Trace Id is missing

Kontrolni seznam za skrbni pregled storitev v oblaku

Preden izberete ponudnika storitev v oblaku, jasno določite cilje in zahteve.

Uporaba kontrolnega seznama

Microsoft je ustvaril kontrolni seznam za skrbni pregled storitev v oblaku, navodila in delovni list za zadovoljevanje poslovnih potreb s standardiziranim pristopom.

Fotografija osebe s slušalkami, ki sedi za pultom in se dotika zaslona prenosnega računalnika.
Fotografija dveh oseb, ki stojita v sodobnem tovarniškem prostoru, se pogovarjata in kažeta s prstom, medtem ko eden drži napravo Surface v tabličnem načinu.

Formalne specifikacije storitev

Ko poznate svoje cilje in zahteve, lahko ustvarite formalne specifikacije storitev za poslovne potrebe, ki jih ponudniki storitev v oblaku potrebujejo za oblikovanje ustreznega odziva.

Kako organizacije s kontrolnim seznamom lažje izvajajo skrbni pregled

Kontrolni seznam nudi podporo pri selitvi v oblak ter zagotavlja strukturirana navodila in dosleden, ponovljiv pristop za izbiro ponudnika storitev v oblaku. 
Uvedba oblaka ni več zgolj tehnološka odločitev. Ker zahteve kontrolnega seznama pokrivajo vse vidike organizacije, vključujejo vse glavne nosilce odločanja v podjetju – vodjo službe za informatiko in pooblaščenca za varovanje informacij ter strokovnjake za pravo, upravljanje tveganja, naročanje in skladnost s predpisi. S tem izboljšate učinkovitost postopka utemeljenega sprejemanja odločitev ter zmanjšate verjetnost nepredvidenih ovir pri uvajanju. Convergent Computing, svetovalno podjetje za IT s sedežem v San Franciscu, je s tem kontrolnim seznamom doseglo soglasje pri sicer kaotičnem postopku odločanja in tako skrajšalo šestmesečni cikel odločanja na šest tednov
Oglejte si, kako se lahko lažje zaščitite s kontrolnim seznamom za skrbni pregled storitev v oblaku. 
Prenesite članek, kako s kontrolnim seznamom zaščitite organizacije >

Kontrolni seznam zagotavlja

Najpomembnejše teme za nosilce odločanja

V kontrolnem seznamu so opredeljene glavne teme razprave za nosilce odločanja na začetku postopka uvajanja storitev v oblaku.

Podporo pri poslovnih razpravah

Kontrolni seznam zagotavlja podporo postopku poslovnega razpravljanja o predpisih in ciljih.

Pomoč pri določanju morebitnih težav

S kontrolnim seznamom organizacije lažje prepoznajo morebitne težave, ki bi lahko vplivale na projekt v oblaku.

Dosledna vprašanja

Dosledna vprašanja za posamezne ponudnike storitev v oblaku za lažjo primerjavo različnih ponudb.

Rezultati študije podjetja Forrester Research

Infografika pogodbe o storitvah v oblaku

Poročilo o pogodbi o storitvah v oblaku

Zakaj je Microsoft ustvaril kontrolni seznam za skrbni pregled storitev v oblaku

Microsoft je ustvaril kontrolni seznam za skrbni pregled storitev v oblaku z namenom, da bi organizacije lažje opravile podrobni pregled v primeru selitve v oblak. Zagotavlja strukturo za organizacije vseh velikosti in tipov – zasebna podjetja in organizacije javnega sektorja, vključno z vsemi ravnmi vladnih in neprofitnih organizacij – za prepoznavanje učinkovitosti poslovanja, storitev, upravljanja podatkov ter ciljev in zahtev upravljanja. S to oceno lahko organizacije podrobneje primerjajo ponudbe različnih ponudnikov storitev v oblaku ter tako ustvarijo osnovo za pogodbo o storitvah v oblaku.

Kontrolni seznam zagotavlja okvir, kjer so posamezne klavzule v skladu z mednarodnim standardom za pogodbe o storitvah v oblaku, ISO/IEC 19086. Ta standard nudi enoten nabor priporočil za organizacije za lažje sprejemanje odločitev o uvajanju storitev v oblaku ter temelje za primerjavo ponudb storitev v oblaku.

Microsoft je aktivni član skupine strokovnjakov, ki so razvili ta standard v obdobju treh let. Ta kontrolni seznam je uporabniku prijazen dokument, kjer je na dveh straneh strnjenih 37 strani standarda in s katerim lahko organizacije sklenejo pogodbo o storitvah v oblaku, ki ustreza njihovim poslovnim ciljem. Ker je kontrolni seznam osnovan na novem standardu, je nevtralen za storitve in ponudnike, obenem pa velja za vse organizacije, ki zahtevajo storitve v oblaku, in vse ponudnike storitev v oblaku.

Oglejte si standard ISO/IEC 19086-1 >

Microsoft in ogrodje pogodbe o ravni storitve v oblaku ISO/IEC 19086-1:2016

Microsoft je ena od številnih organizacij, ki so sodelovale pri večletnem razvoju standarda ISO/IEC 19086-1. Na podlagi našega sodelovanja smo ustvaril kontrolni seznam za skrbni pregled storitev v oblaku. Organizacije lahko kontrolni seznam uporabijo za sistematično obravnavanje zahtev za projekte v oblaku ter ustvarijo pogodbe o storitvah v oblaku in pogodbe o ravni storitve, ki ustrezajo poslovnim ciljem. Ker je kontrolni seznam osnovan na novem standardu, je nevtralen za storitve in ponudnike, obenem pa velja za vse organizacije, ki zahtevajo storitve v oblaku, in vse ponudnike storitev v oblaku.

Pogosta vprašanja

  • ISO/IEC 19086-1 je prvi del mednarodnega standarda, sestavljenega iz štirih delov, ki zagotavlja ogrodje in terminologijo za pogodbe o ravni storitve v oblaku. Zajema enoten nabor priporočil za organizacije, ki želijo uvesti storitve v oblaku, in splošno terminologijo za lažjo primerjavo storitev v oblaku in ponudnikov storitev v oblaku za snovanje pogodbe o ravni storitev v oblaku.

  • Ne. ISO/IEC 19086-1 ne vključuje postopka pridobivanja potrdila. To je usmerjevalni standard, ki zagotavlja ogrodje za organizacije za podrobno ocenjevanje storitev v oblaku ter ustvarjanje pogodb o ravni storitve, primernih za njihovo podjetje.

  • Standard je ustvarila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC). ISO je neodvisna nevladna organizacija in največji razvijalec prostovoljnih mednarodnih standardov na svetu; IEC je vodila svetovna organizacija za pripravo in objavo mednarodnih standardov za elektronske, električne in povezane tehnologije. Združeni pododbor ISO/IEC je po večletnem sodelovanju ustvaril standard ISO/IEC 19086-1; Microsoft je bil ena od sodelujočih organizacij.

  • Organizacije se morajo sestati z zainteresiranimi skupinami v podjetju in se z njimi pogovoriti o tem, kako posamezni elementi kontrolnega seznama vplivajo na organizacijo ter zlasti na projekt v oblaku. Skupina lahko določi minimalne zahteve, oceni pomembnost posameznih elementov na seznamu in jim dodeli odgovornosti. Organizacije lahko lažje zahtevajo od ponudnikov, naj se odzovejo na posamezne pogoje na njihovem kontrolnem seznamu, primerjajo ponudbe in se odločijo, kateri ponudnik najbolje ustreza ciljem organizacije.

Dodatni viri

Kako se lahko lažje zaščitite s kontrolnim seznamom za skrbni pregled storitev v oblaku.

Vaša zaščita

Kako se lahko lažje zaščitite s kontrolnim seznamom za skrbni pregled storitev v oblaku.

Kontrolni seznam za skrbni pregled storitev v oblaku

Spremljajte Microsoft