Trace Id is missing

Maksymalnie wykorzystaj każdy dzień z Microsoft 365

Jeden plan zapewnia ochronę online, bezpieczną przestrzeń dyskową w chmurze oraz innowacyjne aplikacje spełniające potrzeby różnych użytkowników.
Młoda kobieta pracuje na laptopie Surface, a ikony aplikacji Microsoft 365 wirują wokół jej głowy.

Program Microsoft Visio 2016 Viewer

Program Microsoft Visio 2016 Viewer umożliwia wszystkim wyświetlanie rysunków programu Visio w przeglądarce sieci Web Microsoft Internet Explorer. Użytkownicy mogą również wyświetlać swoje pliki bez instalowania programu Visio Viewer na komputerze lokalnym przez przekazanie ich do programu SharePoint lub usługi OneDrive.

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

 • Version:

  2016

  Date Published:

  22.02.2016

  File Name:

  visioviewer_4339-1001_x64_pl-pl.exe

  visioviewer_4339-1001_x86_pl-pl.exe

  File Size:

  22.9 MB

  12.1 MB

  Korzystając z programu Microsoft Visio 2016 Viewer, użytkownicy programu Visio mogą swobodnie rozpowszechniać rysunki programu Visio (pliki z rozszerzeniem vsdx, vsdm, vsd, vdx, vdw, vstx, vstm, vst lub vtx) wśród członków zespołu, partnerów, klientów i innych osób, nawet jeśli odbiorcy nie mają na swoich komputerach zainstalowanego programu Visio. Program Internet Explorer zezwala także na drukowanie tych plików, jednak obszar drukowania jest ograniczony do wyświetlanej części rysunku.

  Wyświetlanie rysunków programu Visio jest równie proste, jak dwukrotne kliknięcie pliku rysunku w Eksploratorze Windows. Zostanie otwarty program Internet Explorer, a program Visio Viewer wyrenderuje rysunek w oknie przeglądarki. Rysunek można przesuwać i powiększać w oknie programu za pomocą przycisków paska narzędzi, skrótów klawiaturowych lub poleceń menu skrótów. Można także wyświetlić właściwości dowolnego kształtu, otwierając okno dialogowe Właściwości, a następnie zaznaczając odpowiedni kształt. Niektóre ustawienia renderowania i wyświetlania są dostępne na karcie Wyświetlanie w oknie dialogowym Właściwości. Dodatkowo można ustawić kolory i widoczność warstwy rysunku na karcie Warstwy oraz komentować widoczność i kolory na karcie Komentarze.

  Uwagi
  •Program Visio Viewer jest zaimplementowany jako formant ActiveX, który ładuje i renderuje rysunki programu Visio w oknie programu Internet Explorer.
 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows 10, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1

  • Ten plik do pobrania współpracuje z następującym programem:
   • Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10 lub 11.

 • Aby zainstalować pobrany plik:
  1. Pobierz plik: kliknij przycisk Pobierz (powyżej) i zapisz plik na dysku twardym.
  2. Aby używać 32-bitowej wersji plików, kliknij dwukrotnie plik programu visioviewer32bit.exe na dysku twardym, aby uruchomić program instalacyjny.
  3. Aby używać 64-bitowej wersji plików, kliknij dwukrotnie plik programu visioviewer64bit.exe na dysku twardym, aby uruchomić program instalacyjny.
  4. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Sposób korzystania:

  • W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie rysunek programu Visio. Zostanie otwarte okno programu Internet Explorer oraz zostanie załadowany program Visio Viewer, który następnie załaduje rysunek i wyrenderuje go w oknie przeglądarki.
  • W menu Plik programu Internet Explorer kliknij polecenie Otwórz. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz rysunek programu Visio. Program Internet Explorer załaduje program Visio Viewer, który następnie wyrenderuje rysunek w oknie przeglądarki.
  • Jeśli okno programu Internet Explorer jest już otwarte, możesz przeciągnąć i upuścić do niego plik rysunku programu Visio. Program Internet Explorer załaduje program Visio Viewer, który następnie wyrenderuje rysunek w oknie przeglądarki.
  • Jeśli w programie Internet Explorer zostanie wyświetlone ostrzeżenie, takie jak „Program Internet Explorer ograniczył tej stronie sieci Web możliwość uruchamiania skryptów i formantów ActiveX”, kliknij pozycję Zezwalaj na zablokowaną zawartość. Program Visio Viewer jest zaimplementowany jako formant ActiveX.

  Aby usunąć ten pobrany składnik:

  • Aby usunąć pobrany plik, usuń plik visioviewer.exe z dysku twardego.

  • Aby usunąć zainstalowane pliki, odinstaluj program Microsoft Visio 2016 Viewer za pomocą Panelu sterowania.

Obserwuj Microsoft