Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Power Platform

Power BI 

Odkrywaj zaawansowane szczegółowe informacje i przekształć je w działanie
Łącz się z dowolnymi danymi i wizualizuj je oraz bezproblemowo wprowadzaj wizualizacje do aplikacji używanych każdego dnia.
Omówienie produktu

 Tworzenie kultury opartej na danych za pomocą analizy biznesowej dostępnej dla wszystkich

 • Przekształcaj dane w wizualizacje za pomocą zaawansowanych narzędzi do analizy danych, możliwości sztucznej inteligencji i przyjaznego dla użytkownika narzędzia do tworzenia raportów.
 • Twórz zestawy danych z dowolnego źródła i dodawaj je do centrum danych OneLake, aby tworzyć źródła prawdziwych danych.
 • Pomóż użytkownikom podejmować lepsze decyzje, wprowadzając szczegółowe informacje o aplikacjach używanych codziennie, takich jak te na platformie Microsoft 365.
 • Zmień sposób uzyskiwania dostępu do danych i zarządzania nimi przez organizację, aktywując rozwiązanie Microsoft Fabric w środowisku usługi Power BI.
Powrót do kart
Przypadki użycia

Możliwości, jakie daje usługa Power B I

Ustanawianie zarządzanego źródła prawdy

Połącz wszystkie różne źródła danych w tym samym środowisku, aby ustanowić jedno źródło prawdy dla wszystkich danych.

Ujednolicanie skali i samoobsługi przedsiębiorstwa

Łącz analizę biznesową w skali przedsiębiorstwa i samoobsługową analizę biznesową, aby uzyskiwać szczegółowe informacje i wprowadzać innowacje na każdym poziomie organizacji.

Wprowadzanie środowisk danych w dowolnym miejscu 

Wypełnij lukę między szczegółowymi informacjami i decyzjami dzięki niezrównanej współpracy z aplikacjami, z których użytkownicy korzystają na co dzień.

Zapewnianie użytkownikom większych możliwości pracy z danymi

Zapewnij wszystkim możliwość eksplorowania danych za pomocą łatwego w użyciu interfejsu, bezpłatnych zasobów szkoleniowych i tablicy funkcji ułatwień dostępu.

Rozpocznij od razu

Szybko rozpocznij pracę, korzystając z łatwego w użyciu środowiska tworzenia raportów, raportów generowanych przez sztuczną inteligencję i setek szablonów raportów.

Osadzanie raportów analizy biznesowej dla klientów

Zwiększ użyteczność i zaangażowanie użytkowników we własne aplikacje, korzystając z usługi Power BI Embedded do osadzania atrakcyjnych raportów.

Power BI + Microsoft 365: Większa produktywność

Dowiedz się, jak firmy zwiększały produktywność, łącząc usługę Power BI i platformę Microsoft 365 w zleconym badaniu Total Economic Impact TM przeprowadzonym przez firmę Forrester Consulting.1
BADANIA I WIADOMOŚCI

Badania analityków i wiadomości

Microsoft znalazł się najwyżej w obszarze zdolności do działania oraz najdalej w obszarze kompletności wizji w raporcie Magic Quadrant™ Analytics and Business Intelligence Platforms firmy Gartner® z kwietnia 2023 r.2
Powrót do kart
Ceny

Plany dopasowane do potrzeb

Bezpłatne konto

Twórz bezpłatnie kompleksowe, interaktywne raporty przy użyciu analizy wizualnej znajdującej się w zasięgu ręki.  
Bezpłatne

Power BI Pro

Uzyskuj dostęp do udostępnionych Ci raportów usługi Power BI i publikuj własne, aby wywierać jeszcze większy wpływ.
 
za użytkownika/miesiąc
Cena nie zawiera podatku GST.

Power BI Premium na użytkownika

Licencjonuj określonych użytkowników za pomocą funkcji w skali przedsiębiorstwa.

 
za użytkownika/miesiąc
Cena nie zawiera podatku GST.

Usługa Power BI w rozwiązaniu Microsoft Fabric

Udostępniaj raporty użytkownikom, którzy nie mają płatnych licencji i uzyskują dostęp do obciążeń rozwiązania Microsoft Fabric przy użyciu pojedynczej pojemności.
Różnie
Zabezpieczenia

Uzyskaj wgląd w swoje dane

Zapewnij sobie spokój dzięki wbudowanym funkcjom zabezpieczeń i bezproblemowej współpracy z wiodącymi rozwiązaniami w zakresie zabezpieczeń i zarządzania.
Historie klientów

Prawdziwi klienci, rzeczywiste wyniki

Często zadawane pytania

 • Usługa Power BI to ujednolicona, skalowalna platforma na potrzeby samoobsługi i analizy biznesowej przedsiębiorstwa. Łącz się z dowolnymi danymi i wizualizuj je oraz bezproblemowo wprowadzaj wizualizacje do aplikacji, których używasz każdego dnia.

 • Licencje usługi Power BI nie wykluczają się — istnieje kilka sposobów mieszania i dopasowywania planów i licencji. Możesz na przykład zakupić pojemność Premium (P-SKU) lub Microsoft Fabric (F-SKU), aby hostować najpopularniejsze raporty, a następnie kupić licencje usługi Power BI Pro (lub uzyskać je za pomocą platformy Microsoft 365 E5) dla użytkowników, którzy muszą tworzyć i publikować raporty. Skontaktuj się z ekspertem ds. sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej.

   

  Skontaktuj się z działem sprzedaży

 • Microsoft Power BI Embedded to oferta platformy jako usługi (PaaS) z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Umożliwia deweloperom aplikacji osadzanie w pełni interaktywnych raportów w swoich aplikacjach bez konieczności tworzenia własnych wizualizacji danych i kontrolek.

  Wypróbuj usługę Power BI Embedded

 • Microsoft Fabric to kompleksowe rozwiązanie analityczne z pełną obsługą możliwości takich jak przenoszenie danych, magazyny data lake, inżynieria danych, integracja danych, nauka o danych, analiza w czasie rzeczywistym i analiza biznesowa — wszystkie są obsługiwane przez tę samą platformę, która zapewnia niezawodne zabezpieczenia danych oraz funkcje zarządzania i zgodności z przepisami.

  Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Microsoft Fabric

 • Usługa Power BI udostępnia wiodącą w branży analizę biznesową w rozwiązaniu Microsoft Fabric, która umożliwia uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie danych. Usługa Power BI Premium na pojemność klienci mogą po prostu włączyć ustawienie dzierżawy sieci szkieletowej i uzyskać dostęp do pozostałej części produktu w ujednoliconym środowisku. A dzięki ujednoliconemu modelowi pojemności usługa Power BI Premium na pojemność może być używana względem dowolnego obciążenia rozwiązania Microsoft Fabric.

 • Klienci usługi Power BI Pro mogą uzyskiwać dostęp do obciążeń rozwiązania Fabric tylko za pomocą wersji próbnej rozwiązania Microsoft Fabric.

  Wypróbuj rozwiązanie Microsoft Fabric

Zrób następny krok

Zacznij bezpłatnie korzystać z usługi Power BI

Znajduj szczegółowe informacje w danych i udostępniaj zaawansowane raporty analityczne, wypróbowując bezpłatnie usługę Power BI w rozwiązaniu Microsoft Fabric.

Poproś o kontakt z naszej strony

Prześlij prośbę do specjalisty lub partnera firmy Microsoft o skontaktowanie się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

[1]  Wyniki są przeznaczone dla złożonej organizacji opartej na wywiadach przeprowadzonych z klientami. Raport The Total Economic Impact™ dotyczący usługi Microsoft Power BI Pro w subskrypcji Microsoft 365 E5 — zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w imieniu firmy Microsoft w lipcu 2023 r. Od października 2023 r. niektóre pakiety platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 nie zawierają już usługi Microsoft Teams. Subskrybenci tych planów muszą kupić osobną licencję usługi Teams.

 

[2]  Raport Gartner Magic Quadrant dotyczący analizy i platform analizy biznesowej, Kurt Schlegel, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Fay Fei, Aura Popa, Radu Miclaus, Edgar Macari, Kevin Quinn, Christopher Long, 5 kwietnia 2023 r. 
 
 

Gartner to zastrzeżony znak towarowy i oznaczenie usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, które zostały użyte w niniejszym dokumencie po uzyskaniu zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
 

Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. 
 

 

[3]  The Forrester Wave™: Rozszerzone platformy analizy biznesowej, II kwartał 2023 r., Boris Evelson, 13 czerwca 2023 r.


[4]  Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.

Obserwuj Power BI