Kako Microsoft razporeja podatke za spletne storitve

Podatki, uporabljeni za zagotavljanje spletnih in strokovnih storitev

Druge definicije Microsoftovih podatkov

Podatki skrbnikov

Podatki skrbnikov so podatki o skrbnikih, navedeni pri prijavi, nakupu ali upravljanju Microsoftovih storitev, kot so imena, telefonske številke in e-poštni naslovi. Mednje spadajo tudi zbrani podatki o uporabi in podatki, povezani z vašim računom, kot so ukrepi, ki jih izberete. Podatke o skrbnikih uporabljamo za zagotavljanje storitev, dokončanje transakcij, popravljanje računa ter odkrivanje in preprečevanje goljufij.

Podatki o plačilu

Podatki o plačilu so informacije, ki jih posredujete ob spletnem nakupu določenega Microsoftovega izdelka. Mednje lahko spadajo številka kreditne kartice in varnostna koda, ime in naslov plačnika računa ter drugi finančni podatki. Podatke o plačilu uporabljamo za dokončanje transakcij ter odkrivanje in preprečevanje goljufij.