Veelgestelde vragen

Meer informatie over onze donaties en kortingen op producten voor non-profitorganisaties

 

 

Populairste

|

Microsoft kan in aanmerking komende non-profitorganisaties een donatie of korting geven voor cloudservices zoals Microsoft 365, Azure, Power Platform, Surface-hardware, on-premises software training voor digitale vaardigheden. Het kan zijn dat sommige programma's in een land niet beschikbaar zijn.

Lees eerst onze Voorwaarden voor deelname en ga aan de slag door een donatie of korting aan te vragen.

TechSoup en haar internationale netwerk van 65 partners helpt Microsoft met het verlenen van softwaredonaties aan non-profitorganisaties, goede doelen en ngo´s in 236 verschillende landen en gebieden. Daar is het snel en vakkundig verifiëren van de status van non-profitorganisaties een onderdeel van. TechSoup vormt een dynamische schakel tussen burgerinitiatieven en zakelijke donateurs als Microsoft. Ze levert technologieproducten, kennis en services die verandering ondersteunen en ons allemaal in staat stellen samen aan een betere wereld te werken. Meer informatie over TechSoup.

Microsoft wil graag dat je met een non-profitpartner in jouw land werkt die ten doel heeft om andere non-profitorganisaties te helpen met hun ontwikkeling en technologie TechSoup en Tech Impact.

Microsoft heeft samen met TechSoup, het Digital Skills Center voor non-profitorganisaties opgezet. Dit biedt een reeks trainingen die zijn ontwikkeld om non-profitorganisaties het beste te laten halen uit de Microsoft-producten die ze al bezitten.

Op dit moment hebben we geen programma om hardware te doneren. Bij de onderstaande resources vind je echter meer informatie over de manier waarop Microsoft en onze partners de non-profitorganisaties die daarvoor in aanmerking komen voordelige computers en hardware kunnen aanbieden.

Microsoft biedt non-profitorganisaties donaties en kortingen aan in meer dan 200 landen wereldwijd. De beschikbaarheid van producten voor non-profitorganisaties komt overeen met die van commerciële Microsoft-producten, met uitzondering van nieuwe Surface-apparaten, die alleen beschikbaar zijn voor Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Gereviseerde Surface-apparaten zijn alleen in de Verenigde Staten en Canada beschikbaar. Het is ons doel om klanten bij aankoop flexibel gebruik te laten maken van aanbiedingen voor non-profitorganisaties, of ze er nu voor kiezen om de aanschaf zelfstandig, via Microsoft of via een van onze gecertificeerde partners te regelen. Flexibele opties zijn onder meer Enterprise-overeenkomst, Cloud Solution Providers en Open Value-licenties. Voltooi voor meer informatie over de specifieke producten, services en aankoopopties die in je land beschikbaar zijn het verificatieproces via onze portal voor non-profitorganisatie.

Microsoft is zich ervan bewust dat een voorspelbare prijs van cruciaal belang is voor strategische IT-planning. Om non-profitorganisaties duidelijkheid te verschaffen en te helpen met hun IT-planning, geven we tot wel 75% korting op de onmisbare producten voor cloud- en on-premise gebruik en tot 60% korting op premium producten. De uiteindelijke prijzen kunnen per aankoopkanaal verschillen, door de toegevoegde waarde van extra services en ondersteuning die door de partners aan non-profitorganisaties worden geboden.

Als je iets koopt via een Microsoft-partner, krijg je services met een meerwaarde aangeboden, zoals advies, implementatie-, migratie- en beheerservices, plus training en ondersteuning voor je medewerkers. Ga naar de pagina Zoek een partner voor meer informatie.

Voorwaarden voor deelname aan het programma

|

Organisaties moeten:

 • een wettelijke erkenning hebben als goed doel, zoals gedefinieerd in hun land, of een openbare bibliotheek of openbaar museum zijn
 • een missie hebben om bredere maatschappelijke doelen te dienen
 • het anti-discriminatiebeleid van Microsoft onderschrijven
 • licenties alleen toekennen aan daarvoor in aanmerking komende medewerkers,
 • de licenties alleen gebruiken voor hun eigen organisatie en niet voor partners, zusterorganisaties en andere gelieerde organisaties.

 

Ga voor meer informatie naar de pagina Voorwaarden voor deelname.

De onder het non-profitprogramma gedoneerde licenties zijn alleen bedoeld voor betaalde werknemers en onbetaalde leidinggevenden van de non-profitorganisatie. De licenties met korting voor non-profitorganisaties mogen door alle medewerkers en vrijwilligers van die organisatie worden gebruikt. Deelnemers aan een programma, leden en donateurs van een non-profitorganisatie komen NIET in aanmerking voor het gebruik van licenties en abonnementen voor non-profitorganisaties. Ga voor meer informatie naar de pagina Voorwaarden voor deelname.

Als er bij een non-profitorganisatie vrijwilligers werken die als externe gebruiker samen moeten werken met de betaalde medewerkers, kunnen deze externe gebruikers zich met hun persoonlijk Microsoft-account aanmelden bij de site van de organisatie en de beschikbare resources gebruiken.

 

Voor vrijwilligers zijn er aanbiedingen met korting beschikbaar die de volledige Microsoft 365-mogelijkheden omvatten, inclusief een e-mailadres van de organisatie.

Organisaties kunnen licenties of abonnementen voor non-profitorganisaties niet delen, overdragen, verhuren of doorverkopen aan derden, zelfs als die deel uitmaken van dezelfde groep. Als de groep legaal gezien bestaat uit organisaties met en organisaties zonder winstoogmerk, zijn de aanbiedingen voor non-profitorganisaties alleen toegankelijk voor het onderdeel zonder winstoogmerk. Daarnaast mogen centraal aangestuurde IT-systemen slechts van één donatie gebruik maken. Neem contact op met Microsoft voor meer informatie over licenties voor ondernemingen.

Non-profitorganisaties die voldoen aan de Voorwaarden voor deelname aan Academische licenties kunnen voor studenten en docenten de beschikbare Academische licenties laten aanschaffen en beheren via een afzonderlijke tenant.

Om het aantal non-profitorganisaties dat we kunnen ondersteunen via onze schenkingen zo hoog mogelijk te houden, eist Microsoft Philanthropies dat non-profitorganisaties voor ten minste 85% actief gebruik maken van alle verleende licenties. We controleren actief op het gebruik van geschonken software en non-profitorganisaties die de gebruikseis van 85% niet halen, lopen het risico niet meer in aanmerking te komen voor schenkingen van Microsoft.

Microsoft werkt samen met TechSoup om non-profitorganisaties, openbare bibliotheken en openbare musea te valideren. TechSoup beoordeelt de missie en activiteiten van je organisatie als onderdeel van dat proces. TechSoup gebruikt relevante openbare en lokaal beschikbare informatie, plus de informatie die je bij je registratie verstrekt, en bepaalt aan de hand daarvan of je organisatie voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbiedingen van Microsoft voor non-profitorganisaties.

Microsoft erkent de cruciale rol die openbare bibliotheken en openbare musea in de samenleving spelen. Daarom krijgen deze klanten toegang tot de prijzen voor non-profitorganisaties. Dat is ook het geval als ze geen erkende juridische status van non-profitorganisatie hebben (gelijk aan de status van 501(c)(3) in het kader van de Internal Revenue Code van de Verenigde Staten).

We streven ernaar om je zo snel mogelijk uitsluitsel te geven, maar het proces kan tot 10 werkdagen in beslag nemen. Hoe lang het duurt, is afhankelijk van hoe snel de non-profitorganisatie kan reageren op verzoeken om aanvullende documentatie en van de vereisten per land.

Zodra een non-profitorganisatie in aanmerking komt en dat is bevestigd, vraagt Microsoft aan de begunstigden om regelmatig de verklaring betreffende onze donatieregels in te vullen, ten einde in aanmerking te blijven komen. Microsoft stuurt een herinnering wanneer een verklaring verschuldigd is, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van je organisatie zelf om de vereiste verklaring in te vullen. Als je de vereiste verklaring niet hebt ingediend, kan dit betekenen dat je niet meer in aanmerking komt voor de non-profitprogramma's van Microsoft tot de vereiste verklaring wel is ontvangen. Daarnaast kan je worden verzocht je huidige contactgegevens te controleren en die eventueel bij te werken.

Raadpleeg de Voorwaarden voor deelname voor jouw land. Als je nog vragen hebt, neem je contact met ons op. Selecteer op het formulier de categorie Voorwaarden voor deelname en daaronder Reden ongeschiktheid non-profitorganisatie.

Microsoft waardeert en respecteert individuele en culturele verschillen en streeft naar een inclusieve omgeving waarin iedereen welkom is en die vrij is van discriminatie.

 

Organisaties die bij werving, betaling, promoties, ontslag, pensionering, deelname aan cursussen, programma's en/of diensten, bewust of in hun beleid discrimineren op basis van ras, kleur, sekse, afkomst, religie, leeftijd, handicap, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of veteranenstatus, komen niet in aanmerking voor deelname aan het programma van Microsoft voor non-profitorganisaties.

Microsoft verwacht dat organisaties de anti-discriminatieverklaring volledig en naar waarheid invullen en ondertekenen tijdens het validatieproces voor deelname. Microsoft vereist niet dat bewijs van naleving van het anti-discriminatiebeleid wordt overlegd en velt geen oordeel over de wettigheid van de ondertekening of de uitvoering van het anti-discriminatiebeleid binnen je organisatie. Microsoft behoudt zich echter altijd het recht voor om de aanvraag of deelname van een organisatie op elk moment en om welke reden ook goed te keuren, dan wel te weigeren.

Cloudproducten en -services

Cloudservices

|

Non-profitorganisaties die aan de voorwaarden hebben voldaan, kunnen naar de Portal voor non-profitorganisaties gaan om te lezen hoe je non-profitaanbiedingen kunt aanschaffen en gebruikers kunt toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrum.

Non-profitorganisaties moeten het standaard ondersteuningskanaal voor Microsoft 365 gebruiken. Meer informatie over de ondersteuningsopties van Microsoft 365 zijn beschikbaar op de ondersteuningspagina van Microsoft 365.

In aanmerking komende non-profit organisaties hebben toegang tot toelagen en kortingen die van toepassing zijn op commerciële aanbiedingen van Microsoft 365. Er zijn echter een aantal commerciële producten die geen kortingen bieden aan non-profitorganisaties. Daarvoor gelden de gepubliceerde prijzen.

Microsoft heeft Office 365 E1 eerder verstrekt als het primaire cloud-donatieaanbod voor in aanmerking komende non-profitorganisaties en we bieden nu Microsoft 365 Business Basic en Microsoft 365 Business Premium aan als onze primaire cloud-donatieaanbod. Microsoft Philanthropies biedt ook beperkt extra licentiedonaties voor organisaties. Grotere non-profitorganisaties kunnen een verzoek indienen voor strategische donaties van Office 365 E1-licenties. Neem contact op met je accountteam of partner voor meer informatie.

 

Denk er aan dat non-profitklanten die momenteel Office 365 E1-licenties van de verouderde Web Direct- en CSP-donatieaanbiedingen gebruiken dit kunnen blijven doen. Bij organisaties die voor minder dan 85% actief gebruikmaken van deze licenties, worden de licenties naar benedenbij te stellen.

Office 365 E1 en Microsoft 365 Business Basic hebben dezelfde primaire functionaliteit voor productiviteit, met als belangrijkste verschil dat Microsoft 365 Business Basic een maximum van 300 seats heeft.

 

Bekijk deze vergelijking van deze functies in Office 365 E1 en Microsoft 365 Business Basic voor meer informatie.

Om het aantal non-profitorganisaties dat we kunnen ondersteunen via onze schenkingen zo hoog mogelijk te houden, eist Microsoft Philanthropies dat non-profitorganisaties voor ten minste 85% actief gebruik maken van alle verleende licenties. We controleren actief op het gebruik van geschonken software en non-profitorganisaties die de gebruikseis van 85% niet halen, lopen het risico niet meer in aanmerking te komen voor schenkingen van Microsoft.

Klanten van non-profitorganisaties die momenteel van Office 365 E1-licenties van de gepensioneerde Web Direct- en CSP-subsidieaanbiedingen gebruikmaken, kunnen dit blijven doen, maar deze aanbiedingen kennen nu voor medewerkers van non-profitorganisaties een licentielimiet van 2000 toewijzingen. Om extra Office 365 E1-licenties toe te wijzen, kun je licenties van inactieve gebruikers opheffen en toewijzen aan nieuwe gebruikers, of extra Office 365 E1-licenties aanschaffen tegen een gereduceerde prijs.

 

Microsoft Philantropy doneert beperkt en alleen op invitatie ook licenties aan personeelsleden van organisaties die in aanmerking komen en rechtstreeks de goede doelen van Microsoft ondersteunen. Neem contact op met je accountteam of partner voor meer informatie.

 

Om het aantal non-profitorganisaties dat we kunnen helpen met onze schenkingen zo hoog mogelijk te houden, controleren we actief op het gebruik van de verleende software en eisen we dat voor tenminste 85% actief gebruik wordt gemaakt van het aantal verleende Office 365 E1-licenties.

Je kunt zien hoe vaak de mensen van je non-profitorganisatie gebruik maken van Microsoft 365-services en zo inschatten wie helemaal geen Microsoft 365-licentie nodig heeft. Als je activiteitenrapporten in het beheercentrum wilt maken, volg je deze stapsgewijze instructies. Je kunt de rapporten exporteren zodat je voor verdere analyse eenvoudig alle gebruikers kunt sorteren en filteren.

Actief gebruik wordt door Microsoft Philanthropies gedefinieerd als het benutten van ten minste één Microsoft 365- cloudservice gedurende de laatste 90 dagen. Deze cloudservices zijn onder meer Exchange Online, SharePoint Online, Yammer, Microsoft Teams en Microsoft 365 Apps. (Denk eraan dat het gebruik van doorlopende licenties op Office-apps, zoals Office Standard of Office Professional, niet worden meetelt voor de activiteitengegevens.)

Als je een abonnement aanschaft, geef je het aantal licenties op dat je nodig hebt, overeenkomstig de hoeveelheid mensen van je non-profitorganisatie. Dit is het totaal aantal licenties onder abonnementsbeheer in het beheercentrum. Nadat je een abonnement hebt aangeschaft, maak je accounts aan voor de mensen van je non-profitorganisatie en wijs je die een licentie toe. Zodra een licentie is toegewezen aan een gebruiker, wordt deze toegewezen licentie vermeld in het beheercentrum. Alle activiteitenrapporten worden op basis van deze toegewezen licenties gemaakt. Je vindt meer informatie over het kopen of verwijderen van licenties op deze paginaBekijk hier een voorbeeld van hoe toegewezen licenties worden berekend.

Microsoft 365-prijzen

|

Op 1 september 2022 worden de volgende prijswijzigingen* van kracht voor non-profitorganisaties:

 • Enterprise: Office 365 E1: $ 2,50 (was $ 2), Office 365 E3: $ 5,80 (was $ 4,50), Office 365 E5: $ 15,20 (was $ 14), Microsoft 365 E3: $ 9 (was $ 8)
  • Beperkte donaties van Office 365 E1 blijven beschikbaar via een Enterprise Agreement voor in aanmerking komende non-profitorganisaties. Neem contact op met je accountteam of partner voor meer informatie.
 • MKB-producten: Business Premium: $ 5,50 (was $ 5)
  • Merk op dat maximaal 10 seats van Microsoft 365 Business Premium beschikbaar blijven als donatie. Ook de 300 seats van Microsoft 365 Business Basic blijven beschikbaar als donatie.
 • Merk op dat de prijzen voor Microsoft 365 E5, Microsoft Business Standard of de Frontline SKU's NIET veranderen.

Dit weerspiegelt de aanzienlijke waarde die we de afgelopen tien jaar aan Microsoft 365 hebben toegevoegd en handhaaft het kortingsniveau van 60-75% dat we sinds 2013 hebben aangehouden.

 

Dit sluit aan bij de productinnovatie die we de afgelopen tien jaar hebben doorgevoerd om te voldoen aan de veranderende eisen van klanten. Sinds de eerste release hebben we 25 nieuwe apps en meer dan 1400 functies toegevoegd, waaronder:

 • De introductie van Microsoft Teams als unieke oplossing voor vergaderingen, chats, gesprekken, samenwerking en de automatisering van bedrijfsprocessen.
 • We hebben functionaliteit toegevoegd, zoals gegevensverliespreventie (Data Loss Prevention) voor documenten en e-mails, versleuteling van Office-berichten en functies ter vermindering van kwetsbaarheden.
 • En we hebben nieuwe AI-functionaliteit toegevoegd voor het automatiseren van taken, het vinden van gezochte informatie en om te communiceren op voor iedereen toegankelijke wijze.
 • We hebben onlangs onbeperkte inbelmogelijkheden voor audiovergaderingen opgenomen in alle Microsoft/Office 365-suites voor non-profitorganisaties en Microsoft Defender-beveiligingswaarde toegevoegd aan Microsoft 365 E3 en Microsoft 365 Business Premium

Bestaande klanten merken dit pas op of na 1 september 2022, bij hun volgende verlenging.

*De aangegeven prijs in je lokale valuta komt overeen met USD.

Microsoft 365 Business Premium

|

Microsoft 365 Business Premium is een geïntegreerde oplossing die de beste productiviteitstoepassingen van Microsoft 365 verenigt met vereenvoudigd apparaatbeheer en beveiliging om mensen en informatie op een intelligente nieuwe manier met elkaar te verbinden. In aanmerking komende non-profitorganisaties kunnen Microsoft 365 Business Premium voor maximaal 10 seats gratis ontvangen. Ze betalen vervolgens slechts $5.50 (USD)* per maand voor iedere extra gebruiker. 

Microsoft 365 Business Premium is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote organisaties met minder dan 300 gebruikers die hun medewerkers de beste oplossing willen bieden voor productiviteit, samenwerking, apparaatbeheer en beveiliging, om de gegevens, middelen en apparaten van de organisatie te beschermen.

Ontvang een een donatie voor non-profitorganisaties van maximaal 50 Windows Pro licenties door je organisatie aan te melden via TechSoup. Houd er rekening mee dat TechSoup een klein bedrag in rekening brengt om hun donatieactiviteiten mee te bekostigen. Deze kleine vergoeding wordt gebruikt om de gratis informatie, trainingsinhoud en resources van TechSoup te ontwikkelen die beschikbaar zijn voor non-profitorganisaties. Je kunt ook Windows Pro licenties aanschaffen met korting via een Microsoft partner.

De beste manier om Microsoft 365 Business Premium te implementeren is via een partner. Neem contact op met je Microsoft-partner en vraag of deze Microsoft 365 Business Premium aanbiedt. Je partner kan je alle mogelijkheden uitleggen en het beste advies geven voor de implementatie van Microsoft 365 Business Premium in je organisatie. Als je geen Microsoft-partner gebruikt, kun je er een vinden op onze pagina voor non-profitpartners.

Klanten kunnen Microsoft 365 Business Premium verkrijgen via een partner. Een Microsoft-partner kan helpen bij het aanpassen van de licenties en de gratis aanbieding toevoegen aan je activa.

*De aangegeven prijs in je lokale valuta komt overeen met USD.

Dynamics 365

|

Microsoft Dynamics 365 is de nieuwste generatie intelligente, zakelijke toepassingen voor de cloud. Microsoft Dynamics 365 bundelt de mogelijkheden van CRM en ERP in nieuwe, speciaal gebouwde toepassingen waarmee je bedrijfsactiviteiten beter kunt organiseren, zoals Verkoop, Klantenservice, Field Service, Bedrijfsvoering, Project Service Automation, Financiën en Marketing, via Adobe Marketing Cloud (afzonderlijk verkrijgbaar).

Sales Professional biedt de voornaamste functies voor het relatiebeheer van organisaties, zonder complexe procedures. Bekijk voor meer informatie de vergelijkingstabel met abonnementsprijzen. Het heeft eenvoudigere mogelijkheden en kost daarom minder, $ 16,25 (USD) per gebruiker per maand, wat 75% lager is dan de commerciële prijs.

Je kunt naar wens kiezen uit een aantal Dynamics 365-toepassingen met korting, net wat je non-profitorganisatie nodig heeft. Ga voor meer informatie naar de pagina's voor Dynamics 365 en Power Platform.

Nee, maar je kunt de ondersteuningsopties bekijken op onze ondersteuningspagina voor Dynamics 365.

 *De aangegeven prijs in je lokale valuta komt overeen met USD.

Power Platform

|

Microsoft Power Platform is een intuïtief, uitbreidbaar platform van hulpmiddelen die weinig ervaring vergen met codering en waarmee alle gebruikers kunnen samenwerken om aan transformerende oplossingen te bouwen. Het omvat Power BI, Power Apps, Power Virtual Agent en Power Automate.

In aanmerking komende non-profitorganisaties kunnen Power Apps gedoneerd krijgen voor maximaal 10 seats () en betalen een gereduceerde prijs van $ 2,50 USD* per maand voor elke extra gebruiker, wat 50% korting op de commerciële prijs inhoudt.

Zie een vergelijkingstabel voor Power apps-abonnement voor meer informatie. Power apps per gebruiker kost $ 5 (USD)* per gebruiker per maand voor in aanmerking komende non-profit organisaties, wat 75% korting is op de commerciële prijs.

Nee. Op dit moment is de donatie van 10 seats alleen bedoeld voor Power Apps per app.

Ja, de 10 gratis seats voor Power Apps per app zijn verkrijgbaar via Direct Portal, Cloud Solution Providers (CSP) en Volume Licensing.

Nee. Op dit moment is de donatie van 10 seats alleen bedoeld voor Power Apps per app.

Als klant kun je in overleg met je Microsoft-partner of accountteam het contract en je omgeving uitbreiden met het aantal seats dat is gedoneerd. Klanten mogen de donatie niet gebruiken om in mindering te brengen op hun Power Apps-licentie.

Ga zelf ga aan de slag en bezoek de webpagina van Dynamics 365 en Power Platform. Maak nu verbinding met je Microsoft-partner of -accountteam of vul dit formulier in om contact op te nemen met een Dynamics 365-partner die je laat profiteren van deze aanbieding.

*De aangegeven prijs in je lokale valuta komt overeen met USD.

Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties

|

Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties brengt op een unieke wijze de vertrouwde cloudfuncties van het Microsoft-platform op één lijn met de meest voorkomende scenario's voor non-profitorganisaties, zoals het beheer van donateurs en de achterban, toelagen, fondsenwerving, vrijwilligers, projectontwikkeling, de resultaten daarvan, de organisatie-activiteiten en alle gegevensbestanden. Door uiteenlopende gegevensstromen van over de hele organisatie te integreren, profiteren non-profitorganisaties van aanbevelingen en inzichten die cruciaal zijn voor betere missieresultaten.

 

Ga voor meer informatie naar de pagina Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties.

Fundraising and Engagement voor Dynamics 365 Sales Enterprise is een in oktober 2020 gecreëerde oplossing voor non-profitorganisaties, voor geldinzameling en fondsenwerving, gebaseerd op het Common Data Model (CDM) voor non-profitorganisaties. De oplossing is nu een onderdeel van het aanbod van Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties.

Ga voor technische documentatie bij Microsoft Docs naar de sectie Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties.

Gratis trainingen zijn beschikbaar op Microsoft Learn. Training voor gevorderden zijn te vinden in de standaard SKU's van Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties. Zie het Prijzeninformatieblad van Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties voor gedetailleerde informatie.

Technische ondersteuning bij Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties kan worden verkregen via je Microsoft-partner of via het ondersteuningsteam van Microsoft, als onderdeel van de standaardlicentie van Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties. Zie het Prijzeninformatieblad van Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties voor gedetailleerde informatie.

Gebruik de pagina Zoek een Partner om in jouw regio een partner voor Microsoft Cloud voor non-profitorganisaties te vinden.

Ja. Je moet beschikken over een licentie voor LinkedIn Sales Navigator Team of Enterprise om deze te kunnen benutten in Fundraising and Engagement.

Ja. Je vindt meer informatie over LinkedIn voor non-profitorganisaties op de LinkedIn-website. Ga voor meer informatie over de Voorwaarden voor deelname en kortingen naar de LinkedIn-pagina voor veelgestelde vragen of neem contact op met het LinkedIn-team.

Aanbiedingen, kortingen en donaties voor non-profitorganisaties

$2,000 (USD)* Azure-aanbieding

|

Non-profitorganisaties kunnen de Azure-tegoeden gebruiken bij aanschaf van alle door Microsoft ontwikkelde Azure-workloads (met uitzondering van Azure Active Directory, waarvoor een licentie wordt verleend onder Enterprise Mobility and Security). Je kunt de hele lijst met services bekijken op de pagina voor Azure-services.

Ja. Er zijn echter enkele regio's waar dit misschien niet kan. Ga voor meer informatie over locaties in elke regio naar de pagina Azure-regio's.

Je abonnement wordt dan veranderd naar Pay-As-You-Go, wat betekent dat je betaalt voor wat je gebruikt. Je vindt meer informatie op de pagina Azure Pay-as-You-Go.

Ja. Zolang je als non-profitorganisatie in aanmerking komt, kun je dit elk jaar weer aanvragen.

30 dagen na de vervaldatum ontvang je een e-mail met instructies voor de verlenging. Opmerking: als je de limiet van $2,000 (USD)* overschrijdt, moet je na de verlenging een ondersteuningsverzoek indienen om je abonnement weer onder het donatieprogramma te laten vallen. Anders blijf je rekeningen ontvangen.

Nee. Het tegoed kan alleen worden gebruikt voor door Microsoft uitgebrachte Azure-services.

Nee. Je kunt deze $2,000 (USD)* tijdens de 12 maanden naar wens besteden.

 1. Als je een Azure-abonnement hebt en je hebt je non-profitaccount ingesteld, kun je nadat je bent ingelogd een ticket indienen via de Portal voor ondersteuning. Als je nog geen account hebt aangemaakt, kun je naar de Portal voor non-profitorganisaties gaan om daarmee te beginnen.
 2. Als je geen toegang hebt tot de Azure-portal, dien dan een ticket in via de ondersteuningspagina van Microsoft Azure.

Neem contact met ons op als je vraag verband houdt met de Voorwaarden voor deelname.

Nee, maar je kunt het jaar daarna dit tegoed opnieuw aanvragen.

Ja.

Nee. Het is een tegoed voor Azure en geen donatie in de vorm van geld.

Azure Developer-ondersteuning is inbegrepen. Voor belangrijke, bedrijfskritische workloads of grote volumes raden we organisaties aan om een ondersteuningsabonnement van een hogere orde kopen.

We hebben een creditcard nodig voor als je het tegoed van $2,000 (USD)* overschrijdt. Er worden geen facturen afgeschreven als je in totaal minder dan $2,000 (USD)* besteedt.

Ga naar de pagina Azure-sponsorschap en selecteer Mijn saldo controleren.

Nee. ExpressRoute is geen Azure-workload, maar een middel om verbinding te maken met Azure. Je werkt zonder tussenkomst met een ExpressRoute-partner.

Nee, korting op reserveringen is niet bedoeld voor de non-profitabonnementen van Azure.

Azure Active Directory Premium (AADP) staat los van Azure. Daarom kun je deze donatie voor Azure niet gebruiken om AADP-licenties aan te schaffen.

 

Azure Active Directory wordt geleverd in vier versies: Gratis, Basic, Premium P1 en Premium P2. Meer informatie over licentieversies en prijzen vind je in de portal voor non-profitorganisaties.

 

Meer informatie over Enterprise Mobility + Security-edities

 • Creditcard – Ja. Je kunt de abonnementen samenvoegen via een ondersteuningsverzoek. Neem contact op met Azure-factureringsondersteuning zodra beide abonnementen actief zijn.
 • Enterprise Agreement (EA), Server and Cloud Enrollment (SCE), Cloud Solution Provider (CSP), Open Volume License Program, EAP/ECI – Nee. Je kunt deze abonnementen niet samenvoegen.

Hoewel je het tegoed niet kunt gebruiken voor een bestaand abonnement van dit type, kun je wel de services uit je bestaande abonnementen koppelen met de services die voor je nieuwe abonnement worden gebruikt. Deze koppeling kan worden gemaakt via openbare endpoints, of via een private VPN-verbinding bij services in een virtueel netwerk.

 

Bekijk hier de instructies en overwegingen: Configureer een VNet-to-VNet-verbinding met behulp van Azure Resource Manager en PowerShell.

Ja. Als je een bestaande account hebt van je werk- of organisatie, gebruik dit dan om je aan te melden (mag hetzelfde zijn als het Microsoft 365-account). Zie onderstaande uitleg:

 1. Belangrijk: maak een Microsoft-account aan of selecteer een organisatieaccount dat je voor het abonnement wilt gebruiken. We raden je aan een account te gebruiken waar meerdere personen toegang toe hebben (bijvoorbeeld azureadmin@nonprofit.org)
 2. Als je een bestaand organisatieaccount gebruikt, zorg er dan voor dat dit is geregistreerd bij Microsoft of registreer het zelf bij Microsoft op onze accountpagina.
  • Je kunt geen account gebruiken dat al wordt gebruikt voor een andere licentieovereenkomst (EA, CSP, enz.)
 3. Volg de instructies op de Portal voor non-profit organisaties.

Door uw Azure-donatie te claimen, gaat u ermee akkoord dat u Azure-services niet ter beschikking stelt en gebruikt voor of ermee deelneemt aan het minen van cryptovaluta, DDoS-aanvallen, spammen en illegale activiteiten en/of gebruiksdoeleinden die Microsoft of anderen schade kunnen berokkenen, en dat er krachtige interne controle zal worden uitgeoefend om dit alles te voorkomen. Microsoft kan van tijd tot tijd contact opnemen met betrekking tot het gebruik van Azure-services en u moet op verzoek dan redelijke gebruiksdocumentatie kunnen overleggen. Als Microsoft om welke reden dan ook van mening is dat dergelijke Azure-services voor verboden doeleinden worden misbruikt, behoudt Microsoft zich het recht voor de toegang tot de Azure-services op te schorten of te beëindigen.

*Tegoed is ter waarde van $ 2,000 (USD) in je lokale valuta.

Software

|

Microsoft doneert software voornamelijk via onze partner TechSoup. Gaan naar de pagina Voorwaarden voor deelname en meld je aan om ga aan de slag te gaan met je donatie.

Organisaties die niet aan de voorwaarden voldoen, worden gevraagd de vele opties voor softwarelicenties te bekijken.

Met ingang van 1 januari 2022 verandert de manier waarop klanten softwarelicenties kunnen afsluiten. Microsoft verstrekt nog steeds software-donaties, met name via onze partner TechSoup, die uitlegt hoe u toegang krijgt tot software-donaties en u helpt met de beste keuze, of dat nu nieuwe licenties betreft of online service-abonnementen.

 

En vanaf 4 april 2022 verandert ons software-donatieprogramma. Om ervoor te zorgen dat non-profitorganisaties gebruik kunnen maken van het nieuwste besturingssysteem en Microsoft 365 Business Premium als donatie, bieden we non-profitorganisaties maximaal 50 Windows Professional-licenties als donatie. Daarnaast bieden we, in markten waar Azure nog niet commercieel beschikbaar is Windows Server- en SQL Server-licenties aan non-profitorganisaties aan als donatie.

 

Er zijn wel licentiebeperkingen van toepassing. Neem contact op met onze software-donatiepartner TechSoup of hun plaatselijke partner voor meer informatie over jouw land. Opmerking: deze beperkingen zijn niet van toepassing op cloudabonnementen.

TechSoup brengt een kleine administratievergoeding in rekening om de kosten voor het uitvoeren en onderhouden van het donatieprogramma te bekostigen. Deze kleine vergoeding wordt gebruikt om de gratis informatie, trainingsinhoud en resources van TechSoup te ontwikkelen die beschikbaar zijn voor non-profitorganisaties.

Ja. Microsoft doneert via TechSoup software aan non-profitorganisaties in 236 regio's en gebieden.

Vanaf 4 april 2022 verleent Microsoft via TechSoup tot 50 licenties van een volledige versie van Windows Professional 11. Deze versie van Windows biedt ook down-level-rechten voor Windows Professional 10 voor apparaten die niet voldoen aan de Windows 11-hardwarevereisten. Non-profitorganisaties kunnen met korting extra licenties kopen via Microsoft-partners.

Volumekortingen op software

|

Lees eerst onze Voorwaarden voor deelname en ga aan de slag door een donatie of korting aan te vragen. Als je non-profitorganisatie in aanmerking komt, kun je je aanmelden bij de Portal voor non-profitorganisaties om de beschikbare aanbiedingen te bekijken en daar op het pictogram voor volumekortingen klikken om een Microsoft-certificaat van geschiktheid naar een wederverkoper te verzenden. Zo ontvangt de wederverkoper de benodigde informatie om non-profitprijzen te kunnen hanteren.

Met de nieuwe procedure voor volumekortingen voor software hoeven wederverkopers de voorwaarden voor deelname niet meer zelf te verifiëren. Die procedure wordt nu voor Microsoft beheerd door TechSoup. Non-profitorganisaties kunnen naar de pagina Voorwaarden voor deelname om de richtlijnen te bekijken en validatie aan te vragen. Zodra de validatie is bevestigd, kun je je aanmelden bij de Portal voor non-profitorganisaties om een Microsoft-certificaat van geschiktheid naar een wederverkoper te sturen. Zo ontvangt de wederverkoper de benodigde informatie om non-profitprijzen te kunnen hanteren.

Als een organisatie na het verlenen van de productlicenties de status van in aanmerking komende non-profitorganisatie kwijtraakt, blijven de producten onder die licentie bruikbaar, maar kunnen er geen nieuwe licenties worden aangeschaft tegen het prijsniveau dat Microsoft aan non-profitorganisaties biedt. De organisatie mag de Software Assurance verlengen voor de licenties die zijn aangeschaft toen ze nog in aanmerking kwam als non-profitorganisatie, door bestellingen voor Software Assurance te plaatsen onder andere Microsoft Volume Licensing-programma's waarvoor de organisatie op de besteldatum in aanmerking komt.

Financiële bijdragen

|

Onze donaties aan non-profitorganisaties zijn doorgaans in de vorm van software, cloudservices en abonnementen. In aanmerking komende non-profit organisaties kunnen via de Portal voor non-profitorganisaties gebruik maken van de donaties en aanbiedingen die wereldwijd beschikbaar zijn. . Houd er rekening mee dat we ongevraagde verzoeken om geld of goederen (met inbegrip van apparaten en hardware) niet accepteren, deze worden alleen toegestaan op ons eigen verzoek.

Als je de gezochte informatie niet vindt, kun je met ons contact opnemen.

Microsoft Digital Skills Center

|

Het Microsoft Digital Skills Center voor non-profitorganisaties is een samenwerkingsverband van TechSoup en Microsoft dat de producttrainingen van Microsoft bundelt met de kennis van TechSoup over het gebruik van technologie door non-profitorganisaties. Momenteel zijn er dan 70 cursussen te volgen over Microsoft 365-producten, Teams, Power BI, Power-apps en meer. De cursussen zijn in het Engels, Spaans, Frans, Portugees en Arabisch te volgen.

 

Het Microsoft Digital Skills Center richt zich op 'microlearning' en behandelt stap voor stap onderdelen die snel zijn aan te leren en toe te passen. Deze cursussen kunnen ook tijdens het werk worden gebruikt als ondersteuningsmateriaal en zijn allemaal op verzoek beschikbaar in een ritme dat past bij de behoeften van elke gebruiker.

 

De afronding van elk leertraject wordt officieel afgesloten met een certificaat waarop de namen Microsoft en TechSoup staan.

Er geldt voor het cursusaanbod een nominale administratieve vergoeding die TechSoup, een wereldwijde non-profitorganisatie, nodig heeft om voortdurend nieuwe content te maken, beheren en leveren. De kosten hiervan blijven laag, met prijzen vanaf $3 (USD)* voor circa 100 basiscursussen.

Deze trainingen zijn wereldwijd beschikbaar voor alle medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten voor non-profitorganisaties, goede doelen en ngo's.

De cursussen zijn in het Engels, Spaans, Frans, Portugees en Arabisch te volgen.

Microsoft heeft samen met TechSoup, het Digital Skills Center voor non-profitorganisaties opgezet. Dit biedt een reeks trainingen die zijn ontwikkeld om non-profitorganisaties het beste te laten halen uit de Microsoft-producten die ze al bezitten. Microsoft-kantoren in je regio geven bovendien regelmatig trainingen om non-profitorganisaties te leren hun technologie beter te gebruiken en om te bespreken hoe technologie hun organisatie kan verbeteren.

 

Meer informatie over digitale vaardigheden vind je op onze pagina Trainingen en cursussen.

*De aangegeven prijs in je lokale valuta komt overeen met USD.

Vragen over de aanbiedingen voor non-profitorganisaties?

Microsoft-vertegenwoordigers kunnen je helpen om de juiste producten voor je organisatie te vinden en vragen beantwoorden over de voorwaarden voor deelname en technische ondersteuning.

Neem contact met ons op