Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Microsoft Defender dla Firm

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki ekonomicznej, łatwej w użyciu ochronie urządzeń klasy korporacyjnej, która jest obsługiwana przez sztuczną inteligencję i stworzona dla firm z maksymalnie 300 pracownikami.    

Pracownik kawiarni.

Uzyskaj wiodące w branży cyberbezpieczeństwo

Pomóż chronić swoją firmę dzięki możliwościom opartym na sztucznej inteligencji, które szybko wykrywają cyberzagrożenia, takie jak wyłudzanie informacji, złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie wymuszające okup, i szybko reagują na nie. Usługa Defender dla firm jest dostępna w ramach platformy Microsoft 365 Business Premium lub jako subskrypcja autonomiczna.

Ochrona urządzeń autonomicznych

Microsoft Defender dla Firm

Originally starting from €2.80 now starting from €2.80

€2.80 €2.80

za użytkownika/miesiąc

(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie1)

 • Do 300 użytkowników i maksymalnie pięć urządzeń na użytkownika bez minimalnych wymagań dotyczących urządzeń

 • Ochrona urządzeń klasy korporacyjnej dla urządzeń z systemami Windows, MacOS, iOS i Android  

 • Dołączanie oparte na kreatorze i uproszczone środowisko zarządzania

 • Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach na potrzeby identyfikowania słabych stron i wzmacniania zabezpieczeń

 • Ochrona antywirusowa nowej generacji w celu blokowania nowych i pojawiających się zagrożeń

 • Wykrywanie i reagowanie na punkty końcowe oparte na sztucznej inteligencji z automatycznym zakłóceniem ataku w celu zakłócenia ataków oprogramowania wymuszającego okup w czasie rzeczywistym

 • Zautomatyzowane badanie i korygowanie w celu automatycznego rozwiązania większości cyberzagrożeń

 • Miesięczne raporty podsumowania zabezpieczeń do śledzenia ochrony

 • Ochrona serwera dostępna jako dodatek

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo

Microsoft 365 Business Premium

Originally starting from €20.60 now starting from €20.60

€20.60 €20.60

za użytkownika/miesiąc

(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie1)

 • Obejmuje usługę Defender dla Firm oraz:

 • Funkcja Microsoft Copilot dla Microsoft 365 dostępna jako dodatek6

 • Ochrona poczty e-mail przed atakami mającymi na celu wyłudzenie informacji za pomocą usługi Ochrona usługi Office 365 w usłudze Defender (Plan 1)

 • Możliwość zabezpieczania danych służbowych na urządzeniach osobistych i należących do firmy za pomocą usługi Microsoft Intune (plan 1)

 • Możliwość zabezpieczania tożsamości i dostępu do aplikacji służbowych za pomocą usługi Tożsamość Microsoft Entra (plan 1)

 • Ochrona przed utratą lub kradzieżą haseł dzięki zaawansowanemu uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu

 • Ochrona danych za pomocą usługi Microsoft Purview Information Protection i ochrona przed utratą danych w Microsoft Purview

 • Archiwizowanie, zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i archiwizacja ze względów prawnych

 • Internetowe, mobilne i klasyczne wersje programów Word, Excel, PowerPoint i Outlook7

 • Czatowanie, połączenia i prowadzenie spotkań z zespołami przy użyciu laptopa, tabletu lub telefonu

 • 1 TB magazynu w chmurze dla każdego użytkownika

Wybierz odpowiedni plan dla swojej firmy

 • Uwzględniono Uwzględniono

Microsoft Defender dla Firm

Originally starting from €2.80 now starting from €2.80

€2.80 €2.80

za użytkownika/miesiąc

(Subskrypcja roczna — odnawiana automatycznie)1

Microsoft 365 Business Premium

Originally starting from €20.60 now starting from €20.60

€20.60 €20.60

za użytkownika/miesiąc

(Subskrypcja roczna — odnawiana automatycznie)1

 • Uwzględniono Uwzględniono
Zabezpieczenia urządzeń (obsługiwane przez usługę Microsoft Defender dla Firm)
included
included
Analiza zagrożeń: Pomóż zapewnić ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup, złośliwym oprogramowaniem i innymi cyberzagrożeniami korzystając z zabezpieczeń klasy korporacyjnej na różnych urządzeniach.
included
included
Zmniejszanie obszaru podatnego na ataki: Zmniejsz potencjalne obszary podatne na cyberataki dzięki ochronie sieci, zaporze i innym regułom zmniejszania obszarów podatnych na ataki.
included
included
Blokowanie kategorii sieci Web: Śledź i reguluj dostęp do witryn internetowych na podstawie kategorii zawartości.
included
included
Scentralizowane zarządzanie: Korzystaj ze scentralizowanego zarządzania i raportowania za pomocą portalu usługi Microsoft Defender.
included
included
Uproszczona konfiguracja klienta: Łatwo rozpocznij pracę, korzystając z kreatora konfiguracji, który pomaga organizacjom konfigurowanie usługi Defender dla Firm.
included
included
Obsługa wielu platform: Uzyskaj pomoc techniczną dla urządzeń z systemami Windows, MacOS, iOS i Android.
included
included
Wykrywanie punktów końcowych i reagowanie na nie: Proaktywnie wyszukuj nowe i nieznane cyberzagrożenia za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby monitorować urządzenia pod kątem nietypowych lub podejrzanych działań oraz inicjować odpowiedź.
included
included
Automatyczne zakłócenie ataków: Automatycznie przerywaj trwające ataki wymuszające okup obsługiwane przez człowieka, powstrzymując użytkowników i urządzenia z naruszonymi zabezpieczeniami.
included
included
Zautomatyzowane badania i reakcje: Badaj alerty i automatycznie reaguj na większość zagrożeń cyberbezpieczeństwa dzięki automatycznym odpowiedziom całodobowym 24x7.
included
included
Zarządzanie tożsamościami (obsługiwane przez rozwiązanie Tożsamość Microsoft Entra, Plan 1)
included
Dostęp warunkowy: Ułatw pracownikom bezpieczne uzyskiwanie dostępu do aplikacji biznesowych z dowolnego miejsca, w którym pracują, za pomocą dostępu warunkowego, pomagając jednocześnie w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi.
included
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi do systemów, wymagając od użytkowników podania więcej niż jednej formy uwierzytelniania podczas logowania.
included
Zarządzanie urządzeniami (obsługiwane przez usługę Microsoft Intune, Plan 1)
included
Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows i zarządzanie nimi: Zdalnie zarządzaj urządzeniami z systemem Windows i monitoruj je, konfigurując zasady urządzeń, konfigurując ustawienia zabezpieczeń oraz zarządzając aktualizacjami i aplikacjami.
included
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi: Zdalnie zarządzaj urządzeniami przenośnymi i monitoruj je, konfigurując zasady urządzeń, konfigurując ustawienia zabezpieczeń oraz zarządzając aktualizacjami i aplikacjami.7
included
Zarządzanie aplikacjami mobilnymi: Zarządzanie aplikacjami mobilnymi i zabezpieczanie ich na urządzeniach użytkowników.7
included
Zabezpieczenia poczty e-mail i współpracy (obsługiwane przez Ochronę usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender, Plan 1)
included
Ochrona platformy Microsoft 365: Pomóż chronić wszystkie różne składniki platformy Microsoft 365, w tym pocztę e-mail, usługę Microsoft Teams i program SharePoint.
included
Bezpieczne linki: Skanuj linki w wiadomościach e-mail i dokumentach pod kątem złośliwych adresów URL i zablokuj je lub zastąp bezpiecznym linkiem.
included
Bezpieczne załączniki: Skanuj załączniki pod kątem złośliwej zawartości i w razie potrzeby zablokuj je lub poddaj kwarantannie.
included
Ochrona przed wyłudzaniem informacji: Pomóż chronić użytkowników przed wiadomościami e-mail, które wyłudzają informacje, identyfikując i blokując podejrzane wiadomości e-mail, oraz udostępniaj użytkownikom ostrzeżenia i porady ułatwiające wykrywanie i unikanie prób wyłudzania informacji.
included
Ochrona i zgodność danych (obsługiwane przez Microsoft Purview)
included
Szyfrowanie wiadomości: Pomóż chronić poufne dane, szyfrując wiadomości e-mail i dokumenty, aby tylko autoryzowani użytkownicy mogli je odczytywać.
included
Ochrona przed utratą danych: Pomagaj w zapobieganiu ryzykownemu lub nieautoryzowanemu wykorzystaniu poufnych danych w aplikacjach, usługach i na urządzeniach.
included
Information Protection: Odnajdywanie, klasyfikowanie, etykietowanie i ochrona poufnych danych wszędzie tam, gdzie się znajdują, oraz zapobieganie naruszeniom zabezpieczeń danych
included
Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych: Pomóż organizacjom znajdować informacje, które mogą być istotne dla kwestii prawnych lub regulacyjnych, oraz pomóż zarządzać nimi.
included
Archiwizacja w związku z postępowaniem sądowym: Zabezpieczaj i zachowuj dane na wypadek postępowań prawnych lub dochodzeń, aby upewnić się, że nie można usunąć ani zmodyfikować zawartości.
included
Aplikacje i usługi zwiększające produktywność (obsługiwane przez platformę Microsoft 365)
included
Uzyskaj dostęp do czatu opartego na sztucznej inteligencji do pracy z komercyjną ochroną danych za pomocą rozwiązania Microsoft Copilot dla platformy Microsoft 365, który jest teraz dostępny jako dodatek6

Dostępne jako dodatek

Współpracuj w zakresie klasycznych, internetowych i mobilnych wersji programów Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneNote (a także programów Access i Publisher przeznaczonych tylko na komputery PC).7
included
Komunikuj się przy użyciu hostingu poczty e-mail programu Exchange z niestandardowym biznesowym adresem e-mail (name@yourbusiness.com).
included
Używaj osobistego przechowywania i udostępniania plików za pomocą usługi OneDrive.
included
Przeprowadzaj bezpieczne, zorganizowane spotkania z dźwiękiem, obrazem wideo, udostępnianiem ekranu i opcją nagrywania.
included
Uzyskaj dodatkowe usługi platformy Microsoft 365, w tym SharePoint Online, Microsoft Viva Engage, Microsoft Planner i Microsoft Stream.
included
Ułatw klientom planowanie spotkań i zarządzanie nimi za pomocą aplikacji Microsoft Bookings.
included
Pomoc techniczna i wdrożenia
Partially Included
included
Uzyskuj dostęp do pomocy, narzędzi do rozwiązywania problemów, klipów wideo, artykułów i forów.
included
included
Kontaktuj się z pomocą techniczną przez telefon i online w dowolnym momencie.
included
Uzyskuj pomoc techniczną dotycząca instalacji, konfiguracji i ogólnego używania.
included
Uzyskuj finansową gwarancję dostępności na poziomie 99,9%.
included

Wzmocnij swoje zabezpieczenia

Wykraczaj poza tradycyjne oprogramowanie antywirusowe z ochroną klasy korporacyjnej i zarządzaniem lukami w zabezpieczeniach dla urządzeń z systemami Windows, macOS, iOS i Android.

Uzyskaj ekonomiczną ochronę

Oszczędzaj pieniądze, konsolidując wiele produktów w jednym ujednoliconym rozwiązaniu zabezpieczającym zoptymalizowanym pod kątem Twojej firmy. 

Uprość zarządzanie zabezpieczeniami

Szybko zwiększ swoje bezpieczeństwo dzięki łatwym w użyciu kontrolkom zarządzania, szczegółowym informacjom umożliwiającym podejmowanie działań i wbudowanym zasadom, które usprawniają dołączanie.

Szybkie zatrzymywanie cyberataków

Automatycznie wykrywaj cyberzagrożenia i reaguj na nie za pomocą ochrony punktu końcowego opartego na sztucznej inteligencji dla wszystkich urządzeń — zarówno w biurze, jak i zdalnie. 

Porównanie tradycyjnych rozwiązań antywirusowych z usługą Defender dla Firm

Infographic image comparing Microsoft Defender for Business versus other vendors.

Zabezpieczanie hybrydowego miejsca pracy

Uzyskaj zabezpieczenia urządzeń klasy korporacyjnej dzięki możliwościom opartym na sztucznej inteligencji.
Zrzut ekranu pulpitu nawigacyjnego z najważniejszymi funkcjami.

Identyfikowanie

Odkrywaj, ustalaj priorytety, naprawiaj luki w oprogramowaniu i błędne konfiguracje, które stanowią najpilniejsze i najwyższe ryzyko dla Twojej firmy. 

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny zagrożeń i luk w zabezpieczeniach.

Ochrona

Zminimalizuj obszary na różnych urządzeniach, które są otwarte na ataki i wzmacniaj zabezpieczenia dzięki rozszerzonej ochronie przed złośliwym oprogramowaniem i oprogramowaniem antywirusowym. 

Zrzut ekranu przedstawiający ochronę nowej generacji

Wykrywanie i reagowanie

Automatycznie wykrywaj i zakłócaj zaawansowane zagrożenia w czasie rzeczywistym oraz usuwaj je ze środowiska.

Zrzut ekranu przedstawiający podejrzany wiersz polecenia programu PowerShell.

Odzyskiwanie

Szybko rozpocznij pracę po cyberataku dzięki funkcjom zautomatyzowanego badania i korygowania, które sprawdzają alerty i reagują na nie 

Powrót do kart
Microsoft Defender dla Firm

Czym jest usługa Microsoft Defender dla Firm?

Defender dla Firm to rozwiązanie zabezpieczeń urządzeń klasy korporacyjnej oparte na sztucznej inteligencji przeznaczone specjalnie dla małych i średnich firm (do 300 pracowników). Pomaga chronić urządzenia firmy przed oprogramowaniem wymuszającym okup, złośliwym oprogramowaniem, wyłudzaniem informacji i innymi cyberzagrożeniami.
Powrót do kart

Często zadawane pytania

 • Defender dla Firm to oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie zabezpieczeń urządzeń klasy korporacyjnej, które pomaga firmom z maksymalnie 300 pracownikami chronić się przed oprogramowaniem wymuszającym okup i innymi cyberzagrożeniami w łatwym w użyciu i ekonomicznym pakiecie.

 • Serwery usługi Defender dla Firm to dodatek do usługi Defender dla Firm lub do platformy Microsoft 365 Business Premium. Dodatek zapewnia zabezpieczenia dla serwerów z usługą Defender dla Firm, co ułatwia chronienie wszystkich punktów końcowych przy użyciu środowiska z pojedynczym administratorem. Obejmuje to już aktywne zasady zabezpieczeń, oferujące uproszczone dołączanie i zarządzanie, co ułatwia szybkie zabezpieczanie serwerów. Serwery usługi Defender dla Firm Identyfikują również zagrożenia i luki w zabezpieczeniach, aby stosować poprawki i chronić środowisko przed oprogramowaniem wymuszającym okup, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. 

 • Dostawcy usług IT mogą używać usługi Microsoft 365 Lighthouse do wyświetlania szczegółowych informacji z usługi Defender dla Firm u wielu klientów w pojedynczej lokalizacji. Obejmuje to widoki listy z wieloma dzierżawami dotyczące zdarzeń i alertów w dzierżawach oraz powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail. Domyślne punkty odniesienia mogą służyć do skalowania dołączania do dzierżawy klienta, a funkcje zarządzania lukami w zabezpieczeniach pomagają dostawcom usług IT widzieć trendy w wskaźniku bezpieczeństwa, stopniu zagrożenia i rekomendacjach w celu poprawy dzierżaw.

 • Zabezpieczanie urządzeń jest krytyczne dla ochrony organizacji przed złośliwymi użytkownikami, którzy próbują zakłócić działanie Twojej firmy za pomocą cyberataków. Zabezpieczenia urządzeń ułatwiają ochronę przed tymi cyberzagrożeniami, ich wykrywanie i reagowanie na nie w przypadku komputerów, laptopów i urządzeń przenośnych.7

 • Program antywirusowy Microsoft Defender zapewnia ochronę nowej generacji wbudowaną na urządzeniach z systemem Windows i ułatwia ochronę przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i potencjalnie niechcianymi aplikacjami. Usługa Defender dla Firm zawiera funkcje programu antywirusowego Defender i rozszerza ochronę obejmującą zarządzanie cyberzagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach, zmniejszanie obszaru podatnego na ataki, wykrywanie punktów końcowych i reagowanie na nie oraz zautomatyzowane badania i reakcje.

 • Usługa Microsoft Defender dla Firm jest przeznaczona dla małych i średnich firm z maksymalnie 300 użytkownikami. Zapewnia ona ochronę przed cyberzagrożeniami klasy korporacyjnej opartą na sztucznej inteligencji, która obejmuje wykrywanie i reagowanie na punkty końcowe z automatycznym zakłóceniem ataku, zautomatyzowanym badaniem i korygowaniem oraz innymi możliwościami. Obsługa wielu platform zapewnia ochronę urządzeń z systemami Windows, MacOS, Android i iOS. 

  Usługa Microsoft Defender dla użytkowników indywidualnych i rodzin pomaga użytkownikom zachować bezpieczeństwo w trybie online. Zapewnia ochronę antywirusową, ochronę przed atakami, monitorowanie kradzieży tożsamości, monitorowanie środków3oraz ochronę prywatności4.  Oferuje również ubezpieczenia od kradzieży tożsamości o wartości do 1 mln USD na pokrycie kosztów przywracania i pomocy technicznej w zakresie jej odzyskania, które są dostępne w dowolnym momencie, w dzień lub w nocy.5

  Usługa Microsoft Defender dla Firm to kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające dla firm, a usługa Microsoft Defender dla użytkowników indywidualnych i rodzin to kompleksowa aplikacja ochrony online dla użytkowników domowych.

Microsoft Defender dla Firm

 • [1] Po rozpoczęciu płatnej subskrypcji zasady anulowania będą zależeć od wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft oraz od tego, czy jesteś nowym klientem. Dowiedz się więcej. Subskrypcję platformy Microsoft 365 można anulować w dowolnej chwili, przechodząc do Centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone z nią dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej o przechowywaniu, usuwaniu i niszczeniu danych na platformie Microsoft 365.
 • [2] Po zakończeniu miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego subskrypcja zostanie automatycznie przekształcona w 12-miesięczną subskrypcję płatną i naliczane będą odpowiednie opłaty z tytułu subskrypcji. Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, w dowolnej chwili anuluj bezpłatną wersję próbną subskrypcji. Przy rejestracji jest wymagana karta kredytowa. Dowiedz się więcej.
 • [3] Funkcja jest dostępna w Stanach Zjednoczonych i na podlegających im terytoriach. Ocena kredytowa jest oceną pojedynczego biura w modelu VantageScore 3.0 dostarczaną przez firmę Experian®. Miesięczny raport kredytowy jest dostarczany przez firmę Experian® na podstawie danych pojedynczego biura. W przypadku użytkowników poniżej 18. roku życia bez historii kredytowej, ocena zdolności kredytowej nie jest uwzględniana. Organizator rodziny nie ma możliwości dołączania, wyświetlania i otrzymywania alertów związanych z monitoringiem kredytowym członka rodziny. Jako podstawowy język wyświetlania należy ustawić język angielski.
 • [4] Ochrona prywatności (sieć VPN) jest dostępna na urządzeniach z systemem Android w Stanach Zjednoczonych i na podlegających im terytoriach. Ochrona prywatności już wkrótce w systemie Windows. Nie obejmuje niektórych usług przesyłania strumieniowego. Po przekroczeniu 10 GB miesięcznie szybkość transferu danych może być ograniczona.
 • [5] Ubezpieczenie od kradzieży tożsamości jest oferowane i administrowane przez firmę ubezpieczeniową American Bankers Insurance Company of Florida. Warunki i wyłączenia można znaleźć w faktycznych zasadach. Objęcie ubezpieczeniem może być niedostępne w niektórych jurysdykcjach. Przejrzyj Podsumowanie korzyści.
 • [6] Funkcja Copilot dla Microsoft 365 może nie być dostępna na wszystkich rynkach i we wszystkich językach. Aby dokonać zakupu, klienci korporacyjni muszą mieć licencję na plan Microsoft 365 E3 lub E5 albo Office 365 E3 lub E5, natomiast klienci biznesowi — licencję na plan Microsoft 365 Business Standard lub Business Premium albo na jedną z wersji tych pakietów, która nie zawiera już usługi Microsoft Teams.
 • [7] Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.

Obserwuj firmę Microsoft