Trace Id is missing

Wykorzystaj możliwości danych, aby pracowały wydajniej

Rozwijaj funkcjonalność rozwiązań niskokodowych za pomocą łączników — i upraszczaj procesy w całej firmie.
OMÓWIENIE

Lepiej wykorzystuj tworzone rozwiązania

  • Automatyzuj rutynowe zadania i procesy w aplikacjach, takich jak Excel, Outlook i SharePoint, za pomocą łączników przepływu w chmurze usługi Power Automate. Używaj danych programu SharePoint z raportów, formularzy i witryn internetowych, aby błyskawicznie tworzyć i publikować aplikacje. Używaj łącznika usługi Microsoft Dataverse do łączenia z istniejącymi danymi w tabelach wirtualnych oraz tworzenia niestandardowych rozwiązań usługi Dataverse.
  • Pobieraj dane z wielu źródeł, aby tworzyć indywidualne rozwiązania — używaj łączników firmy Microsoft, wydawców innych niż Microsoft i wydawców niezależnych. Pobierz dane, które wcześniej znajdowały się w silosach — w środowisku lokalnym lub w chmurze — a następnie połącz je, aby tworzyć bardziej niezawodne rozwiązania. Konsoliduj informacje, ulepszaj starsze funkcje i generuj nowe procesy przy użyciu danych generowanych z wielu źródeł za pomocą produktów platformy Power Platform.
  • Twórz własne rozwiązania, aby komunikować się z jeszcze większą liczbą interfejsów API, usług i platform. Użyj ponownie łączników, aby oszczędzać czas i zasoby programistyczne. Aktualizuj je na bieżąco dzięki udoskonalonym możliwościom zarządzania cyklem życia aplikacji. Dołącz do sieci deweloperów łączników i prześlij utworzoną przez Ciebie zawartość w celu uzyskania certyfikatu niezależnego wydawcy lub certyfikacji innej niż Microsoft Publisher.
  • Wymuszaj stosowanie zasad zarządzania danymi na poziomie klienta lub środowiska za pomocą zasad ochrony przed utratą danych (DLP). Zarządzaj zasadami DLP w firmie za pomocą łącznika platformy Power Platform for Admins, centrum administracyjnego platformy Power Platform i programu Power Apps PowerShell. Konsoliduj dane z wielu źródeł dzięki łącznikom przepływu w chmurze Power Automate wspieranym przez zabezpieczenia usługi Tożsamość Microsoft Entra.
FUNKCJE

Połącz dane, aby zwiększyć ich wpływ

Połączenia z wieloma produktami

Połącz dane platformy Power Platform z innymi produktami firmy Microsoft.

Biblioteka łączników

Wybieraj łączniki ze stale rosnącej biblioteki.

Łączniki niestandardowe

Opracowuj własne łączniki niestandardowe.
Bezpłatna certyfikacja firmy Microsoft
Prześlij swoje łączniki w celu przeprowadzenia certyfikacji w firmie Microsoft.
HISTORIE KLIENTÓW

Prawdziwi klienci. Prawdziwe historie.

Wykonaj następny krok

Wypróbuj platformę Microsoft Power Platform

Zapoznaj się z narzędziami niskokodowymi, które oferuje platforma Microsoft Power Platform z bezpłatnymi wersjami próbnymi dla każdego produktu.

Poproś o kontakt z naszej strony

Prześlij prośbę do specjalisty lub partnera firmy Microsoft o skontaktowanie się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

Obserwuj Power Platform