strid med disse Vilkårene. Microsoft forbeholder seg retten til når som helst å kansellere enhver Konkurranse.
  • x. Fusk og manipulering av programvaren. For enheter som kan kobles til Xbox-tjenester, kan vi automatisk kontrollere din enhet for uautorisert maskinvare eller programvare som muliggjør fusk eller manipulering i strid med Reglene for God Oppførsel eller disse vilkårene, og laste ned programvareoppdateringer eller konfigurasjonsendringer for Xbox-appen, inkludert dem som hindrer deg i å få tilgang til Xbox-tjenestene, eller ved hjelp av uautoriserte maskinvare eller programvare som muliggjør fusk eller manipulering.
  • xi. Mixer.
   • 1. Vilkår for Mixer. Hvis du bruker Mixer-tjenesten, er bruken dekket av Tjenestevilkårene for Mixer som ligger på https://mixer.com/about/tos, i tillegg til disse Vilkårene. Disse Vilkårene gjelder når det er motstrid.
   • 2. Innholdet Citt på Mixer. "Innholdet Ditt på Mixer" betyr alt innhold du, eller noen på dine vegne, oppretter på Mixer-tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, direktestrømmer og innspilte strømmer (og alt innhold, som audiovisuelt innhold); merkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer eller indikasjoner på opphav; dine kommentarer, uttrykkssymboler og aktivitet i Mixer-kanaler (herunder robotgenerert innhold) samt alle relaterte metadata. Alle, herunder Microsoft og brukere, kan se, bruke, være vert for, reprodusere, endre, distribuere, publisere og digitalt gjennomføre og vise, oversette, tilpasse og på andre måter utnytte Innholdet Ditt på mixer, uansett form, format, medium eller kanaler som finnes nå eller utvikles i fremtiden.
   • 3. Regler for God Oppførsel for Mixer. Klikk her for mer informasjon om hvordan Microsofts Regler for God Oppførsel gjelder for Mixer.
   • 4. Bruk av Mixer-tjenesten.
    • a. Minimumsalder. Ved å bruke Mixer-tjenesten, erklærer du at du er minst 13 år og, hvis du er under myndighetsalder der du bor, at bruken din skjer under tilsyn av en forelder eller juridisk verge.
    • b. Anonym og Ikke-Anonym Bruk. Du kan bruke Mixer anonymt hvis du bare ønsker å se innhold. Hvis du vil chatte, følge kanaler, streame og kommunisere på andre måter, må du imidlertid logge på en konto, og Mixer-tjenesten bruker i så fall den eksisterende Microsoft-kontoen din. Ellers må du opprette en konto og logge inn, og du blir identifisert for andre brukere med Mixer-navnet ditt.
    • c. Mixer-kontoer og tredjepartskontoer. Mixer gir deg muligheten til å logge på med en Mixer-konto eller en tredjepartskonto (Twitter eller Discord). Hvis du bruker en av disse kontoene til å logge på, må du knytte kontoen til Microsoft-kontoen din.
    • d. Kontobruk. Hvis du benytter en Mixer-konto, må du bruke den for å holde den aktiv. Du må logge på Mixer-tjenesten minst én gang i løpet av en periode på fem år for å beholde Mixer-aliaset knyttet til Microsoft-kontoen din.
   • 5. Tjenestevarslinger. Hvis det er noe vi trenger å fortelle deg om Mixer-tjenesten, sender vi deg Tjenestevarslinger og til e-posten knyttet til Mixer-kontoen og/eller Microsoft-kontoen din.
   • 6. Støtte. Kundestøtten for Mixer-tjenesten er tilgjengelig på mixer.com/contact.
Fullstendig tekst
StoreStore14b_Store
Sammendrag
 • b. Store. "Store" refererer til en Tjeneste som gjør at du kan søke etter, laste ned, kjøpe og gi karakter til og vurdere programmer (begrepet "program" omfatter spill) og annet digitalt innhold. Disse Vilkårene omfatter bruken av bestemte Stores som eies eller driftes av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (herunder, men ikke begrenset til, Office Store, Microsoft Store on Windows og Microsoft Store on Xbox). Med "Office Store" menes en Store for Office-produkter og -apper for Office 365, SharePoint, Exchange, Access og Project (versjoner fra 2013 eller nyere). Med "Microsoft Store on Windows" menes en Store, som eies eller driftes av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, for Windows-enheter som telefoner, PC-er og nettbrett, eller alle andre opplevelser som er merket Microsoft Store og er tilgjengelig på Windows-enheter som telefoner, PC-er eller nettbrett. Med "Microsoft Store on Xbox" menes en Store, som eies eller driftes av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper og er tilgjengelig på Xbox One- eller Xbox 360-konsoller, eller alle andre opplevelser som er merket Microsoft Store og er tilgjengelig på Xbox-konsoller.
  • i. Lisensvilkår. Vi vil angi utgiver for alle programmer som er tilgjengelige i den relevante Store. Hvis det ikke følger andre lisensvilkår med programmet, er Standard Lisensvilkår For Programmer ("SLP") på slutten av disse Vilkårene en avtale mellom deg og utgiveren av programmet, som angir lisensvilkårene for din bruk av et program du laster ned via en Store som eies eller driftes av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (med unntak av Office Store). For klarhetens skyld – disse Vilkårene dekker bruken av og tjenestene som leveres via Microsoft-tjenester. Punkt 5 i disse Vilkårene gjelder også for Tredjepartsapper og -tjenester som anskaffes gjennom en Store. Program som lastes ned via Office Store, er ikke underlagt SLP og har egne lisensvilkår.
  • ii. Oppdateringer. Microsoft vil automatisk se etter og laste ned oppdateringer for programmene dine, selv om du ikke logget på den relevante Store. Du kan endre Store- eller systeminnstillingene hvis du foretrekker ikke å motta automatiske oppdateringer av Store-programmer. Bestemte Office Store-programmer som i sin helhet eller delvis er driftet på nettet, kan imidlertid oppdateres når som helst av programutvikleren, og krever kanskje ikke oppdateringstillatelse fra deg.
  • iii. Karakterer og vurderinger. Dersom du sender inn en karakter for eller vurdering av et program eller annen Digital Vare til Store, kan du ta imot e-post fra Microsoft med innhold fra utgiveren av programmet eller den Digitale Varen. All slik e-post kommer fra Microsoft. Vi deler ikke e-postadressen din med utgivere av programmer eller andre Digitale Varer du anskaffer deg via Store.
  • iv. Sikkerhetsadvarsel. For å forebygge skader og ubehag eller unngå å overanstrenge øynene bør du ta jevnlige pauser fra spill eller andre programmer, spesielt hvis du føler smerte eller utmattelse som følge av bruken. Ta en pause hvis du føler ubehag. Ubehag kan omfatte kvalme, bevegelsessyke, svimmelhet, manglende orienteringsevne, hodepine, utmattelse og overanstrengte eller tørre øyne. Bruk av programmene kan distrahere deg og føre til hindringer i omgivelsene. Unngå fallrisiko, trapper, lav takhøyde og skjøre eller verdifulle gjenstander som kan komme til skade. En svært liten prosentandel av befolkningen kan rammes av anfall hvis de utsettes for bestemte visuelle inntrykk, som for eksempel blinkende lys eller mønstre, som kan være en del av noen apper. Selv personer som aldri har fått anfall tidligere, kan ha en udiagnostisert lidelse som gir anfall. Symptomer på anfall kan være svimmelhet, endringer av synsfeltet, rykninger eller skjelvinger, manglende orienteringsevne, forvirring, bevissthetstap eller krampe. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke appen som utløser symptomene. Hvis du har opplevd symptomer på anfall tidligere, må du rådføre deg med lege før du bruker appene. Foreldre bør overvåke barnas bruk av appene og være oppmerksomme på eventuelle symptomer.
Fullstendig tekst
Microsoft-familiefunksjonerMicrosoft-familiefunksjoner14c_MicrosoftFamily
Sammendrag
 • c. Microsoft-familiefunksjoner. Foreldre og barn kan bruke Microsoft-familiefunksjoner til å bygge tillit basert på en felles forståelse av atferd, nettsteder, apper, spill, fysiske plasseringer og pengebruk. Foreldre kan opprette en familie ved å gå til https://account.microsoft.com/family (eller følge instruksjonene på Windows-enheten eller Xbox-konsollen) og invitere barn eller andre foreldre til å bli med. Det er mange tilgjengelige funksjoner for familiemedlemmer, og du bør derfor se nøye gjennom informasjonen som blir gitt når du samtykker i å opprette eller bli med i en familie, og når du kjøper Digitale Varer med familietilgang. Ved å opprette eller bli med i en familie samtykker du i at du vil bruke familien i samsvar med formålet, og ikke på uautoriserte måter for å få urettmessig tilgang til opplysningene til andre personer.
Fullstendig tekst
GruppemeldingerGruppemeldinger14d_GroupMessaging
Sammendrag
 • d. Gruppemeldinger. Ulike Microsoft-tjenester gjør det mulig for deg å sende meldinger til andre via tale eller SMS ("meldinger") og/eller tillater Microsoft og Microsoft-kontrollerte tilknyttede selskaper å sende slike meldinger til deg og én eller flere brukere på dine vegne. NÅR DU INSTRUERER MICROSOFT OG MICROSOFT-KONTROLLERTE TILKNYTTEDE SELSKAPER TIL Å SENDE SLIKE MELDINGER TIL DEG ELLER ANDRE, ERKLÆRER OG GARANTERER DU AT DU OG ALLE DU HAR INSTRUERT OSS TIL Å SENDE MELDINGER TIL, SAMTYKKER I Å MOTTA SLIKE MELDINGER OG ANDRE RELATERTE ADMINISTRATIVE TEKSTMELDINGER FRA MICROSOFT AND MICROSOFT-KONTROLLERTE TILKNYTTEDE SELSKAPER. "Administrative tekstmeldinger" er periodiske transaksjonsmeldinger fra en bestemt Microsoft-tjeneste, herunder, men ikke begrenset til, en "velkomstmelding" eller instruksjoner om hvordan du kan slutte å motta meldinger. Du eller gruppemedlemmer som ikke lenger ønsker å motta slike meldinger, kan når som helst velge å ikke motta flere meldinger fra Microsoft eller Microsoft-kontrollerte tilknyttede selskaper, ved å følge de angitte instruksjonene. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger eller delta i gruppen, samtykker du i å følge instruksjonene som følger med programmet eller tjenesten, når du velger bort meldingene/deltakelsen. Hvis du har grunn til å tro at et gruppemedlem ikke lenger ønsker å motta slike meldinger eller delta i gruppen, samtykker du i å fjerne vedkommende fra gruppen. Du erklærer og garanterer også at du og enhver person du har instruert oss til å sende melding til, forstår at hvert gruppemedlem er ansvarlig for kostnadene for eventuelle meldingsgebyrer som pålegges av vedkommendes mobiloperatør, inkludert internasjonale meldingsgebyrer som kan påløpe når meldinger sendes fra USA-baserte numre.
Fullstendig tekst
Skype og GroupMeSkype og GroupMe14e_Skype
Sammendrag
 • e. Skype og GroupMe.
  • i. Ingen tilgang til Nødtjenester. Det er noen viktige forskjeller mellom tradisjonelle telefontjenester og Skype. Microsoft er ikke pålagt å gi tilgang til Nødtjenester for Skype-programvare og -produkter i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale regler, bestemmelser eller lover. Skype-programvare og -produkter er ikke laget for å støtte eller overføre nødsamtaler til sykehus, rettshåndhevende institusjoner, medisinske enheter eller andre tjenester som kobler brukere til nødtjenestepersonell eller svartjenester for offentlig sikkerhet ("Nødtjenester"). Skype-programvare og -produkter kan støtte oppringing til Nødtjenester i et svært begrenset antall land og bare for et begrenset antall programvareversjoner og plattformer. Du finner opplysninger om tilgjengelighet og hvordan du konfigurerer denne funksjonen her: https://www.skype.com/go/emergency. Hvis nødsamtalen kobles til, må du oppgi opplysninger om fysisk plassering for at nødtjenestene skal kunne svare deg. Microsoft kan ikke garantere at nødsamtaler kobles til. Du bekrefter og samtykker i at (i) du er ansvarlig for å kjøpe tradisjonelle trådløse (mobile) telefontjenester eller fasttelefontjenester som tilbyr tilgang til Nødtjenester, og (ii) Skype-programvare og -produkter ikke er en erstatning for din primære telefontjeneste. Du kan finne ut mer om å ringe EU-nødnummeret 112 på www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Endringer av betalte produkter for Skype. Hvis vi gjør endringer i betalte produkter for Skype som er ugunstige for deg, mottar du varsel minst tretti dager før endringene trer i kraft, og vi vil informere deg om rettigheten til å avslutte bruken av det påvirkede produktet før endringene trer i kraft. Dersom du ikke avslutter bruken av produktet før endringene trer i kraft, samtykker du i endringene. Vi vil uttrykkelig informere deg om dette i et eventuelt varsel.
  • iii. API-er eller kringkasting. Hvis du vil bruke Skype i forbindelse med en kringkasting, må du overholde "TOS for kringkasting" på https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Hvis du ønsker å bruke et programgrensesnitt ("API") eksponert eller gjort tilgjengelig av Microsoft, må du overholde de gjeldende lisensvilkårene, som er tilgjengelig på www.skype.com/go/legal.
  • iv. Retningslinjer for rimelig bruk. Din bruk av Skype-programvare og -produkter kan være omfattet av retningslinjer for rimelig bruk. Se gjennom disse retningslinjene, som er laget for å beskytte mot svindel og feil bruk, og som kan angi grenser for type, varighet eller mengde for samtaler eller meldinger du kan utføre eller sende. Disse retningslinjene er inkludert i disse Vilkårene ved henvisning. Du finner retningslinjene på https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Kart. Skype-programvare og -produkter har funksjoner som gjør det mulig å sende informasjon til, eller plotte deg på et kart ved hjelp av, en karttjeneste. Ved å bruke disse funksjonene samtykker du i disse Vilkårene og Google Maps-vilkårene på https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Personlig/ikke-kommersiell bruk. Din bruk av Skype-programvare og -produkter skal være av personlig og ikke-kommersiell art. Du har lov til å bruke Skype på arbeid i forbindelse med forretningskommunikasjon.
  • vii. Skype-nummer / Skype To Go. Hvis Microsoft gir deg et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, samtykker du i at du verken eier nummeret eller har krav på å ha nummeret for alltid. I enkelte land kan det hende at et nummer gjøres tilgjengelig for deg av en Microsoft-partner i stedet for av Microsoft, og kan hende må du inngå en egen avtale med denne partneren.
  • viii. Skype Manager. En "Skype Manager-administratorkonto" er en Skype-konto som opprettes og administreres av deg. Du opptrer som en individuell administrator for en Skype Manager-gruppe, ikke som en forretningsenhet. Du kan koble din individuelle Microsoft-konto til en Skype Manager-gruppe ("Tilkoblet Konto"). Du kan utnevne ytterligere administratorer for din Skype Manager så sant de samtykker i disse Vilkårene. Hvis du tilordner Skype-numre til en Tilkoblet Konto, er du ansvarlig for å opptre i tråd med eventuelle krav knyttet til bostedet til brukerne av de Tilkoblede Kontoene, eller stedet der brukerne befinner seg. Hvis du velger å fjerne koblingen mellom en Tilkoblet Konto og en Skype Manager-gruppe, vil det ikke være mulig å gjenopprette tilordnede abonnementer, Skype-kreditt eller Skype-numre, og Innholdet Ditt eller materiale som er tilknyttet den frakoblede kontoen, vil ikke lenger være tilgjengelig for deg. Du samtykker i å behandle alle personlige opplysninger for brukere av Tilkoblede Kontoer i samsvar med gjeldende personvernlover.
  • ix. Avgifter og refusjon for Skype. Betalbare avgifter for å ringe til telefoner uten abonnement består av et tilkoblingsgebyr (belastes én gang per samtale) og en minuttbasert sats, som angitt på www.skype.com/go/allrates. Alle avgifter trekkes fra Skype-kredittsaldoen. Microsoft kan endre satsene for å ringe til telefoner og numre med Premium-satser som ikke er tilknyttet et abonnement. Hvis endringene er vesentlige og ugunstige for deg (f.eks. hvis vi øker satsene), informerer vi deg per e-post eller på en annen passende måte minst tretti (30) dager før satsendringene trer i kraft. Etter tretti (30) dager vil de nye satsene gjelde for din neste samtale. Du finner de gjeldende satsene på www.skype.com/go/allrates. Hvis du ikke godtar de nye satsene, må du ikke ringe. Korte samtaler på under ett minutt og små ørebeløp rundes opp til nærmeste hele minutt og krone. Alle priser for betalte produkter for Skype omfatter gjeldende avgifter, inkludert MVA, med mindre annet er angitt. MVA beregnes ut fra den oppgitte faktureringsadressen. Du gir uttrykkelig avkall på retten til å motta MVA-godtgjørelse fra Microsoft hvis MVA-beløpet som Skype betaler til skattemyndighetene, av en eller annen grunn er lavere enn MVA-beløpet som hentes fra deg. Betalte produkter for Skype er ikke tilgjengelige for kunder på Mount Athos, Kanariøyene, de franske oversjøiske departementene, Åland, Kanaløyene, Helgoland, Büsingen-territoriet, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia og de italienske delene av Luganosjøen. Hvis du har brukt betalte produkter for Skype, oppheves Angreretten, og kjøpet ditt kan ikke annulleres eller refunderes. Forbruk av Skype-kreditt, tilordning av Skype-nummer eller bruk av et abonnement innebærer "fullstendig levering" og/eller "bruk" av et betalt produkt for Skype. Du samtykker uttrykkelig i at Skype-numre kan tilordnes før angreretten utløper, og at de blir ikke-refunderbare ved en tilordning. Utenfor angreretten kan bare ubrukte Skype-abonnementer eller Skype-abonnementer som ikke er utløpt, refunderes i henhold til disse Vilkårene. Angreretten og refusjoner gjelder ikke for betalte produkter for Skype som er (i) kjøpt via en tredjepart, (ii) betalt for i kontanter ved hjelp av en betalingsmetode for en tredjepart (for eksempel lommebok for kontantbetalinger), (iii) ikke direkte kjøpt på nettet fra Microsoft (f.eks. med kuponger eller forhåndsbetalte kort) eller (iv) tilordnet til kontoen av en tredjepart.
  • x. Skype-kreditt. Microsoft garanterer ikke at du kan bruke Skype-kredittsaldoen til å kjøpe alle betalte produkter for Skype. Hvis du ikke bruker Skype-kreditten i løpet av en periode på 180 dager, vil Microsoft gjøre Skype-kreditten inaktiv. Du kan aktivere Skype-kreditten på nytt ved å følge koblingen for reaktivering på https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Du kan aktivere funksjonen for automatisk påfylling når du kjøper Skype-kreditt, ved å merke av i riktig boks. Hvis funksjonen er aktivert, blir Skype-kredittsaldoen fylt opp med det samme beløpet og av den valgte betalingsmetoden hver gang Skype-saldoen kommer under terskelen som angis av Skype til enhver tid. Hvis du har kjøpt et abonnement med en annen betalingsmetode enn kredittkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), og du har aktivert automatisk påfylling, blir Skype-kredittsaldoen fylt opp med beløpet som er nødvendig for å betale for den neste abonnementsperioden. Du kan deaktivere automatisk påfylling når som helst ved å endre innstillingene i kontoportalen din i Skype.
  • xi. Internasjonale Meldingsgebyrer. GroupMe bruker for øyeblikket USA-baserte numre for hver gruppe som opprettes. Alle tekstmeldinger som sendes til eller mottas fra et GroupMe-nummer, regnes som en internasjonal tekstmelding som sendes til eller mottas fra USA. Kontakt leverandøren for å finne ut mer om gjeldende internasjonale satser.
  • xii. Sende og motta penger. Ved å bruke funksjonen for å sende og motta penger (hvis den finnes) anerkjenner du at Microsoft bruker tredjeparter til å levere betalingstjenester og gjennomføre overføringer. Microsoft leverer ikke betalingstjenester eller gjennomfører overføringer og er ikke en betalingstjenestevirksomhet. Sending og mottakelse av penger på Skype kan bare være tilgjengelig til brukere som er 18 år eller eldre (eller på annen måte i samsvar med tredjeparts vilkår), og som registrerer og er godkjent for en konto hos tredjepartsleverandøren. For å bruke funksjonen for å sende penger kan du pålegges å godta tredjeparts vilkår og betingelser og gi tillatelser til å dele data med disse tredjepartene for at disse skal kunne levere tjenesten. Hvis Microsoft gjøres oppmerksom på at din bruk av funksjonen for å sende penger bryter med en tredjeparts vilkår og betingelser, kan Microsoft måtte treffe tiltak mot kontoen din, for eksempel opphør eller midlertidig avslutning av kontoen din. Microsoft er ikke ansvarlig for betalingstjenester levert av tredjeparter eller tiltak truffet i henhold til tredjeparts vilkår og betingelser. Microsoft gir ingen garantier eller forestillinger om at funksjonen for å sende og motta penger vil være tilgjengelig eller fortsette å være tilgjengelig.
Fullstendig tekst
Bing og MSNBing og MSN14f_BingandMSN
Sammendrag
 • f. Bing og MSN.
  • i. Bing- og MSN-materiale. Artikler, tekst, bilder, kart, videoer, videoavspillere og tredjepartsmateriale som er tilgjengelig på Bing og MSN, herunder via Microsoft-roboter, -apper og -programmer, er bare for ikke-kommersiell og personlig bruk. Annen bruk, for eksempel nedlasting, kopiering eller videredistribusjon av dette materialet, eller bruk av disse materialene eller produktene til å bygge dine egne produkter, tillates bare i den grad det er autorisert av Microsoft eller rettighetshaverne eller tillates av gjeldende lover om opphavsrett. Microsoft eller andre rettighetshavere forbeholder seg alle rettigheter til materialet som ikke er uttrykkelig tildelt av Microsoft i henhold til lisensvilkårene.
  • ii. Bing-kart. Du kan ikke bruke fugleperspektivbilder over USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australia eller Japan til statlige formål uten egen skriftlig godkjenning fra oss.
  • iii. Bing Places og Bing Manufacturer Center. Når du legger inn Dataene Dine eller Innholdet Ditt på Bing Places eller Bing Manufacturer Center, gir du Microsoft en global, royaltyfri immateriell rettighet-lisens til å bruke, reprodusere, lagre, endre, innhente, markedsføre, overføre, vise eller distribuere som en del av en tjeneste, samt viderelisensiere disse rettighetene til tredjeparter.
Fullstendig tekst
CortanaCortana14g_Cortana
Sammendrag
 • g. Cortana.
  • i. Personlig ikke-kommersiell bruk. Cortana er Microsofts personlige assistenttjeneste. Funksjoner, tjenester og innhold levert av Cortana (samlet kalt "Cortana-tjenester") er bare for personlig og ikke-kommersiell bruk.
  • ii. Funksjonalitet og Innhold. Cortana leverer et utvalg funksjoner, noen er personalisert. Cortana-tjenester kan gi deg tilgang til tjenester, informasjon eller funksjonalitet levert av andre Microsoft-tjenester eller Apper og Tjenester fra Tredjeparter. De tjenestespesifikke Vilkårene i punkt 13 gjelder også din bruk av aktuelle Microsoft-tjenester du har fått tilgang til via Cortana-tjenester. Cortana gir denne informasjonen bare for planleggingsformål, og du bør bruke din egen dømmekraft ved vurdering av denne informasjonen. Microsoft garanterer ikke for nøyaktigheten, tilgjengelighetet eller aktualiteten til personlig tilpassede opplevelser som gis av Cortana. Microsoft er ikke ansvarlig hvis en funksjon i Cortana forsinker eller hindrer deg i å motta eller sende en melding eller en varsling eller i å få tilgang til en tjeneste.
  • iii. Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Som en del av leveringen av Cortana-tjenestene kan Cortana foreslå og bidra til at du kommuniserer med Apper og Tjenester fra Tredjeparter (kompetanse eller tilkoblede tjenester fra tredjeparter). Hvis du velger det, kan Cortana utveksle informasjon med Apper og Tjenester fra Tredjeparter, for eksempel postnummer og forespørsler og svar gitt av Appen og Tjenestene fra Tredjeparter, for at du skal få tilgang til de forespurte tjenestene. Cortana kan gi deg mulighet til å gjøre kjøp via Apper og Tjenester fra Tredjeparter ved bruk av kontoinnstillingene du har angitt for slike Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Du kan når som helst koble Cortana-tjenesten fra Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Din bruk av Cortana-tjenester til å koble til Apper og Tjenester fra Tredjeparter er underlagt punkt 5 i disse Vilkårene. Utgivere av Apper og Tjenester fra Tredjeparter kan endre eller avslutte funksjonalitet eller funksjoner i sine Apper og Tjenester fra Tredjeparter eller sin integrasjon med Cortana-tjenester. Microsoft er ikke ansvarlig for og har ikke erstatningsansvar i forbindelse med programvare eller fastvare som er levert av produsenter.
  • iv. Cortana-aktiverte enheter. Cortana-aktiverte enheter er produkter eller enheter som er aktivert for å gi tilgang til Cortana-tjenester eller produkter eller enheter som er kompatible med Cortana-tjenester. Cortana-aktiverte enheter omfatter enheter og produkter fra tredjepart som Microsoft ikke eier, produserer eller utvikler. Microsoft er ikke ansvarlig for disse enhetene eller produktene fra tredjeparter.
  • v. Programvareoppdateringer. Vi kan automatisk kontrollere din versjon av Cortana-tjenesteprogramvaren, som er nødvendig for å levere Tjenestene, og laste ned programvareoppdateringer eller konfigurasjonsendringer, uten å belaste deg, eller kreve at produsenter av Cortana-aktiverte enheter holder Cortana-tjenesteprogramvaren oppdatert.
Fullstendig tekst
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Sammendrag
 • h. Outlook.com. E-postadresser for Outlook.com (eller @msn, @hotmail eller @live) som du bruker for å opprette Microsoft-kontoen, er unike for deg så lenge Outlook.com-innboksen eller Microsoft-kontoen fremdeles er aktiv. Hvis Outlook.com-innboksen eller Microsoft-kontoen avsluttes av deg eller Microsoft i henhold til disse Vilkårene, kan e-postadressen eller brukernavnet resirkuleres i systemet vårt og tilordnes til en annen bruker.
Fullstendig tekst
Office-tjenesterOffice-tjenester14i_officeBasedServices
Sammendrag
 • i. Office-tjenester. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com og eventuelle andre Office 365-abonnementer eller Office-merkede Tjenester er for personlig og ikke-kommersiell bruk med mindre du har kommersielle bruksrettigheter i henhold til en egen avtale med Microsoft.
Fullstendig tekst
Microsoft Health-tjenesterMicrosoft Health-tjenester14j_MicrosoftHealth-tjenester
Sammendrag
 • j. Microsoft Health-tjenester.
  • i. HealthVault. HealthVault er laget for at du skal kunne lagre personlige helsemessige opplysninger og opplysninger om andre personer (for eksempel familiemedlemmer) med deres samtykke. HealthVault-kontoer kan ikke brukes av helsetjenesteleverandører eller til andre kommersielle eller ikke-personlige formål. Informasjonen i kontoen din er kanskje ikke alltid nøyaktig eller oppdatert. Helsetjenesteleverandører må ta hensyn til at den er ment for ren informativ bruk. HealthVault-tjenesten oppbevarer ikke journaler for helsetjenesteleverandører eller til andre medisinske eller pasientadministrative formål. HealthVault-journaler følger for eksempel ikke standardene for medisinske journaler som definert i amerikansk lovgivning. Hvis helsetjenesteleverandører velger å ta med HealthVault-data i egne journaler, må de lagre en kopi på sitt eget system. Hvis det finnes en medadministrator for en journal i kontoen din (fordi en av dere inviterte den andre), bekrefter du at han eller hun har full kontroll over journalen og kan avbryte din tilgang til journalen, administrere andres tilgang til journalen og vise journaldataene, inkludert hvordan og når journalen brukes. Microsoft gir ikke støtte for ikke-Microsoft-legitimasjon (for eksempel Facebook og OpenID), og kundestøtten for HealthVault kan ikke hjelpe deg med påloggingsproblemer i forbindelse med slik legitimasjon. Hvis du mister påloggingslegitimasjonen, eller hvis kontoen du hentet legitimasjonen fra, lukkes, kan du ikke gjenopprette lagrede data. For å opprettholde kontinuerlig tilgang foreslår vi at du bruker mer enn én påloggingslegitimasjon med HealthVault-kontoen. Microsoft bifaller eller kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for virkemåten eller sikkerheten til eventuell ikke-Microsoft-legitimasjon du bruker, og Microsoft gir heller ikke kundestøtte for slik legitimasjon.
  • ii. Microsoft Band. Microsoft Band-enhet og -program er ikke medisinske enheter, og er utelukkende ment for formål knyttet til trening og velvære. De er ikke utformet eller ment for diagnostisering av sykdom eller andre tilstander og skal ikke brukes til å kurere, avgrense, behandle eller forhindre sykdommer eller andre tilstander. Microsoft er ikke ansvarlig for avgjørelser du tar basert på informasjon du får fra Microsoft Band.
  • iii. Helseroboter. Helseroboter, som kan inkludere tiltaksplaner, innsikt, påminnelser og andre funksjoner, er ikke medisinske enheter, og er utelukkende ment for formål knyttet til trening og velvære med et program utstedt av helsepersonell. De er ikke utformet eller ment for diagnostisering av sykdom eller andre tilstander og skal ikke brukes til å kurere, avgrense, behandle eller forhindre sjukdommer. Du bærer det fulle ansvaret for din bruk av helseroboter. Microsoft er ikke ansvarlig for beslutninger du tar basert på informasjon du mottar fra helseroboter. Du bør alltid konsultere en lege hvis du har spørsmål angående helse, kosthold, trening eller velvære før du bruker helseroboter. Ikke unngå eller vent med å oppsøke profesjonell medisinsk hjelp eller rådgivning fordi du mener du har funnet nødvendig og tilstrekkelig informasjon på eller via Tjenestene. Som med enhver teknologi kan det hende at helseroboter ikke fungerer som tiltenkt av en rekke årsaker, for eksempel strømtap eller brutt tilkobling.
Fullstendig tekst
Digitale VarerDigitale Varer14k_DigitalGoods
Sammendrag
 • k. Digitale Varer. Via Microsoft Groove, Microsoft Film og TV, Store og eventuelle andre relaterte og fremtidige tjenester kan Microsoft la deg anskaffe, lytte til, vise og/eller lese (alt etter hva som er aktuelt) musikk, bilder, videoer, tekst eller annet materiale ("Digitale Varer") som du kan ha anskaffet deg i digital form. De Digitale Varene er bare ment for personlig, ikke-kommersiell underholdning. Du samtykker i at du ikke skal videredistribuere, kringkaste, fremføre offentlig eller overføre noen eksemplarer av de Digitale Varene. Digitale Varer kan tilhøre Microsoft eller tredjeparter. Uavhengig av forhold og omstendigheter forstår og bekrefter du at rettighetene dine med hensyn til Digitale Varer er begrenset av disse Vilkårene, lovene om opphavsrett og reglene for bruk som du finner på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Du samtykker i at du ikke vil gjøre forsøk på å endre noen Digitale Varer som er anskaffet via en hvilken som helst Tjeneste, av en hvilken som helst årsak, inkludert skjule eller endre eierskapet for eller kilden til de Digitale Varene. Microsoft eller eierne av de Digitale Varene kan fra tid til annen fjerne Digitale Varer fra en hvilken som helst Tjeneste uten varsel.
Fullstendig tekst
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Sammendrag
 • l. OneDrive.
  • i. Lagringsplass. Hvis du har lagret mer innhold i OneDrive-kontoen enn mengden som er tilordnet deg i samsvar med vilkårene for den gratis eller betalte abonnementstjenesten for OneDrive, og du ikke handler i samsvar med melding fra Microsoft om å fjerne innhold som overstiger tillatt mengde i kontoen, eller flytter innholdet til et nytt abonnement med mer lagringsplass innen 30 dager etter at du er gitt varsel (eller en lengre periode som er spesifisert i varselet), forbeholder vi oss retten til å avslutte kontoen din og slette eller deaktivere tilgangen til Innholdet Ditt på OneDrive.
  • ii. Tjenesteytelse. Avhengig av faktorer som utstyret ditt, Internett-tilkobling og Microsofts anstrengelser for å opprettholde ytelsen og integriteten til dets tjenester kan det forekomme forsinkelser i forbindelse med opplasting eller synkronisering av innhold på OneDrive.
  • iii. Utløpsvarsel. Vi gir deg minimum én måneds forvarsel før vi avslutter OneDrive-kontoen din grunnet inaktivitet i henhold til del 4(a)(ii). Hvis du er betalt OneDrive-abonnent, lukker vi ikke kontoen din grunnet inaktivitet i perioder der du har betalt for OneDrive-bruken.
  • iv. Endringer i OneDrive-tjenesten. Du vil motta et forvarsel på minimum 30 dager hvis endringer i gratis eller betalte OneDrive-tjenester fører til at du mister tilgang til Innholdet Ditt på OneDrive.
  • v. Betalte Abonnementer. Hvis vi innfører begrensninger på OneDrive-datalagringen din eller avbryter OneDrive-tjenesten, kan du avbryte det betalte OneDrive-abonnementet ditt, og du vil motta en forholdsmessig refusjon for abonnementet. Du vil få et forvarsel på 30 dager for slike endringer, og du må avbryte innen perioden som er angitt i varselet.
Fullstendig tekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Sammendrag
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Microsoft Rewards ("Programmet") gjør det mulig å tjene opp innløsbare poeng ved hjelp av aktiviteter, for eksempel kvalifiserte søk, anskaffelser og andre tilbud fra Microsoft. Tilbudene kan variere fra marked til marked. Et søk er en handling der en individuell bruker legger inn tekst manuelt med gode hensikter for å innhente Bing-søkeresultater som brukeren trenger til egne undersøkelser, og omfatter ikke forespørsler som er lagt inn av en robot eller makro eller annet automatisert eller uhederlig middel av noen art ("Søk"). En anskaffelse er prosessen forbundet med å kjøpe varer eller laste ned og anskaffe en lisens for digitalt innhold fra Microsoft, gratis eller betalt ("Anskaffelse"). Rewards-poeng tilbys ikke for alle kjøp fra Microsoft. Microsoft kan fra tid til annen tilby ytterligere muligheter til å tjene opp poeng, og hvert tilbud om opptjening av poeng vil ikke være tilgjengelig permanent. De opptjente poengene kan innløses i artikler ("Rewards") på innløsingssiden. Du finner mer informasjon i Rewards-delen på support.microsoft.com ("Vanlige spørsmål").
   • 1. Programkrav. Du trenger en gyldig Microsoft-konto, og dine enheter må oppfylle minimumskravene til systemet. Programmet er åpent for brukere som er bosatt i markedene som er oppgitt i Vanlige spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke ha flere enn én Programkonto, selv om personen har flere e-postadresser, og husstander har en begrensning på seks kontoer. Programmet er kun til personlig og ikke-kommersiell bruk.
   • 2. Poeng. Bortsett fra poeng som deles innenfor Microsoft-familien din (det kan være begrensninger) eller gis som gave til en av de ideelle organisasjonene som er oppgitt i innløsningssenteret, kan du ikke overføre poeng. Poengene er ikke din personlige eiendom, og du kan ikke få kontanter eller penger i bytte mot dem. Poengene tildeles til deg som en del av kampanjer. Du kan ikke kjøpe poeng. Microsoft kan begrense antallet poeng eller Rewards per person, per husstand eller angitt periode (f.eks. én dag), forutsatt at du ikke er ugunstig stilt som følge av overtredelse i god tro. Du kan innløse maksimalt 550 000 poeng per kalenderår i Programmet. Poeng som er opptjent i programmet, er ikke gyldige i, og kan ikke brukes i kombinasjon med, noe annet program som tilbys av Microsoft eller tredjeparter. Ikke-innløste poeng utløper hvis du ikke tjener opp eller innløser noen poeng på 18 måneder.
   • 3. Rewards. Du kan innløse poengene dine ved å besøke innløsningssiden, eller du kan gi poeng til en oppgitt ideell organisasjon. For en bestemt Reward kan det være et begrenset antall tilgjengelig, og slike Rewards vil bli levert til dem som kommer først. Det kan hende du må oppgi ytterligere informasjon, for eksempel postadresse og telefonnummer (som ikke er et IP-telefonnummer eller grønt nummer), og du kan også bli bedt om å oppgi en svindelforebyggingskode eller signere ytterligere juridiske dokumenter for å innløse poeng i Rewards. Når du har bestilt en Reward, kan du ikke avbestille den eller returnere den for å få refundert poeng, bortsett fra tilfeller med defekte produkter eller som angitt i gjeldende lov. Hvis du bestiller en Reward som ikke er på lager, eller som ikke er tilgjengelig av andre grunner, kan vi erstatte den med en Reward med tilsvarende verdi eller refundere poengene dine. Microsoft kan oppdatere tilbudet av Rewards på innløsningssiden eller avslutte tilbudet av bestemte Rewards. Noen Rewards kan ha kvalifiseringskrav i form av alder. Eventuelle slike krav vil være inkludert i det aktuelle tilbudet. Du er ansvarlig for alle skatter og avgifter og eventuelle andre kostnader ved å motta og bruke en Reward. Rewards blir sendt med e-post til e-postadressen tilknyttet Microsoft-kontoen din, så pass på at e-postadressen er oppdatert. Rewards som ikke kan leveres, vil ikke bli sendt på nytt og går derfor tapt. Rewards kan ikke selges videre.
   • 4. Avslutte din deltakelse i programmet. Din Programkonto kan bli avsluttet hvis du ikke logger på minst én gang i løpet av en periode på 18 måneder. Videre forbeholder Microsoft seg retten til å avslutte Programkontoen for en bestemt bruker som manipulerer, misbruker eller svindler Programmet eller bryter disse vilkårene. Når Programmet avsluttes (av deg eller oss), eller hvis Programmet blir innstilt, har du 90 dager til å innløse poengene. Ellers går disse poengene tapt. Ved avslutningstidspunktet opphører din rett til å bruke Programmet og samle flere poeng.
   • 5. Andre betingelser. Microsoft forbeholder seg rett til å diskvalifisere deg, deaktivere tilgangen til Programmet eller din Rewards-konto og/eller holde tilbake poeng, Rewards og veldedige bidrag hvis Microsoft tror du manipulerer eller misbruker noe forhold ved Programmet eller muligens deltar i aktiviteter som er i strid med disse vilkårene.
Fullstendig tekst
AzureAzure14n_Azure
Sammendrag
 • n. Azure. Din bruk av Azure-tjenesten reguleres av vilkårene og betingelsene i den separate avtalen du har inngått for å få tilgang til tjenestene, slik det er nærmere beskrevet på https://go.microsoft.com/fwLink/?LinkID=522330.
Fullstendig tekst
AnnetAnnet16_17_18_miscellaneous
Sammendrag

14. Annet. Dette punktet, og punktene 1, 9 (for beløp som er påløpt før utløpet av disse Vilkårene), 10, 11, 12, 16 og punkter som i henhold til vilkårene de inneholder, gjelder etter at de utløper, gjelder fortsatt etter enhver avslutning eller kansellering av disse vilkårene. Vi kan overdra, overføre eller på tilsvarende måter disponere over våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, helt eller delvis, så lenge dette ikke er ugunstig for deg, når som helst og uten å varsle om det. Du kan ikke overdra, overføre eller på tilsvarende måter disponere over disse Vilkårene eller noen av rettighetene til å bruke Tjenestene. Dette er den fullstendige avtalen mellom deg og Microsoft som gjelder for din bruk av Tjenestene. Den har forrang foran alle tidligere avtaler mellom deg og Microsoft om din bruk av Tjenestene. Alle deler av disse Vilkårene gjelder i den grad gjeldende lov tillater det. Hvis en domstol eller voldgiftsinstans finner at vi ikke kan håndheve en del av disse Vilkårene slik den er skrevet, skal disse vilkårene byttes ut med lignende vilkår, slik at de kan håndheves under gjeldende lovgivning, men resten av Vilkårene vil ikke bli endret. Disse Vilkårene er helt og holdent til din og vår fordel. De skal ikke være til fordel for noen andre personer, med unntak av Microsofts etterfølgere og overdragelsesmottakere. Punktoverskrifter har bare et referanseformål.

15. Eksportlover. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren og/eller Tjenestene, som omfatter begrensninger for bestemmelsessted, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 og https://www.microsoft.com/exporting for mer informasjon om geografiske begrensninger.

16. Reservasjon av rettigheter og Tilbakemelding. Med unntak av slik det uttrykkelig angis i disse Vilkårene gir ikke Microsoft deg en lisens eller andre rettigheter av noen type under noen patenter, kunnskap opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som eies eller kontrolleres av Microsoft eller en tilknyttet enhet, herunder, men ikke begrenset til, navn, produktdesign eller tilsvarende. Hvis du gir Microsoft en ide, et forslag eller en tilbakemelding, herunder, men ikke begrenset til, ideer til nye produkter, teknologi, kampanjer, produktnavn, produkttilbakemelding og produktforbedringer ("Tilbakemeldinger") gir du Microsoft, uten vederlag, royalties eller andre forpliktelser til deg, retten til å lage, ha laget, skape deriverte arbeider, bruke, dele og kommersialisere din Tilbakemelding på en hvilken som helst måte og for et hvilket som helst formål. Du skal ikke gi Tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft lisensierer sin programvare, sin teknologi eller dokumentasjon til en tredjepart fordi Microsoft omfatter din Tilbakemelding til dem.

Fullstendig tekst
MELDINGERMELDINGERNOTICES
Sammendrag

Meldinger og prosedyrer for krav som gjelder krenkelse av immaterielle rettigheter. Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Hvis du har krav knyttet til krenkelse av immaterielle rettigheter, inkludert krenkelse av opphavsrett, anbefaler vi at du sender meldinger om slike krav til Microsofts oppnevnte agent. Hvis du vil ha flere detaljer og kontaktinformasjon, kan du se Melding og prosedyre for krav som gjelder krenkelse av opphavsrett.

Microsoft bruker fremgangsmåtene som er beskrevet i Title 17, United States Code, Section 512, ved meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som står bak gjentatte krenkelser.

Meldinger og prosedyrer ved spørsmål angående immaterielle rettigheter i forbindelse med annonsering. Slå opp i Retningslinjer for immaterielle rettigheter hvis du lurer på noe angående immaterielle rettigheter i forbindelse med vårt annonseringsnettverk.

Erklæringer om opphavsrett og varemerker. Tjenestene er opphavsrettslig beskyttet © 2018 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med enerett. Vilkårene inkluderer Retningslinjer for Microsoft-varemerker og -merker (på engelsk) (som kan endres fra tid til annen). Microsoft og alle Microsoft-produktenes, -programvarenes og -tjenestenes navn, logoer og ikoner kan enten være uregistrerte eller registrerte varemerker for Microsoft i USA og/eller andre land. Det følgende er en ikke-uttømmende liste over Microsofts registrerte varemerker. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse Vilkårene, forbeholdes. Noe programvare som brukes på bestemte nettstedsservere for Microsoft, er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG Group. Opphavsrett © 1991–1996 Thomas G. Lane. Med enerett. "gnuplot"-programvaren som brukes på enkelte Microsoft-nettstedsservere, er opphavsrettslig beskyttet © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med enerett.

Medisinsk melding. Microsoft gir ikke medisinske eller helsemessige råd, stiller ikke diagnoser og tilbyr ikke behandling. Oppsøk din lege eller annet kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål angående helse, kosthold, trening eller velvære. Ikke unngå eller vent med å oppsøke profesjonell medisinsk hjelp eller rådgivning fordi du mener du har funnet nødvendig og tilstrekkelig informasjon på eller via Tjenestene.

Aksjenoteringer og indeksdata (innbefattet indeksverdier). © 2013 Morningstar, Inc. Med enerett. Informasjonen heri (1) eies av Morningstar og/eller Morningstars innholdsleverandører, (2) kan ikke kopieres eller distribueres og (3) kan ikke garanteres å være nøyaktig, fullstendig eller gitt i rett tid. Verken Morningstar eller Morningstars innholdsleverandører er ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår fra bruk av denne informasjonen. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Du kan ikke bruke noen av Dow Jones-indekseneSM, indeksdataene eller Dow Jones-varemerkene i forbindelse med utstedelse, opprettelse eller handel av eller støtte, markedsføring eller kampanjer for noen finansverktøy eller investeringsprodukter (for eksempel derivater, strukturerte produkter, investeringsfond, valutafond eller investeringsporteføljer osv. der prisen, avkastningen og/eller ytelsen til verktøyet eller investeringsproduktet er basert på, tilknyttet eller beregnet for å spore noen av indeksene eller en alternativ oppføring av noen av indeksene) uten en skriftlig avtale med Dow Jones.

Finansmelding. Microsoft er ikke en megler/aksjehandler eller registrert investeringsrådgiver i henhold til den føderale verdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiksjoner og gir ikke råd til enkeltpersoner om tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Tjenestene er et tilbud eller anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer av noe slag. Verken Microsoft eller dets lisensgivere av aksjekurser eller indeksdata bifaller eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Tjenestene har til hensikt å være profesjonell rådgiving, herunder, men ikke begrenset til, investerings- eller skatterådgivning.

Melding om den visuelle standarden H.264/AVC, MPEG-4 og videostandarden VC-1. Denne programvaren kan inneholde den visuelle teknologien H.264/AVC, MPEG-4 og/eller VC-1-kodekteknologi, som kan være lisensiert av MPEG LA, L.L.C. Denne teknologien er et format for datakomprimering av videoinformasjon. For denne teknologien krever MPEG LA, L.L.C. følgende varsel:

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL OG VC-1 PATENTPORTEFØLJELISENSER FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR Å (A) KODE VIDEO I HENHOLD TIL STANDARDENE ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) DEKODE H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG AND VC-1-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UTEN HENSYN TIL OM SLIKE PRODUKTER FØLGER MED DENNE PROGRAMVAREN I ÉN ENKELT VARE. INGEN LISENS ER GITT ELLER GIS INDIREKTE FOR ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE NETTSTEDET FOR MPEG LA.

Denne meldingen verken begrenser eller hindrer at programvare som blir levert i henhold til disse Vilkårene, brukes til normale, interne forretningsformål som ikke omfatter (i) videredistribusjon av programvaren til tredjeparter eller (ii) opprettelse av materiale med teknologi som er i samsvar med VIDEOSTANDARDENE, for distribusjon til tredjeparter.

Fullstendig tekst
STANDARD LISENSVILKÅR FOR PROGRAMMERSTANDARD LISENSVILKÅR FOR PROGRAMMERSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Sammendrag

STANDARD LISENSVILKÅR FOR PROGRAMMER
FOR PROGRAMMER SOM TILBYS I EØS

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE OG XBOX STORE

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og utgiveren av programmet. Les vilkårene nøye. De gjelder for programvare som du laster ned fra Microsoft Store, Windows Store eller Xbox Store (hver av disse kalles i disse lisensvilkårene for "Store"), inkludert eventuelle oppdateringer eller tilføyelser for programmet, hvis det ikke følger separate vilkår med programmet, for da gjelder de vilkårene.

HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, HAR DU INGEN RETTIGHET TIL PROGRAMMET OG MÅ IKKE LASTE DET NED ELLER BRUKE DET.

Programutgiver betyr enheten som lisensierer programmet til deg, som angitt i Store.

Hvis du etterlever disse lisensvilkårene, har du rettighetene som er angitt nedenfor.

 • 1. INSTALLASJONS- OG BRUKSRETTIGHETER. Du kan installere og bruke programvaren på Windows-enheter eller Xbox-konsoller som beskrevet i Microsofts Regler for Bruk. Microsoft forbeholder seg retten til å endre Microsofts Regler for Bruk når som helst.
 • 2. INTERNETT-BASERTE TJENESTER.
  • a. Samtykke for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis programmet kobles til datasystemer via Internett, som kan omfatte via trådløse nettverk, tjener bruk av programmet som ditt samtykke til overføringen av standard enhetsinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til teknisk informasjon om enheten din, systemet og programvare og eksterne enheter) for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis det legges frem andre vilkår for bruk av tjenestene når tilgangen til dem går via programmet, skal også disse vilkårene gjelde.
  • b. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke noen Internett-basert tjeneste på en måte som bevisst kan skade den eller påvirke andres bruk av den eller det trådløse nettverket. Du har ikke rett til å bruke tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte.
 • 3. LISENSENS OMFANG. Det gis lisens på programmet. Det selges ikke. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programmet. Hvis Microsoft deaktiverer muligheten til å bruke programmer på enheten din i henhold til avtalen din med Microsoft, vil enhver tilknyttet lisensrettighet oppheves. Utgiveren av programmet forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programmet slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programmet, som bare tillater at du bruker det på bestemte måter. Du har ikke rett til å:
  • a. omgå de tekniske begrensningene i programmet
  • b. foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programmet, med mindre og bare i den grad dette er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lovbestemmelser om opphavsrett for dataprogrammer
  • c. lage flere eksemplarer av programmet enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
  • d. publisere eller på annen måte gjøre programmet tilgjengelig så andre kan kopiere det
  • e. leie ut, lease eller låne bort programmet
  • f. overføre programmet eller denne avtalen til en tredjepart
 • 4. DOKUMENTASJON. Hvis det følger dokumentasjon med Programmet, kan du kopiere og bruke dokumentasjonen til personlige referanseformål.
 • 5. RESTRIKSJONER FOR TEKNOLOGI OG EKSPORT. Programmet kan være underlagt amerikansk eller internasjonal teknologikontroll eller amerikanske eller internasjonale eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av programmet. Disse lovene omfatter begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Ytterligere informasjon om Microsofts merkevareprodukter finner du på Microsofts nettsted for eksport.
 • 6. BRUKERSTØTTE. Kontakt utgiveren av programmet for å finne ut om brukerstøtte er tilgjengelig. Microsoft, maskinvareprodusenten og operatøren for det trådløse nettet (med mindre en av dem er programmets utgiver) har ikke ansvar for å gi brukerstøtte for programmet.
 • 7. DEN FULLSTENDIGE AVTALEN. Denne avtalen, eventuelle gjeldende personvernpolicyer, eventuelle tilleggsvilkår som følger med programmet, og vilkårene for tillegg og oppdateringer utgjør hele lisensavtalen for programmet mellom deg og utgiveren av programmet.
 • 8. GJELDENDE LOV.
  • a. USA og Canada. Hvis du anskaffet programmet i USA eller Canada, skal lovene i delstaten eller provinsen der du bor (eller har hovedkontor) styre tolkningen av disse vilkårene, krav knyttet til brudd på vilkårene, og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse og erstatningsansvar utenfor kontrakt), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.
  • b. Utenfor USA og Canada. Hvis du kjøpte programmet i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov i landet der du kjøpte det.
 • 9. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i delstaten din eller landet ditt. Denne avtalen endrer ikke rettighetene dine i henhold til gjeldende lov i delstaten din eller landet ditt, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette.
 • 10. FRASKRIVELSE AV BEGRENSEDE RETTIGHETER. Programmet er lisensiert "som det er", "med alle feil" og "som tilgjengelig". Utgiveren av programmet, på vegne av seg selv, Microsoft (hvis Microsoft ikke er utgiveren av programmet), operatører for trådløse nettverk som programmet leveres via, og hver og en av våre tilknyttede selskaper, leverandører og agenter ("Dekkede Parter"), gir ingen ytterligere avtalefestede begrensede rettigheter, garantier eller vilkår relatert til programmet. Du har alle obligatoriske begrensede rettigheter som er forutsett av lovgivningen, men vi gir ingen andre begrensede rettigheter. I den grad det er tillatt under lokal lovgivning sier de Dekkede Partene fra seg alle underforståtte obligatoriske garantier, inkludert garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, sikkerhet, og bekvemmelighet og fravær av krenkelse av rettigheter.
 • 11. BEGRENSNING FOR BEFØYELSER OG SKADER.
  • a. Utgiveren av programmet skal ikke være ansvarlig for noe brukerinnhold eller annet materiale fra tredjeparter, inkludert koblinger til tredjeparters nettsteder, og aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter er ikke gjeldende for utgiveren av programmet, og de representerer heller ikke meningene til utgiveren av programmet.
  • b. Utgiveren av programmet er bare ansvarlig hvis vesentlige forpliktelser i disse lisensvilkårene brytes.
  • c. Utgiveren av programmet, dens stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke ha ansvar for uforutsett skade, atypisk skade og/eller økonomisk tap med hensyn til eventuell indirekte skade, inkludert tapt fortjeneste, med mindre utgiveren av programmet, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter har minst handlet med grov uaktsomhet eller forsettlig vanskjøtsel.
  • d. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar hos programutgiveren, inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar i henhold til lov om erstatningsansvar for produkter og lovbestemt erstatningsansvar for brudd på begrensede rettigheter, blir ikke påvirket av begrensningen av ansvar. Det samme gjelder for erstatningsansvar hos programutgiveren og dennes stedfortredende agenter og/eller juridiske representant ved svindel eller uaktsomhet som medfører personskade eller død.
  • e. Ingen andre avtalefestede og rettslige krav i tillegg til dem som dekkes fra og med underpunkt (a) til og med underpunkt (e) i punkt 11, kan fremmes med utgangspunkt i disse programlisensvilkårene og/eller bruken av programmet eller tjenestene som gjøres tilgjengelige via programmet.
Fullstendig tekst
Dekkede tjenesterDekkede tjenesterserviceslist
Sammendrag

Følgende produkter, apper og tjenester dekkes av Microsofts tjenesteavtale, men er ikke nødvendigvis tilgjengelig i markedet ditt.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Ordbok
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search-app
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing-apper
 • Bing-kart
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health-app
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Kart-app
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Film og TV
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-assistent for støtte og gjenoppretting for Office 365
 • Microsoft-familie
 • Microsoft-konto
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Helse og trening
 • MSN Mat og drikke
 • MSN Nyheter
 • MSN Premium
 • MSN Reise
 • MSN Sport
 • MSN Vær
 • MSN Økonomi
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office for nettet (tidligere kalt Office Online)
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Intervjuer
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smartsøk
 • Snip Insights
 • Spill, apper og nettsteder fra Xbox Game Studios
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Fotogalleri
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Store
 • Windows-spill, -apper og -nettsteder publisert av Microsoft
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Fullstendig tekst
Tilknyttede selskaper som kontraktspartnere (for Betalte Tjenester under Punkt 10(b))Tilknyttede selskaper som kontraktspartnereAffiliateContractingEntities
Sammendrag

Det er for tiden ingen tilknyttede selskaper som kontraktspartnere. Microsoft Ireland Operations Limited er din kontraktspartner.

Fullstendig tekst
1. juli 20190