Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
MICROSOFT POWER PLATFORM

Przyspieszanie innowacji

Obniż koszty i skróć czas programowania dzięki narzędziom niskokodowym.
Korzyści

Przyspieszaj wprowadzanie innowacji w firmie

  • Zapewnij wszystkim osobom w organizacji możliwość tworzenia rozwiązań za pomocą narzędzi niskokodowych.
    Okno centrum administracyjnego platformy Microsoft Power Platform
  • Zwiększaj możliwości wykorzystania swoich danych, używając niskokodowej platformy, aby zabezpieczać aplikacje, przepływy pracy i narzędzia obsługiwane przez sztuczną inteligencję oraz zarządzać nimi.
  • Łatwo monitoruj i zabezpieczaj niskokodowe inwestycje oraz zarządzaj nimi, korzystając ze zgodności i ładu klasy korporacyjnej.
  • Łącz dane między aplikacjami za pomocą ponad 1000 łączników platformy Power Platform i twórz ujednolicone rozwiązania.
Powrót do kart

Dlaczego firmy wybierają platformę Microsoft Power Platform

Dowiedz się, jak niskokodowe rozwiązania inspirują do wprowadzania innowacji w zespołach.
Microsoft Power Platform

Zapoznaj się z badaniami i szczegółowymi informacjami dotyczącymi branży

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant™ firmy Gartner® z 2023 r. dotyczącym niskokodowych platform aplikacji dla przedsiębiorstw.1
Powrót do kart
Historie klientów

Przekształcanie świetnych pomysłów w skuteczne rozwiązania

Produkty

Odkrywaj innowacyjne, kompleksowe rozwiązania biznesowe

Kobieta, która pracuje w biurze na tablecie i rozmawia

Power Platform

Twórz aplikacje i przepływy pracy w całej organizacji za pomocą narzędzi niskokodowych.

Microsoft Power BI

Kieruj się w podejmowaniu decyzji wspaniałymi raportami i szczegółowym informacjami w czasie rzeczywistym z całej organizacji.

Microsoft Power Apps

Twórz i uruchamiaj profesjonalne aplikacje oraz automatyzuj przepływy pracy bez dodatkowego kodowania.

Microsoft Power Automate

Zwiększ produktywność, automatyzując powtarzalne zadania i przepływy pracy za pomocą automatyzacji procesu.

Microsoft Power Pages

Szybko twórz witryny internetowe i rozwiązania dla klientów, a jednocześnie bezpiecznie przechowuj dane i nimi zarządzaj. 
Kobieta w okularach pracująca na laptopie
Rozpocznij

Wypróbuj platformę Microsoft Power Platform

Zapoznaj się z narzędziami niskokodowymi, które oferuje platforma Microsoft Power Platform z bezpłatnymi wersjami próbnymi dla każdego produktu.

 

[1]Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący niskokodowych platform aplikacji dla przedsiębiorstw, Oleksandr Matvitskyy, Kimihiko Iijima, Mike West, Kyle Davis, Akash Jain, Paul Vincent, 17 października 2023 r.

 

Firma Gartner to zastrzeżony znak towarowy i oznaczenie usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, które zostały użyte w niniejszym dokumencie po uzyskaniu zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu czy usługi opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Obserwuj Power Platform