Download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 from Official Microsoft Download Center

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Pakiety Visual C++ Redistributable instalują składniki czasu wykonywania, które są wymagane do uruchomienia aplikacji w języku C++ skompilowanych przy użyciu programu Visual Studio 2015.