Download Microsoft .NET Framework 4 KB2468871 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 KB2468871

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Aktualizacja programu .NET Framework 4.