Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft Viva

Het is tijd voor de integratie tussen werk en privéleven

Vooral sinds de ontwrichting door COVID-19 is het gesprek over de balans tussen werk en privéleven verschoven naar een gesprek over de integratie van werk en privéleven.

Wat is het evenwicht tussen werk en privéleven?

Het evenwicht tussen werk en privéleven verwijst naar de persoonlijke en professionele verplichtingen die om onze tijd en aandacht vechten. Voor velen ligt het geheim in het creëren van een mix van werk, gezondheid en relaties die zowel verrijkend als duurzaam aanvoelt.

Wat is de integratie tussen werk en privéleven?

De integratie tussen werk en privéleven is de natuurlijke ontwikkeling van het evenwicht tussen werk en privéleven. In veel situaties van flexibele arbeid zijn de grenzen tussen werk en privéleven vervaagd. Dit maakt het nog belangrijker om te bedenken hoe werk, en de rest van het leven, meer zijn geïntegreerd dan we misschien denken.

In plaats van een onderscheid te maken tussen je persoonlijke en professionele leven, schept de integratie van werk en privéleven ruimte voor persoonlijke schema's waarin zowel werk- als levensverplichtingen zijn opgenomen.

Het effect van tevreden werknemers

Als bedrijven investeren in het welzijn van hun werknemers, heeft dat een positief domino-effect. Een goede eerste stap om ervoor te zorgen dat je werknemers gelukkig zijn, is het creëren van een positieve werkcultuur, mogelijk gemaakt door empathische leidinggevende die zich bekommeren om persoonlijke ontwikkeling.

Een toegenomen behoefte aan integratie tussen werk en privéleven

De afgelopen twee jaar hebben onze prioriteiten een belangrijke wijziging ondergaan. In feite blijkt uit gegevens van het Work Trend Index-rapport dat bijna de helft van de respondenten het gezins- en persoonlijk leven eerder boven werk stelt dan vóór de pandemie.

Prioriteit geven aan welzijn op de werkplek

Het is duidelijk dat het vinden van een bedrijf met een positieve cultuur en aandacht voor welzijn bovenaan staat bij het zoeken naar een baan. Bedrijven die prioriteit geven aan welzijn laten werkzoekenden zien dat ze begrijpen dat een positieve werkcultuur hun team inspireert, betrokken houdt en motiveert.

Het belang van het welzijn van werknemers

In welke omgeving je ook werkt, het is belangrijk dat je prioriteit geeft aan je algehele gezondheid, wat ook inhoudt dat je de dingen doet die je energie geven en inspireren. Dat kunnen activiteiten zijn als de natuur opzoeken, lezen, sporten of nieuwe contacten leggen.

Het aandeel van werknemers in welzijn op de werkplek

Het is gemakkelijk om verwikkeld te raken in de kleine dingen op het werk. Maar uitzoomen om een doel te vinden in wat je doet, kan een groot verschil maken. Voor sommigen betekent zinvol werk het dienen van hun team. Voor anderen kan de nadruk liggen op het oplossen van problemen. Wat de reden ook is, het is belangrijk een doel te vinden.

De integratie tussen werk en privéleven optimaliseren

De integratie tussen werk en privéleven vereist een verschuiving in de werkcultuur die rekening houdt met de veranderende behoeften van werknemers. Viva Insights biedt privacybeschermde inzichten op basis van gegevens en aanbevelingen om het welzijn van werknemers te verbeteren.

Een persoon met een koptelefoon om de nek die lachend aan een laptop werkt.

Tips om de integratie tussen werk en privéleven te laten slagen

Neem proactieve stappen om burn-out en stress te voorkomen

Nu de grenzen tussen werk en privéleven vervagen, is het belangrijk om professioneel te blijven en er tegelijkertijd voor te zorgen dat je geen burn-out krijgt. Net zoals familieleden en huisgenoten je werkgebied en werktijden moeten respecteren, moeten managers en teamgenoten erkennen dat urenlang achter elkaar videobellen kan leiden tot visuele en mentale vermoeidheid.

Dit zijn enkele tips voor het stellen van grenzen rond werkgerelateerde zaken:

 • Stel focustijd in in je agenda en schakel meldingen uit.
 • Stuur e-mails alleen tijdens werktijd.
 • Werk samen met managers aan teamafspraken die aansluiten bij uiteenlopende behoeften.
 • Stel herinneringen in om te rekken, te eten en te mediteren, en neem die tijd serieus.
 • Post je status als je op vakantie bent, zodat anderen weten dat ze niet meteen een antwoord hoeven te verwachten.

Met Microsoft Viva Insights kun je je werktijden configureren, zodat wanneer iemand je na werktijd mailt, hij of zij suggesties voor het verzendschema ziet om de e-mailbezorging af te stemmen op je werktijden. Je kunt met Viva Insights ook instellingen voor stille tijd configureren om mobiele meldingen van Microsoft Teams en Outlook na sluitingstijd te dempen.

Terug naar tabbladen

De voordelen van flexibel werken

De toename van modellen voor werken op afstand heeft verstrekkende positieve aspecten, niet alleen voor het welzijn van de werknemers, maar ook voor de winst van de werkgevers. Dit zijn een aantal manieren waarop werk op afstand of hybride werk een positieve verandering teweeg kan brengen:

Voordelen voor werknemers:

 • Inclusiviteit: Volgens ons Work Trend Index-rapport van 2022, voelt meer dan de helft (52%) van de ondervraagden zich meer gewaardeerd of betrokken als medewerker op afstand in Vergade­ringen. We hebben ook gezien hoe de chat tijdens Vergade­ringen een kanaal is geworden voor meer mensen om hun perspectieven te delen.
 • Empathie: Sinds het begin van de pandemie gaf 62% van de door ons ondervraagde mensen aan dat ze meer empathie voelen voor hun collega's nu ze een beter beeld hebben van hun leven thuis.
 • Integratie tussen werk en privéleven: Bij thuiswerk kunnen mensen beter aan verplichtingen buiten het werk voldoen, zoals het volgen van opleidingen en trainingen, het verzorgen van familieleden, het ophalen van kinderen van school en ook aan lichaamsbeweging en goed eten.
 • Minder stress: Uit een groot aantal onderzoeken blijkt dat werkgerelateerde stress de belangrijkste bron van stress is voor volwassenen en dat deze de laatste jaren dramatisch is toegenomen. Volgens de CDC is het opstellen van werkschema's die je kunt verenigen met de vereisten buiten het werk een van de belangrijkste aanbevelingen om werkstress te verminderen.
 • Minder behoefte aan betaald verlof: Met een flexibel rooster kunnen mensen ziektedagen reserveren om persoonlijke taken als bankzaken, boodschappen en medische afspraken af te handelen. Met meer flexibiliteit kunnen mensen ziektedagen reserveren voor wanneer ze echt nodig zijn en vakantiedagen bewaren voor langere vrije tijd.
 • Algeheel toegenomen welzijn. Zoek manieren om creatief te zijn en gedurende de dag wat persoonlijke tijd vrij te maken, ongeacht waar je je werk doet. Stel, in plaats van wéér een videogesprek, een gesprek voor met alleen audio, zodat je kunt lopen en praten of een andere omgeving kunt opzoeken. (Een onderzoek uit 2020 onder informatiewerkers wees uit dat gemiddelde lichamelijke activiteit de productiviteit verhoogt en het humeur stimuleert.) Om je geest te ontspannen tussen projecten door of om stress voor een grote presentatie te verminderen, probeer je onze mindfulness-inhoud van aanbieders als Headspace, die begeleide meditaties aanbiedt direct binnen Microsoft Teams.

Voordelen voor werkgevers:

 • Verhoogd behoud van werknemers: Uit een enquête uit 2018 bleek dat 80% van de werknemers een baan zou kiezen die een flexibel schema biedt boven banen die dat niet bieden. Als managers manieren vinden om werknemers tegemoet te komen met flexibel werk, zodat ze hun verantwoordelijkheden thuis en op het werk beter kunnen combineren, worden ze beloond met waarderende, loyale werknemers die geneigd zijn langer te blijven en de kosten van vervanging van opgeleide, ervaren en getalenteerde werknemers uitsparen.
 • Betrokken werknemers: Uit een onderzoek van Gallup uit 2020 bleek dat 'de betrokkenheid stijgt als werknemers een deel van de tijd op afstand werken en een deel van de tijd op een locatie met hun collega's.' En 'de optimale betrokkenheidstoename treedt op wanneer werknemers 60% tot 80% van hun tijd buiten het kantoor werken.' Hoe gelukkiger en meer betrokken mensen zich op het werk voelen, hoe productiever ze zijn. Flexibiliteit biedt voor iedereen voordelen.
 • Verhoogde winst: Volgens het onderzoek van Gallup: "Het is waar dat betrokken werknemers enthousiaster, energieker en positiever zijn, zich beter voelen over hun werk en werkplek en een betere lichamelijke gezondheid hebben, maar betrokkenheid is geen cadeautje dat leidinggevenden kunnen uitdelen, het is een manier waarop ze KPI's kunnen verbeteren. Zoals tientallen jaren onderzoek van Gallup laat zien, stijgen de prestaties van werknemers die betrokken zijn: Zeer betrokken werkplekken kunnen melding maken van 41% minder ziekteverzuim, 40% minder kwaliteitsproblemen en 21% meer winstgevendheid."

Als het gaat om Frontlijn­medewerkers, die meestal niet de mogelijkheid hebben om hybride of op afstand te werken, moeten werkgevers begrijpen dat het inspelen op de veranderende behoeften van werknemers leidt tot een hoger behoud van werknemers.

Volgens een recent onderzoek verliet 44% van de Frontlijn­medewerkers hun baan vanwege een gebrek aan flexibele werkmogelijkheden, waarbij ze aangaven behoefte te hebben aan flexibelere schema's en meer voorspelbare uren. Natalie Bickford, Executive Vice President en Chief People Officer bij Sanofi, merkt op: "Er zijn veel hulpprogramma's die we kunnen gebruiken, zoals veel organisaties doen, zoals deeltijdbanen, het delen van banen, gezinscontracten en tijdcontracten, die allemaal flexibiliteit bieden in die frontlinie-achtige rollen."

Het welzijn van werknemers ondersteunen

Veel organisaties maken welzijnsprogramma's voor hun werknemers, maar vaak maken ze geen onderscheid tussen welzijn en gezondheid. Gezondheidsprogramma's richten zich meestal op lichamelijke gezondheid, maar als het om welzijn gaat, moet de aanpak holistischer zijn. Werknemers kunnen het bijvoorbeeld lichamelijk goed doen, maar als ze het vreselijk vinden om naar hun werk te komen, heeft dat natuurlijk een enorme invloed op hun algehele welzijn.

De behoeften van mensen beoordelen

Als je een duidelijker beeld wilt krijgen van het welzijn van je mensen, ontdek dan met welke problemen je team te maken heeft en los de problemen op die moeten worden opgelost. Overweeg anonieme gegevens te verzamelen via personeelsenquêtes of gebruik de volgende vragen voor je jaarlijkse personeelsenquête:

 • Hoe gaat het met je?
 • Ik voel me goed gesteund door <Company Name> op dit moment. (Zeer mee oneens, zeer mee eens)
 • Ik voel me thuis bij <Company Name>. (Zeer mee oneens, zeer mee eens)
 • Ik ben in staat om me buiten werktijd los te koppelen van het werk. (Zeer mee oneens, zeer mee eens)
 • Ik heb wat ik nodig heb om productief te zijn in een externe of hybride omgeving. (Zeer mee oneens, zeer mee eens) 
 • Wat is het belangrijkst als je nu aan je behoeften denkt? (Selecteer maximaal twee opties: Gezond­heids­zorg en informatie over gezondheid, zorg voor kinderen of gezinnen, resources voor klantenondersteuning, resources voor hybride/flexibel werk, gevoel van veiligheid en hygiëne op het werk, actuele informatie, werkzekerheid, evenwicht tussen werk en privéleven, beheer van workloads, weten waar ik mijn inspanningen op moet richten, toegang tot trainingen, saamhorigheid en inclusiviteit op het werk, ik heb geen zorgen, specificeer andere opties in de opmerkingen)
 • Wat zou je helpen om je nu meer gesteund te voelen? (Open einde)
 • Welke soort welzijnspraktijken vind je het meest waardevol?
 • Hoe ziet het evenwicht tussen werk en privéleven er voor jou persoonlijk uit?

Wees inclusief

In een thuiskantoor zitten, weg van collega's, kan een isolerend effect hebben. De uitdaging voor werkgevers is hun teams te helpen verbonden te blijven, zodat niemand volledig wordt vergeten. Bedenk dat het normaal is dat mensen tijdens een persoonlijke vergadering meer met elkaar omgaan dan met een teamgenoot die op afstand zit. Wees je bij virtuele Vergade­ringen bewust van de noodzaak om iedereen erbij te betrekken, en niet alleen degenen die fysiek aanwezig zijn.

Microsoft Teams is ontworpen met inclusiviteit in gedachten. Gebruik Teams voor chat, Vergade­ringen, gesprekken en samenwerking. Je kunt je teamruimte aanpassen, zodat alles waaraan je moet samenwerken altijd beschikbaar is, op één plek. Werknemers kunnen in contact komen met alle teams waarmee ze contact moeten onderhouden, en ideeën, notities en vriendschap delen.

Echte relaties opbouwen

Om isolement en afgeslotenheid te voorkomen, moet je moeite doen om echte relaties met werknemers op te bouwen. Maak regelmatig contact via videogesprekken. Als je manager bent, investeer dan in het leren kennen van mensen in je team buiten hun werk om. Overweeg om zo nu en dan als team te proberen elkaar in een sociale omgeving te ontmoeten. Interactieve online evenementen zijn ook een geweldige manier om met iedereen in contact te komen, ongeacht hun locatie.

Gary Vayerchuk, oprichter en CEO van VaynerMedia merkt op: "Een ander kenmerk van een goede leider is het stellen van vragen. Het is de beste manier om je team te laten zien dat je erkent dat ze meer zijn dan radertjes in een grote onderneming. 'Hé, hoe gaat het?' 'Hoe gaat het met de baby?' 'Waar ben je de laatste tijd enthousiast over?' 'Heb je ideeën die je wilt bespreken?' En dan... luisteren."

Veelgestelde vragen

 • Het evenwicht tussen werk en privéleven verwijst naar de persoonlijke en professionele verplichtingen die om onze tijd en aandacht vechten.

 • In flexibele arbeidssituaties zijn werk en privéleven minder gescheiden dan traditioneel het geval was. In plaats van een onderscheid te maken tussen je persoonlijke en professionele leven, biedt de integratie van werk en privéleven een mogelijkheid om persoonlijke schema's te maken, waarin zowel werk- als levensverplichtingen zijn opgenomen.

 • Het welzijn van een werknemer omvat fysieke, financiële, mentale en emotionele gezondheid.

 • Zorgen voor het welzijn van je mensen helpt ze een burn-out, isolatie en stress te voorkomen en kan ze helpen holistisch te gedijen. Als bedrijven investeren in het welzijn van hun werknemers, heeft dat een positief effect op persoonlijk, professioneel en financieel vlak voor alle betrokkenen.

Motiveer individuen en teams om optimaal te presteren

Microsoft Viva is het werknemerservaringsplatform dat is ontworpen om mensen te helpen contact te leggen, te focussen, te leren en op te bloeien op het werk.

Microsoft 365 volgen