Trace Id is missing

Informacje o gwarancjach handlowych i prawach ustawowych

 

1. Gwarancje handlowe

Gwarancje producenta

Wiele produktów dostępnych za pośrednictwem sklepu Microsoft Store objętych jest gwarancją producenta. Gwarancje takie oferowane są bezpośrednio przez producentów produktów. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje producentów o ile nie są to gwarancje oferowane przez nią samą na produkty własne. Gwarancje producenta obejmować mogą naprawę bądź wymianę wadliwego produktu oraz pomoc techniczną w określonym okresie czasu. Należy jednak pamiętać, że każda gwarancja jest inna. Niektórzy producenci ograniczają zakres gwarancji do określonych krajów bądź regionów lub wprowadzają ograniczenia odnośnie tego jak i gdzie dany produkt może być wykorzystywany bez utraty praw do gwarancji. Jeśli dany produkt objęty jest gwarancją producenta, odpowiednia adnotacja znajduje się na stronie informacji o produkcie w sklepie Microsoft Store. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami przed dokonaniem zakupu. W przypadku wątpliwości, prosimy kontaktować się z działem Sprzedaży i pomocy technicznej.

Rozszerzony pakiet serwisowy lub ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia

Dla niektórych produktów sklep Microsoft Store oferuje opcję wykupienia, za dodatkową opłatą, rozszerzenia gwarancji (zazwyczaj w postaci rozszerzonego pakietu serwisowego lub ubezpieczenia od przypadkowego uszkodzenia produktu). Wykupienie rozszerzenia gwarancji jest opcjonalne. Pakiety te wydłużają zazwyczaj okres gwarancji określony w gwarancji producenta, lecz każdy pakiet jest inny. Rozszerzenia gwarancji mogą być udostępniane przez innych sprzedawców nawet jeśli sam produkt zakupiony został za pośrednictwem sklepu Microsoft Store. W niektórych przypadkach możliwe jest wykupienie rozszerzenia gwarancji już po zakupie samego produktu. Niektóre produkty mogą również wchodzić w zakres ubezpieczenia wykupionego dla gospodarstwa domowego. Informacje na temat możliwości rozszerzenia gwarancji znaleźć można na stronie informacji o produkcie w sklepie Microsoft Store Prosimy dokładnie zapoznać się z warunkami danego pakietu rozszerzenia gwarancji przed jego zakupem.

 

2.Informacja o ustawowych prawach konsumenckich odnośnie gwarancji

Konsumentom przysługiwać mogą określone ustawowo prawa i gwarancje. Wszelkie gwarancje handlowe obowiązują w uzupełnieniu rzeczonych praw i w żaden sposób ich nie zastępują ani nie ograniczają.Działające w danym kraju lub regionie grupy lub agencje ochrony praw konsumentów udostępniają na swych stronach internetowych i w innych formach informacje pozwalające na zapoznanie się z przysługującymi konsumentom prawami. Firma Microsoft nie jest w żaden sposób powiązana ze wspomnianymi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści. Firma Microsoft może jednak udostępniać wybrane łącza dla wygody klientów. Następujące zasoby i witryny internetowe mogą okazać się przydatne:

Centra konsumenckie:: https://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.html

W przypadku wystąpienia problemów z produktem prosimy skontaktować się z działem Sprzedaży i pomocy technicznej.