Twee personen die samenwerken op een laptop.

Breng je beste ideeën tot leven

Maak professionele UML-diagrammen en verander de manier waarop je gegevens visualiseert met Microsoft Visio.

Wat is een Unified Modeling Language (UML)?

Unified Modeling Language (UML) is een gestandaardiseerde manier om complexe systemen, zoals softwarearchitectuur of databases, te visueel weer te geven en relaties, kenmerken en gedrag van componenten eenvoudig te begrijpen.

 • Software-ontwikkeling

  Om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen gebruiken softwareontwikkelaars UML-diagrammen om de architectuur, het ontwerp en de implementatie van complexe softwaresystemen visueel weer te geven voordat ze beginnen met coderen. Dit helpt onnodig dubbel werk te voorkomen en zorgt ervoor dat technische en niet-technische teamleden vanaf het eerste moment op één lijn zitten.

 • Gegevensmodellering

  UML is een populaire manier geworden om databases te modelleren. Deze diagrammen zijn niet alleen een handig visueel hulpprogramma voor brainstormsessies en samenwerking, maar ze kunnen ook helpen om hiërarchieën, netwerkstructuren en andere kenmerken weer te geven. Met UML-diagrammen wordt diagrammen in vrije vorm eenvoudig en illustraties kunnen gemakkelijk worden aangepast als plannen veranderen.

 • Bedrijfsprocessen

  Het vermogen van UML om abstracte concepten te illustreren, zoals de manier waarop een object in de loop van de tijd verandert, maakt het handig in een groot aantal bedrijfscontexten. Koppelingen, afhankelijkheden, communicatie, reeksen en de levensduur kunnen allemaal in één diagram worden weergegeven en eenvoudig worden aangepast als plannen veranderen.

 • Projectbeheer

  Projectmanagers gebruiken UML-diagrammen om aan het begin van een nieuw project de bedrijfsvereisten te begrijpen en te communiceren en om mogelijke scenario's te plannen. Hierdoor kan de projectmanager het bereik zorgvuldig beheren, vroegtijdig bijval te krijgen en het risico op toekomstige verrassingen te verkleinen.

Je gegevens en ideeën visualiseren

Maak professionele UML-diagrammen en begin met het oplossen van problemen met ons krachtigste diagrammenpakket tot nu toe.

Een desktopmonitor die diagrammen in Visio weergeeft.

Waar worden UML-diagrammen voor gebruikt?

Een persoon die aan een tafel zit en een laptop gebruikt om een ingewikkeld diagram te maken in Visio.

Modelleer eenvoudig complexe systemen en processen

UML maakt grote, complexe systemen eenvoudiger te begrijpen door ze op te splitsen in hapklare onderdelen en te illustreren hoe ze met elkaar zijn verbonden. Nu alle benodigde informatie op één plek wordt weergegeven, kunnen teams effectiever problemen oplossen en hiaten identificeren die voorheen misschien niet zichtbaar waren.

Een persoon die op een bank zit en een laptop gebruikt om een ingewikkeld diagram te maken in Visio.

Diagrammen aanpassen als dingen zich ontwikkelen

UML-diagrammen zijn een zeer flexibele vorm van documentatie. Als plannen veranderen of vereisten verschuiven, past UML gemakkelijk nieuwe informatie toe, waardoor het gemakkelijk is om te herhalen zonder bang te hoeven zijn dat wat al is gebouwd, wordt verstoord.

Twee mensen kijken naar een desktopmonitor waarop een diagram in Visio wordt weergegeven.

Maak je ideeën zichtbaar

UML maakt abstracte concepten concreter en maakt ruimte voor teams om problemen te visualiseren, ideeën te brainstormen en oplossingen in kaart te brengen. Maak een UML-activiteitendiagram om je technische ondersteuningsproces te illustreren of een UML-communicatiediagram voor het opsporen van bugs. Met UML zijn de mogelijkheden eindeloos.

Een persoon die voor een vergaderruimte staat en een diagram in Visio presenteert dat wordt weergegeven op een Surface Hub

Eenvoudig perfect verzorgde diagrammen maken

Hoewel UML oorspronkelijk is gemaakt om softwareontwikkelaars te helpen complexe systemen te visualiseren, heeft het ook veel toepassingen die je in het dagelijks leven kunt gebruiken. Met toegang tot verschillende UML-vormen en -functionaliteiten kun je bedrijfsprocessen en werkstromen in enkele minuten modelleren en vervolgens je werk delen voor een open samenwerking, zo eenvoudig is het.

Terug naar tabbladen

Typen UML-diagrammen

Er zijn twee hoofdtypen UML-diagrammen: structurele diagrammen en gedragsdiagrammen. Structuurdiagrammen tonen de statische structuur van een systeem, inclusief de kenmerken en implementatieniveaus. Gedragsdiagrammen laten het dynamische gedrag van een systeem zien, bijv. de manier waarop het in de loop van de tijd kan veranderen.

Tussen deze twee UML-categorieën hebben analisten, ontwerpers, programmeurs en andere makers van diagrammen veertien opties om hun systeem visueel weer te geven. Vanaf daar zijn de variaties onbeperkt.

Gedragsdiagrammen

UML-activiteitsdiagrammen

UML-activiteitendiagrammen geven stapsgewijze processen weer met een duidelijk begin en einde. Activiteitendiagrammen zijn relevant in veel zakelijke contexten en kunnen een uitstekend hulpprogramma zijn om teams te helpen een specifiek doel te bereiken.

Communicatiediagrammen

UML-communicatiediagrammen laten zien welke elementen samenwerken met andere elementen door ze te visualiseren als opeenvolgende berichten. Deze modellen zijn vooral handig voor het maken van diagrammen van systemen met meerdere complexe iteraties en vertakkingen.

Sequentiediagrammen

UML-sequentiediagrammen tonen de manier waarop verschillende actors en objecten met elkaar communiceren en de gebeurtenissen die ze genereren, gerangschikt in een tijdsvolgorde. Deze diagrammen, die ook buiten de community van ontwerpers populair zijn, zijn goed in het weergeven van alle soorten bedrijfsprocessen en kunnen zelfs multitasking vastleggen.

Diagrammen van statusmachines

UML-diagrammen van statusmachines beschrijven hoe een object verandert als reactie op interne en externe prikkels tijdens de levenscyclus. Deze diagrammen zijn perfect om complexe, gedetailleerde processen weer te geven.

Use-case-diagrammen

UML-diagrammen voor use cases beschrijven wat een systeem doet, niet hoe het dat doet. In het beginstadium van een ontwikkelproject kunnen use-case-diagrammen illustreren hoe een gebruiker het systeem zou kunnen gebruiken om echte doelen te bereiken en zelfs gebruikersinterface en ontwerpgegevens uitleggen.

Overzichtsdiagrammen van interacties

UML-overzichtsdiagrammen van interacties zijn activiteitendiagrammen die zijn opgebouwd uit talloze kleinere modellen (meestal tijdsdiagrammen, sequentiediagrammen en communicatiediagrammen). Hoewel ze ingewikkeld zijn, zijn deze overzichtsdiagrammen perfect om te laten zien hoe talloze aspecten van een systeem met elkaar communiceren.

Timingdiagrammen

UML-timingdiagrammen worden gebruikt om weer te geven hoe objecten zich tot elkaar verhouden als de primaire focus tijd is. Timingdiagrammen visualiseren objecten en actors langs een lineaire tijd-as en leggen de duur van gebeurtenissen vast, evenals de veranderingen die optreden vanwege specifieke tijdsbeperkingen.

Structuurdiagrammen

UML-klassediagrammen

UML-klassendiagrammen modelleren de structuur van toepassingen door de hiërarchieën, kenmerken en relaties van het systeem te specificeren. Deze diagrammen geven zowel het logische als het fysieke ontwerp van een systeem weer en zijn heel gebruikelijk bij softwareontwikkeling.

Onderdeeldiagrammen

UML-onderdeeldiagrammen groeperen onderdelen in logische clusters en visualiseren de relaties ertussen. Deze diagrammen zijn perfect om complexe systemen op te splitsen in hun kleinste onderdelen, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn.

Diagrammen voor samengestelde structuren

UML-diagrammen voor samengestelde structuren zijn een van de minder vaak gebruikte diagramstijlen, maar ze hebben hun doel. Waar veel UML-diagrammen systemen zeer gedetailleerd visualiseren, tonen samengestelde structuurdiagrammen systemen op een zo eenvoudig mogelijke manier. De nadruk ligt op onderdelen op het hoogste niveau en hoe ze met elkaar communiceren, in plaats van op specifieke details.

Diagrammen voor databasenotatie

UML-diagrammen voor databasenotatie worden gebruikt om de structuur van een database te modelleren. Deze diagrammen kunnen hiërarchisch of relationeel zijn, of in de vorm van netwerken of zelfs structuren, en zijn een geweldig visueel hulpprogramma voor brainstormen en samenwerking in vrije vorm.

Inzetdiagrammen

UML-inzetdiagrammen communiceren hoe de hardware- en software-elementen waaruit een toepassing bestaat, worden geconfigureerd en ingezet. Ze kunnen ook de structuur van het runtime-systeem laten zien.

Objectdiagrammen

UML-objectdiagrammen geven specifieke exemplaren van abstractere klassen weer. Softwareontwikkelaars gebruiken objectdiagrammen om te controleren of hun oorspronkelijke systeemstructuur stand houdt na het toevoegen van extra specificiteit.

Pakketdiagrammen

UML-pakketdiagrammen organiseren modeldiagrammen in groepen (of pakketten) van gerelateerde objecten. Hierdoor kunnen programmeurs laten zien hoe grote groepen onderdelen zich tot elkaar verhouden.

Profieldiagrammen

UML-profieldiagrammen zijn geen traditioneel diagramtype, maar een mechanisme dat wordt gebruikt om nieuwe semantiek voor UML-diagrammen te creëren. Ontwerpers kunnen deze mogelijkheid gebruiken om waarden en trefwoorden van een tag te voorzien, voorwaarden en beperkingen toe te voegen of geheel nieuwe UML-elementen te ontwerpen, die verder gaan dan wat algemeen beschikbaar is in hulpprogramma's voor UML-diagrammen.

Een UML-diagram maken

Om het meeste uit UML te halen, kies je een hulpprogramma dat het maken, delen en bewerken van professioneel ogende UML-diagrammen zo eenvoudig mogelijk maakt.

Twee personen achter een bureau die naar een laptop kijken.

Start met het juiste hulpprogramma

Werk effectiever samen met een hulpprogramma voor diagrammen waarmee je eenvoudig professionele UML-diagrammen kunt maken. Met tientallen gebruiksklare sjablonen, startdiagrammen en stencils om uit te kiezen, maakt Visio het eenvoudig om visuals te maken die iedereen kan begrijpen.

Een vergadering in een vergaderruimte met laptops die gegevens weergeven en een persoon vooraan in de zaal die presenteert.

Werk in realtime samen

Maak diagrammen samen met je teamgenoten, breng in realtime wijzigingen aan en deel je werk in het hele bedrijf voor effectievere besluitvorming. Met een flexibel platform en een groot aantal integraties maakt Visio het maken, bekijken, bewerken en delen van professionele UML-diagrammen echt eenvoudig.

Twee mensen glimlachen en kijken naar een desktopmonitor.

Breng je visie tot leven

Het maken van een goed ontworpen UML-diagram is de eerste stap om je idee werkelijkheid te laten worden. Vereenvoudig je ontwerpproces, visualiseer problemen en oplossingen en begin daarna met bouwen. En als je een andere strategie moet gebruiken, staat Visio klaar om je te helpen iets nog beters te bedenken.

Meer informatie over UML en Visio

Visio installeren

Visio is een zelfstandige toepassing die los van Microsoft Office wordt gekocht.

Een beginnershandleiding voor Visio

Ontdek hoe je sjablonen kunt gebruiken en hoe je vormen kunt rangschikken, verbinden en wijzigen.

Maak een eenvoudig stroomdiagram

Leer hoe je een stroomdiagram kunt gebruiken om zowel eenvoudige als complexe bedrijfsprocessen te visualiseren.

Visio-training

Ontdek de basisinformatie of krijg uitgebreidere begeleiding met deze trainingslessen.

Breid je diagramopties uit

Bekijk alle abonnementsopties van Visio en ontdek wat er mogelijk is.

Toegankelijkheidsfuncties van Visio

Ontdek de toegankelijkheidsfuncties, Zoals Verteller, Toegankelijkheidscontrole en ondersteuning voor hoog contrast.

Probeer Visio gratis

Klaar om aan de slag te gaan met UML? Probeer Visio Abonnement 2 gedurende 30 dagen gratis.

Best practices voor UML

Lees het laatste Visio-nieuws en best practices van UML op de Microsoft 365 Tech Community-blog.

Veelgestelde vragen

 • Unified Modeling Language (UML) is een gestandaardiseerde manier om complexe systemen, zoals softwarearchitectuur of databases, te visueel weer te geven en relaties, kenmerken en gedrag van componenten eenvoudig te begrijpen.

  UML werd in de jaren 90 ontwikkeld door drie software-engineers, Grady Booch, Ivar Jacobson en James Rumbaugh, omdat ze op zoek waren naar een minder chaotische manier om diagrammen te maken van steeds complexere software en om methodologie en proces van elkaar te scheiden.

  Tegenwoordig is UML nog steeds het meest gebruikte hulpprogramma op het gebied van diagrammen voor ontwikkelaars, maar ook voor projectmanagers, tech-ondernemers en bedrijfsprofessionals in allerlei sectoren.

  Meer informatie over de typen UML-diagrammen en hoe ze worden gebruikt in deze handleiding voor UML-diagrammen en gegevensmodellering.

 • Unified Modeling Language (UML) is een gestandaardiseerde modelleertaal voor algemeen gebruik die door programmeurs wordt gebruikt om softwaresystemen te specificeren, visualiseren, construeren en documenteren.

  UML is zelf geen programmeertaal, maar het kan worden gebruikt om code te genereren in veelgebruikte programmeertalen met behulp van UML-diagrammen. Meer algemeen wordt het gebruikt als een conceptueel en objectgericht hulpprogramma voor modelleren.

 • Er zijn twee categorieën UML-diagrammen: structurele diagrammen en gedragsdiagrammen. Er zijn veertien subtypes van diagrammen binnen deze twee categorieën.

  Structuurdiagrammen leggen de statische aspecten van een systeem vast, inclusief kenmerken en hiërarchieën. Gedragsdiagrammen laten het dynamische gedrag van een systeem zien, bijvoorbeeld processen, gevolgen en eventuele veranderingen in de loop van de tijd.

Microsoft 365 volgen