Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Vanlige spørsmål

De mest vanlige spørsmålene om Windows 365

 • Windows 365 strømmer Windows-skrivebord, -apper, -innstillinger og -innhold sikkert fra Microsoft-skyen til sky-PC-er. Få tilgang til en tilpasset Windows 11- eller Windows 10- opplevelse fra hvilken som helst Windows-, iOS- eller Android-enhet.1

  Med Windows 365 har organisasjoner flere muligheter til å utvikle det beste datamiljøet for bestemte brukere eller roller. Dette kan være PC-er med lokalt installert operativsystem, sky-PC-er med skybasert operativsystem eller en kombinasjon mellom begge.

 • Windows 365 er for organisasjoner i alle størrelser som trenger sikre og fleksible arbeidsløsninger for arbeidsstyrker i stadig endring, distribuerte ansatte og spesialiserte arbeidsbelastninger. Windows 365 gir allsidige databehandlings- og lagringsmuligheter, og er tilgjengelig fra alle enheter.

 • Windows 365 er tilgjengelig i fire abonnementer: Business, Enterprise, Frontline og Government.

  Windows 365 Business er for mindre organisasjoner (opptil 300 brukere) som trenger en enkel måte å kjøpe, distribuere og administrere sky-PC-er på. Få mer informasjon om Windows 365 Business og sammenlign prisalternativer.

  Windows 365 Enterprise er for organisasjoner som vil administrere sky-PC-ene sine med Microsoft Intune, og som vil benytte seg av integrasjoner med andre Microsoft-tjenester, for eksempel Microsoft Entra ID (tidligere Azure Active Directory) og Microsoft Defender for endepunkt. Windows 365 Enterprise har ingen lisensbegrensning. For å kunne bruke Windows 365 Enterprise må hver bruker være lisensiert for Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, Intune og Microsoft Entra ID P1. Intune og Microsoft Entra ID P1 er inkludert i abonnementene Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, inkludert versjoner av disse programseriene som ikke inkluderer Microsoft Teams og Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5 og abonnementer på Microsoft 365 Education Student Use Benefit. De kan også kjøpes separat. Få mer informasjon om Windows 365 Enterprise og sammenlign prisalternativer.

  Windows 365 Frontline hjelper organisasjoner med å tilby sky-PC-er til skiftarbeidere eller deltidsarbeidere som trenger en sky-PC i bare en begrenset periode i løpet av arbeidsdagen. Arbeidere vil ha full tilgang til en Windows 365 Sky-PC i løpet av skiftet. En tilpasset Windows-opplevelse er driftet i Microsoft Cloud slik at de ansatte kan få sikker tilgang til appene og innholdet som de trenger for å gjøre arbeidet sitt på en hvilken som helst enhet fra hvor som helst. Windows 365 Frontline tilbys som et månedlig abonnement. Kunder må være lisensiert for Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, Microsoft Intune og Microsoft Entra ID P1. Intune og Microsoft Entra ID P1 er inkludert i abonnementene Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, inkludert versjoner av disse programseriene som ikke inkluderer Microsoft Teams og Microsoft 365 G3, Microsoft G5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5 og abonnementer på Microsoft 365 Education Student Use Benefit. De kan også kjøpes separat. Kontakt din kontoadministrator i Microsoft eller kontakt salgsavdelingen for å kjøpe Windows 365 Frontline.

  Windows 365 Government er utformet i henhold til sikkerhets- og forsvarskravene til USAs forsvarsmyndigheter samt føderale, statlige, lokale og urbefolkningsrelaterte forvaltningsetater. Offentlige oppdragstakere som er sponset for å oppbevare og behandle visse kontrollerte datatyper er også kvalifisert for Microsoft Government-skyen. For å kunne bruke Windows 365 Government må hver bruker være lisensiert for Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, Microsoft Intune og Microsoft Entra ID P1. Intune og Microsoft Entra ID P1 er inkludert i abonnementene Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, inkludert versjoner av disse programseriene som ikke inkluderer Microsoft Teams og Microsoft 365 G3, Microsoft G5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5 og abonnementer på Microsoft 365 Education Student Use Benefit. De kan også kjøpes separat. (Merk: Windows 365 Government er bare tilgjengelig i USA.)

Priser, lisenser og kundestøtte for Windows 365

 • Inkludert i Windows 365 er et komplett skybasert tilbud med flere sky-PC-konfigurasjoner basert på ytelsesbehov. Windows 365 Enterprise-, Windows 365 Business- og Windows 365 Government-kunder kan kjøpe Windows 365 som en egen brukerbasert lisens for et fast månedsgebyr. Da får de tilgang og kan bruke alle sky-PC-ene. Windows 365 Frontline-kunder får tilgang for tre ansatte per lisens for et fast månedsgebyr. Tilleggskostnader kan påløpe basert på nettverksbruk. Få mer informasjon om Windows 365.

  Windows 365 Enterprise​​
  Kunder kan kjøpe direkte fra romWindows365.com eller fra kontorepresentanten sin. Deretter kan de klargjøre og administrere sky-PC-ene med Microsoft Intune som er fullstendig integrert.​​

  For å kunne bruke Windows 365 Enterprise må hver bruker være lisensiert for Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, Intune og Microsoft Entra ID P1. Disse lisensene er inkludert i abonnementene Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, samt versjoner av disse programseriene som ikke inkluderer Microsoft Teams og Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5 og abonnementer på Microsoft 365 Education Student Use Benefit. De kan også kjøpes separat.​

  Hvis du ikke allerede har en kvalifiserende lisens og ønsker Windows 365 Enterprise, kan du gå til siden for Windows 11 Enterprise eller den for Microsoft 365 . Da får du mer informasjon og kan kjøpe det abonnementet som passer for deg og organisasjonen din.​

  Windows 365 Business
  Kunder kan kjøpe direkte fra Windows365.comog sette opp konto uten domene. De kan også klargjøre og administrere sky-PC-ene direkte fra Windows 365-hjemmesiden. Ingen andre Microsoft-lisenser er påkrevd – bare kredittkortnummer må oppgis for å komme i gang.​

  Eksisterende Microsoft 365-kunder må utføre kjøpene sine via Administrasjonssenter for Microsoft 365. Kontakt global administrator eller faktureringsadministrator for å fullføre kjøpet.​

  Windows 365 Frontline
  Windows 365 Frontline tilbys som et månedlig abonnement. Kunder må være lisensiert for Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, Microsoft Intune og Microsoft Entra ID P1. Intune og Microsoft Entra ID P1 er inkludert i abonnementene Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, inkludert versjoner av disse programseriene som ikke inkluderer Microsoft Teams og Microsoft 365 G3, Microsoft 365 G5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5 og abonnementer på Microsoft 365 Education Student Use Benefit. De kan også kjøpes separat. Merk: Windows 365 Frontline er et eget produkt og er ikke underlagt Microsoft 365 F1/F3 lisenskvalifiseringsvilkår eller Windows sine bruksrettigheter for Microsoft 365 F3. Microsoft 365 F3-brukere kan fortsette å bruke denne lisensen for sine Frontlinje­arbeidere og er ikke pålagt å overføre til Windows 365 Frontline.

  Hver Windows 365 Frontline-lisens gir sky-PC-tilgang for opptil tre ansatte. Alle tre ansatte kan bruke sky-PC-ene sine samtidig. For mer informasjon om priser kan du gå til prissiden for Windows 365 Frontline.

  Kontakt din kontoadministrator i Microsoft eller kontakt salgsavdelingen for mer informasjon.

  Windows 365 Government​​
  Kunder kan kjøpe fra kontorepresentanten sin. Deretter kan de klargjøre og administrere sky-PC-ene med Microsoft Intune. For å kunne bruke Windows 365 Government må hver bruker være lisensiert for Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, Microsoft Intune og Microsoft Entra ID P1. Intune og Microsoft Entra ID P1 er inkludert i abonnementene Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, inkludert versjoner av disse programseriene som ikke inkluderer Microsoft Teams og Microsoft 365 G3, Microsoft 365 G5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5 og abonnementer på Microsoft 365 Education Student Use Benefit. De kan også kjøpes separat.​

  Hvis du ikke har noen kvalifiserende lisens og ønsker Windows 365 Government, kan du gå til siden for Windows 11 Enterprise eller for Microsoft 365 . Da får du mer informasjon og kan kjøpe det abonnementet som passer for deg. (Merk: Windows 365 Government er bare tilgjengelig i USA.)

 • Vi krever ingen minimumskjøp for tilgang til Windows 365. Noen lisenskanaler, slik som Microsoft Foretaksavtale, kan imidlertid ha minstekrav for kjøp.

 • Windows 365 gir en personlig Windows-opplevelse for hver arbeider, slik at de ansatte ikke trenger å dele sky-PC-er. Windows 365 tillater én bruker per lisens* og støtter ikke flere brukere på samme Sky-PC.

  *Windows 365 Frontline gir ikke-samtidig individuell sky-PC-tilgang til tre ansatte per lisens for en fast månedlig avgift.

 • Ja, brukere kan få flere sky-PC-er tilordnet til seg ved behov. For eksempel kan oppdragstakere som jobber for flere selskaper, få tilordnet én sky-PC fra hver kunde.

 • Du kan si opp abonnementet på Windows 365 når som helst. Da går du til Administrasjonssenter for Microsoft 365. Når abonnementer sies opp, blir alle tilknyttede data slettet. Mer informasjon om oppbevaring, sletting og ødeleggelse av data i Microsoft 365.

 • Når abonnementet ditt avsluttes, gjelder Microsoft 365s standardpolicyer for dataoppbevaring. Mer informasjon om oppbevaring, sletting og destruksjon av data i Microsoft 365.

 • Windows 365-kunder kan bruke funksjonen for å endre størrelse til å oppgradere RAM, CPU og lagringsplass. Slik kan de dekke behovene til brukere som for eksempel trenger kraftigere sky-PC-er for å kjøre CPU-intensive apper. Andre kan trenge mer diskplass til fillagring. Mer informasjon om å endre størrelse.

 • Kundene kan ikke flytte gjeldende abonnementer mellom ulike Windows 365-abonnementer og beholde dataene sine på tjenesten. For å bytte til et annet abonnement kan du kontakte Microsoft account manager for å kjøpe nytt abonnement.

  • Windows hybridfordel er en lisensfordel som bidrar til å redusere kostnadene med Windows 365 Business.
  • Få rabatt på opptil 16 prosent på et Windows 365 Business-abonnement hvis du allerede bruker Windows 11 Pro eller Windows 10 Pro på en enhet.
  • Besparelsene varierer etter Windows 365 Sky-PC-enes konfigurasjoner og områder.
  • Windows hybridfordel er tilgjengelig for kunder med enheter som har gyldige Windows 11 Pro- eller Windows 10 Pro-lisenser.
  • Hver person som tildeles lisens på Windows 365 Business med lisens på Windows hybridfordel, må være den primære brukeren av en Windows 11 Pro- eller Windows 10 Pro-lisensiert enhet. Denne enheten må dessuten være vedkommendes primære arbeidsenhet.
  • For å opprettholde rabattene i en hvilken som helst abonnementsperiode som gir tilgang til Windows 365-tjenesten, må du også logge på tjenesten fra en Windows 11 Pro- eller Windows 10 Pro-lisensiert enhet minst én gang i løpet av samme periode.

  Finn ut hvilken versjon av Windows du bruker.

 • Windows 365 er ment å skulle støtte et bredt spekter av ulike scenarioer for individuell produktivitet, slik som oppretting av dokumenter og innhold, deling, møter og samarbeid. Den tiltenkte bruken omfatter ikke serverlignende bruk slik som drift av nettsider eller strømming av innhold.

  Windows 365 Enterprise, Windows 365 Frontline og Windows 365 Government(Merk: Windows 365 Government er bare tilgjengelig i USA.)

  All nettverkstrafikk går gjennom Azure virtual network. Det brukes til å sette opp den lokale nettverkstilkoblingen. Priser for Azure-båndbreddevil påløpe for nettverksbruk.

  Windows 365 Business
  Volumgrenser gjelder for utgående data.

  • 2 vCPU / 4 GB / 64 GB, 2 vCPU / 4 GB / 128 GB, 2 vCPU / 4 GB / 256 GB, 2 vCPU / 8 GB / 128 GB, 2 vCPU / 8 GB / 256 GB: inkluderer 20 GB med utgående data månedlig per bruker.
  • 4 vCPU / 16 GB / 128 GB, 4 vCPU / 16 GB / 256 GB, 4 vCPU / 16 GB / 512 GB: inkluderer 40 GB med utgående data månedlig per bruker.
  • 8 vCPU / 32 GB / 128 GB, 8 vCPU / 32 GB / 256 GB, 8 vCPU / 32 GB / 512 GB: inkluderer 70 GB med utgående data månedlig per bruker.

  Typiske aktiviteter for utgående data omfatter lagring av filer fra sky-PC-er på eksterne plasseringer og dataoverføring utenfor Microsofts skytjenester. De utgående datanivåene som følger med Windows 365 Business, er ment å skulle dekke disse typiske brukeraktivitetene. Ut over disse nivåene kan Microsoft begrense båndbredde og utgående datavolum fra tilfelle til tilfelle. Dette for å opprettholde kvaliteten på tjenestene for alle Windows 365-brukere og -kunder.

 • Kundestøtte er tilgjengelig på flere måter. Det avhenger av hvordan du kjøpte Windows 365-abonnementet. For selvbetjente kjøp kan du be om kundestøtte via Administrasjonssenter for Microsoft 365. Hvis du kjøpte Windows 365-abonnementet via volumlisensiering, kan du kontakte Microsoft account manager for å få hjelp. Hvis du kjøpte det via en Microsoft-leverandør av skyløsninger (CSP – Cloud Solution Provider), kan denne sende inn forespørsler om kundestøtte for ikke-tekniske problemer. Det gjelder slikt som påmelding, medlemskap, fakturering, abonnementer og brukeradministrasjon i Microsoft partnersenter.

 • De fleste moderne enheter med internettforbindelse vil fungere med Windows 365. Det inkluderer enheter som støttes av Windows 11, Windows 10, Mac OS, iOS og Android.1 For best mulig opplevelse anbefales enheter som støtter tradisjonelt tastatur og mus. Visse funksjoner krever spesifikk maskinvare. Mer informasjon om hvordan du finner datamaskinspesifikasjoner og systemkrav for Windows 11.

  Windows 365 krever bare enheter med HTML5-nettleseren og DSL-tilkobling eller trådløs Internett-tilkobling som kan strømme video. Hvor stor båndbredde du trenger, vil avhenge av arbeidsbelastningen. Mer informasjon om retningslinjer for nettverk.

 • Brukere kan koble seg til sine sky-PC-er på alle plattformer som enten har appen Microsoft Eksternt skrivebord eller en HTML5-kompatibel nettleser, for å få tilgang til nettklienten. Windows-enheter gir optimal opplevelse. Noen funksjoner kan kreve spesifikk maskinvare.

 • Se på tilgjengelige ressurser og dokumentasjon for å komme i gang med Windows 365-abonnementet.

 • Brukere kan koble seg til sine sky-PC-er på alle plattformer som enten har appen Microsoft Eksternt skrivebord eller en HTML5-kompatibel nettleser, inkludert Windows-PC.

 • Ja. Microsoft sørger for et FastTrack-program for å hjelpe kundene å få fart på distribusjon, innføring og overføring av data til Windows 365. Slik oppnår dere forretningsavkastning raskere. Kunder med kvalifiserte abonnementer på Windows 365 kan bruke FastTrack uten ekstra kostnader i hele abonnementsperioden.

  Logg på Microsoft FastTrack for å be om hjelp og komme i gang.

  Få mer informasjon om FastTrack-tjenestene og finn ut om du kvalifiserer.

  Kunder som ikke har tilgang til Microsoft FastTrack, kan kontakte en leverandør av Microsoft-løsninger for kundestøtte.

 • Ja. Det er viktig for oss i Microsoft å sikre at appene dine fungerer på de nyeste versjonene av programvaren vår. Vi hadde kompatibilitet i tankene da vi utviklet Windows 365. Apper som fungerte på Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10 og Windows 11, fungerer også på Windows 365. Hvis du får problemer med apper, vil Microsoft, via programmet Fast Track App Assure, hjelpe deg å rette opp i dem kostnadsfritt, hvis du har et gyldig abonnement.

 • App Assure er en tjeneste som hjelper kunder å utbedre problemer med apper som kan oppstå når de distribuerer den nyeste versjonen av programvaren vår. Hvis appene dine ikke fungerer på Windows 365, vil App Assure feilsøke problemet med deg, finne årsaken og hjelpe deg med å løse det.

  App Assure er tilgjengelig uten tilleggskostnader for kvalifiserte kunder med 150 lisenser eller flere. Mer informasjon om kvalifiseringskrav.

  Registrer deg for App Assure og send inn en forespørsel om hjelp fra en dedikert App Assure-administrator. Hvis du har problemer med å sende inn forespørsler, kan du kontakte ACHELP@microsoft.com . Da vil noen i teamet svare og hjelpe deg.

 • Du kan registrere deg for en gratis prøveversjon av Windows 365 ved å gå til siden for sammenligning av Windows 365 Business eller Windows 365 Enterprise. På grunn av stor etterspørsel etter gratis prøveversjon på Windows 365 kan tilgjengeligheten variere i utvalgte markeder.

 • Når prøveperioden tar slutt, blir den automatisk konvertert til et betalende abonnement med det antallet lisenser du har oppgitt. Hvis du ikke vil beholde abonnementet, kan du avslutte det via Administrasjonssenter for Microsoft 365 før prøveperioden tar slutt.

  Alle data, tjenestekonfigurasjon og tenantinformasjon fra prøveversjonen forblir de samme når du går over til betalende abonnement. Hvis du velger å ikke gå over til betalende abonnement, blir dataene fra prøveversjonen slettet. Mer informasjon om oppbevaring, sletting og ødeleggelse av data i Microsoft 365.

 • Nei, prøveversjoner kan ikke forlenges. De gjøres automatisk om til betalende abonnementer, med mindre de avsluttes før prøveperioden på 30 dager tar slutt.

 • Brukerens profildata vil synkroniseres med OneDrive på tvers av Windows 11 og Windows 10 for å gi konsistent (hybrid) dataopplevelse. Synkronisering mellom sky-PC og lokalt operativsystem er knyttet til OneDrive, Microsoft 365-apper og Microsoft Edge.

Teknologi

 • For å bruke Windows 365 må du være koblet til Internett.

 • Hvis du har en Internett-tilkobling som kan strømme en video, kan du kjøre Windows 365. Båndbreddebehovet ditt vil imidlertid variere avhengig av arbeidsmengden din.

 • Windows 365 er tilgjengelig over hele verden, bortsett fra i Kina og embargo-landene (Cuba, Iran, Den demokratiske folkerepublikken Korea, Sudan og Syria). Windows 365 Government er bare tilgjengelig i USA. Nettverksytelse og ventetid vil påvirke brukeropplevelsen. Det avhenger av hvor langt det er til nærmeste Azure-område. Vis liste over støttede Azure-områder.

 • Microsoft sørger for systembilder i galleriet. Det omfatter Teams-optimaliseringer og installerte Microsoft 365-apper. For egendefinerte systembilder vil analyser av endepunkter kontrollere og distribuere de nødvendige Teams-optimaliseringene (om nødvendig). Slik blir brukeropplevelsen best mulig.

 • Windows 365 er ment å bidra til verdiskapning for bedrifter i alle størrelser – fra selskaper med tusenvis av ansatte til små enkeltpersonforetak. Enkeltpersoner kan gå til Windows365.com for å kjøpe abonnement med kredittkort eller lignende betalingsmåter.

  Windows 365 Government passer til USAs forsvarsmyndigheter samt føderale, statlige, lokale og urbefolkningsrelaterte forvaltningsetater og oppdragstakere i offentlig sektor som støtter dem. (Merk: Windows 365 Government er bare tilgjengelig i USA.)

 • Vi har svært høye standarder for personvern. Vi mener det er en grunnleggende menneskerettighet. Vi baserer personvernet relatert til produktene våre, på dette grunnsynet. Et annet grunnprinsipp er at kundene våre skal ha kontroll over dataene sine. Dette er ikke bare noe vi sier i personvernerklæringen. Alle teamene våre lever etter disse prinsippene. Vi i Microsoft erklærer i avtalene våre at der bare er to ting vi kan gjøre med kundeinnhold: tilby tjenester som kunden etterspør og overholde juridiske forpliktelser. Ingen annen tilgang eller bruk av kundedata er tillatt. Microsoft bruker diagnosedata til å sikre og oppdatere Windows 365 (og Microsoft 365), til å oppdage, diagnostisere og utbedre problemer samt til å forbedre produkter. Disse diagnosedataene omfatter imidlertid ikke brukerens navn, e-postadresse eller innhold i apper og filer.

Windows 365 Frontline

 • Med Windows 365 Sky-PC-er trenger ikke lenger frontlinje-, skift- eller deltidsarbeidere å oppleve bryet med å dele en fysisk PC. Når du logger på din Windows 365 Sky-PC, har du tilgang til din personlige Windows 11-opplevelse – inkludert innstillinger, apper, data og mer.

 • Ja, brukere kan få flere sky-PC-er tilordnet til seg ved behov. For eksempel kan oppdragstakere som jobber for flere selskaper, få tilordnet én sky-PC fra hver kunde.

 • Windows 365 Frontline ble sluppet på markedet den 1. juli 2023. Få mer informasjon om Windows 365 Frontline.

 • Windows 365 Enterprise er for ansatte som trenger dedikert tilgang når som helst til sine sky-PC-er. Windows 365 Frontline er for arbeidere som trenger tilgang til en sky-PC i en begrenset periode. For eksempel kan arbeidere trenge tilgang i løpet av skiftet, men ikke etter arbeidstiden.

 • Windows 365 Frontline leverer tilpassede sky-PC-er slik at hver ansatt får en kjent, tilpasset Windows-opplevelse, hvor appene, dataene og innstillingene beholdes og er tilgjengelige uansett når og hvor de logger på. Arbeidet deres beholdes når de logger av, slik at de kan fortsette der de slapp når de logger på igjen.

 • Du kan automatisere brukeravlogging for å sikre at sky-PC-en er tilgjengelig for neste arbeider hvis en annen bruker glemmer å logge av på slutten av skiftet.

 • Windows 365 Frontline er ikke underlagt Microsoft 365 F1/F3 lisenskvalifiseringsvilkår eller Windows-bruksrettigheter for Microsoft 365 F3.

[1] Tilgjengeligheten av mobilapper varierer etter land/område.