Porady i triki dla Windows 11

System Windows 11 oferuje wbudowane funkcje, które ułatwiają życie. Dowiedz się, jak korzystać z systemu Windows 11, aby zwiększyć produktywność, uporządkować pulpit, spersonalizować urządzenie, włączyć ustawienia ułatwień dostępu i nie tylko. Postępuj zgodnie z tymi poradami i trikami dotyczącymi systemu Windows, aby jak najlepiej wykorzystać swoje urządzenie.

Często zadawane pytania

System Windows 11 posiada trzy wbudowane metody wykonywania zrzutów ekranu. Aby wykonać zrzut ekranu w systemie Windows 11, można

 • Użyć narzędzia Wycinanie w menu Start.
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz logo Windows + Shift + S na klawiaturze.
 • Naciśnij klawisze Win + G na klawiaturze, aby otworzyć pasek Xbox Game Bar i użyć funkcji Przechwyć obszar.

Jeśli chcesz nagrywać aktywność na ekranie, system Windows 11 oferuje wbudowane funkcje nagrywania ekranu. Aby nagrywać ekran na urządzeniu z systemem Windows 11:

 • Otwórz narzędzie Wycinanie w menu Start.
 • Naciśnij przycisk Nagraj i wybierz opcję Nowy.
 • Kliknij przycisk Start po określeniu części ekranu, którą chcesz nagrać.

W systemie Windows 11 można również nagrywać ekran za pomocą paska Xbox Game Bar. Naciśnij klawisze Win + G klawiaturze, aby otworzyć aplikację i kliknij przycisk Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.

System Windows 11 umożliwia zachowanie paska zadań w dolnej środkowej części ekranu lub przeniesienie go do środkowej lewej części ekranu. Jeśli chcesz przesunąć pasek zadań:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, aby otworzyć Ustawienia paska zadań.
 • Rozwiń sekcję Zachowania paska zadań.
 • Zmień rozwijaną opcję Wyrównanie paska zadań ze Środek na Lewo.

Jeśli nie chcesz, aby pasek zadań był widoczny na ekranie, system Windows 11 umożliwia dostęp do paska zadań tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Aby ukryć pasek zadań w systemie Windows 11:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, aby otworzyć Ustawienia paska zadań.
 • Rozwiń sekcję Zachowania paska zadań.
 • Zaznacz pole obok opcji Automatycznie ukrywaj pasek zadań.

System Windows 11 umożliwia łatwą zmianę nazwy użytkownika. Aby zmienić nazwę użytkownika konta lokalnego w systemie Windows 11:

 • Otwórz Panel sterowania > Konta użytkowników.
 • Wybierz profil, którego nazwę użytkownika chcesz zmienić.
 • Wybierz opcję Zmień nazwę konta.

Jeśli urządzenie z systemem Windows 11 jest połączone z kontem Microsoft, konieczne będzie edytowanie nazwy na zewnętrznej stronie internetowej. Przejdź do menu Ustawienia urządzenia > Konta > Twoje informacje > Zarządzaj moimi kontami. Po otwarciu nowej strony internetowej rozwiń kartę Twoje informacje i wybierz opcję Edytuj nazwę.

System Windows 11 umożliwia podłączenie wielu monitorów do komputera. Aby podłączyć komputer z systemem Windows 11 do wielu monitorów:

 • Po prawidłowym podłączeniu kabli do nowych monitorów otwórz Ustawienia.
 • Z menu System wybierz opcję Wyświetlacz. Urządzenie powinno automatycznie wykryć nowe monitory. Jeśli tak się nie stanie, wybierz opcję Wiele wyświetlaczy, a następnie Wykryj.
 • Z rozwijanej listy wybierz sposób wyświetlania ekranu.
 • Wybierz Zastosuj.

Aby uzyskać dostęp i dostosować ustawienia zasilania i uśpienia w systemie Windows 11:

 • Wybierz menu Start.
 • Wybierz menu Ustawienia.
 • Wybierz menu System.
 • Wybierz menu Zasilanie i bateria.
 • Wybierz menu Ekran i uśpienie.

Menu Ekran umożliwia dostosowanie czasu, przez jaki ekran pozostaje włączony, gdy urządzenie nie jest używane. Menu Uśpienie umożliwia dostosowanie czasu oczekiwania przed uśpieniem nieużywanego urządzenia.

Aby włączyć lub wyłączyć łączność Bluetooth na komputerze z systemem Windows 11:

 • Wybierz menu Start.
 • Wybierz menu Ustawienia.
 • Wybierz menu Bluetooth i urządzenia.
 • Na tym ekranie można włączyć lub wyłączyć łączność Bluetooth.

Na komputerze z systemem Windows 11 można również włączać i wyłączać Bluetooth w menu szybkich ustawień, jeśli urządzenie automatycznie wykrywa adapter Bluetooth.

Wykonanie zrzutu ekranu umożliwia wydrukowanie tego, co jest wyświetlane na ekranie urządzenia. Aby wykonać zrzut ekranu w systemie Windows 11 za pomocą skrótu klawiaturowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz PrtSc. Jeśli urządzenie nie ma przycisku Print Screen, użyj klawiszy Fn + logo Windows + spacja, aby przechwycić ekran. Aby wyświetlić przechwycony obraz, wklej go do programu Microsoft Word, Paint lub Paint 3D. Zrzuty ekranu mogą również zostać automatycznie przeniesione do folderu Obrazy w Eksploratorze plików.

W systemie Windows 11 do przechwytywania zrzutów ekranu można użyć narzędzia Wycinanie. Aby użyć narzędzia Wycinanie za pomocą myszy i klawiatury:

 • Naciśnij klawisz logo Windows + Shift + S.
 • Użyj myszy, aby zaznaczyć obszar zrzutu ekranu.

Aby użyć narzędzia Wycinanie przy użyciu samej myszy:
 • Wybierz menu Start i wyszukaj narzędzie Wycinanie.
 • Wybierz pozycję Nowy.
 • Użyj myszy, aby zaznaczyć obszar zrzutu ekranu.

Żarówka z niebieskim okręgiem wokół niej

Potrzebujesz więcej porad albo pomocy?

Poznaj więcej sposobów na wykorzystanie pełni możliwości systemu Windows 11.

Żarówka z niebieskim okręgiem wokół niej


 • 1 Niektóre funkcje wymagają określonego sprzętu, zobacz specyfikacje systemu Windows 11. Funkcja czatu SMS jest dostępna tylko w niektórych krajach, jednak stopniowo będzie wprowadzana w pozostałych obszarach geograficznych. Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie. Wymagany jest dostęp do Internetu; mogą obowiązywać opłaty ustalone przez usługodawców internetowych.
 • 2 Zawartość ekranów jest symulacją. Dostępność funkcji i aplikacji może zależeć od regionu.
 • 3 Wymagany jest komputer z ekranem dotykowym.
 • 4 Wymagany jest dostęp do Internetu. Mogą być naliczane opłaty.