Download Microsoft .NET Framework 4.5.2 (instalator offline) dla systemów Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4.5.2 (instalator offline) dla systemów Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Microsoft .NET Framework 4.5.2 to aktualizacja lokalna o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5 i Microsoft .NET Framework 4.5.1. Pakietu offline można używać w sytuacjach, gdy nie można użyć instalatora internetowego z powodu braku połączenia z Internetem.